THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1615/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 7586/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1604/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 tập thể và 28 cá nhân thuộc thành phố HồChí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vàosự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trungương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-TTg , ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

1. Ban Quản lý Khu Công nghệcao, thành phố Hồ Chí Minh;

2. Nhân dân và cán bộ phường 9,quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Văn phòng Quận ủy quận 7,thành phố Hồ Chí Minh;

4. Ban Dân vận Quận ủy quận 8,thành phố Hồ Chí Minh;

5. Phòng Nội vụ quận 9, thànhphố Hồ Chí Minh;

6. Nhân dân và cán bộ phườngPhước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

7. Thanh tra quận 11, thành phốHồ Chí Minh;

8. Nhân dân và cán bộ khu phố 2,phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

9. Nhân dân và cán bộ khu phố 4,phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

10. Thanh tra huyện Cần Giờ,thành phố Hồ Chí Minh;

11. Đài Truyền thanh huyện CầnGiờ, thành phố Hồ Chí Minh;

12. Phòng Quản lý sản xuất kinhdoanh, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

13. Tổng công ty Nông nghiệp SàiGòn, thành phố Hồ Chí Minh;

14. Ban Quản lý Chợ Bến Thành,quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

15. Trạm Chẩn đoán xét nghiệm vàđiều trị thuộc Chi cục Thú y, thành phố Hồ Chí Minh;

16. Trạm Thú y huyện Hóc Mônthuộc Chi cục Thú y, thành phố Hồ Chí Minh;

17. Trung tâm Trọng điểm Cainghiện ma túy thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh;

18. Đại học Quốc tế RMIT-Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh;

19. Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng, thuộc Thành đoàn thành phố Hồ ChíMinh;

20. Hội hữu nghị Việt Nam-TrungQuốc thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh;

21. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã TamThôn Hiệp, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

22. Phòng Kế toán Thống kê thuộcCông ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

23. Phòng Tổ chức Hành chính thuộcCông ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

24. Xí nghiệp Cấp nước thuộcCông ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

25. Co.op mart Thắng Lợi thuộcLiên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

26. Co.op mart Trần Hưng Đạothuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

27. Co.op mart Hậu Giang thuộcLiên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

28. Phòng Kế toán thuộc Liên hiệpHợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

29. Phòng nghiệp vụ mua thuộcLiên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

30. Phòng Tổ chức nhân sự và đàotạo thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op);

31. Công ty Cổ phần Thươngmại-Dịch vụ-Bảo vệ Long Hải, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

32. Công ty Dịch vụ Lữ hànhSaiGontourist thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

33. Công ty trách nhiệm hữu hạnMay và In Hoàng Tấn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

34. Công ty Trách nhiệm hữu hạnmột Thành viên Dầu khí thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

35. Làng Du lịch Bình Quới thuộcTổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

36. Ông Nguyễn Ngọc Điểu, Trưởngphòng Quản lý ngân sách thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

37. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởngphòng Quản lý Sản xuất kinh doanh, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

38. Bà Trang Thị Cúc, Phó Bí thưThường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cô Giang, quận 1, thànhphố Hồ Chí Minh;

39. Bà Mai Thị Kha, Phó Bí thưThường trực Quận ủy quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

40. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

41. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủyviên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 4, thành phốHồ Chí Minh;

42. Ông TRương Quốc Cương, Chánhvăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

43. Bà Mai Thị Kim Phượng, Bíthư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 1, quận 11, thành phố Hồ ChíMinh;

44. Ông Trần Văn Minh, Phó Giámđốc Công ty Công trình Đô thị quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

45. Bà Phan Thanh Minh, Trưởngphòng Truyền thông thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh;

46. Ông Đặng Bình, Phó Bí thưThường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

47. Bà Nguyễn Thị Thông, PhóTrưởng phòng Nhân sự thuộc Tổng công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

48. Ông Thân Đức Danh, Phó TổngGiám đốc Công ty Liên doanh căn hộ và văn phòng Sài Gòn thuộc Tổng công ty BếnThành, thành phố Hồ Chí Minh;

49. Ông Phạm Văn Năm, Nhân viênPhòng Đầu tư, Tổng công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

50. Ông Vương Anh Tuấn, Giám đốcKhách sạn Continental thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

51. Ông Lê Dũng, Phó Giám đốcKhách sạn Cửu Long (Majestic) thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố HồChí Minh;

52. Ông Lê Văn Trưởng, Phó TổngGiám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Kinh doanh Nhà thuộc Tổng công ty Địa ốc SàiGòn, thành phố Hồ Chí Minh;

53. Ông Nguyễn Thúc Quang, PhóTổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Kinh doanh Nhà thuộc Tổng công ty Địa ốcSài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

54. Ông Văn Văn Tấn, Chủ tịchHội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình thuộc Tổngcông ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

55. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Độiphó Đội Trật tự giao thông Số 1 thuộc Ban Quản lý các Đội trật tự giao thông,Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

56. Ông Nguyễn Quang Huy, Độiphó Đội Trật tự giao thông Cơ động thuộc Ban Quản lý các Đội trật tự giaothông, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

57. Ông Trần Văn Đà, Trưởngphòng Tổ chức các Đội Trật tự giao thông thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanhniên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh;

58. Ông Trần Thanh Quang, Tổtrưởng Tổ sơn và kiểm định chai gas, Xưởng LPG, Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtThành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Văn phòng Thành ủy thành phố HồChí Minh;

59. Bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch Hộiđồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thuộc SởCông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

Đã có thành tích trong côngtác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hộivà bảo vệ Tổ quốc.

60. Nhân dân và cán bộ quận PhúNhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

Đã có thành tích trong côngtác xóa đói giảm nghèo từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.

61. Công ty Trách nhiệm hữu hạnSản xuất-Thương mại Thành Thành Công, thành phố Hồ Chí Minh;

62. Hội Chữ thập đỏ phường 5,quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

63. Hội Chữ thập đỏ phường 14, quận5, thành phố Hồ Chí Minh;

64. Ông Nhan Thúc, Chủ tịch HộiChữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

65. Ông Hồng Thái Sơn, Ủy viênban Chấp hành, Thành viên Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ ChíMinh;

66. Ông Trần Vũ, Ủy viên banChấp hành, Thành viên Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

Đã có nhiều đóng góp trongphong trào Hội Chữ thập đỏ từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.

67. Ông Nguyễn Văn Chiếu, Chủtịch Hội Việt võ đạo thành phố thuộc Sở Thể dục-Thể thao thành phố Hồ Chí Minh;

Đã có thành tích trong côngtác duy trì và phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam (Vovinam).