ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sảnphẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16 tháng 5năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức bình chọn sảnphẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 07tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hộiđồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm2013;

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩmcông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 tại Tờ trình số 1336/HĐBC-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sản phẩm côngnghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013, gồm 35 sản phẩm (códanh mục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng bình chọn sản phẩm côngnghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 chịu trách nhiệm tổchức trao giấy chứng nhận theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủtịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh ThừaThiên Huế năm 2013 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan; các đơn vị và cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

DANH SÁCH

SẢN PHẨM CÔNGNGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Thừa ThiênHuế)

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Địa chỉ

I

Nhóm sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ

1

Nàng tiên cá mỹ nghệ

Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai

720 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

2

Bình hoa gỗ mỹ nghệ

Cơ sở mỹ nghệ Lê Viết Phương

24 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

3

Bộ muỗng, vá, nĩa bằng gỗ

Công ty TNHH MTV Thủy Xuân

Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

4

Đèn lồng quả vả

HTX mây tre đan Bao La

Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

5

Đèn vuông để bàn

HTX mây tre đan Bao La

Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

6

Đèn chùm treo

HTX mây tre đan Bao La

Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

7

Bộ thúng mủng truyền thống

HTX mây tre đan Thủy Lập

Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

8

Tượng Đạt ma tổ sư

Cơ sở điêu khắc Lê Văn Lưu

Làng nghề Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

9

Vải Zèng

HTX dệt Zèng thổ cẩm Thị Trấn

Tổ 4 cụm 7, thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới

10

Bộ đĩa cúc trĩ đế rồng

Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Đinh Viết Hội

Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

11

Bộ lịch bát âm

Cơ sở sản xuất tranh dân gian Kỳ Hữu Phước

Thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

12

Hoa sen Cát tường

Cơ sở sản xuất hoa giấy Thân Văn Huy

Làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

13

Đèn măng sông

Cơ sở sản xuất hàng lưu niệm Nhất Cư

Thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang

II

Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống

14

Rượu gạo tám thơm

Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương

279 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị Xã Hương Thủy

15

Mắm cá rò Tâm Huế

Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương

279 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị Xã Hương Thủy

16

Mắm dưa cà pháo Tâm Huế

Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương

279 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị Xã Hương Thủy

17

Nấm Linh chi

Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang

90 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

18

Nước mắm cốt ruốc

DNTN Liên Hoa

42 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

19

Rượu Okay

Cơ sở sản xuất rượu Tây Phú

Thôn Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền

20

Nước mắm Phong Hải

Cơ sở sản xuất nước mắm Đảnh Vân

Thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện Phong Điền

21

Tinh dầu tràm

Cơ sở chế biến dầu tràm Thanh Bình

Thôn Lộc Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

22

Rượu gạo Làng Chuồn

Công ty cổ phần rượu gạo Làng Chuồn

Xóm 5, thôn An Truyền, xã Phú Hải, huyện Phú Vang

23

Mực 1 nắng

Cơ sở chế biến hàng hải sản Nam Thuận An

Thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

24

Nước mắm ruốc

Cơ sở chế biến nước mắm Út Diệp

Thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang

25

Tôm chua

Cơ sở chế biến nước mắm Bà Sen

Thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang

26

Nước mắm ruốc

Cơ sở sản xuất chế biến nước mắm Thành Vân

Thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang

III

Sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí

27

Thuổng đa năng

Cơ sở rèn Trường Tiến

Tổ 6, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

28

Máy ép củi trấu

DNTN Bạch Lai

Xã Quảng An, huyện Quảng Điền

29

Máy ấp trứng

Cơ sở cơ khí Văn Nhân

Thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

30

Dao cạo mủ cao su

Cơ sở Nguyễn Công Sơn

Xã Hương Phú, huyện Nam Đông

IV

Sản phẩm khác

31

Hương Bài

Công ty TNHH MTV Tân Nguyên

Thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

32

Chổi đót

HTX Hoàng Thiện A Ngo

Thôn A Diêng, xã A Ngo, huyện A Lưới

33

Đá Grannits Bông lớn

Công ty TNHH Thạch Phú Hưng

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

34

Mủ cốm cao su

Công ty cổ phần cao su TT Huế

Xã Hương Hòa, huyện Nam Đông

35

Chiếu nhựa

Cty TNHH Nhật Hưng

77 Ngô Thế Vinh, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy