ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2870/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA GIỮ GÌN TRẬTTỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ - CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằmkiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháptrọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ ChíMinh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017;

Căn cứ Chương trình hành động số35CTr/TU ngày 8/01/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácbảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đường sắt, đường thủy nội địa vàkhắc phục ùn tắc giao thông”;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 25/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về một số giải pháp cấp báchnhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Công văn số 47/TWĐTN ,ngày 11/01/2013 của Trung ương Đoàn “về triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012- 2017”;

Xét đề nghị của Ban Thường vụTỉnh đoàn Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thônggiai đoạn 2013 - 2017 với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu chung:Nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét vănhoá trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò xung kíchcủa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngnhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giaothông. Xây dựng các mô hình thanh niên xung kích tuyên truyền về trật tự antoàn giao thông bền vững tại cơ sở từ đó hình thành những hạt nhân nòng cốttrong tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường và cộng đồng.Thông qua hoạt động của các mô hình góp phần tích cực giữ gìn trật tự an toàngiao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

2. Mục tiêu cụ thể:Đề án được triển khai từ năm 2013 đến hết năm 2017 phấn đấu đạt:

- 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổbiến pháp luật về giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý vànăm. Xác định nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêuchí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn; hành vi vi phạm trật tự an toàn giaothông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm. Đoànxã, phường, thị trấn có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niênvi phạm trật tự an toàn giao thông khi nhận được thông báo vi phạm của cơ quanCông an.

- 100% đoàn cấp huyện xây dựng tiêuchí văn hóa giao thông trong thanh niên; ký cam kết 100% đơn vị không có đoànviên, thanh niên chưa đủ tuổi (dưới 18 tuổi) hoặc không có giấy phép lái xeđiều khiển xe mô tô, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khiđi mô tô, xe gắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy.

- 100% cơ sở Đoàn ký cam kết khôngcó đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng,trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kíchthích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện tham gia giaothông.

- 100% các huyện, thị, thành đoànvà Đoàn trực thuộc, hàng năm có ít nhất 01 mô hình, đội hình thanh niên, côngtrình, phần việc tham gia bảo đảm an toàn giao thông. 100% Đoàn xã, phường, thịtrấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm antoàn giao thông.

- 100% liên đội có các hoạt độngtuyên truyền về văn hóa giao thông; mỗi liên đội thành lập ít nhất 01 đội tuyêntruyền măng non về an toàn giao thông.

- 100% đoàn các trường Trung họcphổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học xây dựng môhình “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập ít nhất 1 đội thanhniên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường vào các giờ caođiểm.

- Đoàn Thanh niên các huyện, thịxã, thành phố nằm trên tuyến Quốc lộ 1A (Thị xã Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa,Thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia) thành lập các đội thanh niêntình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thôngvà khắc phục ùn tắc giao thông.

- Đảm bảo trật tự an toàn giaothông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố đi Tĩnh Gia tại dự án đầu tư nângcấp mở rộng Quốc lộ 1 giai đoạn 2013 - 2016.

II. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác tuyên truyền,giáo dục

- Tổ chức các lớp tập huấn cung cấpkiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên về văn hóa giao thông.

- Biên tập và phát hành tài liệuphục vụ tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông.

- Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấnvà các trường học phối hợp xây dựng chuyên mục trên hệ thống truyền thanh cơsở.

- Xây dựng chiến dịch truyền thôngvề an toàn giao thông bằng các chương trình văn hóa nghệ thuật để nâng cao nhậnthức của người dân và thanh thiếu niên, nhi đồng, Giáo dục trách nhiệm và đạođức nghề nghiệp cho các đối tượng thanh niên lái xe ô tô khách, taxi, xe tải ởcác cơ quan, doanh nghiệp địa phương.

- Xây dựng chiến dịch tuyên truyềnan toàn giao thông theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niênkhu vực đô thị, thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.Xây dựng chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ,đường sắt và đường thủy nội địa theo nhiều chủ đề khác nhau.

- Xây dựng nội dung hoạt động hỗtrợ các liên đội trong trường học có chương trình giáo dục về giữ gìn trật tựan toàn giao thông.

- Vận động 100% đoàn viên, thanhthiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xegắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoànviên, thanh niên ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe vàcổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông;không sử dụng rượu, bia ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấmtrước khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

- Các cơ sở Đoàn xây dựng quy chếhoặc hình thức kiểm điểm, giáo dục nghiêm túc đối với đoàn viên vi phạm phápluật về trật tự an toàn giao thông khi nhận được thông báo vi phạm của cơ quanCông an.

2. Giải pháp về đẩy mạnh thựchiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và xây dựng các kỹ năngcho thanh thiếu niên khi tham gia giao thông

- Vận động thanh niên thực hiện cáchành vi văn hóa khi tham gia giao thông thông qua tổ chức các diễn đàn, tọađàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu tại cộng đồng và trên các phương tiện thôngtin đại chúng.

- Các cơ sở Đoàn đưa nội dung phổbiến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinhhoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm. Xác định nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trậttự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn; hành vivi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phânloại đoàn viên hàng năm.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm,hội thảo chuyên đề, giao lưu để thanh thiếu nhi phản ánh, đề xuất những tiêuchí văn hóa của thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông.

- Tổ chức các chương trình truyềnthông thực tế về văn hóa giao thông tại cộng đồng và trên các phương tiện thôngtin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động trên cácbáo, truyền hình của tỉnh và Đoàn thanh niên.

- Tổ chức các cuộc thi ảnh, thisáng tác ca khúc, các tiểu phẩm về văn hóa giao thông.

- Tổ chức "Ngày hội thanh niênvới văn hóa giao thông" ở các cấp, trong đó tập trung trong dịp Tết Nguyênđán, tháng Thanh niên (tháng 3), Tháng An toàn giao thông (tháng 9).

- Phối hợp tổ chức các hoạt độnggiúp thanh niên hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như: Kỹ năng láixe khoa học và an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng vàđúng quy định; nâng cao khả năng phán đoán và xử lý các tình huống có nguy cơxảy ra tai nạn giao thông; tổ chức các khóa phổ cập bơi lội cho thiếu nhi vùngsông nước; phối hợp tổ chức học và thi nhận giấy phép lái xe hạng A1 cho thanh niênkhi đủ 18 tuổi.

3. Giải pháp về nhân rộng cácmô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự antoàn giao thông

- Nâng cao hoạt động đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các cổng trường học.

- Nâng cao hoạt động đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các bến đò ngang địa phương.

- Nâng cao hoạt động đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các đường ngang, dân sinh qua đường sắt.

- Nâng cao hoạt động đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, kinh tế tập trung.

- Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tựan toàn giao thông góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu đông dân cư.

- Đăng ký đảm nhận nhiệm vụ thamgia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý giao thông trong thanh niênnông thôn.

III. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:Thực hiện theo Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về việc Phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự antoàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợpvới Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán thực hiện Đề án Đoàn TNCSHồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giaiđoạn 2013-2017 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Phối hợp với các Ban, ngành liênquan tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án và giải quyết các vướng mắc trongquá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các huyện, thị, thànhđoàn, đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung của Đề án.

- Vận động các doanh nghiệp, các tổchức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án.

- Phân công nhiệm vụ cho, các Ban,đơn vị, tổ chức Hội của Tỉnh Đoàn thực hiện nội dung của Đề án.

- Kết thúc Đề án, tiến hành đánhgiá, lựa chọn các giải pháp tiêu biểu và có tính bền vững để tiếp tục chỉ đạothực hiện.

b) Ban An toàn giao thông tỉnh,Sở Giao thông Vận tải:

Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khaithực hiện.

c) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch vàĐầu tư:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán thựchiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tham gia giữ gìn trật tự antoàn giao thông giai đoạn 2013-2017 tổng hợp trình UBND tỉnh trình Hội đồngnhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Trách nhiệm của các Sở, ban,ngành, cơ quan liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợpvới Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các hoạt độngcụ thể nêu trong Đề án theo thẩm quyền được phân công.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện,thị, thành phố:

- Hàng năm, bố trí kinh phí nguồnngân sách cho các huyện, thị, thành đoàn thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng củađịa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịchUBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi