CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
---------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 231/TTr-CP ngày 24/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 36 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1702/QĐ-CTN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Dương Thùy Nhung, sinh ngày 30/9/1991 tại Hải Dương
Hiện trú tại: # 389-22 Nae-ri, Naechon-myeon, Pochon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
2. Trịnh Kim Song Won, sinh ngày 26/9/1997 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: # 530 Shinpyeong-ri, JiJeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
3. Trần Thị Hà, sinh ngày 20/8/1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: # 41. Gajo-ro 4gil, Sadeung-myeon, Geoje-si, Gyeongsangam-do
Giới tính: Nữ
4. Trần Thị Diễm Xuân, sinh ngày 25/10/1994 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: # 280/1, Yongjeon-ri, Gageum-myeon, Chungju-si, Chungcheonbuk-do
Giới tính: Nữ
5. Dương Thế Việt, sinh ngày 04/7/1998 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: # 490-68 Mok-dong, Yangcheon-gun, Seoul
Giới tính: Nam
6. Nguyễn Thị Chúc Linh, sinh ngày 08/3/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: # 12-1 Yongdap 27gil, Sungdong-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
7. Huỳnh Thị Hằng, sinh ngày 10/8/1990 tại An Giang
Hiện trú tại: # 427 Samyong-ri, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
8. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/12/1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: # 1004-101, Taejong-no 399, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 10/10/1982 tại Hải Dương
Hiện trú tại: # 713, Ilbong-ri, Bongnae-myeon, Boseong-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
10. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 10/5/1980 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #123ho 3183 Sin-gil, Yeongdongpo-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
11. Vũ Thị Duyên, sinh ngày 01/10/1976 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: # 627-219 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
12. Trần Bình Minh, sinh ngày 30/4/1991 tại Nam Định
Hiện trú tại: # 83-29 Songhyeon-dong, Dong-gu, Incheon
Giới tính: Nữ
13. Lê Thị Gấm, sinh ngày 10/6/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: # 1494 Macha-ri, Buk-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
14. Đỗ Thị Bích Gọn, sinh ngày 18/7/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: # 631-815 Jindong-ri, Jindong-myeon, Mansanhapo-gu, Changwon-si, Gyeongnam
Giới tính: Nữ
15. Nguyễn Thanh Quyên, sinh ngày 02/9/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 766. Daedong-ri, Mari-myeon, Geochang- gun. Gyeongsangnam-do, Gyeongnam
Giới tính: Nữ
16. Nguyễn Thị Hồng Quyên, sinh ngày 12/11/1991 tại Hải Dương
Hiện trú tại: # 652 Sangsangyong-do, Seobuk-go, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
17. Phạm Thị Loan, sinh ngày 12/9/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: # 245 Anyangcheonse-ro, Man-gu, Anyang-city, Gyeonggi-do 430-711
Giới tính: Nữ
18. Trần Thị Bạch Yến, sinh ngày 18/11/1975 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: # 182 Yulpo-ri, Jeoksung-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
19. Đường Thị Út Chính, sinh ngày 15/01/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 7 Sangju-ro, 68beon-gil, Sangjun-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangam-do
Giới tính: Nữ
20. Thẩm Thúy Nga, sinh ngày 23/11/1992 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: # 14-8 Dosin-ro 25gil, Youngdeungpo-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
21. Trần Thị Mến, sinh ngày 15/4/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: # 2245 Chungcheondae-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheonbuk-do
Giới tính: Nữ
22. Nguyễn Hữu Phúc, sinh ngày 05/10/1993 tại Bình Phước
Hiện trú tại: # 54-3, Sudo-ro 206beon-gil, Wonmin-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nam
23. Dương Thị thảo, sinh ngày 20/12/1986 tại An Giang
Hiện trú tại: # 4-1 Handongangil, Dong-gu, Gwangju-si
Giới tính: Nữ
24. Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 10/10/1990 tại Cà Mau
Hiện trú tại: # 1522-4 Yanjaedae-ro, Gangdong-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
25. Nguyễn Hồng Thơm, sinh ngày 25/8/1988 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: # 144 Geumdae-ri, Seowon-myeon, Hoegseong-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
26. Đỗ Thị Bích Châu, sinh ngày 10/5/1982 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # Dusan-ri, Jangsu-eup Jangsu-gun, Jeonbuk
Giới tính: Nữ
27. Lê Thị Sâm, sinh ngày 25/01/1984 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: # 296 Youngchon-ri, Hwoein-myeon, Chungcheonbuk-do
Giới tính: Nữ
28. Phạm Kim Phượng, sinh ngày 21/01/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: # 4 Dongjin-ro, Dong-gu, Ulsan-si
Giới tính: Nữ
29. Lý Kim An, sinh ngày 18/4/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 103 Wongok-ro 2gil 12, Danwon-gu, Ansan-si
Giới tính: Nữ
30. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 08/10/1989 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: # 476-881, 46 Yangdongguemgok 4gil, Yangdong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
31. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 20/7/1986 tại Hải Dương
Hiện trú tại: # 103-804 Majellan Apt, Yongun-dong, Dong-gu, Daejeon-si
Giới tính: Nữ
32. Nguyễn Thị Hương Huyền, sinh ngày 08/12/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: # 254-0 Changwoncheon-ro, Seongsan-ro, Changwon-gu, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
33. Lương Đài Trang , sinh ngày 23/8/1995 tại Hà Nội
Hiện trú tại: # 166-18 Myeonmok 5-dong, Jungran-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
34. Phạm Thu Thúy, sinh ngày 12/7/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: # 187 Yoothang-gil, Jasseong-eup, Jaseong-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
35. Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 12/9/1990 tại Sơn La
Hiện trú tại: # 96-12 Wooseo-ro, Naeseo-myeon, Sangjunsi, Gyeosangbuk-do
Giới tính: Nữ
36. Trần Thị Chậm, sinh ngày 29/8/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: # 369, Odong-ri, Hwabuk-myeon, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?