ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCHCHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 ĐỒ ÁN: KHU DÂN CƯ THUỘC KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - DULỊCH PHÍA TÂY ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN (KHU ĐẤT 5,0HA DO QUÂNKHU V GIAO LẠI CHO TỈNH).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chínhphủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chínhphủ về quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chínhphủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xâydựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ ½.000 Khu Đô thị -Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tạiTờ trình số 60/TTr-BQL ngày 29/7/2013 và ý kiến thẩm định, trình phê duyệt củaSở Xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 09/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với các nội dung chủ yếu nhưsau:

1. Tên đồ án: Khu dân cư thuộc Khu Đô thị - Dịchvụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn (Khu đất 5,0hado Quân khu V giao lại cho tỉnh).

2.Phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Khu vực quy hoạch thuộc phườngNguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, giới cận cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp: Khu dân cư hiện trạng và Trường Caođẳng Nghề;

- Phía Tây giáp: Đường Nguyễn Thị Định;

- Phía Nam giáp: Khu đất Trung đoàn 655;

- Phía Bắc giáp: Khu đất giao cho trường Đại học Quy Nhơn.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Là khu dân cư thuộc Khu Đô thị - Dịch vụ - Dulịch phía Tây đường An Dương Vương;

- Cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ ½.000 Khu Đôthị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương;

- Làm cơ sở để đầu tư xây dựng, chỉnh trang vàphát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững;

- Tạo quỹ đất ở và đấu giá quyền sử dụng đất tạonguồn thu cho ngân sách.

4. Quy mô sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m²)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất ở

24.822,2

48,7

Đất xây dựng nhà lô phố (ký hiệu DC)

22.478,2

44,1

Đất xây dựng chung cư (ký hiệu DO)

2.344

4,6

2

Đất công trình công cộng

624

1,2

3

Đất cây xanh

1.352,8

2,7

4

Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật

24.170

47,4

Tổng cộng

50.969

100

5. Quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc: Quy mô dân số khu vực quy hoạch dựkiến 600 người. Tổng số nhà ở lô phố: 232 lô, diện tích trung bình 80m2 - 100m2;riêng các lô góc tại các trục đường bố trí các lô với diện tích trung bình 250m2- 300m2 dạng nhà ở kết hợp dịch vụ.

a. Đất ở: Tổng diện tích: 24.822,2m2

-Đất xây dựng nhà lô phố (ký hiệu DC)

+ Mật độ xây dựng: 90%.

+ Tầng cao: 3 - 5 tầng.

+ Khoảng lùi: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

-Đất xây dựng chung cư (ký hiệu: DO)

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 6 lần.

+ Tầng cao: 15 - 20 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ.

b. Đất công trình công cộng: (ký hiệu CC)

Tổng diện tích đất công cộng: 624m2.

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao: 3 - 5 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ.

Quy mô diện tích, chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch(mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu củacông trình) đối với từng lô đất; cốt xây dựng; chiều cao, cốt sàn và trần tầngmột, chiều cao các tầng; khoảng lùi công trình; hình thức mái, các bộ phận nhôra khỏi chỉ giới đường đỏ sẽ được quy định cụ thể theo quy định quản lý theo đồán quy hoạch được phê duyệt.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a. San nền:

- Địa hình tự nhiên của khu vực quy hoạch tương đối bằngphẳng, có hướng dốc từ Đông sang Tây và phía Bắc xuống Nam.

- Cao độ đường Nguyễn Thị Định trung bình: 4,5 ¸ 5,0m

- Cao độ trung bình khu đất quy hoạch: 4,2 ¸ 4,8m

- Chủ yếu đắpnền cục bộ một số khu vực trũng thấp, khối lượng trung bình đắp từ 0,2m đến0,5m.

- Chọn cao độ nền xâydựng ³ 5.0m cho khu ở.

b. Quy hoạch giao thông:

- Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ vớinhững chỉ tiêu kỹ thuật cao. Phân cấp các tuyến đường theo hệ thống các tuyếngiao thông chính, tuyến giao thông khu vực, nội bộ, đảm bảo kết nối thuận tiệncác khu chức năng trong đô thị.

- Lộ giới các tuyến đường theo quy hoạch:

+ Lộ giới đường Nguyễn Thị Định đoạn từ đường Ngô Gia Tự đếnđường Ngô Mây: 20m (3,0m - 10,0m - 7,0m).

+ Lộ giới Đường Bùi Hữu Nghĩa (nối dài) đi qua khu vực thiếtkế: 20m (5,0m - 10,0m - 5,0m).

+ Lộ giới Đường Ngô Gia Tự (nối dài) theo hướng Bắc Nam: 18m(4,5m - 9,0m - 4,5m).

+ Lộ giới các đường quy hoạch trong khu ở: 12m (3,0m - 6,0m -3,0m), 14m (3,5m - 7,0m - 3,5m).

- Đối với những công trình công cộng, khu chung cư phải bốtrí riêng bãi đỗ xe trong khu vực công trình đáp ứng nhu cầu cho công trình đó.

c. Quy hoạch cấp nước: Đấu nối sử dụng hệ thống cấp nước sạch đô thị củathành phố dọc đường Nguyễn Thị Định. Tổng nhu cầu dùng nước: 120m3/ngàyđêm.

d. Quy hoạch thoát nước mưa: Chọn mạng thoát nước dạng vòng, kếthợp mạng nhánh cụt. Hệ thống thoát nước tại khu quy hoạch chia làm 2 lưu vựcchính, lưu vực 1 đoạn từ đường Tô Hiến Thành và Lý Thái Tổ về phía Tây theotuyến cống hiện trạng thoát về mương Xóm Tiêu thoát ra hồ Phú Hòa; lưu vực 2 đổvề đường Ngô Mây và An Dương Vương, theo các tuyến cống hiện trạng thoát vềmương Bông Hồng.

đ. Quy hoạch cấp điện: Đấu nối nguồn từ lưới điện 22KV hiệntrạng theo tuyến đường Nguyễn Thị Định. Xây dựng hệ thống cấp điện và thông tinliên lạc đi ngầm cung cấp cho các công trình cao tầng và chiếu sáng đường phố.Tổng nhu cầu cấp điện: 830KW.

e. Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước bẩn: Chỉ tiêu thoát nước bẩn tínhtoán 80% khối lượng nước cấp. Hệ thống thu gom nước bẩn sinh hoạt đi riêng biệtvới hệ thống nước mưa. Xây dựng hệ thống nước bẩn riêng biệt thu gom nước bẩnsinh hoạt xử lý tập trung trong từng công trình sau đó mới được xả vào hệ thốngchung của thành phố Quy Nhơn.

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinhhoạt sau khi thu gom theo dịch vụ vệ sinh môi trường được đưa về các điểm trungchuyển và khu xử lý chất thải rắn tập trung của thành phố Quy Nhơn để xử lý.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định.

- Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý GPMB vàPhát triển quỹ đất tỉnh.

- Tư vấn lập đồ án quy hoạch: Côngty TNHH thiết kế xây dựng Hội Kiến trúc sư Bình Định.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để quảnlý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch đúng với các quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phốQuy Nhơn, Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc