CHỦ TỊCH NƯỚC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
----------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 300/TTr-CP ngày 25/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-CTN ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch nước)
1. Đào Hoàng Thịnh sinh ngày 30.8.1995 tại Leer (Ostfriesland)
Hiện trú tại Pappelweg 13, 26197 Großenkneten
Giới tính: Nam
2. Đào Hoàng Minh sinh ngày 06.4.1993 tại Leer
Hiện trú tại Pappelweg 13, 26197 Großenkneten

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Giới tính: Nam
3. Nguyễn Duy Tuấn sinh ngày 15.12.1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại Weißenburger Straße 17, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nam
4. Nguyễn Thị Hường (Boenig Thi Huong) sinh ngày 02.4.1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại Elli-Voigt-Str. 2, 10367 Berlin
Giới tính: Nữ
5. Lê Vy Ngọc sinh ngày 07.11.1985 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại Lessingstraße 32, 12305 Berlin
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

6. Trương Văn Vỹ sinh ngày 30.8.1988 tại Nam Định
Hiện trú tại Hamburger Straße 25b, 14641 Nauen
Giới tính: Nam
7. Tô Thị Tuyết Mai sinh ngày 05.11.1987 tại Vinh, Nghệ An
Hiện trú tại Vincent-van-Gogh-Straße 31, 13057 Berlin
Giới tính: Nữ
8. Tô Mai Hương sinh ngày 22.11.1999 tại Berlin, Đức
Hiện trú tại Vincent-van-Gogh-Straße 31, 13057 Berlin
Giới tính: Nữ
9. Hoàng Thị Diệu Hoài sinh ngày 04.3.1991 tại Quảng Bình

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Hiện trú tại Kitzbüheler Str. 27, 16515 Oranienburg
Giới tính: Nữ
10. Chu Thị Hồng Phượng sinh ngày 21.6.1992 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại Bahnhofstraße 7, 12305 Berlin
Giới tính: Nữ
11. Lê Thị Hồng Sơn sinh ngày 08.9.1971 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại Wildenbruchstr. 50, 12435 Berlin
Giới tính: Nữ
12. Nguyễn Thảo Vy sinh ngày 10.3.2001 tại Berlin
Hiện trú tại Wildenbruchstr. 50, 12435 Berlin

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Giới tính: Nữ
13. Hoàng Gia Huy sinh ngày 27.6.1997 tại Berlin
Hiện trú tại Ernst-Bloch-Str. 41, 12619 Berlin
Giới tính: Nam
14. Đỗ Thị Hạnh sinh ngày 10.7.1988 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại Anton-Saefkow-Platz 12, 10369 Berlin
Giới tính: Nữ
15. Hà Thành Long sinh ngày 07.5.2000 tại Berlin
Hiện trú tại Fischerinsel 2, 10179 Berlin
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

16. Bùi Đức Bảo sinh ngày 20.7.1994 tại Potsdam
Hiện trú tại Zeppelinstraße 142, 14471 Potsdam
Giới tính: Nam
17. Phạm Minh Đức sinh ngày 19.6.1991 tại Schwerin
Hiện trú tại Dr.-M.-Luther-King-Str. 27, 19061 Schwerin
Giới tính: Nam
18. Hoàng Thị Lương sinh ngày 23.4.1964 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Storkower Str. 91, 10409 Berlin
Giới tính: Nữ
19. Nguyễn Việt Kiên sinh ngày 19.02.1988 tại Hải Phòng

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Hiện trú tại Schillingstr. 28, 10179 Berlin
Giới tính: Nam
20. Nguyễn Tuyết Mai Lisa sinh ngày 19.12.2005 tại Großenhain
Hiện trú tại D-Bergstraße 6, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
21. Lê An sinh ngày 12.9.2001 tại Cloppenburg
Hiện trú tại Am Werl 49, 49661 Cloppenburg
Giới tính: Nam
22. Trần Thị Huyền Trân sinh ngày 19.9.1998 tại Kiên Giang
Hiện trú tại Gdansker Straße 4, 23970 Wismar

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

Giới tính: Nữ
23. Nguyễn Thị Hậu sinh ngày 09.7.1985 tại Bình Thuận
Hiện trú tại Arndtstr. 21, 12489 Berlin
Giới tính: Nữ
24. Nguyễn Trần Phong Philip sinh ngày 30.7.1999 tại Lichtenberg
Hiện trú tại Lichtenberg Str. 24, 10179 Berlin
Giới tính: Nam
25. Nguyễn Trung sinh ngày 28.9.2002 tại Berlin
Hiện trú tại Rigaer Str. 60, 10247 Berlin
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

26. Bùi Thị Quỳnh Trang sinh ngày 15.10.1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại Rebenring Str. 63, 38106 Braunschweig
Giới tính: Nữ
27. Phạm Anna sinh ngày 19.12.2005 tại Leipzig
Hiện trú tại Ostender Str. 49a, 13353 Berlin
Giới tính: Nữ
28. Trần Phương Nam sinh ngày 10.3.1996 tại Hong Kong
Hiện trú tại Goldstr. 10, 49610 Quakenbrück
Giới tính: Nam
29. Nguyễn Hải Long sinh ngày 22.9.1991 tại Hà Nội

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

Hiện trú tại Rudolf-Leonhard-Str. 22, 01097 Dresden
Giới tính: Nam
30. Vũ Trần Trúc My sinh ngày 29.8.2005 tại Wildeshausen
Hiện trú tại Ahornstraße 8, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
31. Vũ Hồng Long sinh ngày 25.01.1971 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Nadorster Str. 103, 26123 Oldenburg
Giới tính: Nam
32. Nguyễn Huỳnh Cẩm Ly sinh ngày 22.10.1996 tại Bắc Giang
Hiện trú tại Marienstraße 11, 18439 Stralsund

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Giới tính: Nữ
33. Đỗ Huy Trọng sinh ngày 21.7.1996 tại Wolfsburg
Hiện trú tại Klieverhagen 10, 38440 Wolfsburg
Giới tính: Nam
34. Phạm Quang Huy Hoàng sinh ngày 20.8.1991 tại Neubrandenburg
Hiện trú tại Singerstr. 50, 10243 Berlin
Giới tính: Nam
35. Đặng Tuyết Mai sinh ngày 02.9.1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại Stadtgutstr. 5, 01217 Dresden
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?

36. Hoàng Minh Tuấn sinh ngày 01.3.1963 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại Stadtgutstr. 5, 01217 Dresden
Giới tính: Nam
37. Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 21.3.1998 tại Dresden
Hiện trú tại Stadtgutstr. 5, 01217 Dresden
Giới tính: Nam
38. Hoàng Mai Ly sinh ngày 06.6.2001 tại Dresden
Hiện trú tại Stadtgutstr. 5, 01217 Dresden
Giới tính: Nữ
39. Trần Quốc Dũng sinh ngày 24.4.1978 tại Hà Tĩnh

>> Xem thêm:  Các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Cầu thủ Chinh U23 Việt Nam có phải đị bộ đội ?

Hiện trú tại Prendener Str. 30, 13059 Berlin
Giới tính: Nam
40. Trần Lisa Lan Anh sinh ngày 06.9.2011 tại Berlin
Hiện trú tại Märkische Allee 28, 12687 Berlin
Giới tính: Nữ
41. Trần Thị Nhi sinh ngày 14.12.1977 tại Thái Bình
Hiện trú tại Märkische Allee 28, 12687 Berlin
Giới tính: Nữ
42. Phan Tiến Đạt sinh ngày 22.9.1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại Thomasiusstr. 09, 10557 Berlin

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Giới tính: Nam
43. Trương Trọng Hoa sinh ngày 09.9.1968 tại Quy Nhơn, Bình Định
Hiện trú tại Rennbahnstr. 76, 13086 Berlin
Giới tính: Nữ
44. Nguyễn Tuấn Lưu sinh ngày 27.6.1997 tại Köthen/Anhalt
Hiện trú tại Steuerstraße 9, 16269 Wriezen
Giới tính: Nam
45. Mai Tuấn Phong sinh ngày 26.02.1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Maxim-Gorki-Str. 2, 18106 Rostock OT Evershagen
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

46. Lương Thị Nhung sinh ngày 26.9.1988 tại Nghệ An
Hiện trú tại Wilhelmstr. 21, 06406 Bernburg (Saale)
Giới tính: Nữ
47. Lương Đặng Tuyết Nhi sinh ngày 21.8.2008 tại Berlin
Hiện trú tại Wilhelmstr. 21, 06406 Bernburg (Saale)
Giới tính: Nữ
48. Nguyễn Đức Việt sinh ngày 04.11.1992 tại Dresden
Hiện trú tại Rathener Str. 83, 01259 Dresden
Giới tính: Nam
49. Nguyễn Thị Minh Hằng sinh ngày 18.10.1995 tại Wernigerode
Hiện trú tại Kämmekenstr. 03, 38820 Halberstadt
Giới tính: Nữ
50. Vũ Lương sinh ngày 20.10.1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại Anemonenweg 20, 21218 Seevetal
Giới tính: Nam
51. Vũ Thị Trà My sinh ngày 26.3.1992 tại Hải Dương
Hiện trú tại Alte Poststr. 3, 27404 Zeven
Giới tính: Nữ
52. Vũ Thanh Mai sinh ngày 12.9.1997 tại Lübben
Hiện trú tại Fontaneplatz 9d, Königs Wusterhausen
Giới tính: Nữ
53. Nguyễn Kim Ngân sinh ngày 04.7.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại Paulstr. 26, 10557 Berlin
Giới tính: Nữ
54. Đào Hồng Phong sinh ngày 14.10.1992 tại Berlin
Hiện trú tại Prenzlauer Allee 235, 10405 Berlin
Giới tính: Nam
55. Hoàng Lê Đức Việt sinh ngày 22.12.1997 tại Rüdersdorf
Hiện trú tại Heinrich-von-Kleist-Str. 22, 15711 Königs Wusterhausen
Giới tính: Nam
56. Trương Quang Đức sinh ngày 08.11.1992 tại Magdeburg
Hiện trú tại Petersburger Str. 74a, 10249 Berlin
Giới tính: Nam
57. Phạm Xuân Nam sinh ngày 29.9.1993 tại Chemnitz
Hiện trú tại Rosenhof 19, 09111 Chemnitz
Giới tính: Nam
58. Vũ Linh Anna Trúc sinh ngày 20.02.1997 tại Rotenburg (Wümme)
Hiện trú tại Alte Poststr. 3, 27404 Zeven
Giới tính: Nữ
59. Đỗ Mai Anh sinh ngày 09.01.2005 tại Leipzig
Hiện trú tại Siegfriedstr. 67, 38106 Braunschweig
Giới tính: Nữ
60. Bùi Ngọc Thanh Hoàng sinh ngày 04.11.1984 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại Kolberger Str. 7, 13357 Berlin
Giới tính: Nữ
61. Nguyễn Hoài Nam sinh ngày 04.02.1995 tại Schwerin
Hiện trú tại Herrenstr. 15, 30159 Hannover
Giới tính: Nam
62. Nguyễn Thị Hà Nhi sinh ngày 07.9.1996 tại Schwerin
Hiện trú tại Herrenstr. 15, 30159 Hannover
Giới tính: Nữ
63. Đinh Thị Mai Linh sinh ngày 13.11.1997 tại Königs Wusterhausen
Hiện trú tại Heinrich-Heiner-Str. 2a, 15741 Bestensee
Giới tính: Nữ
64. Phạm Hải Anh sinh ngày 01.5.1996 tại Berlin
Hiện trú tại Platz der Vereinten Nationen 29, 10249 Berlin
Giới tính: Nữ
65. Đinh Thị Nhung sinh ngày 03.8.1974 tại Thái Bình
Hiện trú tại Olvenstedter Scheid 97, 39130 Magdeburg
Giới tính: Nữ
66. Nguyễn Dalila Quỳnh Anh sinh ngày 18.6.2001 tại Berlin
Hiện trú tại Ahrenshooper Str. 16, 13051 Berlin
Giới tính: Nữ
67. Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh ngày 16.5.1964 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại Pascalstr. 5, 10587 Berlin
Giới tính: Nữ
68. Lý Hoàng Khôi sinh ngày 21.3.1994 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại Margeriten Weg 8, 15711 Königs Wusterhausen OT Zeesen
Giới tính: Nữ
69. Phan Phương Nam sinh ngày 26.12.1996 tại Rostock
Hiện trú tại Körnerplatz 2, 04107 Leipzig
Giới tính: Nam
70. Ngô Nam Khoa sinh ngày 04.5.1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại Vincent-van-Gogh-Str. 9, 13057 Berlin
Giới tính: Nam
71. Trịnh Hồng Quang sinh ngày 14.6.1993 tại Erfurt
Hiện trú tại Gret-Palucca-Str. 9, 01069 Dresden
Giới tính: Nam
72. Lê Tuệ Lan sinh ngày 07.02.1999 tại Berlin
Hiện trú tại Rhinstraße 2, 10315 Berlin
Giới tính: Nữ
73. Đinh Ngọc Đức sinh ngày 23.12.1994 tại Quảng Bình
Hiện trú tại Raoul-Wallenberg-Str. 42, 12679 Berlin
Giới tính: Nam
74. Đặng Đức Minh sinh ngày 09.11.2000 tại Hà Nội
Hiện trú tại Wilmersdorfer Str. 23, 10585 Berlin
Giới tính: Nam
75. Trần Nguyễn Trà My sinh ngày 18.6.1991 tại Frankfurt (Oder)
Hiện trú tại Marktplatz 4, 15230 Frankfurt (Oder)
Giới tính: Nữ
76. Nguyễn Lê Minh Jimmy sinh ngày 29.10.1996 tại Berlin
Hiện trú tại Marzahner Chaussee 154, 12681 Berlin
Giới tính: Nam
77. Nguyễn Tuấn Tùng sinh ngày 27.01.1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại Speicherlinie 11, 24937 Flennsburg
Giới tính: Nam
78. Nguyễn Lê Minh sinh ngày 14.01.1998 tại Berlin
Hiện trú tại Bodo-Uhse-Str. 5, 12619 Berlin
Giới tính: Nữ
79. Trần Minh Thu sinh ngày 04.8.1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại Neustrelitzer Str. 4, 17033 Neubrandenburg
Giới tính: Nữ
80. Đỗ Phan Stefan sinh ngày 18.10.2003 tại Berlin
Hiện trú tại Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin
Giới tính: Nam
81. Trần Trung Tín sinh ngày 06.11.2000 tại Berlin
Hiện trú tại Dierhagener Str. 7, 13051 Berlin
Giới tính: Nam
82. Trần Thị Thanh Tâm sinh ngày 31.10.1994 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại Dierhagener Str. 7, 13051 Berlin
Giới tính: Nữ
83. Đỗ Minh Ánh (Lehmann Minh Ánh) sinh ngày 03.08.1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại Fehrenkampstraße 5, 26215 Wiefelstede
Giới tính: Nữ
84. Phạm Đức Huy sinh ngày 15.01.1988 tại Nam Định
Hiện trú tại Sophienstraße 4, 98693 Ilmenau
Giới tính: Nam
85. Dư Thụy Ánh sinh ngày 06.02.1997 tại Peine
Hiện trú tại Werderstr. 44, 31224 Peine
Giới tính: Nữ
86. Trần Mai Anh sinh ngày 28.4.1999 tại Bremervörde
Hiện trú tại Johannistorwall 65, 49080 Osnabrück
Giới tính: Nữ
87. Hồ Phương Tây sinh ngày 21.5.1992 tại Berlin
Hiện trú tại Bellermannstr. 84, 13357 Berlin
Giới tính: Nam
88. Nguyễn Huỳnh Phương sinh ngày 02.8.1995 tại Hamburg
Hiện trú tại Atorner Landstr. 402, 22111 Hamburg
Giới tính: Nữ
89. Nguyễn Hương Giang sinh ngày 06.3.1992 tại Schlema
Hiện trú tại Marchlewskistraße 8, 08062 Zwickau
Giới tính: Nữ
90. Lương Hoàng Việt Hải sinh ngày 06.7.1990 tại Hong Kong
Hiện trú tại Senator-Theil-Str. 155, 28279 Bremen
Giới tính: Nam
91. Phan Mỹ Linh sinh ngày 19.10.1998 tại Sangerhausen
Hiện trú tại Altonaer Str. 8, 20357 Hamburg
Giới tính: Nữ
92. Nguyễn Quỳnh Trâm sinh ngày 19.9.1995 tại Hà Nội
Hiện trú tại Singel 3, 48465 Schüttorf
Giới tính: Nữ
93. Nguyễn Tuấn Minh sinh ngày 10.9.1996 tại Hải Dương
Hiện trú tại Heinestr. 7, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
94. Doãn Thanh Sơn sinh ngày 13.01.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại Markstr. 46, 30890 Barsinghausen
Giới tính: Nam
95. Nguyễn Việt Đức sinh ngày 23.02.1996 tại Berlin
Hiện trú tại Laagbergstraße 53, 38440 Wolfsburg
Giới tính: Nam
96. Đào Ngọc Bích Elizabeth sinh ngày 21.8.1997 tại Peine
Hiện trú tại Heinrichstr. 7, 31224 Peine
Giới tính: Nữ
97. Nguyễn Bình Minh sinh ngày 08.10.1996 tại Berlin
Hiện trú tại Meurerstraße 31, 15234 Frankfurt (Oder)
Giới tính: Nam
98. Nguyễn Kim Nữ Thu Thủy sinh ngày 02.02.1959 tại Hà Nội
Hiện trú tại Meurerstraße 31, 15234 Frankfurt (Oder)
Giới tính: Nữ
99. Phạm Thanh Hà sinh ngày 14.10.2002 tại Vechta
Hiện trú tại Hagener Str. 75B, 49377 Vechta
Giới tính: Nữ
100. Phạm Thùy Linh sinh ngày 23.7.1990 tại Eisenach
Hiện trú tại Kapellenstr. 5, 99817 Eisenach
Giới tính: Nữ
101. Dương Naomi sinh ngày 21.7.2001 tại Rotenburg (Wümme)
Hiện trú tại Haselweg 12, 27404 Zeven
Giới tính: Nữ
102. Dương Levi sinh ngày 11.10.1998 tại Rotenburg (Wümme)
Hiện trú tại Haselweg 12, 27404 Zeven
Giới tính: Nam
103. Dương David sinh ngày 18.11.2003 tại Rotenburg (Wümme)
Hiện trú tại Haselweg 12, 27404 Zeven
Giới tính: Nữ
104. Trần Tố Hân sinh ngày 09.07.1997 tại Mallersdorf - Pfaffenberg
Hiện trú tại Innere Frühlingstraße 14E, 94315 Straubing
Giới tính: Nữ
105. Phạm Duy Quyên sinh ngày 28.12.1997 tại Wildeshausen
Hiện trú tại Föhrenstraße 6, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
106. Phạm Gia Bảo sinh ngày 04.8.1999 tại Wildeshausen
Hiện trú tại Föhrenstraße 6, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nam
107. Mai Samuel sinh ngày 03.7.1998 tại Bremen
Hiện trú tại D-Hermann-Ehlers Straße 15, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nam
108. Lê Bích Hoa sinh ngày 23.5.1992 tại Brandenburg an der Havel
Hiện trú tại Hauptstraße 63, 14776 Brandenburg an der Havel
Giới tính: Nữ
109. Vi Văn Hùng sinh ngày 05.3.1987 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Berliner Str. 40, 04924 Bad Liebenwerda
Giới tính: Nam
110. Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 06.3.1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại Schöneberger Str. 4, 25421 Pinneberg
Giới tính: Nam
111. Lê Bích Hà sinh ngày 15.11.1967 tại Thái Bình
Hiện trú tại Goslarsche Str. 57, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nữ
112. Đặng Trúc Anh sinh ngày 02.01.2007 tại Hildesheim
Hiện trú tại Goslarsche Str. 57, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nữ
113. Hoàng Ánh Sáng sinh ngày 12.02.1980 tại Thái Bình
Hiện trú tại Kärtner Str. 64, 72250 Freudenstadt.
Giới tính: Nam