CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------

Số: 1979/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

--------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 177, 178/TTr-CP ngày 23/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 73 công dân hiện đang cư trú tại

Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Đỗ Tuấn Hưng, sinh ngày 25/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schirmitzer Weg 6-92637 Weiden

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 21/11/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sommer 35/1-81543 Munchen

Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?

3. Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 18/5/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: 18106 Rostock, Martin Ring 7

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Anh Phương, sinh ngày 07/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 49324 Melle, Buđenkamp 51

Giới tính: Nữ

5. Từ Hải Đạt, sinh ngày 03/12/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 31535 Neustadt, Rehburger 24

Giới tính: Nam

6. Nông Cúc Phương, sinh ngày 23/7/1985 tại Thái Nguyên

>> Xem thêm:  Hỏi về đền bù đất do quy hoạch mở đường giao thông ? Điều kiện để được đền bù đất đai ?

Hiện trú tại: Jakob Kaiser 1-65199 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

7. Trịnh Tiến Trung, sinh ngày 12/11/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Neumunster, Gutenberg 42

Giới tính: Nam

8. Phạm Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 28/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Viersener Str. 81, 47918 Tonisvorst

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 09/10/1987 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Wilhelminenhofstr. 48, 12459 Berlin

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

Giới tính: Nữ

10. Bùi Thanh Bình, sinh ngày 24/8/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 10243 Berlin, Karl Marx Allee 70a

Giới tính: Nam

11. Phan Linh Minh Phúc, sinh ngày 23/02/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flinger Str. 41, 40213 Dusseldorf

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Khánh, sinh ngày 22/10/1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 04910 Elsterwerda, Feldmarkeck 3d

Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

13. Trần Thanh Tuấn, sinh ngày 29/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Durener 5/44145 Dortmund

Giới tính : Nam

14. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 05/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15711 Konigs Wusterhauen, Fontaneplatz 10A

Giới tính: Nữ

15. Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 17/9/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lange Str 26, 44532 Lunen

Giới tính: Nữ

16. Đỗ Ngọc Duy, sinh ngày 28/5/1995 tại Hải Phòng

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

Hiện trú tại: Lange Str 26, 44532 Lunen

Giới tính: Nam

17. Trịnh Mai Hương, sinh ngày 29/6/1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: 15711 Konigs Wusterhaussen, Erich Weinert 15b

Giới tính: Nữ

18. Hoàng Thanh Thủy Tiên, sinh ngày 07/01/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Blumberger Damm 185-12687 Berlin

Giới tính: Nữ

19. Cù Lan Anh, sinh ngày 06/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Archenholzstr. 64A-22117 Hamburg

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

Giới tính: Nữ

20. Phan Thế Jan, sinh ngày 02/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Eltviller Str. 19,65197 Wiesbaden

Giới tính: Nam

21. Đỗ Ngọc Nga, sinh ngày 28/6/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eltviller Str. 19,65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

22. Trần Thị Hường, sinh ngày 08/7/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Traarer 233-47829 Krefeld

Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được hưởng những quyền lợi gì ? Quy định thẩm quyền thu hồi đất ?

23. Nguyễn Hữu Tài, sinh ngày 28/10/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 44536 Lunen

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Hoàng Thị Quý, sinh ngày 26/8/1973 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Halemweg 43-13627 Berlin

Giới tính: Nữ

25. Vũ Chí Trung, sinh ngày 30/5/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paul Schwenk 30-12685 Berlin

Giới tính: Nam

26. Trần Trương Hoàng Tuấn, sinh ngày 09/02/1988 tại TP Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Hiện trú tại: Am Mu hlbach 13-93051 Regensburg

Giới tính: Nam

27. Cù Ngọc Hà, sinh ngày 17/7/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Salingtwiete 3 - 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

28. Tăng Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 29/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niedersachsendamm 21-28277 Bremen

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Trần Hoàng Phương, sinh ngày 11/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Biesenbrower Str. 52, 13057 Berlin

>> Xem thêm:  Hướng dẫn áp dụng Luật Đất đai về điều kiện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trung tâm thương mại ?

Giới tính: Nam

30. Lâm Ngọc Vi Nam, sinh ngày 27/6/1994 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Kalverkamp 1, 49078 Osnabruck

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 09/11/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Zingster Str. 9, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

32. Phạm Quang Tiến, sinh ngày 17/5/1955 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Rechbergstr. 24, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

33. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 22/10/1991 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Keneser Str. 15, 18223 Neubukow

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, sinh ngày 21/10/1993 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Kollbruchweg 10, 18209 Bad Doberan

Giới tính: Nam

35. Vũ Thị Mai Chi, sinh ngày 19/6/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Murclsburg Damm 60 22087 Hamburg

Giới tính: Nữ

36. Trịnh Thu Phương, sinh ngày 26/10/1982 tại Hà Nội

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Hiện trú tại: Zeltnerstr. 26, 90443 Nurnberg

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 24/11/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Zeltnerstr. 26, 90443 Nurnberg

Giới tính: Nam

38. Dương Trọng Thành, sinh ngày 16/11/1974 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Maxstr. 12, 52070 Aachen

Giới tính: Nam

39. Vũ Bá Thanh, sinh ngày 03/6/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fehlinghohe 10. 22309 Hamburg

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Giới tính: Nam

40. Tạ Thị Hồng Ánh, sinh ngày 09/7/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fehlinghohe 10. 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

41. Vũ Hải Anh, sinh ngày 28/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Fehlinghohe 10. 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Kim Hùng, sinh ngày 02/02/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen90 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

43. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 11/01/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Dotzheimer Str. 99 A, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

44. Phan Thanh Tùng, sinh ngày 28/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karlstr. 57, 63065 Offenbach

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Đỗ Hoàng Vy, sinh ngày 04/9/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gretherstr. 10, 79539 Loerrach

Giới tính: Nữ

46. Triệu Thị Tuyết Lan, sinh ngày 03/7/1974 tại Đồng Nai

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

Hiện trú tại: Verdener Str. 11, 27299 Langwedel

Giới tính: Nữ

47. Đặng Ngọc Bích, sinh ngày 15/5/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marktstr. 6A, 38700 Braunlage

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 20/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bonnerstr. 16, 53424 R3424 Remagen

Giới tính: Nữ

49. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 31/12/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gorlitzer 04, 41460 Neuss

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 03/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 11, 52349 Duren

Giới tính: Nữ

51. Đinh Thị Thuận, sinh ngày 17/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Untere Sandstr. 13, 97437 Hassfurt

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Xuân Quỳnh, sinh ngày 08/7/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Behringstr. 64, 99091 Erfurt

Giới tính: Nữ

53. Vũ Mạnh Cường, sinh ngày 01/10/1988 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Behringstr. 14, 54296 Trier

Giới tính: Nam

54. Phùng Lệ Thùy Châu, sinh ngày 04/10/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mainzertr. 66, 67657 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

55. Lý Thị Chu, sinh ngày 05/6/1928 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Rudolfstr. 15, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

56. Đoàn Hoài Hương, sinh ngày 13/12/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vilbeler Landstr. 200 B, 60388 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

57. Trần Thu Phương, sinh ngày 09/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johannssenstr. 8, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

58. Trần Emily Phương Anh, sinh ngày 19/9/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Johannssenstr. 8, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

59. Thái Thị Thiên Nga, sinh ngày 15/10/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rohrbachstr. 55, 60389 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

60. Doãn Thị Diệu Anh, sinh ngày 14/11/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ludwig- Schwamb- Str. 58, 56076 Koblenz

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Thiết, sinh ngày 25/10/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Moorstr. 42, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thanh Xuân, sinh ngày 21/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Moorstr. 42, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Li La, sinh ngày 15/12/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Moorstr. 42, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

64. Đoàn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/9/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Im Grundgewann 1, 63900 Selingenstadt

Giới tính: Nữ

65. Vũ Đình Khánh, sinh ngày 15/11/1991 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Weisser Gasse 45, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Khôi Nguyên, sinh ngày 05/11/1997 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: In der Gemoll 17, 35037 Marburg

Giới tính: Nam

67. Lê Thị Phương Thảo, sinh ngày 14/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Spressart Str. 5, 65396 Wallup

68. Nguyễn Hoàng Nhã, sinh ngày 12/12/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weilstr. 8, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 04/10/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinallee 29, 65439 Floersheim

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Huy Sơn, sinh ngày 04/3/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinallee 29, 65439 Floersheim

Giới tính: Nam

71. Đinh Huy Anh, sinh ngày 14/11/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adalbertstr. 24, 60486 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

72. Lê Phương Nhung, sinh ngày 15/4/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Forstackerweg 8, 53547 Breitscheid

Giới tính: Nữ

73. Lê Hồng Ngọc, sinh ngày 15/4/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Forstackerweg 8, 53547 Breitscheid

Giới tính: Nữ