ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2630/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI THAM GIA GIỮ GÌN TRẬTTỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013– 2017;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnhđoàn được nêu tại Công văn số 634-CV/TĐ ngày 25/6/2013 và Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Công văn số 4130/SGTVT-TD ngày 27/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giaiđoạn 2013 – 2017 với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Nâng cao hiểu biết,tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hoá trong thanh thiếunhi khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộngsản (TNCS) Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong công tác tham gia giữ gìntrật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số ngườibị thương do tai nạn giao thông.

b) Mục tiêu cụ thể: Đề án được triểnkhai từ năm 2013 đến năm 2017 phấn đấu đạt

- 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổbiến pháp luật về giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý vànăm. Xác định nội dung Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông là tiêuchí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn; hành vi vi phạm trật tự an toàn giaothông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm. Đoànxã, phường, thị trấn có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu nhivi phạm trật tự an toàn giao thông khi nhận được thông báo vi phạm của cơ quanCông an.

- Cấp tỉnh xây dựng tiêu chí văn hóagiao thông trong thanh niên; ký cam kết 100% đơn vị không có đoàn viên, thanhniên chưa đủ tuổi (dưới 16 tuổi) hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển xemô tô, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe gắnmáy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy.

- 100% cơ sở Đoàn ký cam kết khôngcó đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng,trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kíchthích khác mà pháp luật cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Cấp tỉnh duy trì hoạt động của Tổngđội Thanh niên tình nguyện an toàn giao thông (TNTN ATGT); cấp huyện xây dựngđược ít nhất 01 Đội TNTN ATGT; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, độihình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

- 100% Liên đội có các hoạt độngtuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập ít nhất 01 Câu lạc bộ măng nontuyên truyền về an toàn giao thông.

- 100% Đoàn các trường trung học phổthông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học xây dựng mô hình “Cổngtrường an toàn giao thông”; thành lập ít nhất 1 Đội thanh niên tình nguyện giữgìn an toàn giao thông tại cổng trường vào các giờ cao điểm.

2. Các giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về công tác tuyên truyền,giáo dục; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyềnATGT theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị lớn,thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu vực nhà trọ.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông vềATGT bằng các chương trình văn hóa nghệ thuật để nâng cao nhận thức của ngườidân và thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các “Ngày hội thanh niên vớivăn hóa giao thông”; ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông; các cuộc thitìm hiểu, sân khấu hóa, các sân chơi về an toàn giao thông. Các cuộc thi tìm hiểuvề Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

- Các cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biếnpháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinh hoạt địnhkỳ hàng tháng, quý và năm. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, thảoluận của chi đoàn, chi hội; tổ chức tuyên truyền các tài liệu phổ biến pháp luậtvề giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hộiviên, thanh thiếu nhi đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự antoàn giao thông tại địa phương, đơn vị tham gia sinh hoạt, lao động, công tác,học tập.

- Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn vàcác trường học phối hợp xây dựng chuyên mục về an toàn giao thông trên hệ thốngtruyền thanh cơ sở. Phối hợp với Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PTTHĐồng Nai và các Tờ tin của Đoàn thông tin tuyên truyền các nội dung về Luật Giaothông đường bộ; đưa các tin, bài, hình ảnh về các hoạt động của các cấp bộ Đoàn,Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT nhằm kịp thời phảnánh các hoạt động lớn, các điển hình thanh niên đồng hành với ATGT.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho độingũ tuyên truyền viên của Đoàn, Hội, Đội về văn hóa giao thông.

- Các cấp bộ đoàn cơ sở tổ chức gópý cho đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật hành chính về bảo đảm trật tự antoàn giao thông do cơ quan Công an thông báo về địa phương hoặc tổ chức.

b) Giải pháp về xây dựng, nhân rộngcác mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tựan toàn giao thông.

- Củng cố mô hình “Cổng trường sạchđẹp - an toàn giao thông” tại các trường học.

- Tổ chức Đội thanh niên tình nguyệnhướng dẫn giao thông khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm.

- Tổ chức cho học sinh ký cam kếtkhông vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vận động học sinh không điều khiển xemô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động giúp thanhniên hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như: Kỹ năng lái xe khoa họcvà an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định;cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; tổ chức các khóa phổ cậpbơi lội cho thiếu nhi vùng sông nước; tổ chức học và thi nhận giấy phép lái xehạng A1 cho thanh niên khi đủ 18 tuổi.

- Nâng cao ATGT tại các bến đò ngangđịa phương, xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn” tại các bến đò ngang (bếnkhách ngang sông).

- Nâng cao ATGT tại các đường giao cắtvới đường sắt, xây dựng mô hình “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” tạicác đường giao cắt với đường sắt không có rào chắn, nhất là tại các đường ngangtự phát.

- Nâng cao an toàn giao thông tạicác tuyến đường bộ có khu công nghiệp, khu vực nhà trọ, xây dựng các pano, ápphích tuyên truyền về an toàn giao thông ... tại các điểm tập trung đông thanhniên công nhân nhà trọ.

- Đẩy mạnh hoạt động của các Độithanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; củng cố vàduy trì hoạt động của Tổng đội Thanh niên tình nguyện An toàn giao thông tỉnh,các đội hình thanh niên tình nguyện ATGT, tham gia trực gác tại các tuyến quốclộ nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời tổ chức các hoạt độngtuyên truyền đến các chi đoàn, chi hội, tổ dân phố, khu phố - ấp; tổ chức các độituyên truyền cổ động bằng các hình thức sân khấu hoá biểu diễn phục vụ cộng đồng…

- Định kỳ hàng năm tổ chức lớp tậphuấn về Luật Giao thông và kỹ năng nghiệp vụ cho các Đội Thanh niên tình nguyệnan toàn giao thông và duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình“Tuyến đường an toàn – thanh niên tự quản” tại các huyện, thị, thành phố.

3. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện Đề án: Từ nguồnngân sách Nhà nước, nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giaothông và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b) Ngân sách Nhà nước: Căn cứ vàocác mục tiêu và các giải pháp của Đề án và chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ươngĐoàn; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tháng 8 hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ động dự toánkinh phí, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông trình UBND tỉnh, Hội đồngnhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo Đoàn cấp huyện chủ động dự toántrình Ban ATGT và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Tổ chức thực hiện

a) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp, Ban An toàn giao thông các huyện,thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc tổ chức, triển khai Đề án;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải,Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng năm;phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông trình UBND tỉnh, Hội đồng nhândân tỉnh phê duyệt theo quy định;

- Báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnhtrong quá trình thực hiện Đề án; kiến nghị những thay đổi, điều chỉnh cần thiết,phù hợp với thực tế của từng thời kỳ;

- Hai năm/lần tổ chức Hội nghị đánhgiá các nội dung đã thực hiện được của Đề án; phân tích các ưu, nhược điểm nhằmchỉnh sửa các vấn đề tồn tại cho các nội dung được thực hiện ở năm tiếp theo. Tổngkết Đề án khi kết thúc.

- Kết thúc Đề án, tiến hành đánh giáĐề án và lựa chọn các giải pháp tiêu biểu và có tính bền vững để tiếp tục chỉ đạothực hiện.

b) Sở Giao thông vận tải tỉnh và Vănphòng Ban An toàn giao thông tỉnh:

Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàntrong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện.

c) Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầutư:

Bố trí kinh phí ngân sách nhà nướcđược duyệt cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để thực hiện Đề án theo quy định

d) Trách nhiệm của các sở, ban,ngành liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợpvới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể trong Đề ántheo thẩm quyền được phân công.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Hàng năm bố trí kinh phí nguồnngân sách địa phương cho các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giaothông của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn.

- Chỉ đạo các ban, ngành của huyệnphối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện cáchoạt động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giao Tỉnh đoàn Đồng Nai chủ trì, phốihợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các sở, ban, ngành, liên quan, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện Đề ánđã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thànhphố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái