CHỦ TỊCH NƯỚC
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 31/01/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-CTN ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Phan Thị Như Thanh, sinh ngày 04/11/1981 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: Spurvehojvej 16 1th, 2650 Hvidovre
Giới tính: Nữ
2. Đào Thùy Li, sinh ngày 25/02/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rebildparken 95, 9220 Aalborg Ost

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Giới tính: Nữ
3. Nguyễn Lan Vy, sinh ngày 26/9/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Daugbjergvej 28, 2, 8, 8000 Arhus C
Giới tính: Nữ
4. Nguyễn Thị Nhật Thảo, sinh ngày 14/6/1970 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Osterlokken 10, 8381 Tilst
Giới tính: Nữ
5. Trần Thị Thảo, sinh ngày 26/11/1986 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Frederiksgade 26, 3th, 5000 Odense C
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

6. Lê Thị Bạch Lan, sinh ngày 10/01/1986 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Letvadvej 106A, 9200 Aalborg SV
Giới tính: Nữ
7. Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Norvang 2, St, tv, 6700 Esbjerg
Giới tính: Nữ
8. Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Trang, sinh ngày 05/7/1973 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Hulhojen 24, Ejerslev, 7900 Nykobing Mors
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Cao Tường Vũ, sinh ngày 12/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?

Hiện trú tại: Engvej 9, st, tv189, 9400 Norresundby
Giới tính: Nam
10. Hồ Xuân Hưng, sinh ngày 19/11/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Sportsvej 60, 3, 327, 2600 Glostrup
Giới tính: Nam
11. Hoàng Xuân Hải, sinh ngày 25/11/1978 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Lindvedpakken 18, 5260 Odense S
Giới tính: Nam
12. Vũ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07/7/1973 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Nibevej 108, 9200 Aalborg

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

Giới tính: Nữ
13. Trần Văn Hưng, sinh ngày 20/6/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Listedvej 26, 2. TV, 2700 Kastrup
Giới tính: Nam
14. Nguyễn Tăng Khoa, sinh ngày 25/3/1983 tại Bình Định
Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nam
15. Nguyễn Lâm Nhi Tracy, sinh ngày 06/4/2008 tại Đan Mạch
Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

16. Nguyễn Hoàng Kha Alexander, sinh ngày 11/10/2009 tại Đan Mạch
Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nam
17. Nguyễn Minh Cường, sinh ngày 18/01/1977 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Lyovej 3, 5700 Svendborg
Giới tính: Nam
18. Đoàn Thị Thanh Hoa, sinh ngày 09/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kisendrupvej 29, 5540 Ullerslev
Giới tính: Nữ
19. Nguyễn Thị Xuân Thủy, sinh ngày 13/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Hiện trú tại: Sorgenfrigardsvej 77, st, th 2800 Lyngby
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?