CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/TTr-CP ngày 07/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 36 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-CTN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch nước)
1. Phan Thị Minh Hiếu, sinh ngày 16/5/1987 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK186 D Rivervale Drive, # 11-834, S544186
2. Nguyễn Thị Phong Điền, sinh ngày 13/8/1976 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Hiện trú tại: BLK 283 Yishun Ave 6, # 03-146, S 760283
3. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 02/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 686B Woodland Drive 73, # 10-58, S 732686
4. Nguyễn Thị Mai Tuyết Sương, sinh ngày 04/8/1985 tại Lâm Đồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 172 Woodland Street 13, # 12-317, S 730172
5. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 06/9/1975 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 117 Bedok North Road, # 07-233, S460117

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

6. Phi Tiến Dũng, sinh ngày 01/7/1991 tại TP.Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 33 Bishan Street 11, # 23-08, S579820
7. Huỳnh Thiên Tâm, sinh ngày 19/10/1982 tại Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: BLK 109B Depot Road, #14-91, S102109
8. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 24/10/1982 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 109B Depot Road, #14-91, S102109
9. Võ Thị Phượng Hồng, sinh ngày 12/5/1987 tại An Giang

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 303 Clementi Avenue 4, #11-521, S120303
10. Lê Hoàng Thanh Thúy, sinh ngày 01/8/1975 tại TP.Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 174 Boon Lay Drive, #06-324, S640174
11. Lê Hồng Cúc, sinh ngày 01/02/1977 tại An Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 12B Marsiling Lane, # 11-73, S732012
12. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/02/1982 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Hiện trú tại: BLK 82B Lorong 4 Toapayoh, # 23-500, S312082
13. Nguyễn Thị Ngọc Đào, sinh ngày 21/7/1979 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 91 Henderson Road, #11-122, S150091
14. Võ Thị Minh Tâm, sinh ngày 14/10/1982 tại Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 184 Yung Sheng Road, # 14-83, S610184
15. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 19/5/1979 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 17 Jalan Resak, S808504

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

16. Hà Thị Kim Duyên, sinh ngày 17/4/1982 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 426 Bedok North Road, # 11-501, S460426
17. Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 24/10/1985 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 524 2 woodland Drive 14, #11-419, S730524
18. Ngô Thị Trang, sinh ngày 25/12/1987 tại Tây Ninh Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 273 Toh Guan Road, #06-63,S600273
19. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 05/11/1983 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Hiện trú tại: BLK 547 Jurong West Street 42, #08-141, S640547
20. Ngô Thị Kim Hưng, sinh ngày 15/11/1978 tại Lâm Đồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 931 Jurong West Street 92, #11-213, S640931
21. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 18/3/1986 tại Long An
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 415 SauJana Road, #05-38, S670415
22. Nguyễn Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 08/4/1977 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 199 Toapayoh North, #09-1011, S310199

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

23. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 04/12/1984 tại Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 8 Boon Keng Road, #15-148, S330008
24. Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày 09/7/1980 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 653C Jurong West Street 61, #02-466, S643653
25. Bùi Thị Kiểm, sinh ngày 27/6/1976 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 403D Fernvale Lane, #11-151 Singapore 794403
26. Huỳnh Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 06/9/1977 tại Tây Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 268A Punggol Field, #16-133, S821268
27. Đinh Thị Đầm, sinh ngày 04/4/1985 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 130 Edgedale Plains, #02-20, S820130
28. Trần Ngọc Phương Dung, sinh ngày 10/12/1983 tại Bình Phước
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 463 Ang Mo Kio Avenue 10, # 03-1108, S560463
29. Phan Kim Cương, sinh ngày 20/01/1983 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

Hiện trú tại: BLK 2A Geylang Serai, # 14-07, S403002
30. Trần Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 02/11/1986 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 345, Clementi Ave 5, #10-80, S 120345
31. Hồ Thị Hải Lý, sinh ngày 24/12/1986 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 75 Whampoa Drive, #12-380, S320075
32. Trần Thị Bé Thùy, sinh ngày 26/01/1982 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 613A Punggol Drive, #09-859

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

33. Nguyễn Xuân Nhã, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 664C, Jurong West Street 64, #04-220, S643664
34. Lưu Thị Diễm Kiều, sinh ngày 15/11/1985 tại Bến Tre
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 443C Fernvale Road, # 23-381, S793443
35. Trần Thị Bề, sinh ngày 20/10/1977 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 258 Ang Mo Kio Avenue 4, #03-03, S560258
36. Huỳnh Thị Ngọc Băng, sinh ngày 14/5/1982 tại Cần Thơ

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 38A Bendemeer Road, #08-826, S331038.

>> Xem thêm:  Các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Cầu thủ Chinh U23 Việt Nam có phải đị bộ đội ?