HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 209-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNHSÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG.

Giống cây trồng là một vật tư kỹ thuật rấtquan trọng của sản xuất nông nghiệp. Giống tốt là tiền đề để tăng năng suấttăng vụ, nâng cao phẩm chất của nông sản. Những cố gắng và tiến bộ vừa quatrong việc nghiên cứu chọn lọc, bồi dục, thuần hóa, lai tạo giống cây trồng đãgóp phần làm tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp và đang mở ra nhiều khảnăng bố trí lại cơ cấu cây trồng và cải tiến chế độ canh tác ở các vùng.

Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển nôngnghiệp toàn diện, đi đôi với thâm canh, chuyên canh và từng bước lên sản xuấtlớn xã hội chủ nghĩa, công tác giống cây trồng, từ khâu nghiên cứu, chọn lọc,lai tạo, tổ chức sản xuất, bảo quản, phân phối, sử dụng giống cây trồng cònnhiều nhược điểm và khuyết điểm như:

- Chậm nghiên cứu và xác định các loạigiống cây trồng có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, có khả năng chốngsâu bệnh; đối với lúa, đến nay vẫn chưa xác định được cơ cấu giống thích hợpcho các vùng; đối với ngô, đỗ tương và nhiều cây lương thực, thực phẩm, cây côngnghiệp, cây xuất khẩu khác phẩn lớn còn phải dựa vào giống cũ hoặc một số giốngnhập khẩu;

- Thiếu tổ chức chuyên về giống, thiếu cơsở vật chất và kỹ thuật để chọn, nhân, bảo quản và phân phối đủ khối lượnggiống cây trồng có đủ tiêu chuẩn về độ thuần, sức nảy mầm của hạt giống…Nhiềuloại giống bị lai tạp, thoái hóa làm giảm năng suất cây trồng;

- Chế độ quản lý giống của Nhà nước thiếuchặt chẽ, chưa đảm bảo yêu cầu quản lý có hiệu lực và thông suốt từ trung ươngđến cơ sở.

Những nhược điểm và khuyết điểm trên đâydẫn đến tình trạng phổ biến là thiếu giống, giống pha tạp, thoái hóa, tỷ lệ nảymầm và sức nảy mầm thấp, làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng, làm tăngchi phí sản xuất, giảm hiệu quả kinh tế.

Nghị quyết hội nghị lần thứ 22 của Ban chấphành trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ trong hai năm 1974 – 1975 là phải xâydựng hệ thống giống của Nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Đó là một nhiệm vụrất quan trọng và cấp bách phải tập trung sức để làm. Để thực hiện nhiệm vụ nóitrên, xác định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và các cấp vềcông tác giống. Hội đồng Chính phủ quyết định chủ trương và chính sách về côngtác giống như sau.

I. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG

Để đảm bảo những nhu cầu ngày càng lớn vàcấp bách về lương thực, thực phẩm cho đời sống của nhân dân, nguyên liệu chocông nghiệp, nông sản để xuất khẩu, nhiệm vụ của công tác giống cây trồng làphải tập trung nghiên cứu, thí nghiệm, chọn lọc, lai tạo, để xác định và nhânnhững loại giống tốt; có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, có khả năngchống sâu bệnh khỏe và những đặc tính khác thích hợp với điều kiện sản xuất củatừng vùng miền Bắc nước ta, phát huy tác dụng của công tác giống cây trồngtrong việc thâm canh tăng vụ góp phần sử dụng một cách hợp lý các khả năng vềđất đai, thời tiết, khí hậu và sức lao động dồi dào trên miền Bắc nước ta.

Sau đây là những nhiệm vụ chủ yếu của côngtác giống cây trồng:

1. Phải tăng cường tổ chức và giao tráchnhiệm cho các Viện và cơ sở nghiên cứu về giống: nghiên cứu, thí nghiệm,chọn lọc, lai tạo nhằm đưa vào sản xuất những giống gốc có những đặc tính tốtvà ổn định như: có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, có khả năng chốngsâu bệnh khỏe và thích nghi với điều kiện đất đai, thời tiết của từng vùng,nhất là giống cây lương thực, thực phẩm, cây xuất khẩu, cây nguyên liệu chocông nghiệp.

Phải xác định giống tốt đồng thời phải xácđịnh chế độ nhân, bảo quản giống và quy trình kỹ thuật sử dụng giống vào sảnxuất, nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những mặt còn yếu của giống.Việc nghiên cứu, thí nghiệm, lai tạo để đưa vào sản xuất những giống mới dotrung ương phụ trách (các tỉnh và thành phố không làm).

2. Phải nhanh chóng xây dựngnhững cơ sở sản xuất giống, bảo quản, phân phối giống để từ giống gốc nhân rađủ khối lượng giống theo đúng quy trình kỹ thuạt, bảo đảm đủ giống tốt cho yêucầu sản xuất đại trà, bao gồm giống cho sản xuất bình thường và giống dự trùphòng thiên tai.

Phải không ngừng tăng cường cơ sở vật chấtvà kỹ thuật cần thiết cho các cơ sở sản xuất bảo quản và phân phối giống…bảođảm năng suất giống cao và ổn định, bảo đảm độ thuần và sức nảy mầm của giống,phòng và chống sâu bệnh.

3. Tăng cường công tác quản lýcủa Nhà nước và công tác giống cây trồng từ trung ương đến cơ sở. Do tínhchất quan trọng về kỹ thuật của công tác giống. Nhà nước quản lý công tác giốngbằng biện pháp:

- Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất từ giốnggốc đến giống đại trà, quản lý việc phân phối và chỉ đạo việc đưagiống vào sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng chế độ;

- Nhà nước xác định giống gốc và đề ranhững nguyên tắc và chế độ nhân giống, bảo quản giống và đòi hỏi các cơ sở sảnxuất phải làm đúng những quy định đó;

- Trách nhiệm của ngành nông nghiệp và Ủyban hành chính các cấp là phải căn cứ vào mỗi loại giống mà áp dụng các biệnpháp quản lý nói trên, từng bước đưa công tác giống vào nền nếp, chế độ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÔNG TÁC GIỐNGCÂY TRỒNG TRONG VÀI BA NĂM TỚI

Để thực hiện những nhiệm vụ nói trên và căncứ vào đặc điểm của các loại giống cây trồng chủ yếu trên miền Bắc, việc phâncông sản xuất và quản lý giống cây trồng được quy định như sau:

1. Đối với giống lúa là loại giống cókhối lượng lớn, kỹ thuật phức tạp:

Lúa là một cây trồng phổ biến ở tất cả cácđịa phương, gieo trồng trên hơn 2 triệu hécta mỗi năm. Do tính chất phức tạp vềkỹ thuật và vị trí quan trọng của giống lúa. Nhà nước phải phụ trách từ việcnghiên cứu, xác định giống gốc đến việc phân ra cho sản xuất đại trà, đồng thờiphải quản lý chặt chẽ việc bảo quản, phân phối và sử dụng giống vào sản xuất…

Để đảm bảo đủ khối lượng và chất lượnggiống lúa cho yêu cầu sản xuất, đồng thời bảo đảm giống thích nghi với điềukiện thiên nhiên ở các vùng khác nhau, giảm bớt chi phí về vận chuyển…việc sảnxuất và cung cấp giống lúa được phân công như sau:

1. Các viện nghiên cứu vàcơ sở nghiên cứu về giống của Nhà nước phải tập trung vào sức nghiên cứu,thí nghiệm, chọn lọc, lai tạo…nhằm đưa vào sản xuất những giống lúa có năngsuất và hàm lượng đạm cao, khả năng chống sâu bệnh khỏe và thích nghi với điềukiện sản xuất ở các vùng, chú trọng cơ cấu giống lúa cho vụ mùa.

2. Ủy ban Nông nghiệptrung ương cùng với cơ quan có trách nhiệm ở địa phương, tổ chức việc sảnxuất giống gốc và nhân ra đủ giống để nhân thành giống cho sản xuất đại tràtheo đúng quy trình kỹ thuật và đủ khối lượng để phân phối cho các vùng (vụchiêm xuân phải nhân được khoảng 4500 tấn và vụ mùa 5500 tấn giống).

3. Các địa phương theo sựhướng đãn và chi đạp của Ủy ban Nông nghiệp trung ương, căn cứ vào yêu cầu vềcác loại giống lúa trong tỉnh, thành phố, cơ quan có trách nhiệm của tỉnh cùngcơ quan có trách nhiệm của huyện phải tổ chức những cơ sở để nhân đủ giống tốtcho sản xuất đại trà, quản lý chặt chẽ việc bảo quản, phân phối và sử dụnggiống cho sản xuất. Về lâu dài,việc sản xuất và phân phối giống lúa, nhất lànhững giống lúa mới có năng suất cao, kỹ thuật phức tạp. Nhà nước phải trựctiếp phụ trách. Nhưng trước mắt, để đảm bảo khối lượng to lớn về giống lúa chosản xuất, cần làm từng bước như quy định trên đây; đồng thời phải có kế hoạchxây dựng cơ sở giống của Nhà nước một cách tích cực và vững chắc.

4. Đối với các loại giống lúa đểgieo cấy trên những chân ruộng chưa được cải tạo, chưa gieo trồng được nhữnggiống mới có năng suất cao, các tỉnh phải căn cứ vào điều kiện cụ thể ở từngvùng để hướng dẫn giúp các huyện chỉ đạo việc chọn lọc và nhân đủ giống cho sảnxuất. Mặt khác, phải có kế hoạch và biện pháp cải tạo đất, bảo đảm nước, đểtiến tới gieo trồng giống mới có năng suất cao…

2. Đối với giống ngô và các loại giống đòihỏi kỹ thuật phức tạp:

1. Về giống ngô.

Sau cây lúa, cây ngô là một cây lương thựcrất quan trọng, có thể gieo trồng trên diện tích lớn, nhiều vụ trong năm, cóhàm lượng dinh dưỡng cao và có nhiều khả năng tăng năng suất. Nhiệm vụ của cácViện nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt là phải tập trung sức nghiên cứu, chọn lọc,lai tạo để xác định những giống ngô tốt, bảo đảm yêu cầu sản xuất ở các vùng.Đối với giống ngô lai, phải sớm xác định giống và tổ chức việc lai tạo nhữnggiống ngô có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuấtcủa chúng ta.

Việc nhân giống bố mẹ thuần chủng, tổ chứclai và sản xuất giông ngô lai cho sản xuất đại trà, đều do Nhà nước tổ chức sảnxuất và phân phối cho các cơ sở sản xuất. Ủy ban Nông nghiệp trung ương phốihợp với các địa phương, bố trí đất đai thích hợp, tổ chức những cơ sở sản xuấtcủa Nhà nước để sản xuất đủ giống tốt, đúng tiều chuẩn kỹ thuật, để cung cấpcho các cơ sở sản xuất ngô. Đến hết năm 1976, phải cố gắng sản xuất đủ giốngngô lai cho các vùng sản xuất chính.

2. Giống lai tạo là loạigiống khó bảo quản. Để đảm bảo đủ giống tốt cho sản xuất và giảm bớt khó khănvề bảo quản, vận chuyển, việc nghiên cứu, chọn lọc, sản xuất và cung cấp giốngcho sản xuất được phân công như sau:

- Các viện và cơ sở nghiên cứu có tráchnhiệm nghiên cứu, thí nghiệm, chọn lọc những giống lạc gốc có năng suất cao,phẩm chất tốt và những đặc tính khác phù hợp với điều kiện sản xuất ở các vùng.

- Dựa trên những kết quả đã nghiên cứu,chọn lọc và tìm ra những giống tốt, Ủy ban Nông nghiệp trung ương phối hợp vớicác địa phương, tổ chức những cơ sở sản xuất để nhân ra đủ giống cung cấp chocác vùng sản xuất.

- Các hợp tác xã, nông trưởng, trại Nhànước có kế hoạch sản xuất lạc phải nhân giống và giữ giống để sản xuất, theoquy trình kỹ thuật và chế độ của Nhà nước.

3. Giống đỗ tương, cácloại hạt giống rau, đậu và cây công nghiệp ngắn ngày…

- Giống đỗ tương, cây đỗ tương làmột cây giàu đạm, rất cần thiết cho đời sống của nhân dân và để làm thức ăn rấtquan trọng cho gia súc, nhưng đến nay, năng suất đỗ tương của ta còn rất thấp.Sản lượng đỗ tương hàng năm còn quá ít so với nhu cầu. Các Viện và cơ sở nghiêncứu phải tập trung sức nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo…thu ra giống đỗ tương cónăng suất cao và những đặc tính thích hợp với điều kiện sản xuất của ta.

Trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và xác địnhnhững giống tốt. Ủy ban Nông nghiệp trung ương phối hợp với các địa phương tổchức việc nhân giống dể cung cấp cho các cơ sở sản xuất, từ đó mà đưa nhanhnăng suất và sản lượng của đỗ tương lên.

- Các loại hạt giống rau, đậu, một số câycông nghiệp ngắn ngày như: su hào, bắp cải, cà chua, đay, thuốc lá…là nhữngloại giống khối lượng ít nhưng kỹ thuật phức tạp. Việc nghiên cứu, thí nghiệm,lai tạo giống mới và việc nhân, cung cấp giống cho sản xuất đại trà đều do Nhànước phụ trách và thống nhất quản lý. Ủy ban Nông nghiệp trung ương phốihợp với các địa phương, chọn những nông trường hoặc hợp tác xã có điều kiệnthuận lợi để tổ chức sản xuất đủ giống tốt và cung cấp cho các cơ sở sản xuất.

4. Đối với những giốngngô, rau đậu, cây công nghiệp khác: Vì điều kiện đất đai, nước tưới, chưathể trồng những giống có năng suất cao mà phải trồng giống ngô và các loại rau,đậu, đỗ ở địa phương, thì các tỉnh phải giúp các huyện hướng dẫn và kiểm tracác hợp tác xã chọn và nhân giống để cung cấp cho sản xuất; mặt khác phải giúpcác hợp tác xã cải tạo đồng ruộng và ra sức xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuậtcần thiết để có thể gieo trồng được những giống có năng suất và hiệu quả kinhtế cao hơn.

3. Đối với các loại cây trồng không dùnghạt giống mà dùng cành, dùng thân, dùng rễ để làm giống:

Những loại giống như giống mía, dứa, chuối,khoai lang, sắn, khoai tây, các loại khoai khác…khối lượng giống dùng cho sảnxuất hàng năm rất lớn. Việc vận chuyển và bảo quản các loại giống tươi sống rấtkhó khăn. Vì vậy, việc nhân giống và giữ giống cho sản xuất phải làm ở cơ sở.Dưới sự chỉ đạo của tỉnh và của huyện, các nông trường, hợp tác xã, trại Nhànước…phải có kế hoạch chọn giống, nhân giống theo đúng chế độ giống và quy trìnhkỹ thuật. Các tỉnh huyện phải kiểm tra chặt chẽ.

Các viện và cơ quan có trách nhiệm ở trungương phải nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo nhằm tìm ra và xác định những giống tốtcó năng suất và hiệu quả kinh tế cao; xác đinh quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩncác loại giống, làm căn cứ cho công tác quản lý và kiểm tra.

4. Đối với những loại giống cây dàingày:

Phần lớn các giống cây dài ngày đều phảiqua vườn ươm, một số cây phải theo kỹ thuật chiết cành hoặc ghép. Vì vậy, côngtác giống phải được thực hiện ở cơ sở sản xuất. Các nông trường, hợp tác xã,trại Nhà nước, có kế hoạch sản xuất phải có kế hoạch chọn, nhân giống, ươm giống,chiết hoặc ghép theo quy trình kỹ thuật để có đủ giống tốt cho sản xuất.

Các viện và cơ sở nghiên cứu của trung ươngcó trách nhiệm nghiên cứu tìm ra những giống tốt có năng suất và hiệu quả kinhtế cao để đưa vào sản xuất, và xác đinh quy trình kỹ thuật cụ thể đối với mỗiloại giống; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy rình, chế độ đã đề ra.

Đối với những cây dài ngày, đòi hỏi kỹthuật phức tạp như giống cao su, cà phê…Ủy ban Nông nghiệp trung ương có tráchnhiệm tổ chức việc nghiên cứu, chọn lọc, nhân giống để cung cấp cho các cơ sở.

III. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNGTÁC GIỐNG CÂY TRỒNG:

Để tạo điều kiện thuận lợi và giúp càc cơsở sản xuất làm tốt công tác giống. Hội đồng Chính phủ quy định một số chínhsách cụ thể như sau:

1. Chính sách dành ruộng đất tốt, có điềukiện thuận lợi nhất để sản xuất giống cây trồng:

Mỗi loại cây trồng đều đòi hỏi điều kiệnđất đai, thủy lợi, khí hậu, thời tiết và yêu cầu về kỹ thuật khác nhau. Việcdành đất tốt có điều kiện thuận lợi để sãn xuất giống, bảo đảm năng suất cao vàổn định, bảo đảm độ thuần và phẩm chất của giống là một yêu cầu rất cấp bách vàcũng là một việc làm tiết kiệm nhất, có lợi cho người sản xuất và có lợi chonền kinh tế quốc dân. Các hợp tác xã nông nghiệp, các nông trường quốc doanh vàtrại Nhà nước có ruộng đất tốt và điều kiện thuận lợi cho sản xuất giống, phảiưu tiên daành để sản xuất giống. Nhà nước bảo đảm lợi ích và có chính sáchkhuyến khích các hợp tác xã, các cơ sở quốc doanh chuyên làm giống.

Ủy ban nông nghiệp trung ương phải căn cứvào tình hình đất đai, điều kiện thiên nhiên ở các vùng, yêu cầu về khối lượnggiống và kỹ thuật giống đã cùng với các địa phương quy hoạch và có kế hoạchdành diện tích cần thiết để sản xuất đủ giống và giống tốt cho sản xuất.

2. Chính sách Nhà nước đầu tư vốn xâydựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho công tác giống cây trồng:

Giống cây trồng do các cơ sở quốc doanh hayhợp tác xã sản xuất để cung cấp cho sản xuất, đều phải đúng quy trình kỹ thuậtvà phải được quản lý chặt chẽ. Đối với những loại giống cây trồng thuộc hệthống giống Nhà nước phụ trách như đã nói ở phần I, các cơ quan nông nghiệp ởtrung ương và các cấp phải tổ chức các trại giống Nhà nước hoặc giao nhiệm vụcho các nông trường quốc doanh, các hợp tác xã để sản xuất đủ khối lượng, bảođảm phẩm chất, độ thuần của giống. Các hợp tác xã hoặc cơ sở quốc doanh ký hợpđồng dài hạn và hợp đồng hàng năm để sản xuất giống cho Nhà nước; bảo đảm làmđúng quy trình kỹ thuật dưới sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan có trách nhiệmcủa Nhà nước. Để đảm bảo được năng suất và phẩm chất của giống, các hợp tác xã,các cơ sở quốc doanh phải ra sức xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật nhằm tăngnăng suất và nâng cao phẩm chất của sản phẩm. Về phần Nhà nước, đi đôi vớichính sách dành đất tốt, có điều kiện thuận lợi, phải tập trung sức làm tốtnhững khâu chủ yếu như sau:

a) Bảo đảm tưới tiêu chủ động cho cơ sởgiống, kế hoạch và kinh phí hoàn chỉnh thủy nông hoặc xây dựng công trình thủylợi mới phải dành ưu tiên cho cơ sở giống.

b) Trong kế hoạch bỏ vốn đầu tư vào khaihoang mở rộng diện tích thì ưu tiên dành vốn cho cơ sở sản xuất giống (nhất làđối với cây dài ngày trên đất dốc).

c) Nhà nước trực tiếp đầu tư vốn để xâydựng kho bảo quản từng loại giống, sân phơi hoặc máy sẩy hạt, phương tiện đónggói, vận chuyển giống. Các xí nghiệp giống hoặc công ty giống của Nhà nước trựctiếp quản lý những cơ sở này.

Ủy ban Nông nghiệp trung ương phối hợp vớiBộ Tài Chính hướng dẫn và kiểm tra việc tính toán yêu cầu về vốn và mức Nhànước phải đầu tư nhằm thực hiện kế hoạch nghiên cứu, thí nghiệm, chọn lọc, laitạo, nhân giống, quản lý giống…một cách tích cực và tiết kiệm.

3. Chính sách đảm bảo lợi ích và khuyếnkhích các cơ sở sản xuất giống cho Nhà nước:

Để đảm bảo sản xuất đủ khối lượng giốngtốt, bảo đảm độ thuần và sức nảy mầm của giống, bảo đảm lợi ích và khuyến khíchcác hợp tác xã và các cơ sở quốc doanh hăng hái sản xuất giống cho Nhà nước.Hội đồng chính phủ quyết định thực hiện một số chính sách như sau:

a) Những hợp tác xã sản xuất giống lươngthực như: thóc, ngô, hạt cốc…bán giống cho Nhà nước được tính để trừ mức nghĩavụ lương thực theo tỷ lệ 100 kilôgam hạt giống được tính bằng 110 kilôgam hạtsản phẩm thông thường.

b) Về chính sách giá Nhà nước thu mua giốngcây trồng.

Trong khi chờ đợi nghiên cứu một cách toàndiện giá thành và giá thu mua nốngản và giá giống cây trồng cho từng khu vựckhác nhau, trong những năm trước mắt, đối với giống cây trồng cho sản xuất đạitrà và sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng kế hoạch. Nhà nước căn cứvào phẩm chất của giống sẽ mua với giá cao hơn nông sản thông thường từ 20 đến50%. Ủy ban Nông nghiệp trung ương phải phối hợp với Ủy ban Vật giá Nhà nước vàBộ Tài chính hướng dẫn việc tính giá cho các loại giống theo phẩm chất.

c) Về chính sách giá giống Nhà nước cungcấp cho các cơ sở sản xuất.

Về lâu dài, việc sản xuất và kinh doanhgiống là một ngành có lãi, có khả năng thu hồi vốn đau tư nhanh và góp phầntăng tích lũy cho Nhà nước; giá Nhà nước cung cấp phải bù lại giá mua, kinh phíkinh doanh, bù hao hụt và có lãi. Nhưng trước mắt, để góp phần làm thay đổi tậpquán lâu đời, chưa quen dùng giống mới vào sản xuất, trong vài ba năm đầu, Nhànước bán giống cho các hợp tác xã ngang với giá mua hoặc chỉ cao hơn một ít.Nhà nước còn chịu lỗ về chi phí bảo quản, lưu thông và hao hụt. Sau hai ba vụsản xuất, trên cơ sở làm tốt việc sản xuất, phân phối, quản lý giống cây trồngsẽ đưa giá cung cấp giống lên một cách hợp lý.

Đối với những giống mới, khối lượng khôngnhiều, các hợp tác xã chưa quen dùng, Nhà nước có thể cho không trong một haivụ đầu, sau đó sẽ bán theo giá của Nhà nước.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH VÀ CÁC CẤPTRONG VIỆC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, thínghiệm, chọn lọc, lai tạo giống đã thu được những kinh nghiệm về sản xuất củanhân dân ta, kết hợp với những thành tựu mới về công việc giống trên thế giới,chúng ta sẽ có điều kiện và khả năng đưa nhanh trình độ sản xuất và quản lýgiống cây trồng tiến lên, góp phần đẩy mạnh nông nghiệp phát triển theo hướngtoàn diện đi đôi với thâm canh, chuyên canh. Các ngành và các cấp phải căn cứvào chức trách, nhiệm vụ của mình, ra sức làm tốt những biện pháp và chính sáchđã đề ra ở phần I, phần II và phần III của quyết định này:

1. Ủy ban Nông nghiệp trưng ươngphải ra sức tăng cường và đề cao trách nhiệm của các Viện và cơ sở nghiên cứukhoa học kỹ thuật về nông nghiệp, trong việc nghiên cứu và xác định giống gốc,cùng với các tính, nhân từ giống gốc ra đủ giống để nhân cho sản xuất đại trà;quy định các nguyên tắc các quy trình kỹ thuật nhân giống; hướng dẫn và kiểmtra việc sản xuất, phân phối và sử dụng giống theo đúng chính sách và chế độcủa Nhà nước.

2. Ủy ban Nông nghiệp các tỉnh dướisự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương và theo sự hướng dẫn của Ủyban Nông nghiệp trung ương, cùng với các huyện, chọn những hợp tác xã hoặc cơsở sản xuất của Nhà nước có điều kiện thuận lợi và tốt nhất để nhân nhữngloại giống mà huyện phải nhân (cấp trên không cung cấp) cho sản xuất đại trà,kiểm tra việc sử dụng giống trong huyện.

3. Các ngành thủy lợi, giao thông,xây dựng, các Bộ tổng hợp và các ngành có trách nhiệm khác phải làm đầy đủnhiệm vụ của mình góp phần đưa trình độ sản xuất, sử dụng và quản lý giống câytrồng từng bước tiến lên; từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiếtcho việc sản xuất và quán lý giống.

4. Các hợp tác xã nông nghiệp, cáctrại Nhà nước, các nông trường quốc doanh được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuấtgiống, phải thấy hết trách nhiệm của mình, tập trung sức thực hiện kế hoạchgiống, và làm đúng quy trình kỹ thuật giống. Các cơ sở sản xuất khác phải có kếhoạch làm tốt phần của mình về công tác giống, nghiêm chỉnh chấp hành nguyêntắc và chế độ giống của Nhà nước.

5. Các công ty và xí nghiệp chuyêntrách về giống cây trồng của trung ương và các cấp phải ra sức cải tiến quản lýsản xuất và kinh doanh bảo đảm kế hoạch sản xuất và cung cấp đủ giống tốt chosản xuất, hạ giá thành sản xuất và giảm chi phí lưu thông và hao hụt giống theochế độ hạch toán của Nhà nước.

6. Để đảm bảo yêu cầu quản lý tậptrung thống nhất của Nhà nước đối với công tác giống, đồng thời đề cao tráchnhiệm của các cấp, các cơ sở sản xuất làm tốt công tác giống cây trồng, Ủy banNông nghiệp trung ương phải dựa trên những kết quả nghiên cứu, thí nghiệm vàthực tế sản xuất ở các vùng khác nhau, để nghiên cứu trình Chính phủ ban hànhnhững quy định chính thức về: tiêu chuẩn các loại hạt giống và giống cây trồng;chế độ quản lý giống bao gồm: chế độ kiểm tra và giám định giống, chế độ thaygiống, chế độ quản lý xuất nhập khẩu giống…làm căn cứ cho việc chỉ đạo quản lývà kiểm tra.

Công tác giống cây trồng bao gồm việcnghiên cứu, thí nghiệm chọn lọc, lai tạo giống, nhân và sản xuất giống, bảoquản, phân phối giống, quản lý sản xuất và sử dụng giống nhằm không ngừng pháthuy tác dụng của giống cây trồng trong việc thâm canh, tăng vụ, nâng cao phẩmchất nông sản…là một công tác rất mới và rất lớn. Hội đồng Chính phủ yêu cầucác ngành và các cấp có trách nhiệm có kế hoạch và biện pháp thực hiện quyếtđịnh của Hội đồng Chính phủ về công tác giống, từng bước đưa trình độ sản xuấtvà quản lý giống cây trồng tiến lên một cách tích cực và vững chắc.

T.M.HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng