ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - DU LỊCH PHÍA TÂYĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đôthị;

Căn cứ Nghị định s 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xâydựng ngầm đô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờtrình số 69/TTr-SXD ngày 02/8/2013 v việc phêduyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịchphía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt đồ án thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với nội dung chủ yếu nhưsau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịch phíaTây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn.

2. Phạm vi, ranh giới quyhoạch xây dựng: Thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, thành ph Quy Nhơn bao gm khu đất đang sử dụng của Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn, khu đất Quânkhu V giao cho tỉnh, Trung đoàn vận tải 655, Trạm xá K200, Kho đông lạnh củaCông ty xuất nhập khẩu và Trường Đại học Quy Nhơn, giới cận cụ thể như sau:

- Bắc giáp: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh,khu dân cư hiện trạng.

- Nam giáp: Đường Chương Dương vàđường Ngô Gia Tự.

- Đông giáp: Đường An Dương Vương.

- Tây giáp: Đường Nguyễn Thị Định.

3. Tínhchất và mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựngthành phố Quy Nhơn; tạo quỹ đất kêu gọi nhà đu tư thực hin các dự án đô thị, dịch vụ và du lịch góp phn tănghiệu quả sử dụng đất gắn vi chỉnh trang và phát triển đô thị hiện đại xng tầm với tiềm năng và lợi thế của khu vực quy hoạch.

- Từng bước đưa trục đường An DươngVương là trục Dịch vụ - Du lịch, làm tiền đề cho việc đưacác trường Cao đẳng, Đại học, khu Quân sự ra ngoài trungtâm đô thị, nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm, tạo quỹ đất xây các côngtrình dịch vụ, du lịch.

- Định hướng phát triển không gian, cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tạo cơ sở pháp lý đ chuyn đổi các khu chức năng phi dân dụng (khu quân sự, trường Cao đng, Đại học, kho bãi, nhà máy,...) sang đất dân dụng; tạo sự kết ni, liên thông, đng bộ vhạ tng kỹ thuật, tchứckhông gian giữa các khu vực trong đô thị; làm cơ sở để quản lý, đầu tư xâydựng, chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bn vững.

4. Nộidung quy hoạch:

a) Dự báo quy mô dân số: Khoảng 6.500người.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

Bảngcơ cấu sử dụng đt toàn khu:

STT

Thành phần sử dụng đất

Quy mô (ha)

Tỷ lệ(%)

1

Đất ở

11,44

29,39

1.1

Đất ở hiện trạng

3,81

9,79

1.2

Đt ở quy hoạch

7,63

19,60

3

Đt Dịch vụ - Du lịch

7,36

18,91

4

Đất hỗn hợp (dự kiến bố trí Dịch vụ - Thương mại - Ở kết hợp)

11,30

29,03

5

Đt Giao thông - HTKT

8,83

22,67

Tổng cộng

38,93

100,00

Trên cơ sơ cơ cu sử dụng đt toàn khu, định hướng tổ chức phân kỳthực hiện theo 3 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (từ 2013-2015): Thựchiện quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đt sang đt ở, dịch vụ, du lịch, thương mại đối với các khu đất thu hồi gồm- Khu đấtTrung đoàn vận tải 655 (9ha), Trạm xá K200 (0,9ha), Kho lạnh (1,4ha) và đất Quân khu V đã giaocho Tỉnh (6,5ha) (trong đó 1,5ha giao chotrường Đại học Quy Nhơn đ hoán đổi khu đất xâydựng chợ Lớn mới).

- Giai đoạn 2 (t2016-2020); Trên cơ sở điu chỉnh quy hoạch chungthành phQuy Nhơn định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đếnnăm 2050, sẽ thực hiện di dời Trường Cao đng Nghề ra khỏinội thành Quy Nhơn về vị trí mới- xây dựng phương án, kế hoạch di dời và tổchức thực hiện theo quy hoạch phân khu.

- Giai đoạn 3 (từ 2021 - 2030): Thựchiện di dời Trường Đại học Quy Nhơn vvị trí mới theođịnh hướng quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cậnđến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giữ lại một số khuchức năng ca trường đphục vụ choviệc đào tạo nguồn nhân lực cao.

c) Các chỉ tiêukinh tế - kỹ thuật: Đt ở, cây xanh,mật độ xây dng cho từng khu tuân thủ theo quy định tạiQuy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD .

d) Về tổ chức không gian kiến trúc vàcảnh quan:

- Đối với nhà ở hiện trạng dọc đườngAn Dương Vương định hướng tự chỉnh trang, chuyn đi thành nhà ở kết hợp dịch vụ, du lịch.

- Đối với nhà ở quy hoạch mới dạngliền kề bố trí tại khu vực dọc đường Nguyn Thị Định vớiquy mô diện tích từ 100m2 - 140m2. Xen cấy là các khuchung cư cao cấp 15-20 tầng.

- Đối với các khu đất hỗn hợp, tầngcao xây dựng trung bình từ 12-20 tầng. Diện tích tối thiểu01 lô khoảng 0,5ha.

5. Hạtầng kỹ thuật:

a) San nền: Trên cơ sở các cao độ nềnvà hướng thoát hiện có của đường An Dương Vương, Nguyễn Thị Định, Chương Dương,tiến hành san gạt cục bđảm bảothoát nước mặt cho toàn khu vực và không ảnh hưởng các khu hiện trạng.

b) Thoát nước mưa: Chọn mạng thoátnước dạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt; sử dụng hố ga ngănmùi. Hướng thoát chính chảy về mương Xóm Tiêu ra hồ Phú Hòa. Hướng thoát dọc theo tuyến hiện có đường An DươngVương thoát vkhu vực Ghnh Ráng vàđường Ngô Mây.

c) Giao thông:Mạng lưới đường được thiết kế theo dạng ô cờ. Phân cấp các tuyến đường theo hệthống các tuyến giao thông chính, tuyến khu vực và ni bđảm bảo sự liên lạc, kết nối thuận tiện giữacác khu chức năng trong đô thị. L gii các đường theo quy hoạch cụ thể như sau:

- Đường An Dương Vương lộ giới 40m(7m - 12m - 2m - 12m - 7m)

- Đường NguynThị Định (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Ngô Mây) lộ giới 20m (3m - 10m -7m)

- Đường Lý TháiTổ (nối dài) lộ giới 40m (6m - 12m - 4m - 12m - 6m)

- Đường Tô HiếnThành (nối dài) lộ giới 34m (5m - 10m - 4m - 10m - 5m)

- Đường Bùi Hữu Nghĩa (nối dài) lộgiới 20m (5m - 10m - 5m)

- Đường Ngô Gia Tự (nối dài) theohướng Bắc Nam lộ giới 18m (4,5m - 9m - 4,5m)

- Các đường quy hoạch trong khu ở lộgiới 12m (3m - 6m - 3m), 14m (3,5m - 7m - 3,5m)

Bố trí bãi đxetrong công trình tại những khu vực có nhu cầu đỗ xe như các khu chung cư, trungtâm dịch vụ, các công trình hỗn hợp, vui chơi giải trí và khucây xanh tập trung.

c) Cp nước:Tiêu chun cp nước: 150 lít/người/ngày.đêm; nguồn nước đấu ni từ mạng cp nước chung của thành phố, đi dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định, An Dương Vương và Lý Thái T (ni dài). Btrí mạng vòng và kết hp mạng nhánh cụt.

d) Cấp điện: Nguồn điện đấu nối vớiđường dây 35KV và số một tuyến 22KV dọc tuyến đường An Dương Vương và NguyễnThị Định; lưới điện 22KV sử dụng tuyến điện hiện trạng cấp điện cho khu đô thịquy hoạch, xây dựng mới các đoạn đi qua đô thị và được hạ ngầm chủ yếu trên cáctrục đường chính như Tô Hiến Thành (nối dài), Bùi HữuNghĩa (nối dài), Lý Thái Tổ (nối dài)...; lưới điện 0,4KV dùng cáp ngm và ni ở các khu dân cư mới và cụm Dịch vụ-Du lch - Thương mại.

Trạm biến áp: Dùng trạm xây hoặc đặtbên trong các công trình kiến trúc, hoặc dùng trạm kit,không dùng trạm hở ngoài trời.

đ) Thoát nước thải sinh hoạt và vệsinh môi trường:

- Thoát nước thải sinh hoạt: Hệ thốngthoát nước thải sinh hoạt đi riêng hoặc nửa riêng. Nước thải tập trung dẫn vềkhu vực phía Tây khu đất đấu nối với hệ thng thoát nướcthải dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lý Thái Tổ. Nước thải tập trung vcác trạm xử lý để xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo các quy địnhhiện hành.

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt:Chất thải rắn được tập trung, vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn tập trungcủa thành phố để xử lý.

6. Cácvấn đề cần lưu ý:

- Đối với các chỉ tiêu đất công trìnhcông cộng, cây xanh, thể dục thể thao phục vụ khu ở, đơn vị ở cần phải thể hiệncụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Đơn vị tư vấnchịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung nghiên cứu và các sliệu đánh giá hiện trạng, tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thểhiện trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ.

- Việc công bố công khai quy hoạch đôthị và cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 53,Điều 57, Luật Quy hoạch đô thị, Thông tư s 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

7. Tổchức thực hiện:

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: UBNDtỉnh Bình Định.

- Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xâydựng Bình Định.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: SởXây dựng Bình Định.

- Đại diện cơ quan tổ chức lập quyhoạch: Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng.

- Tư vấn lập đồ án quy hoạch: Công tyTNHH Thiết kế xây dựng Hội Kiến trúc sư Bình Định.

Điều 2. Quyếtđịnh này làm cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện các bước tiếptheo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, Chủtịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Trung tâm Pháttriển nhà và Tư vn xâydựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVPCN, PVPNN;
- TT Công báo; .
- Lưu: VT, K4, K7, K14 (15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng