ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘTSỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH HÀ NAM ĐƯỢC TẬPTRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấnluyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2012 của liên Bộ Tàichính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Văn ếđộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tậptrung tập huấn và thi đấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng.

Quyết định này quy định một số chế độđối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam trong thời gian đượctập trung tập huấn và thi đấu, gồm: Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và đội tuyểnnăng khiếu.

Điều 2. Chế độ tiền công, bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp một lần và tiền thưởng.

1. Chế độ tiền công theo ngày đối vớihuấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh trong

a) Đối với huấn luyện viên, vận độngviên thể thao không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Huấn luyện viên độituyển tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội trẻ tỉnh:90.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội năng khiếu tỉnh:90.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển tỉnh:80.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ tỉnh:40.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội năng khiếu tỉnh:30.000 đồng/người/ngày.

b)

2. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, trợ cấp một lần.

2.1. Chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thấtnghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc.

a) Huấn luyện viên, vận động viên hưởnglương từ ngân sách nhà nước trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, cơquan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm trích nộp kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

b) Huấn luyện viên, vận động viênkhông hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian tập trung tập huấn vàthi đấu, cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm chuyểncho cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên khoản kinh phí để nộp kinhphí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

2.2. Chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểmy tế bắt buộc trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấunếu bị ốm hoặc tai nạn phải nghỉ luyện tập, nghỉ thi đấu hoặc chết thì được cơquan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên giải quyết như sau:

a) Trường hợp huấn luyện viên, vận độngviên bị ốm hoặc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình thì được chi trảtoàn bộ chi phí khám, chữa bệnh và được hưởng trợ cấp bằng 75% mức tiền côngtheo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này cho những ngày nghỉ ốm hoặc nghỉdo thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

b) Trường hợp huấn luyện viên, vận độngviên bị tai nạn trong tập luyện, thi đấu thì được chi trả toàn bộ chi phí y tếtừ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tậtvà được hưởng trợ cấp bằng 100% mức tiền công quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyếtđịnh này.

Sau khi thương tật của huấn luyệnviên, vận động viên đã được điều trị ổn định, cơ quan sử dụng huấn luyện viên,vận động viên có trách nhiệm giới thiệu huấn luyện viên, vận động viên đi giámđịnh khả năng lao động, trường hợp huấn luyện viên, vận động viên bị suy giảmkhả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thì được trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

- Suy giảm 5% khả năng lao động thìđược hưởng 05 tháng tiền lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thìđược hưởng thêm 0,5 tháng tiền lương tối thiểu chung.

- Ngoài mức trợ cấp quy định như trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo thờigian làm huấn luyện viên, vận động viên tập trung x 26ngày), sau đó cử thêm mỗi năm

c) Trường hợp huấn luyện viên, vận độngviên bị chết trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu thì người lo maitáng được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung, nếu chếtdo tai nạn

2.3. Trợ cấp một lần.

Huấn luyện viên, vận động viên không thuộcđối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khi thôi làm huấn luyện viên, vận động viên trung ó thời gian ngắt quãngthì được tính cộng dồn) đượchưởng 1,5 tháng

3. Chế độ tiền thưởng.

3.1. Huấn luyện viên, vận động viên lậpthành tích tại Đại hội, giải thể thao quốc tế, Châu lục và khu vực được thưởngthêm bằng 50% mức thưởng quy định tại Điều 3, Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủuy định mới khi có sửa đổi bổ sung của Thủtướng Chính phủ).

3.2. Mức thưởng bằng tiền cho huấnluyện viên, vận động viên khi phá kỷ lục, đạt huy chương vàng, huy chương bạc,huy chương đồng tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, giải thi đấu trong hệthống thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao phong trào hàng năm của Tổng cụcThể dục Thể thao ban hành cụ thể như sau:

a) Đối với vận độngviên:

Đơn vịtính: triệu đồng

TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Huy chương Vàng

Huy chương Bạc

Huy chương Đồng

Phá kỷ lục

1

Đại hội TDTT toàn

20

12

8

Được cộng thêm 10

2

Giải vô địch

10

6

4

Được cộng thêm 5

3

Giải vô địch trẻ, giải Cúp quốc gia, giải hạng A toàn quốc, Giải U19 toàn quốc

5

3

2

Được cộng thêm 2,5

4

Giải vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc

4.1

Vận động viên dưới 12 tuổi

2

1

0,8

Được cộng thêm 1

4.2

Vận động viên từ 12 - dưới 16 tuổi

3

1,8

1,2

Được cộng thêm 1,5

4.3

Vận động viên từ 16 - dưới 18 tuổi

4

2,4

1,6

Được cộng thêm 2

5

Các giải khác (Câu lạc bộ, Giải Bơi, Lặn khu vực I, Việt dã báo tiền phong, giải mở rộng...

2

1,2

0,8

Được cộng thêm 1

- Đối với các môn thi đấu tập thể: Mứcthưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao tập thể

- Đối với các môn thi đấu đồng đội ôn thi đấu mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi) số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định củađiều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởngtương ứng.

- Đối với giải toàn đoàn: Mức thưởngcho các đoàn vận động viên tham gia thi đấu đạt thứ hạng nhất, nhì, ba toànđoàn bằng 03 lần mức thưởng tương ứng một huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân tạigiải đó.

b) Thưởng đối với huấn luyện viên.

- Đối với môn thi đấu cá nhân:

+ Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vậnđộng viên lập thành tích trong các giải thi đấu thì mức thưởng chung được tínhbằng mức thưởng đối với vận động viên.

+ Vận động viên thuộc câu lạc bộ năngkhiếu tuyến 2 cơ sở (đã được công nhận) khi được triệu tậptập huấn và thi đấu có thời hạn các giải toàn quốc, khu vực trong hệ thống giảithể thao thành tích cao hàng năm ám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi đạt huy chương thì hướng dẫn viên Câu lạc bộ năng khiếu tuyến 2 cơsở có vận động viên đó được hưởng 40% tiền thưởng huy chương tương ứng mà vận độngviên đó được hưởng.

- Đối với môn thi đấu tập thể: Nhữnghuấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển thi đấu lập thành tích thì đượcthưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mứcthưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải.

Số lượng HLV của các đội được xét thưởngquy định theo mức sau:

+ Đối với các đội thuộc những môn cóquy định từ 2 đến 5 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho01 huấn luyện viên.

+ Đối với các đội thuộc những môn cóquy định từ 6 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho02 huấn luyện viên.

+ Đối với các đội thuộc những môn cóquy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chungtính cho 03 huấn luyện viên.

- Đối với các môn thi đấu đồng đội: Mứcthưởng chung cho huấn luyện viên bằng số huấn luyện viên quy định nhân với 50%mức thưởng tương ứng.

4. Huấn luyện viên, vận động viên lậpthành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc được hưởngmức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng.

Điều 3. Nguồn

- Kinh phí chi trả cho các chế độ quyđịnh tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnhtheo quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự trù kinh phíhàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tỉnh khuyến khích các liên đoàn, hộithể thao, các cơ quan quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên, khaithác nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm tiền công, tiền thưởng, trợ cấp, khám,chữa bệnh, tai nạn lao động và các chế độ khác đối với huấnluyện viên, vận động viên.

Điều 4. Tổ chức

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng


- Bộ VHTTDL (để b/cáo);Tư Pháp (để b/cáo);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông