ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTPHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM THÀNH PHỐ QUYNHƠN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày08/3/1993 và Pháp lệnh Bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bãođược Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày27/02/2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của BanChỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huyPhòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 197/TTr-PCLB ngày 12/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tácgiảm nhẹ thiên tai năm 2013 của thành phố Quy Nhơn với các nội dung chính nhưsau:

1. Phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân:

Số hộ dân di dời: Tổng số 2.088 hộ/7.848 nhân khẩu nằm trong vùng venbiển, ven đê, vùng trũng, ngập lụt sâu, vùng hạ lưu các hồ chứa nước, nhà đơnsơ không chống chịu được khi gió bão, lụt xảy ra phải di dời.

Trong đó: Phường Bùi Thị Xuân 62 hộ/240 nhân khẩu, phường Đống Đa89 hộ/385 nhân khẩu, phường Ghềnh Ráng 139 hộ/530 nhân khẩu, phường Hải Cảng280 hộ/628 nhân khẩu, phường Lê Hồng Phong 117 hộ/499 nhân khẩu, phường Lê Lợi07 hộ/23 nhân khẩu, phường Ngô Mây 175 hộ/528 nhân khẩu; phường Nhơn Bình 109hộ/475 nhân khẩu; phường Nhơn Phú 64 hộ/246 nhân khẩu; phường Quang Trung 92hộ/345 nhân khẩu; phường Trần Hưng Đạo 37 hộ/166 nhân khẩu; phường Thị Nại 72hộ/332 nhân khẩu; phường Trần Quang Diệu 110 hộ/452 nhân khẩu; xã Nhơn Châu 32hộ/129 nhân khẩu; xã Phước Mỹ 101 hộ/405 nhân khẩu; xã Nhơn Hải 196 hộ/877 nhânkhẩu; xã Nhơn Hội 15 hộ/69 nhân khẩu; xã Nhơn Lý 215 hộ/934 nhân khẩu.

Phương án di dời: Di dời tại chỗ, chuyển đến tạm trú ở các trường học,trường mẫu giáo, trụ sở thôn, khu vực, các nhà kiên cố trong xã, phường; thànhlập đội thanh niên xung kích hỗ trợ di dời dân. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạocác xã, phường có dân phải di dời xác định cụ thể đường, phương tiện, các địađiểm sơ tán đồng thời thông báo cho nhân dân biết và có phương án bố trí các hộdân cụ thể vào từng vị trí tập kết dân.

2. Phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, các công trình PCLBxung yếu: hồ Long Mỹ (xã Phước Mỹ), đập Phú Xuân, đập Phú Hòa (phường NhơnPhú), đập Cây Dừa, đập Lạc Trường (phường Nhơn Bình).

- Thành lập Ban Chỉ huy PCLB và TKCN hồ chứa nước; thành lập đội thanhniên xung kích cứu hộ từng công trình; chuẩn bị vật tư, phương tiện cứu hộ tạichỗ.

3. Phương án đảm bảo an toàn các đoạn đê điều xung yếu:

- Tuyến đê Đông phường Nhơn Bình.

- Tuyến đê sông Hà Thanh phường Nhơn Phú.

- Kè chắn sóng xã Nhơn Châu, xã Nhơn Hải.

- Bờ bao dốc cá xã Nhơn Lý.

4. Phương án đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền: Điều tra,thống kê toàn bộ danh sách cũng như số điện thoại của chủ tàu thuyền trên địabàn toàn thành phố, phối hợp với Bộ đội Biên phòng để liên lạc với gia đình chủthuyền, thuyền trưởng khi có thiên tai xảy ra.

5. Phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các trọng điểm: Nhữngtuyến đường thường xuyên bị ngập lụt sâu như các đi tuyến đường liên xã, liênthôn tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh.

6. Phương án tổ chức lực lượng xung kích PCLB và TKCN:

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN từ thành phố cho đến xã, phường doChủ tịch thành phố, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan làm Trưởng ban.

- Thành lập tổ, đội PCLB và TKCN tạicác xã, phường, các công trình trọngđiểm với lực lượng nòng cốt là dân quân du kích, thanh niên xung kích và tìnhnguyện viên Hội Chữ thập đỏ; ngoài ra còn có lực lượng công an, quân đội đứngchân trên địa bàn hỗ trợ để tham gia cứu hộ công trình, di dời dân khi thiêntai xảy ra.

7. Phương án đảm bảo hậu cần: Hướng dẫn và liên hệ ký kết với cácđại lý cung cấp thực phẩm, mỳ ăn liền, nước uống, thuốc men đủ dùng cho nhândân các vùng thường bị thiên tai, sạt lở, lũ, lụt, chia cắt trong thời gian 5 -7 ngày.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và Ban Chỉ huy PCLBvà TKCN thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác PCLBvà TKCN trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật trong cả bagiai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai bão, lụt; lưu ý các yêu cầusau:

a. Trước khi thiên tai, bão lụt xảy ra:

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm chỉ đạoChủ tịch UBND các địa phương tổ chức triển khai phương án phòng, tránh, đối phóvới thiên tai.

- Kiểm tra lại phương án “4 tại chỗ” vàphương án di dời dân (chú ý các xã vùng trũng, ven đê,ven biển: xãNhơn Châu; xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hội, xã Nhơn Hải, phường Nhơn Bình, phường LêLợi, phường Thị Nại, phường Ghềnh Ráng, phường Ngô Mây, phường Trần Hưng Đạo,phường Hải Cảng, phường Nhơn Phú, phường Bùi Thị Xuân, phường Lê Hồng Phong, xãPhước Mỹ, phường Đống Đa, phường Trần Quang Diệu, phường Quang Trung; vùng hạlưu các hồ chứa, các công trình PCLB có nguy cơ sự cố: hồ LongMỹ, đập Phú Xuân, đập Phú Hòa, đập Cây Dừa, đập Lạc Trường; tập trungphương tiện, lực lượng xung kích tại vị trí, sẵn sàng chờ lệnh. Thông báo chonhân dân ở các vị trí phải di dời chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có lệnh.

- Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn; hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyềnđể hạn chế va đập làm chìm tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới; tổ chứclực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại khu neo đậu tàu thuyền.

- Kiểm tra và bổ sung ngay các vật tư cần thiết tại các vị trí tập kết đểứng cứu sự cố công trình kịp thời.

- Tổ chức khẩn cấp việc di dời dân ở các vị trí có nguy cơ sự cố đến nơian toàn.

b. Khi thiên tai xảy ra:

- Triển khai lực lượng xung kích để tìm kiếm cứu nạn và tổ chức cứu nạnnhân dân, cứu hộ công trình do thiên tai gây ra.

- Tổ chức công tác cứu trợ, cứu chữa người bị nạn…

- Báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại và nhu cầucứu trợ của địa phương cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp trên theođúng quy định.

c. Khi thiên tai kết thúc:

- Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, trục vớt tàuthuyền bị chìm, đắm, cứu chữa người bị nạn...

- Huy động mọi lực lượng để sửa chữa nhà cửa, khắc phục tạm các công trìnhbị hư hỏng; tổ chức thu dọn, xử lý môi trường, hướng dẫn nhân dân đề phòng dịchbệnh cho người cũng như gia súc, gia cầm.

- Tổng hợp tình hình thiệt hại và nhu cầu cứu trợ của địa phương để báocáo lên cấp trên đồng thời chủ động sử dụng các nguồn lực để khắc phục ngay cáchậu quả do thiên tai gây ra.

d. UBND thành phố Quy Nhơn chủ động bố trí ngân sách địaphương đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ công tác PCLB và TKCN của thành phố;trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

e.Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiệnphương án phòng tránh, đối phó với thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và giảmnhẹ thiên tai năm 2013 của thành phố Quy Nhơn phải cụ thể, chi tiết cho từngvùng, từng địa bàn, cho từng loại hình thiên tai và từng công trình trọng điểm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực BCH PCLB và TKCNtỉnh,Chủ tịchUBND thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các sở, ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà