UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁNBẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐƯỜNG DÂY 220KV THỊ XÃ (THÀNH PHỐ) SƠN LA - TRẠM 500KV SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩmđịnh, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trườngchi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét nộidung của Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đường dây 220KV thị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm 500KV Sơn La đã được hoàn chỉnh gửi kèm văn bản giải trình số 269/CV-TTĐTB ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Truyền tải điện Tây Bắc về việc chỉnhsửa đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trìnhsố 206/TTr-STNMT ngày 29 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đường dây 220KVthị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm500KV Sơn La (Sauđây gọi là Cơ sở) được lậpbởi Truyền tải điện Tây Bắc (Sau đây gọilà Chủ cơ sở), với những nội dungsau:

1. Vị trí, quymô, công suất hoạt động

1.1. Vị trí

Cơ sở có trụ sở tại tổ 4, khu 1, Vân Phú, thànhphố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở có Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa đường dây là Đội đườngdây Mường La.

Địa chỉ: Tiểukhu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

1.2. Quy mô,công suất hoạt động

- Đường dây 220KV thị xã Sơn La - Trạm 500KV Sơn La dài 41 km có điểm đầu là thanhcái 220KV Trạm biến áp 220KV Sơn La, ngăn lộ F04, điểm cuối là thanh cái 220KVTrạm biến áp 500/220KV Pi Toong, ngăn D11, D12 (Nối vào cộtcuối ĐDK 220KV đấu nối thủy điện Nậm Chiến) là công trình đường dây truyền tải điện mang tính chất kỹ thuậtdùng để truyền tải điện năng theo dây dẫn, được lắp đặt ngoài trời. Tuyến đườngdây chủ yếu đi trên các sườn núi dốc, các dãy núi cao cónhiều mỏm đá dốc, địa hình phức tạp, giao chéo với ĐZ 500KV Sơn La - Hòa Bình,Nho Quan và ĐZ 500KV Sơn La - Hiệp Hòa.

Móng được làmbằng bê tông cốt thép M200 đúc tại chỗ có diện tích móng cột trung bình từ 104- 250 m2, với 72 móng, tổng diện tích đất móng chiếm dụng là 16.458m2.

Cột điện đượclàm bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng do Việt Nam chế tạo theo tiêu chuẩn hiệnhành. Cột được tính toán với các tải trọng khi đường dây làm việc trong chế độbình thường và chế độ sự cố. Tổng số cột điện của tuyếnđường dây là 72cột, từ vị trí 01 đếnvị trí 71, gồm hai loại cột là cột néo và cột đỡ.

Đường dây220KV thị xã Sơn La - Trạm 500KV SơnLa được quản lý và vận hành bởi Đội đường dây Mường La. Trụ sở làm việccủa đội quản lý vận hành có diện tích khoảng 20 m2 và một khu vựcnghỉ ca có diện tích khoảng 40 m2/phòng.

- Nguyên nhiênliệu, năng lượng sử dụng: Quá trình vận hành đường dây truyền tải điện trênkhông, không sử dụng nhiên liệu hay nguyên liệu, hoá chất. Đầu vào là nguồnđiện 220KV và đầu ra là nguồn điện 220KV

- Nhu cầu vềđiện, nước: Để vận hành đường dây, với số lượng 19 cán bộ công nhân viên thuộcđội quản lý vận hành đường dây, hàng tháng lượng điện tiêuthụ cho các hoạt động văn phòng trung bình khoảng 850 KW/tháng được cungcấp bởi Công ty Điện lực Sơn La.

Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của đội quản lý vận hành đường dâyđược lấy từ nguồn nước sạch của thị trấn Ít Ong qua hợp đồng với đơn vị cấp nướcsạch của địa phương. Tổng lượng nước sử dụng trung bình trong tháng khoảng 95 m3/tháng.

1.3. Các hạngmục bảo vệ môi trường chính

- Về nước thải: Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 19 cánbộ công nhân viên trong đội với lưu lượng khoảng 2,5 m3/ngày đêm.Lượng nước thải này được thu gom và xử lý qua bể tự hoại.

- Tiếng ồn vàđộ rung, điện từ trường: Lắp đặt tạ chống rung dây dẫn, tạ chống rung dây chốngsét phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm đúng theo thiết kế, khống chế được tiếngồn, độ rung phát sinh do vận hành tuyến đường dây. Trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, đơn vị bảo dưỡng của Đội quản lý vận hành kiểm travị trí treo tạ chống rung; độ căng của dây treo theo thiết kế.

- Về điện từtrường: Đường dây 220 KV được vận hành đảm bảo theo QCVN 01/2008:BCT; đã đượctreo dây đảm bảo khoảng cách an toàn tới các đối tượng theo quy định của phápluật.

- Chất thảirắn thông thường: Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thườngchủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt tại trụ sở của đội quản lý vận hành.Sử dụng 02 thùng rác bằng nhựa được bố trí gần nhà làm việc và nhà nghỉ ca đểđảm bảo thu gom toàn bộ lượng chất thải trên. Sau khi được thugom, lượng chất thải này được nhân viên của tổ vệ sinh địa phương thu gom hàngngày và vận chuyển rác đến các bãi rác của địa phương.

- Chất thảinguy hại: Lượng chất thải như bóng đèn huỳnh quang hỏng,vỏ mực máy in được thu gom và để vào nơi quy định có biển báo rõ ràng.Định kỳ 01 năm 01 lần, Truyền tải điện Tây Bắc sẽ liên hệ, hợp đồng với đơn vịcó chức năng để thu gom, xử lý.

2. Yêu cầu vềbảo vệ môi trường đối với cơ sở:

2.1. Thực hiệnđúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêutrong đề án.

2.2. Phải đảmbảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng,các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liênquan trước khi thải ra môi trường.

2.3. Tuyệt đốikhông sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất vàcác vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luậthiện hành.

2.4. Trongthời hạn tối đa là 03 tháng kể từ ngày ký Quyết định này Truyền tải điệnTây Bắc phải hoàn thành việc xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thucác biện pháp công trình bảo vệ môi trường; chỉ được phépđưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thứcsau khi đã được cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kiểmtra và cấp giấy xác nhận.

3. Kiểm trathực hiện Đề án

3.1. Đề án bảovệ môi trường chi tiết đường dây 220KV thị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm 500KV Sơn La vànhững yêu cầu bắt buộc tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định nàylà cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềnkiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đường dây 220KV thị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm 500KV Sơn La.

3.2. Sở Tàinguyên và Môi trường có trách nhiệm tổchức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đườngdây 220KV thị xã (Thành phố) SơnLa - Trạm 500kV Sơn La.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của cơ sở, nội dungcủa đề án có thay đổi, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Sơn Lavà chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận UBND tỉnhSơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Chủ tịch UBND các huyện Mai Sơn, Mường La; Truyền tải điện Tây Bắc; Thủ trưởng cácđơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định cóhiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tổng cục MT - Bộ TN&MT;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Nh
ư Điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- L
ưu: VT, HS - Hiệu 25 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải