UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ ÁP DỤNG THU THUẾ NHÀ ĐẤT.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25-8-1994của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất và hướngdẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07-10-1994, Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19-8-2002;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dânthành phố Hoà Bình tại Công văn số 954/CV-UBND ngày 31-8-2007 về việc qui định 4loại đường phố, phố khu vực thành phố Hoà Bình để áp dụng cho việc thu thuế nhàđất; Đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1361/STC-QLG ngày 25-9-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đường phố để áp dụng thu thuế nhà đất trên địa bàn thành phốHoà Bình, tỉnh Hoà Bình, như sau:

1. Đường phố Loại 1 (gồm 9 loại đườngphố).

2. Đường phố Loại 2 (gồm 13 loại đườngphố).

3. Đường phố Loại 3 (gồm 29 loại đườngphố).

4. Đường phố Loại 4 (gồm 12 loại đườngphố).

(Có biểu chi tiết phân loại đường phốkèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, SởXây dựng và Cục thuế Hoà Bình hướng dẫn Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình thựchiện theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế và Chủ tịch UBND thành phố HoàBình căn cứ Quyết định thi hành./.

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHQuách Thế Hùng

BIỂU CHI TIẾT

PHÂNLOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ ÁP DỤNG THU THUẾ NHÀ ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số : 2406 /QĐ-UBND ngày 02-10-2007của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Đường phố Loại 1 gồm:

1. Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ đầucầu Trắng đến ngã ba khảo sát;

2. Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhauvới đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau với đường Trần Hưng Đạo;

3. Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ ngã tưgiao nhau với đường Lê Thánh Tông đến cổng chợ Tân Thịnh;

4. Đường từ đầu cầu Hoà Bình (bờ trái)đến ngã ba giao nhau với đường Lê Thánh Tông;

5. Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã ba giaonhau với đường An Dương Vương đến ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm;

6. Đại lộ Thịnh Lang;

7. Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngãba khảo sát đến Công ty Bảo Việt Hoà Bình; Đoạn từ mép tường ngoài bến xe Chăm(thuộc Phường Thái Bình) đến Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiêp Phường ChămMát;

8. Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngãtư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đại lộ ThịnhLang;

9. Đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ ngãba giao nhau với đường AnDương Vương đến đầu cầu Mát.

II. Đường phố Loại 2 gồm:

1. Các đường tiểu khu thuộc PhườngPhương Lâm gồm: Đường Nguyễn Trung Trực; Đường Mạc Thị Bưởi; Đường Điện Biên Phủ;Đường Chu Văn An; Đường Trần Phú; Đường Đặng Dung; Đường Lê Lợi; Đường HoàngDiệu; Đường Ngô Quyền; Đường Nguyễn Huệ; Đường Hai Bà Trưng; Đường Trang Nghiêm;Đường Tô Hiến Thành; Đường An Hoà; Đường Lê Hồng Phong; Đường Cao Bá Quát;Đường Trần Quang Khải; Đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường Trần Bình Trọng; Đường NgôThì Nhậm; Đường Nguyễn Du; Phố Trần Nguyên Hãn; Đường Ngô Sĩ Liên; Đường PhanChu Trinh; Đường Triệu Quang Phục; Đường Lý Tự Trọng; Đường Yết Kiêu; Đường LêQuý Đôn; Đường Đồng Nhân;

2. Đường An Dương Vương: Đoạn từ Côngty Bảo Việt đến mép tường ngoài bến xe Chăm;

3. Đường Hoàng Văn Thụ: Từ ngã ba giaonhau với đường Hoà Bình đến ngã tư giao nhau với đại lộ Thịnh Lang;

4. Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngãtư giao nhau với đại lộ Thịnh Lang (Bưu điện 500 số) đến ngã ba giao nhau với đườngLý Nam Đế;

5. Đường Phan Bội Châu;

6. Đường Hoà Bình: Đoạn Từ ngã 3 giaonhau với đường Phùng Hưng đến ngã 3 giao nhau với đường Hữu Nghị (Cổng khuchuyên gia);

7. Đường Phùng Hưng;

8. Đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ đầucầu Mát đến ngã 3 giao nhau với đường Võ Thị Sáu;

9. Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ đầucầu Trắng đến điểm tiếp giáp với Huyện Kỳ Sơn;

10. Các đường còn lại không tên thuộcPhường Phương Lâm có mặt đường rộng trên 4m;

11. Đường Bà Triệu;

12. Đường Võ Thị Sáu;

13. Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngãba giao nhau với đê Quỳnh Lâm đến ngã 3 giao nhau với đường Cù Chính Lan.

III. Đường phố Loại 3 gồm:

1. Đường Hoàng Văn Thụ: Từ ngã tư giaonhau với đường Thịnh Lang đến bến đò Thịnh Minh;

2. Đường Hữu Nghị;

3. Các đường nội bộ khu quy hoạchdân cư khu 4,9ha;

4. Đường An Dương Vương: Đoạn từ Phònggiao dịchNgân hàng Nông nghiêp Phường Chăm Mát đến ngã ba giaonhau với đường 435;

5. Các đường còn lại có bề rộng mặtđường trên 2,5m đến 4m (thuộc Phường Phương Lâm và các đường rộng trên 4m thuộcPhường Hữu Nghị, Tân Hoà, Thịnh Lang;

6. Đường vào đơn vị 565;

7. Đường Lê Thánh Tông: Từ ngã tư giaonhau với đường Nguyễn Văn Trỗi (khu nghiền sàng) đến ngã ba giao nhau với đườngHoà Bình;

8. Đường Nguyễn Văn Trỗi;

9. Đường Lạc Long Quân; Đường Mạc ĐĩnhChi; Đường vào khu dân cư tổ 23, tổ 14 từ tiếp giáp đại lộ Thịnh Lang đến điểmtiếp giáp với đường Hoàng Văn Thụ; Đường vào các tiểu khu có mặt đường rộngtrên 4m; Các đường còn lại vào các tiểu khu có mặt đường rộng trên 2,5m đến 4mthuộc khu trung tâm thuộc Phường Tân Thịnh;

10. ĐườngĐinh Tiên Hoàng: Đoạn từ cổng chợ Tân Thịnh đến cầu đúng cũ;

11. Các đường thuộc Phường Đồng Tiến:Đường Trần Quốc Toản; Đường vào trung tâm giống vật nuôi (thú y); Đường Bế VănĐàn; (vào khu cộng lực cũ); Đường Phan Huy Chú; Đường Nguyễn Thái Học; ĐườngNguyễn Khuyến; Đường Phan Đình Phùng; Đường Phan Kế Bính; Đường Nguyễn BỉnhKhiêm; Đường Ông Ích Khiêm; Đường Trần Nhật Duật; Phố Kim Đồng; Đường NguyễnTrãi; Phố Nguyễn Tri Phương (khu tập thể Bệnh viên); Đường Tổng Khiêm; ĐườngNguyễn Công Trứ; Đường Minh Khai; Đường Tôn Thất Thuyết; Đường Lê Ngọc Hân; PhốTây Tiến; Đường Nguyễn Đình Chiểu và các đường còn lại không tên có mặt đườngrộng trên 2,5m;

12. Đường Đà Giang;

13. Đường An Dương Vương: Đoạn từ cầuChăm đến Km 1 (thuộc Phường Thái Bình) đến hết địa phận Phường Chăm Mát giápđịa phận Huyện Cao Phong;

14. Đường vào khu tập thể giáo viên(tổ 4, thuộc Phường Thịnh Lang);

15. ĐườngHoà Bình: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Hữu nghị (cổng Chuyên gia) đến ngãba giao nhau với đường Âu Cơ (lên cảng Bích Hạ);

16. Các đường ra khu Thuỷ sản thuộcPhường Phương Lâm;

17. Đường Trần Quý Cáp;

18. Đường Đốc Ngữ ;

19. Đường Hoà Bình: Đoạn từ ngã bagiao nhau với đường Phùng Hưng đến xưởng cưa cũ (thuộc Phường Tân Hoà);

20. Các đường thuộc Phường HữuNghị gồm: Đường Bà Đà; Đường Nguyễn Biểu; Đường Phạm Hồng Thái; Đường Bùi ThịXuân; Đường Mai Thúc Loan;

21. Đường Lê Đại Hành;

22. Đường ra đê Quỳnh Lâm: Đoạn từngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến hết địa phận Phường Thái Bình;

23. Đường Thịnh Minh;

24. Phố Vĩnh Điều;

25. Đường Trần Nhân Tông;

26. Đường ven đầm Thịnh Lang (đườnga2,a3,a4);

27. Đường Âu Cơ (lên cảng Bích Hạ);

28. Đường Nguyễn Viết Xuân;

29. Đường Tăng Bạt Hổ; Đường Lý NamĐế; Phố Ông Đùng thuộc Phường Tân Thịnh;

IV. Đường phố Loại 4 gồm:

1. Đường 435;

2. Đường Dân Chủ;

3. Đường Thống Nhất;

4. Đường Triệu Phúc Lịch; Đường PhạmNgũ Lão; Đường Đoàn Thị Điểm thuộc Phường Tân Hoà;

5. ĐườngHồ Xuân Hương; Đường Phan Đình Giót; Đường Lý Thái Tông; Đường Lê Lai; Đường LêVăn Tám; Đường Lương Thế vinh; Đường Hoàng Hoa Thám; Phố Tô Vĩnh Diện; Phố ĐàoDuy Từ thuộc Phường Chăm Mát;

6. Đường Nguyễn Chí Thanh; Đường NguyễnTuân; Phố Lương Ngọc Quyến thuộc Phường Thái Bình;

7. Phố Tuệ Tĩnh; Phố La Văn Cầu thuộcXã Hoà Bình;

8. Đường Trương Hán Siêu;

9. Đường 434;

10. Đường dốc Cun;

11. Đường Lý Thái Tổ;

12. Các đường còn lại thuộc PhườngTân Thịnh có mặt đường rộng từ 2,5m đến dưới 4m nhưng ở khu vực đồi không gần khutrung tâm và các đường còn lại của các Phường, Xã.

UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH