ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG CHANH LEO NGUYÊNLIỆU HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các quyđịnh hiện hành về quản lý Đầu tư và Xây dựng;

Xét Tờ trìnhsố 106/TTr-Nafoods ngày 01/11/2012 của Côngty cổ phần thực phẩm Nghệ An, đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báocáo thẩm định số 349/BC-SNN-KHTC ngày 12/12/2012, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầutư tại Công văn số 80/SKHĐT-NN ngày 16/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng chanh leo nguyênliệu tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An do Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủylợi Nghệ An lập, với những nội dung sau:

I. Mục tiêuquy hoạch:

1. Mụctiêu tổng quát:

Từng bước mở rộngdiện tích cây chanh leo nguyên liệu phù hợp với năng lực thu mua và chế biếncủa Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An. Qua đó góp phần tạo việc làm, cải thiệnđời sống người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và góp phần chuyển dịchcơ cấu cây trồng trong vùng.

2. Mụctiêu cụ thể:

- Quy mô diện tíchvùng nguyên liệu đến năm định hình khoảng 900 ha

- Năng suất bìnhquân chanh leo: 450 -500 tạ/ha/năm

- Tổng sản lượngchanh leo đến năm định hình: 45.000 tấn/năm

- Giá trị sản xuất:300 - 400 triệu đồng/ha/năm

- Giải quyết việc làm cho khoảng 2.700 lao động trong vùng.

- Đầu tư cơ sởhạ tầng đảm bảo cho vùng nguyên liệu phát triển bền vững.

- Đầu tư cơ sởchế biến và điểm thu mua sản phẩm chanh leo.

- Hình thành vàphát triển các hợp tác xã chuyên canh trồng, thu mua, dịch vụ nông nghiệp pháttriển cây chanh leo hàng hóa.

II. Bố trí quyhoạch phát triển Chanh leo nguyên liệu.

1. Quy hoạchđất để phát triển chanh leo:

a) Quy hoạchđất: Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát và đặc điểm sinh trưởng, phát triểncủa cây chanh leo, dự kiến bố trí đất quy hoạch phát triển vùng chanh leonguyên liệu như sau:

TT

Địa bàn

Tổng diện tích (ha)

Cây hàng năm

Đất hoang đồi (IA,IB,IC)

Tổng:

900

394

506

1

Xã Tri Lễ

565

322

243

2

Xã Nậm Giải

200

35

165

3

Nậm Nhoong

135

37

98

b) Hiện trạng sử dụng phân theo tầng dày, độdốc:

TT

Xóm/xứ đồng

Tổng diện tích (ha)

Phân theo độ dốc và tầng dày đất

Độ dốc

Tầng dày(cm)

0 - 80

8 - 150

15 - 250

50-70

70-100

> 100

Tổng:

900

386

514

857

43

1

Nậm Nhoong

135

135

135

0

2

Xã Tri Lễ

565

322

243

520

45

3

Xã Nậm Giải

200

65

135

200

2. Dự kiếntiến độ sản xuất, năng suất và sản lượng chanh leo:

TT

Hạng mục

Diện tích trồng mới (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản l­ượng (tấn)

Tổng

900

1

Năm 2012

200

2

Năm 2013

300

200

450

9000

3

Năm 2014

400

500

450

22500

4

Năm định hình

900

500

45000

III. Các giảipháp thực hiện quy hoạch:

1. Các giảipháp về giống:

Công tác giốngđóng vai trò hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượngvườn cây, năng suất, chất lượng sản phẩm. Do đó chọn giống cho cho năng suất,chất lượng tốt là yếu tố quyết định đến việc hạ giá thành sản phẩm, tăng sứccạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra công tác chọn giốngđể rải vụ và đa dạng hóa sản phẩm phải đi đôi với phương pháp sản xuất giống.Khi triển khai quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư phải tổ chức sản xuất giống hoặcliên kết sản xuất giống tại Nghệ An, hạn chế mức thấp nhất việc nhập giống đểgiảm đầu tư cho nông dân.

2. Giải phápvề đầu tư xây dựng cơ bản và thủy lợi

a) Khai hoang xây dựng đồng ruộng.

Tổng diện tích cần khai hoang: 506ha.

Biện pháp khai hoang chủ yếu bằng thủ công, cơ giới thực hiện ở phần càyđất.

b) Đầu tư giao thông, thủy lợi:

* Giao thông:

Định hướng đầu tư các tuyến giao thôngtừ vùng trồng chanh leo ra trục chính. Còn các tuyến đường trục chính được lồngghép trong các chương trình dự án đầu tư.

- Nâng cấp 13 km đường nguyên liệutừ vùng nguyên liệu đến trục đường chính, trong đó Xã Nậm Giải: 5 km; Xã Tri Lễ:5 km; Xã Nậm Nhoong: 3 km.

* Thủy lợi:

Do điều kiện địa hình dốc, bị chiacắt, giải pháp xây dựng kênh mương để phục vụ tưới và giữ ẩm cho chanh leo là rấttốn kém và hiệu quả đầu tư không cao, dự kiến đầu tư thuỷ lợi tưới cho chanhleo trên vùng quy hoạch thực hiện theo 2 hướng sau:

- Khai thác nguồnnước từ giếng khoan bằng cách dùng máy bơm hút nước từ giếng khoan. Nhu cầu đầutư 100 giếng, tưới cho khoảng 200 ha (2 ha/giếng)

- Bơm nước trựctiếp từ hồ đập, sông khe suối... đắp các phai chắn nước tạm, dùng bơm dầu loạinhỏ, bơm tưới trực tiếp cho khoảng 700 ha.

3. Giải phápkhuyến nông:

Với địa bàn vùng sâu vùng xa, đasố là bà con dân tộc thiểu số, do đó song song với việc cử cán bộ trực tiếp chỉđạo sản xuất, Dự án cần phối kết hợp chặt chẽ với cán bộ kỷ thuật nông nghiệpvà khuyến nông của Tỉnh, huyện và của Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An đểchuyển giao kỷ thuật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỷ thuật cho người dân trongvùng quy hoạch về:

- Kỹ thuật thiết kế quy hoạch lôvườn giàn leo và trồng.

- Kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ thựcvật, thụ phấn nhân tạo, cắt tỉa cành hiệu quả.

- Kỹ thuật thu hái bảo quản quả vàlưu gốc các vụ sau.

Để đảm bảo yêu cầu trên, từ năm2012 - 2015 mỗi năm đều phải mở các lớp tập huấn cho cán bộ xã, thôn, bản và bàcon nông dân, ít nhất từ 2- 3 đợt/năm.

Ngoài ra, tổ chức tham quan, họctập các mô hình có hiệu quả tại các tỉnh.

4. Giải pháp thị trường

Công ty cổ phầnthực phẩm Nghệ An đã ký cam kết với UBND huyện bao tiêu sản phẩm cho nhân dântrước mắt và lâu dài. Sản phẩm chanh leo và đầu ra đã được đảm bảo, giá hiệntại nhà máy thu mua cho nông dân tại xã Tri lễ là 8.000-10.000 đồng/kg. Công tyđã xây dựng văn phòng tại các huyện. Dự kiến trong thời gian tới, khi có đủlượng sản phẩm nhất định, Công ty sẽ xây dựng xưởng sơ chế tại địa bàn cáchuyện vùng quy hoạch để kịp thời bảo quản sau khi thu mua.

5. Giải pháptuyên truyền và giám sát quy hoạch.

Sau khi quy hoạchđược tỉnh phê duyệt Công ty cùng các UBND huyện liên quan cần công khai quyhoạch đến tận huyện, xã nhằm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện quy hoạchphù hợp với các chương trình, chuyển đổi phát triển của huyện, xã. Đảm bảo Côngty, người dân an tâm sản xuất, thực hiện đúng mục tiêu quy hoạch đã đề ra, tiếntới diện tích, năng suất vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài.

6. Giải phápvề cơ chế chính sách:

- Thực hiện hỗtrợ cho nông dân vùng quy hoạch phát triển chanh leo nguyên liệu theo các chínhsách hiện hành của Nhà nước. UBND huyện Quế Phong thực hiện lồng ghép các chươngtrình dự án trên địa bàn để hỗ trợ theo đúng quy định

- Doanh nghiệpcho nông dân vay trước giống, vật tư phân bón,.... để trồng chanh leo, sau khi cósản phẩm tỏ chức thu mua và trừ chi phí đã cho vay

7. Giải phápvốn đầu tư.

a) Giải pháp về đầu tư:Ước tính tổng vốn đầu tư: 191.300triệu đồng, trong đó:

- Khai hoang xâydựng đồng ruộng: 3.000 triệu đồng

- Đầu tư hạ tầng: 17.300 triệu đồng

+ Giao thông:13.000 triệu đồng

+ Thủy lợi:4.300 triệu đồng

- Đầu tư trồng,chăm sóc 900 ha chanh leo

= 900 ha x 190,15triệu đồng/ha (trong 2 năm) = 171.000 triệu đồng

(Theo đơn giá vật tư phân bón, trồngmới, chăm sóc của Công ty CP thực phẩm Nghệ An)

b) Nguồn vốn

- Nguồn vốn ngân sách: Hỗ trợ theo các chính sách hiện hành.

- Vốn do Công ty cổ phần Thực phẩm Nghệ An (chủ đầu tư).

- Vốn tự có của dân và các nguồn vốn hợp pháp khác

8. Tổ chức chỉđạo thực hiện và quản lý Quy hoạch:

Việc tổ chức thực hiện quy hoạch chủ yếu theo hình thức Công ty cổ phần thựcphẩm Nghệ An liên doanh, liên kết với các hộ dân thông qua hợp đồng kinh tế

Nhà đầu tư thuê đất để tổ chức sản xuất ở những nơi có đủ điều kiện cho thuêđể nhằm chủ động trong sản xuất nguyên liệu.

9. Tráchnhiệm của các cơ quan có liên quan:

a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì, phối hợpvới các Sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức quản lý vàthực hiện có hiệu quả quy hoạch đã được duyệt.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp các Sở,ngành, địa phương để tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại....theo quy địnhhiện hành đảm bảo thực hiện quy hoạch được phê duyệt có hiệu quả.

c) Sở Tài chính

Tham mưu bố tríkinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo chính sách hiện hành.

d) Ủy ban nhân dân huyện QuếPhong

Phối hợp với nhàđầu tư để công bố quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý thực hiệncó hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ đạo các phòngban liên quan, UBND các xã trong vùng quy hoạch và Công ty cổ phần thực phẩmNghệ An liên kết và chỉ đạo nông dân trồng đảm bảo chỉ tiêu diện tích; áp dụngcác tiến bộ khoa học kỷ thuật, hướng dẫn bà con nông dân tổ chức sản xuất, baotiêu sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà đầu tư nhằm pháttriển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Thực hiện côngtác lập hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng đối với những nơi cho nhà đầu tư thuêđất.

e) Công ty Cổ phần thực phẩm NghệAn

Công bố quy hoạchđến các xã, thôn, xóm có diện tích đất trồng chanh leo nguyên liệu

Căn cứ vào khảnăng thu mua, chế biến và bao tiêu sản phẩm để phối hợp với chính quyền địa phươngliên kết với nông dân tổ chức trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến. Đồng thờiđầu tư cho nông dân vay vốn, vật tư phân bón để tổ chức sản xuất, cung ứng giống,hướng dẫn thực hiện quy trình kỷ thuật….Ký cam kết bảo lãnh năng suất tối thiểucho nông dân (khi giống chưa được công nhận chính thức); ký kết hợp đồng cam kếtthu mua bao tiêu sản phẩm cho người trồng chanh leo theo đúng tinh thần quyếtđịnh 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo giá chanh leo hợp lý (cùng thờiđiểm), nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người trồng chanh leo với công ty.

Sau khi quy hoạchđược phê duyệt, công ty có nhiệm vụ xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tưtrồng và chăm sóc 900 ha chanh leo phục vụ nguyên liệu cho nhà máy chế biến; đồngthời trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận dự án làm cơ sở cho việcthực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyênvà Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Quế Phong; Thủ trưởng các đơn vị liên quan vàGiám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT: NN;
- PVPTM;
- Lưu VTUB,NN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng