Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTHƯƠNG MẠI SỐ 1901/TM-QLCL NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2002 VỀ VIỆC BẢO HỘ NHàN HIỆUHÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM
TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Bộ Công nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn

- Bộ Y tế

- Bộ Thuỷ sản

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Giao thông vận tải,

- Bộ Xây dựng,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Trong thời gianqua, song song với nỗ lực của Chính phủ trong việc quản lý điều hành thôngthoáng, có những chính sách phù hợp, khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hoácủa Việt Nam ra thị trường quốc tế, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phầnkinh tế đã không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng củahàng hoá. Do đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ngày càng tăng, thịtrường xuất khẩu được mở rộng, hàng hoá của Việt Nam ngày càng khẳng định vịtrí của mình trên thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, hiệnnay đang xảy ra tình trạng nhiều hàng hoá của Việt Nam có nhãn hiệu nổi tiếng,có khả năng năng thâm nhập thị trường nước ngoài bị thương nhân nước ngoài đăngký bảo hộ bất hợp pháp tại nước ngoài. Việc này đã gây không ít khó khăn cho hànghoá xuất khẩu của Việt Nam, hạn chế khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Namvà gây thiệt hại nhiều mặt cho thương nhân Vệt Nam trong việc xuất khẩu hànghoá và nhiều thương nhân đã phải chịu những khoản chi phí không nhỏ nhằm dànhlại quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với nhãn hiệu hàng hoá.

Trước tình hìnhnày, Bộ Thương mại với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về thương mại củaViệt Nam, xin trân trọng đề nghị với các cơ quan như sau:

1. Đề nghị BộKhoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quanvà Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữacông tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thương nhân đối với sự cầnthiết phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nướcngoài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân Việt Nam và tăngcường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu côngnghiệp;

- Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy địnhchi tiết về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 của BộKhoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xáctập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.

- Các văn bảnkhác liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là đối vớinhãn hiệu hàng hoá.

2. Đề nghị BộKhoa học Công nghệ và Môi trường tập trung sưu tập, nghiên cứu và phổ biến, tưvấn cho các thương nhân, đặc biệt là các thương nhân kinh doanh những hàng hoácó khả năng xâm nhập thị trường nước ngoài, các quy định của pháp luật nướcngoài về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại một số thị trường trọngđiểm như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, ASEAN và việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoáquốc tế theo Thoả ước Madrid.

Bộ Thương mạixin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.