CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịchViệt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủtại Tờ trình số 396/TTr-CP ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốctịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Công hòa Liên bang Đức(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có têntrong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2090/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Ngọc Hà My, sinhngày 05.01.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại:Vincent-van-Goh-Str. 10, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

2. Chử Đức Khánh, sinh ngày 28.01.1992tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schildhornstr.69, 12163 Berlin

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày06.8.1982 tại Yên Bái

Hiện trú tại: SalzbrunnerStr. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Quốc An Louis,sinh ngày 26.6.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: SalzbrunnerStr. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Phúc An Lukas,sinh ngày 17.12.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: SalzbrunnerStr. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thu An, sinh ngày 19.5.1970tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexander Str.27, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Hồng Kỳ, sinh ngày04.5.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neupervertstr.80, 29410 Salzwedel

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Viết Linh, sinhngày 16.4.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dresdner Str.295d, 01705 Freital

Giới tính: Nam

9. Lại Hợp Dương, sinh ngày 09.8.1968tại Thái Bình

Hiện trú tại:Carl-Severing-Str. 60, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

10. Lại Hợp Long, sinh ngày 18.11.2000tại Hà Nội

Hiện trú tại:Carl-Severing-Str. 60, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Mạnh Lân, sinhngày 16.9.1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Ernst-Schneller-Str. 1, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nam

12. Lê Hùng, sinh ngày30.10.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Walter-Felsenstein-Str. 11, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

13. Đào Thị Khánh Linh, sinhngày 03.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenallee 9,18273 Güstrow

Giới tính: Nữ

14. Phạm Thị Lan Hương, sinhngày 06.8.1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Berlinerstr.28a, 06886 Wittenburg

Giới tính: Nữ

15. Phạm Jennifer Bảo Anh,sinh ngày 13.8.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr.28a, 06886 Wittenburg

Giới tính: Nữ

16. Vũ Thị Hiển, sinh ngày25.3.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: LangeHerzogstr. 39, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nữ

17. Trần Minh Nguyệt, sinhngày 09.3.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schiffer Str.23, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

18. Trần Victoria Quế Chi,sinh ngày 13.12.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schiffer Str.23, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinhngày 21.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neues Zentrum4, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

20. Thạch Samy, sinh ngày18.9.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theaterstr.15, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

21. Bùi Thị Thơm, sinh ngày 25.8.1971tại Cần Thơ

Hiện trú tại:Karl-Imhoff-Weg 26, 30165 Hannover

Giới tính: Nữ

22. Lê Văn Đồng, sinh ngày 03.10.1983tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: SangerhäuserStr. 34, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

23. Trịnh Thị Hảo, sinh ngày16.3.1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: SangerhäuserStr. 34, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nữ

24. Dương Thị Thái Hà, sinhngày 22.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: AnsbacherStraße 68, 28215 Bremen

Giới tính: Nữ

25. Trần Duy Dũng, sinh ngày03.02.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: LangeHerzogstr. 39, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nam

26. Bùi Hoàng Đức, sinh ngày04.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str.275, 01705 Freital

Giới tính: Nam

27. Bùi Hữu Việt, sinh ngày 16.4.2000tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str.275, 01705 Freital

Giới tính: Nam

28. Phạm Nguyễn Kim Thư,sinh ngày 08.02.2006 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Nordstrandring24, 22926 Ahrensburg

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thành Trung, sinhngày 21.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 2,14943 Luckenwalde

Giới tính: Nam

30. Tăng Gia Huy Kevin, sinhngày 08.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr.134, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nam

31. Tăng Mỹ Linh Anna, sinhngày 08.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr.134, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nữ

32. Trần Lê Quốc Anh, sinhngày 01.11.1995 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Burg 5, 14943Luckenwalde

Giới tính: Nam

33. Hoàng Minh Tuân, sinhngày 02.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poststr. 19,01159 Dresden

Giới tính: Nam

34. Tạ Thanh Thảo, sinh ngày08.11.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koppenstr. 19,10243 Berlin

Giới tính: Nữ

35. Bùi Hải Nam, sinh ngày 02.11.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kohlrauschstr.1, 10587 Berlin

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Việt Dũng, sinhngày 22.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße desFriedens 9, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nam

37. Hoàng Mạnh Quân, sinhngày 21.4.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: NeustädterBerggasse 3, 02953 Bad Muskau

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Hoàng Anh, sinhngày 26.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: BorkheiderStr. 3, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

39. Lê Thị Hoài Thu, sinhngày 26.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: GrevesmühlenerStr. 22, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Phi Yến Anna,sinh ngày 08.9.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seefelder Str.48, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

41. Hoàng Hà Linh, sinh ngày07.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại:Fr.-Bodelschwingh-Str. 4, 02943 Weißewasser/OL

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Quang Khải, sinhngày 18.12.1995 tại Hải Dương

Hiện trú tại: SchönhauserAllee 72a, 10437 Berlin

Giới tính: Nam

43. Bạch Thanh Tú, sinh ngày22.4.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại:Schulenburgerland Str 119A, 30165 Hannover

Giới tính: Nữ

44. Trần Thị Ngọc Anh, sinhngày 23.5.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: StargarderStr. 37, 10437 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Bùi David Thanh Long,sinh ngày 15.02.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halemweg 15,13627 Berlin

Giới tính: Nam

46. Tạ Kiều My, sinh ngày03.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại:Karl-Marx-Allee 51, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Trung Đức, sinhngày 06.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moor Str.2,21073 Hamburg

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Mạnh Hùng, sinhngày 02.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moor Str.2,21073 Hamburg

Giới tính: Nam

49. Bùi Hà My, sinh ngày12.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: RadebeulerStr. 3D, 01640 Coswig

Giới tính: Nữ

50. Phạm Hoàng Sơn, sinhngày 17.10.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str.218, 01705 Freital

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Nam Giang, sinhngày 17.02.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kamminer Str.32, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Anh Ngọc, sinhngày 24.5.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Probsteierstr.2a, 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Vi An, sinh ngày 15.3.1996tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buhrow Str. 1,12167 Berlin

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Tiến Dân, sinhngày 27.4.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Warnitzer Str.30, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

55. Kiều Diệu Hiền, sinhngày 23.7.1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schumannweg 1,31787 Hameln

Giới tính: Nữ

56. Ngô Gia Bảo Wy, sinhngày 13.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nicolaistr. 5,08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

57. Trần Đức Đạt, sinh ngày 30.4.1988tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hettnerweg 30,13581 Berlin

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Gia An, sinh ngày15.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höchste Str.17, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Đỗ Bảo Chung, sinh ngày 09.6.1985tại Nam Định

Hiện trú tại: Pücklerstr.41, 10997 Berlin

Giới tính: Nam

60. Trần Hà Thiên Kim, sinhngày 07.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Potsdamerstr.96, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Chí Cường, sinhngày 22.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Visbekerstr.58, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Trang Anh, sinhngày 03.6.1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fuhlsbütteler139, 22305 Hamburg

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Đức Trung, sinh ngày 27.6.1993tại Hải Phòng

Hiện trú tại: IsländischeStr. 1, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

64. Dương Thị Như Trang,sinh ngày 11.10.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Uhlandstr.184, 10623 Berlin

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Ngọc Hòa, sinhngày 10.11.1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: LandsbergerAllee 251, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

66. Lê Trung Khiêm, sinhngày 18.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordlicht 26,31275 Lehrte

Giới tính: Nam

67. Lê Trung Hưng Samuel,sinh ngày 31.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordlicht 26,31275 Lehrte

Giới tính: Nam

68. Khương Anh Đức, sinhngày 21.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleicherstr.16, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Thị Yến, sinhngày 11.8.1987 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Am Steinberg2, 13086 Berlin

Giới tính: Nữ

70. Lâm Nguyễn Hoàng Sơn,sinh ngày 28.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 5, 09661Hainichen

Giới tính: Nam

71. Đồng Đức Anh Tony, sinhngày 08.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunnenweg 3,85435 Erding

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Tuấn Anh, sinhngày 05.11.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angerstr. 9,07407 Rudolstadt

Giới tính: Nam

73. Hà Lệ Nhi, sinh ngày25.7.1998 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GrevesmühlenerStr. 32, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Tuy Tuân, sinhngày 28.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 461,26689 Apen

Giới tính: Nam

75. Hoàng Thị Nguyệt Thu,sinh ngày 09.4.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rungerstr. 16,18055 Rostock

Giới tính: Nữ

76. Hồ Sĩ Sông Hương, sinhngày 01.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Mühlentor18, 19417 Warin

Giới tính: Nam

77. Phạm Mạnh Cường, sinhngày 31.7.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Josef-Orlopp-Str. 5, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Huyền Trang Anna,sinh ngày 04.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 45,26506 Norden

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Xuân Diệu Linh,sinh ngày 05.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Andreasstr.47, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Ngọc Minh,sinh ngày 30.9.1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Alte Dorfstr.61, 39326 Angern

Giới tính: Nữ

81. Vũ Thị Ánh Nguyệt, sinhngày 15.6.1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại:Fritz-Eler-Allee 104, 12351 Berlin

Giới tính: Nữ

82. Trần Phương Lan, sinhngày 15.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kasseler Str.61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nữ

83. Trần Linh Đan, sinh ngày22.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str.61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nữ

84. Trần Quốc Dương, sinhngày 14.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str.61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Đức Mạnh, sinhngày 01.5.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Norderstr. 2,26409 Wittmund

Giới tính: Nam

86. Dương Thị Thu Hiền, sinhngày 06.9.1993 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại:LohbraggerlandStr. 153, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Phương Linh, sinhngày 06.8.2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Randowstr. 8,13057 Berlin

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Đức Dũng, sinhngày 11.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Faradaystraße18, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

89. Trần Quốc Tuấn, sinhngày 25.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erfurterstr.28A, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Quỳnh Mai, sinhngày 15.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franzosenstr.24, 39288 Burg

Giới tính: Nữ

91. Phùng Đình Ngọc Thảo,sinh ngày 27.12.1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eisenzahnstr.18, 10709 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Chử Tony Hiếu, sinh ngày25.4.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Goethestr.31b, 04924 Badliebenwerda

Giới tính: Nam

93. Lê Hương Giang, sinhngày 06.11.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: LandsbergerAllee 81, 10407 Berlin

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Lan Phương, sinhngày 22.8.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klostergang 5,24937 Flensburg

Giới tính: Nữ

95. Kiều Quang Minh, sinhngày 12.3.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sperlingstr.07, 17034 Neubrandenburg

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Lisa Thảo Nguyên,sinh ngày 21.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleich 2a,19243 Wittenburg.

Giới tính: Nữ