BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2255-QĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 1965

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘSỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG BỆ DỠ HÀNGTỰ ĐỘNG CỦA XE ÔTÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI

Căn cứ vào Nghị định số160-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Để thống nhất chế độ sửdụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tựđộng của xe ôtô;
Theo đề nghị của ông Cục trưởngCục vận tải đường bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Tiếp theo bảnchế độ bảo dưỡng và sửa chữa xeôtô đã được Thủ tướng Chính phủủy nhiệm cho Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày6-4-1963, nay ban hành bản “chế độ sử dụngvà bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự độngcủa xe ôtô”.

Điều 2. - Bản chế độnày áp dụng chung cho các đơn vị vận tảiquốc doanh và công tư hợp doanh, các cơ quan các ngành cóxe ôtô ở trung ương và ở địa phương,trừ những xe ôtô của quân đội nhân dân và công annhân dân vũ trang.

Điều 3. - Bản chế độnày thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 4. - Các ông Chánh Văn phòngBộ, Cục trưởng Cục vận tảiđường bộ và các ông Giám đốc,Trưởng ty các Sở, Ty Giao thông vận tải chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Dương Bạch Liên

CHẾ ĐỘ

SỬ DỤNG VÀ BẢODƯỠNG BỆ DỠ HÀNG TỰ ĐỘNG CỦA XEÔTÔ (BENNE)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2255-QĐ ngày12-8-1965 của Bộ Giao thông vận tải)

Do yêu cầu cần pháttriển của nền kinh tế quốc dân, sốlượng xe có bệ dỡ hàng tự động ởmiền Bắc nước ta ngày càng nhiều. Ưuđiểm của loại xe này là giảm bớt thờigian xếp dỡ hàng, giảm bớt được nhânlực và sức lao động xếp dỡ, do đó cóthể nâng cao được năng suất vậnchuyển.

Ôtô có bệ dỡ hàngtự động ở nước ta có rất nhiềumác, nhiều kiểu. Nói chung, ở mỗi loại xe cơcấu bệ dỡ hàng tự động có khác nhau,nhưng về mặt sử dụng, bảo dưỡngthì đều tương tự.

Để giảm bớthao mòn các phụ tùng trong cơ cấu bệ dỡ hàngtự động, ngăn ngừa các hư hỏng xảyra, nhằm sử dụng được lâu dài bệdỡ hàng tự động của các loại xe ôtô, gópphần nâng cao năng suất vận chuyển, đẩymạnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức kếhoạch Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải banhành bản “chế độ sử dụng và bảodưỡng bệ dỡ hàng tự động của xeôtô” này tiếp theo bản “chế độ bảodưỡng và sửa chữa xe ôtô” đã đượcThủ tướng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộban hành trước đây (quyết định số441-QĐ ngày 6-4-1963) để các xí nghiệp vận tải,các cơ quan, các ngành áp dụng trong việc sử dụngbảo dưỡng xe có bệ dỡ hàng tựđộng.

Chu kỳ bảo dưỡng cơ chếbệ dỡ hàng tự động phải dựa theo tìnhhình hoạt động của xe mà quyết định,trên nguyên tắc là kết hợp vào các cấp bảodưỡng của xe.

Theo yêu cầu đó,bảo dưỡng cơ cấu bệ dỡ hàng tựđộng (dưới đây gọi tắt là bệ ben)chia ra làm ba cấp:

- Bảo dưỡngthường xuyên,

- Bảo dưỡngcấp I đồng thời tiến hành khi xe vào bảodưỡng cấp I,

- Bảo dưỡngcấp II đồng thời tiến hành khi xe vào bảodưỡng cấp II hoặc bảo dưỡng cấpIII.

I. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHẠM VIBẢO DƯỠNG CƠ CẤU BỆ DỠ HÀNG TỰĐỘNG CÁC CẤP

a) Bảo dưỡngthường xuyên.

Bảo dưỡngthường xuyên phải làm hàng ngày trước khi xechạy, khi xe nghỉ đỗ ở dọcđường và sau một ngày công tác. Bảodưỡng thường xuyên do lái, phụ xe phụ trách,công việc bao gồm:

1. Quét rửa lau chùisạch đất bụi, ghét bẩn bám trên cơ cấuben, chú ý các xy-lanh đẩy không được đểbụi đất bám vào làm mau mòn hỏng. Đốivới những xe để chở chất lỏng nhưbùn, bê tông, nhựa đường v.v… sau khi chở xongphải rửa bệ thật sạch sẽ;

2. Kiểm tra mứcdầu trong thùng chứa nếu thiếu thì đổ thêm.Chỉ được dùng loại dầu theo quyđịnh của nhà chế tạo, tuyệt đốikhông được dùng dầu máy trộn với dầuma-dút;

3. Kiểm tra các ốngdẫn dầu, các đầu nối, các phớt chắndầu ở hộp số truyền lực. Bơm, xy-lanhvà các van không được có hiện tượng rỉhoặc chảy dầu; q

Có thể kiểm tra cácđệm phớt xem có kín không bằng cách dừng máy trongkhi đang cho bệ ben lên. Nếu phớt đệmđều kín thì bệ sẽ đứng yên không bịhạ xuống, nếu trái lại thì bệ ben sẽxuống từ từ. Truờng hợp sau cần phảisửa chữa lại để đề phòng tai nạncó thể xảy ra.

4. Kiểm tra tình hìnhcửa hậu và khóa cửa hậu để bảođảm an toàn khi bốc hàng và khi chạy cửa khôngbị bật ra.

b) Bảo dưỡngcấp I.

Bảo dưỡng cấpI do lái, phụ xe phụ trách tiến hành đồngthời khi xe vào bảo dưỡng cấp I, nguyên tắclà làm ngoài giờ không chiếm vào thời gian xe hoạtđộng.

Nội dung chủ yếucủa công việc bảo dưỡng cấp I là: quétrửa, lau chùi, kiểm tra vặn chặt và dầu mỡ.Nội dung cụ thể là làm hết công việc củabảo dưỡng thường xuyên và làm thêm việc:

1. Kiểm tra tác dụngcủa cơ cấu ben. Muốn kiểm tra thì nâng bệben khi không hàng lên góc độ cao nhất, và hạxuống. Bệ ben từ góc độ cao nhất hạxuống phải từ từ nhẹ nhàng và khôngđập mạnh vào giá đỡ bệ ben. Khi nâng lêntốc độ động cơ không được quayquá 1200-1400 vòng/phút;

2. Kiểm tra vặnchặt giá đỡ của cơ cấu ben và giá tựabệ ben ở phía sau vào bệ xe. Nếu phát hiệnthấy mối hàn bị nứt hoặc các hư hỏngkhác thì phải kịp thời sửa chữa lại;

3. Kiểm tra các ốngdẫn dầu, các đầu nối xem có kín không. Kiểmtra tình hình làm việc của trục truyền từhộp số tới bơm dầu;

4. Kiểm tra tình hìnhbắt nối giữa hộp truyền lực và hộpsố chính để bảo đảm đệm nốikhông chảy dầu. Công việc đó cần thiếtđể bảo đảm vị trí chính xác của haihộp số. Nếu vị trí không đúng hoặc dùngđệm quá dầy hoặc quá mỏng đều ảnhhưởng tới độ chính xác của khe hở khihai bánh răng của hai hộp số ngập vào nhau;

5. Làm dầu mỡ chohộp số truyền lực và các bộ phận cơcấu ben theo sơ đồ dầu mỡ quyđịnh, để kiểm tra mức dầu trong cơcấu nâng ben, khi cần thiết thì đổ thêm hoặcthay dầu mới (theo cây số quy định).

c) Bảo dưỡngcấp II.

Bảo dưỡng cấpII do xưởng phụ trách, tiến hành đồngthời khi xe vào bảo dưỡng cấp II và cấp III.Ngoài các công việc làm trong bảo dưỡng cấp I ra,còn làm thêm việc kiểm tra các tổng thành của cơcấu ben nếu cần thiết thi điều chỉnh.

Nội dung cụ thể,ngoài nội dung của bảo dưỡng cấp I ra, cònlàm thêm:

1. Kiểm tra hệthống điều chỉnh hộp truyền lực,điều khiển bơm dầu, tháo rời, kiểm tratrục truyền động, các van khống chế củacơ cấu ben;

2. Kiểm tra ốngdẫn dầu, các chỗ nối, đệm v.v… nếuthấy không kín phải thay mới;

3. Kiểm tra độ haomòn của vòng bi trung gian, trục truyền động;

4. Kiểm tra góc độnâng của bệ ben, nếu không đúng tiêu chuẩn thìphải điều chỉnh lại;

5. Thay dầu mỡ mớitrong cơ cấu ben, trước khi thay phải súcrửa;

6. Sửa chữa cácchốt giữ giá tựa bệ ben nếu cầnthiết. Mỗi lần xe vào bảo dưỡng cấpIII, kết hợp làm thêm:

- Tháo rửa kiểm tra vàđiều chỉnh bơm và hộp truyền lực,

- Tháo rửa và kiểm tracơ cấu nâng ben.

II. BẢO DƯỠNG CƠ CẤU BEN TRONGTHỜI KỲ ĐẦU (Rodage)

Trong thời kỳđầu sử dụng bệ ben cần chú ý tớichế độ sử dụng và các yêu cầu vềbảo dưỡng kỹ thuật của nhà sản xuấtđã hướng dẫn.

Các công việc chủyếu cần chú ý về sử dụng và bảodưỡng cơ cấu ben trong thời kỳ đầulà:

1. Tuyệt đối khôngđược chở hàng quá mức quy định củanhà chế tạo trong thời kỳ đầu. Khiđổ hàng phải san đều tránh đổ dồnvề một phía để khỏi hư hỏng cơcấu ben;

2. Phải làm toàn bộnội dung bảo dưỡng cấp I trước khiđưa xe ra sử dụng;

3. Trong phạm vi 1500kmđầu tiên phải dùng loại dầu mỡ tốt.Chạy được 500km tiến hành bảodưỡng cơ cấu ben theo nội dung bảodưỡng cấp I;

4. Sau 200 lần lên xuốngcủa bệ ben phải súc rửa hệ thống dầuvà thay dầu mới;

5. Sau 1500km phải làm toànbộ nội dung bảo dưỡng cấp I và thaydầu mỡ trong cơ cấu ben. (Nếu không tiếnhành bảo dưỡng sau thời gian chạy dà trơn thìkhông gọi là hết thời kỳ đầu, mặcdầu đã chạy hết 1500km).

III. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ SỬDỤNG BỆ BEN

Muốn cơ cấu bensử dụng được lâu bền cần theo sựhướng dẫn dưới đây:

1. Khi đổ hàng, gầu xúc phảiđổ cách ván bệ ben với cự ly nhỏ nhấtđể tránh đập mạnh làm hỏng cơ cấuben;

2. Đổ hàng phải san đều,tốt nhất là rơi đúng vào trọng tâm củabệ ben. Nếu chở quá tải sẽ có hại chocơ cấu ben đặc biệt là bơm dầu;

3. Khi bốc hàng bằng cơ giới,khối lượng từng gầu của máy xúc quálớn sẽ gây hư hỏng xe, chủ yếu là cơcấu ben và giá đỡ.

Tỷ lệ tốtnhất giữa trọng tải xe và khối lượnggầu của máy xúc nên là:

- Máy súc kiểu gầu quaytừ dưới lên là từ Quyết định 2255-QĐ năm 1965 ban hành chế độ sử dụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự động của xe ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hànhđến Quyết định 2255-QĐ năm 1965 ban hành chế độ sử dụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự động của xe ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

- Máy xúc kiểu gầuđổ trên xuống là từ Quyết định 2255-QĐ năm 1965 ban hành chế độ sử dụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự động của xe ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hànhđến Quyết định 2255-QĐ năm 1965 ban hành chế độ sử dụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự động của xe ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

4. Những loại hàng kích thướclớn và nặng cần bố trí loại xe có trọngtải cao, bệ lớn để tránh hư hỏng xe.Khi xếp cần bố trí hàng nằm gọn trong lòngbệ;

5. Khi xe đang chạy tuyệtđối không được hạ ben xuống hoặcnâng ben lên, để tránh hư hỏng các bộ phậntrong cơ cấu ben. Muốn đổ hàng xuốngsạch sẽ thì có thể cho xe chạy mộtđoạn, dừng xe cấp tốc để rơihết hàng. Cấm dùng cách cho bệ ben đập mạnhxuống khung xe để đổ hàng;

6. Chỉ khi nào cắt toàn bộ hệthống điều kiển cơ cấu ben và cửahậu đã được gài chắc chắn mớiđược cho xe chạy;

7. Khi nâng bệ ben lên, tốc độcủa động cơ nên giữ khoảng 1200-1400vòng/phút. Sau khi nâng bệ ben lên mức tối đa khôngđược để bơm làm việc nữa,phải cắt ngay động lực đối vớihộp số truyền lực;

8. Những loại bệ ben đổvề ba phía, trước khi định đổ benvề phía nào, phải tháo hai chốt cửa phíangược lại. Chú ý đừng quên tháo mộtchốt để tránh khi nâng ben lên làm vênh bệ ben.Nếu bệ ben bị vênh xy-lanh xuống không hếtbụi sẽ bám vào làm mau hỏng cơ cấu ben;

9. Khi hạ ben xuốngphải từ từ và chậm, nhất là tầng xy-lanhcuối cùng, đồng thời không được cótiếng kêu;

10. Khi nâng bệ ben đểbảo dưỡng, sửa chữa phải có gỗ chènchắc chắn để tránh xẩy ra tai nạn laođộng.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Dương Bạch Liên