BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2410/QĐ –BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc

VTC Cup - 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và ông Tổng Thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC

VTC CUP-2009

(Ban hành theo Quyết định số: 2410/QĐ – BGDĐT ngày 19/ 03/2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

---------

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

1.1- Mục đích

- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2009 và hưởng ứng Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 25- 2009.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu Bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung trong sinh viên toàn quốc để nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên.

1.2- Yêu cầu

- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải, Luật và các văn bản quy định của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

- Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu.

Điều 2. Đối tượng và đơn vị thi đấu.

2.1. Đối tượng

2.1.1. Đối tượng được tham dự Giải:

- Là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

- Có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng đá, do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Có đạo đức tốt và học lực từ trung bình trở lên

- Có độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh tõ 1981-1991)

2.1.2. Đối tượng không được tham dự Giải:

- Sinh viên đã tham dự Giải chuyên nghiệp, Giải hạng nhất, Giải hạng nhì quốc gia và Giải U21 quốc gia từ năm 2006 đến nay do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

- Sinh viên học chuyên sâu môn bóng đá tại các trường chuyên đào tạo về Thể dục thể thao.

- Sinh viên học các loại hình đào tạo tại chức, từ xa và các loại hình đào tạo không chính quy khác, học sinh học các hệ trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tại các trường đại học và cao đẳng.

Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường có đội tham dự chịu trách nhiệm quản lý tổ chức quá trình tập luyện và thi đấu, đảm bảo an toàn và hiệu quả, có tác dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên (sinh viên) được tham dự đông đủ, đúng kế hoạch theo quy định của Điều lệ Giải và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về về nhân sự của đoàn mình khi tham dự Giải.

2.2. Đơn vị thi đấu

- Các đại học, học viện và các trường thành viên

- Các trường đại học, cao đẳng

Điều 3. Thời gian và địa điểm thi đấu

3.1. Vòng khu vực:

- Thời gian tổ chức từ ngày 15/4/2009 đến ngày 30/6/2009 (trong khoảng thời gian này Ban Tổ chức khu vực chọn thời điểm thích hợp để tổ chức).

- Địa điểm: Do Ban Tổ chức các khu vực quy định 

Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố tổ chức thi đấu vòng khu vực.

3.2.Vòng chung kết:

- Thời gian: Từ ngày 7/11/2009 đến ngày 17/11/2009

- Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Cần Thơ

Điều 4. Phân chia khu vực và uỷ nhiệm đăng cai tổ chức Giải tại khu vực

- Khu vực 1: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 2: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 3: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hải Phòng đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 4: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 5: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 6: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Đà Nẵng đảm nhiệm tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 7: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Thuận, Lâm Đồng. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 8: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 9: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Cửu Long Giang đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội thuộc địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc Liêu. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết.

Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả của thi đấu của các đội ở khu vực (như phân chia ở trên) chọn từ 12-16 đội vào tham dự vòng chung kết.

Lưu ý: Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp được uỷ nhiệm đăng cai tổ chức thi đấu vòng khu vực, có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp, thời gian họp và bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đơn vị thuộc khu vực của mình phụ trách.

Điều 5. Chỉ đạo và quản lý Giải

 5.1. Các cơ quan Chỉ đạo Giải

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

5.2. Các cơ quan tổ chức Giải

- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam

- Hội Sinh viên Việt Nam

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

5.3. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức:

- Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam (49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; ĐT/Fax: 04.8684485 hoặc 0912728248)

- Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam (62 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT/Fax: 04.8263874 hoặc 0903442677, 0906804306).

Điều 6. Thể thức, Luật và các quy định về thi đấu

6.1. Thể thức thi đấu khu vực

- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên căn cứ vào số lượng đội tham gia để quyết định thể thức thi đấu tại khu vực của mình.

6.2. Thể thức thi đấu Chung kết

6.2.1. Vòng đấu bảng:

12 - 16 đội tham gia vòng chung kết sẽ được chia thành 04 bảng (A, B, C và D) thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào tứ kết.

6.2.2. Tứ kết:

+ Tứ kết 1: Nhất bảng A gặp nhì bảng B;

+ Tứ kết 2: Nhất bảng C gặp nhì bảng D;

+ Tứ kết 3: Nhất bảng D gặp nhì bảng A;

+ Tứ kết 4: Nhất bảng B gặp nhì bảng C.

6.2.3. Bán kết:

- Bán kết 1: Thắng trận tứ kết 1 gặp thắng trận tứ kết 2.

- Bán kết 2: Thắng trận tứ kết 3 gặp thắng trận tứ kết 4.

6.2.4. Chung kết:

- Thắng trận bán kết 1 gặp thắng bán kết 2

Hai đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba.

6.3. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn

6.3.1. Cách tính điểm:

- Đội thắng: 3 điểm

- Đội hoà: 1 điểm

- Đội thua: 0 điểm

6.3.2. Xếp hạng:

- Tính tổng điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng

- Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

+ Kết quả trận gặp nhau

+ Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua

+ Tổng số bàn thắng

Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên

- Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét kết quả của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự sau:

+ Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua

+ Tổng số bàn thắng

Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên

- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm xác định đội xếp trên.

- Các trận tứ kết, bán kết và chung kết: Nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) kết thúc mà vẫn có tỷ số hòa, sẽ tổ chức thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

6.4. Đặc cách và chọn hạt giống

- Đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2009 được đặc cách vào dự vòng chung kết (không qua vòng loại).

- Đội bóng của đơn vị đăng cai vòng chung kết và đội bóng vô địch năm 2008 được chọn làm hạt giống của giải.

- Các đội trong cùng khu vực không thi đấu cùng bảng với nhau trong vòng chung kết.

6. 5. Luật thi đấu và các quy định khác:

- Áp dụng Luật thi đấu bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Các quyết định của Ban Tổ chức Giải được thể hiện dưới hình thức thông báo gửi tới các thành viên tham gia Giải và các thành viên tham gia Giải phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Tổ chức.

- Bóng thi đấu: Sử dụng Bóng Động lực ( do Công ty thể thao Động Lực sản xuất )

- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 15 phút

6.6. Giám sát và Trọng tài: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cử.

6.7. Một số quy định đối với các đoàn và vận động viên

6.7.1. Quy định về đăng ký

- Mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia ở một đội tuyển trường mình đang theo học.

- Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa là 25 thành viên, gồm: 20 cầu thủ, 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 trợ lý huấn luyện viên, 01 cán bộ y tế, 01 săn sóc viên và được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ/ 1 trận đấu (11 chính thức và 9 dự bị ) và được phép thay thế 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu.

- Đội lọt vào vòng chung kết được đăng ký thay thế tối đa 05 cầu thủ, các cầu thủ được thay thế đảm bảo các yêu cầu như Điều 2 của Điều lệ này.

- Bản đăng ký danh sách tham dự giải phải được Hiệu trưởng nhà trường ký đóng dấu. Nội dung bản đăng ký chung bao gồm:

+ Đối với cán bộ: Họ tên, năm sinh, chức vụ, ảnh cá nhân (3x4cm), (theo mẫu đính kèm).

+ Đối với cầu thủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, khoá học, khoa, lớp, số áo, chiều cao, cân nặng (theo mẫu đính kèm).

- Bản giới thiệu đội tham gia của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành phố, khu vực.

- Khi về dự thi đấu các cầu thủ (sinh viên) phải có:

+ Thẻ sinh viên.

+ Chứng minh thư nhân dân cấp trước ngày 30/3/2009.

+ 2 ảnh mầu cỡ 12 x 18 cm chụp toàn đội mặc áo chính và áo phụ, hai ảnh cá nhân cỡ 3 x 4cm chụp năm 2009 ( ảnh cá nhân 3x4 được dán vào bản đăng ký ảnh theo mẫu đính kèm). 

+ Phiếu thi đấu của từng vận động viên (sinh viên) theo mẫu dưới đây:

Đơn vị......……….

PHIẾU THI ĐẤU

“Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup -2009 ”

- Họ và tên sinh viên :

Ảnh cỡ 3x 4 - Ngày tháng năm sinh :

có dấu giáp lai - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú :

của trường - Khoá học: Khoa: - Lớp :

Chữ ký 

của sinh viên

TM/ BCH Đoàn TNCSHCM trường Chủ nhiệm lớp Ban Giám hiệu trường

(Xác nhận và ký, đóng dấu - Ghi rõ họ tên ) (Xác nhận và ký, đóng dấu - Ghi rõ họ, tên)

- Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt giải.

- Các cầu thủ phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu môn bóng đá.

6.7.2. Thời gian đăng ký

- Khu vực: do Ban Tổ chức khu vực quy định

- Vòng chung kết: Đăng ký danh sách thi đấu và ảnh để làm thẻ trước ngày 01/10/2009 (theo dấu bưu điện), gửi về Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội.

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức giải về mọi mặt của đội bóng mình trong suốt quá trình thi đấu Giải.

6.7.3. Bóng thi đấu: Mang nh·n hiÖu Động Lực, do Tæng C«ng ty ThÓ thao §éng Lùc s¶n xuÊt.

6.7.4.Trang phục thi đấu

Trang phục thi đấu bóng đá: Đồng phục theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

* Vòng khu vực: Do đơn vị có đội tham dự đảm nhiệm.

* Vòng chung kết: Do Ban tổ chức đảm nhiệm.

- Ban Tổ chức trang bị cho mỗi vận động viên tham dự giải 02 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau (quần, áo) để sử dụng trong suốt quá trình giải.

- Giày thi đấu: Giày da chuyên dụng cho thi đấu bóng đá (không được đi giày bata) và phải có bịt ống quyển (do đơn vị cử trang bị).

- Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo

- Mỗi đội bóng phải có 2 bộ tất khác nhau

- Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại

7.1. Khen thưởng

- Đội vô địch: Cúp + Cờ + Huy chương vàng + tiền thưởng 50 triệu đồng.

- Đội xếp hạng nhì: Cờ + Huy chương bạc + tiền thưởng 30 triệu đồng

- Đội xếp thứ ba (2 đội): Cờ + Huy chương đồng +tiền thưởng 20 triệu đồng

- Đội đoạt giải phong cách: Cúp + Cờ + tiền thưởng 10 triệu đồng

- Tổ trọng tài xuất sắc nhất.

- Cầu thủ xuất sắc nhất.

- Giải vua phá lưới.

- Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Hội sinh viên sẽ tặng bằng khen cho tập thể các đội vào tham dự vòng chung kết của Giải.

7.2. Kỷ luật

7.2.1.Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm nhất không quá 30 phút trước giờ thi đấu mà không có lý do sẽ bị xử thua với tỉ số 0 – 3.

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0 – 3.

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải:

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu, cố tình bỏ cuộc.

+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị huỷ bỏ.

+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.

7.2.2. Đối với cầu thủ

- Cầu thủ bị 2 thẻ vàng bị truất quyền thi đấu trận kế tiếp. Mức xử lý này cũng áp dụng với thẻ vàng thứ 4, thứ 6, thứ 8…

- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu 2 trận kế tiếp.

- Trong một trận đấu, cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thi sẽ tính cầu thủ bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Nếu trước trận đấu đó cầu thủ đã bị một thẻ vàng, thì sẽ truất quyền thi đấu ít nhất ba trận.

- Trường hợp cầu thủ vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm nhã…sẽ bị đình chỉ thi đấu suốt giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo cụ thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác)

- Thẻ vàng của các cầu thủ tham dự vòng khu vực sẽ không tính vào vòng chung kết.

- Nếu cầu thủ bị thẻ đỏ thì vẫn không được thi đấu cho đến khi hết giá trị của thẻ đỏ đó.

7.2.3. Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng:

- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến bàn Ban Tổ chức trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thi sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

- Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạn quy định về hoạt động ở khu vực kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật.

- Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

- Đối với đội bóng vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật của Ban Tổ chức, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông báo toàn quốc.

7.2.4. Đối với trọng tài

- Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban tổ chức Giải, nhận hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hay bị đình chỉ đến hết Giải.

- Trọng tài là cán bộ, giáo viên của nhà trường có đội bóng tham dự Giải thì không được tham gia điều khiển các trận đấu có đội bóng của trường mình thi đấu.

7.2.5. Đối với cổ động viên

- Các nhà trường phải quán triệt trước tinh thần kỷ luật với cổ động viên đơn vị tham dự và có biện pháp xử lý kỷ luật đối với những sinh viên của trường làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu.

- Tùy theo mức độ và hành vi, vi phạm, Ban Tổ chức sẽ đề nghị nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những sinh viên vi phạm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nếu cổ động viên đơn vị nào có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Giải thì xử lý như sau:

+ Trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: Phải chịu trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Trách nhiệm đội bóng có cổ động viên vi phạm: Tùy theo mức độ mà xử lý trừ điểm phong cách hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn. 

7.3. Khiếu nại

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền.

- Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định ở trên) phải có văn bản gửi tới Ban Tổ chức thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc và kèm theo 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Giám sát phải báo cáo đầy đủ với Ban Tổ chức Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại.

- Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại về kỹ thuật, chuyên môn.

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại.

Điều 8. Kinh phí tổ chức

8.1. Kinh phí tổ chức khu vực: Do Ban Tổ chức khu vực đảm nhiệm trên các nguồn sau:

- Kinh phí đóng góp của các trường có đội bóng tham gia.

- Kinh phí hỗ trợ của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam.

- Kinh phí tài trợ do Ban Tổ chức khu vực vận động.

8.2. Kinh phí tham gia thi đấu khu vực của đội: do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm (kinh phí trang phục thi đấu, ăn ở và đi lại, trong suốt quá trình thi đấu ở khu vực của Giải).

8.3. Kinh phí tổ chức Vòng chung kết và giải thưởng

Do Ban Tổ chức giải đảm nhiệm.

8.4. Kinh phí tham gia thi đấu chung kết của đội

Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự vòng chung kết của giải.

- Còn các khoản chi phí khác do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm.

8.5. Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu:

Các trường căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức cho đội bóng tập luyện thi đấu có thể vận dụng theo chế độ như sau:

- Bồi dưỡng tập luyện:

+ Khu vực: 20 ngày x 30.000đ/người/ngày

+ Chung kết: 30 ngày x 50.000đ/người/ngày

- Tiền ăn, tiền ở và bồi dưỡng thi đấu ở khu vực và chung kết được áp dụng Theo Thông tư liên tịch giữa Uỷ ban Thể dục thể thao ( nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) và Bộ Tài chính số: 103/2004/TTLT /BTC- UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) số: 106/2006/TTLT /BTC- UBTDTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao và số ngày thực tế thi đấu.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này và Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị liên quan.

Giám đốc các Đại học Quốc gia và Khu vực, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội tham gia thi đấu đầy đủ để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể thao cho sinh viên; Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự vận động viên dự giải, quản lý, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, hiệu quả, có tác dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên tham gia đúng kế hoạch của Giải.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

Phụ lục 2 GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP-2009

ĐĂNG KÝ ẢNH (ĐỂ LÀM THẺ VĐV )

Đơn vị: ………………………………….....................................................

Quyết định 2410/QĐ–BGDĐT

Phụ lục 1

Kính gửi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ

SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP-2009

1- Danh sách cán bộ đoàn :

TT

HỌ VÀ TÊN

TUỔI

CHỨC VỤ

 Ở ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

Ở ĐỘI BÓNG

ĐIỆN THOẠI

2- Danh sách sinh viên ( vận động viên)

TT

Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Dân

tộc

Khoá

Khoa

Lớp

Số

áo

Chiều

cao

Cân

nặng

Ban Giám hiệu trường

(ký và đóng dấu)

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận