ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT EBOLA, TẠI THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 12/8/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Ebola;

Căn cứ Quyết định số 2941/QĐ-BYT ngày 07/8/2014của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bệnh do vi rútEbola tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, tại Tờtrình số 1783/TTr-SYT ngày 15/8/2014 về việc xin phê duyệt Kế hoạch và quyếtđịnh thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh do vi rút Ebola tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola, tại Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ytế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh do vi rút Ebola; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT EBOLA, TẠI THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2934/QD-UBND ngày 09/9/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Thanh Hóa)

I. TÌNHHÌNH DỊCH BỆNH DO VIRÚT EBOLA

1.1.Trên thế giới

Vụ dịch đầutiên do vi rút Ebola được ghi nhận vào năm 1976 tại Sudan với hơn 600 trườnghợp mắc. Từ đó đến nay dịch đã xảy ra tại 11 quốc gia châu Phi. Tính từ tháng01/2014 đến ngày 28/8/2014 tổ chức Y tế thế giới đã ghi nhận 3.069 trường hợpmắc bệnh, trong đó 1.552 người tử vong tại 04 nước Guinea, Liberia, Nigeria vàSierra Leone (theo Cục Y tế Dự phòng). Hiện nay, dịch bệnh do vi rútEbola đang là nỗi lo toàn cầu, việc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và triển khaicác biện pháp ứng phó phòng, chống dịch bệnh đang diễn ra rất quyết liệt ở cácnước.

1.2. TạiViệt Nam và Thanh Hóa

Qua hệthống báo cáo giám sát đến nay, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rútEbola.

1.3.Nhận định và dự báo

Căn cứ vàotình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh do vi rút Ebola là một trong những loạibệnh dịch tối nguy hiểm, có tỷ lệ người mắc và tử vong cao.

Trước tìnhhình bùng phát dịch bệnh do vi rút Ebola ngày càng nguy hiểm, khó kiểm soát, nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua các đối tượng kháchdu lịch, người làm việc, học tập và lao động nhập cảnh trở về từ khu vực châu TâyPhi hoặc hành khách nhập cảnh có thời gianở, đi qua các quốc gia vùng có dịch là hoàn toàncó thể; khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ độngtriển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Hiện nay,chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện phápphòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tạicộng đồng.

II.MỤC TIÊU

2.1.Mục tiêu chung

Phát hiện sớmtrường hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xửlý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số ca bệnhtử vong.

2.2.Mục tiêu cụ thể theo các tình huống dịch

2.2.1.Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận ca bệnh dịch Ebola trên người.

Phát hiện sớm,xử lý triệt để, tránh lâylan ra cộng đồng các trường hợp mắc bệnh Ebola đầu tiên xâm nhập vào Thanh Hóa hoặc xuất hiện tại cộng đồng.

2.2.2.Tình huống 2: Khi xuất hiện ca bệnh dịch đầu tiên tạiThanh Hóa.

Khoanh vùng,xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chế thấp nhất tửvong và lây lan ra cộng đồng.

2.2.3.Tình huống 3: Khi dịch lây lan trong cộng đồng.

Đáp ứng nhanh,khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chếthấp nhất tử vong và giảm lây lan ra cộng đồng.

III. NỘIDUNG HOẠT ĐỘNG

3.1. Tình huống 1: Khi chưaghi nhận ca bệnhdịch Ebolatrênngười

- Thành lập và tăng cường hoạtđộng của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chốngdịch trình UBND các cấp phê duyệt; chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng,chống dịch tại các đơn vị y tế địa phương.

- Tăng cường giám sát cáctrường hợp sốt không rõ nguyênnhân; đặc biệt thực hiện tốt việc giám sát ngườiqua lạitại cửa khẩu NaMèo,Tén Tằn,Cảng biển Nghi Sơn, LMôn, Cảng hàng không Thọ Xuân, các khu vực cónguy cơ cao và khu vực biên giới; thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm pháthiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu; áp dụng hìnhthức khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy định.

- Chuẩn bịkế hoạch điều động, bố trí nhân lực y tế; kiện toàn cácđội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động tại các tuyến,đơn vị ytế; triển khai tập huấn ứng phó với các tìnhhuống dịch bệnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế; sẵnsàng thực hành chống dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị(khẩu trang N95, bộ quần áo chống dịch cho nhân viên y tế, người tiếp xúc gần,người nhà bệnh nhân) phương tiện vận chuyển riêng biệt, thuốc, hoá chất khửkhuẩn v.v..., trong dự phòng và điều trị bệnh do vi rút Ebola.

- Căncứ vào tình hình thực tế Sở Y tế chủ động thành lập mạng lưới các bệnh viện dãchiến trên cơ sở các bệnh viện đa khoa khu vực Hà Trung, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc để thu dung, điều trị bệnh nhân Ebola nhằm giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnhchuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, khu vực cách ly; sẵn sàng thu dung,cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

- Tập huấn và hướng dẫn kỹthuật về lấy mẫu, giám sát, dự phòng xử lý ổ dịch; hướng dẫn chẩn đoán điềutrị, theo quy định của Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,kịp thời cung cấp thông tin để người dân khônghoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Xây dựng các thôngđiệp truyền thông, khuyến cáo và tổ chức các hoạt động phòng,chống dịch tại cộng đồng.

- Các địa phương chủ động nguồnngân sách dự phòng đảm bảo đủ vật tư, hóa chất, phương tiện tại chỗ và hỗ trợ cho cán bộ tham gia giám sát,phòng, chống dịch kịp thời hiệu quả.

- Tổ chức các đoàn kiểm tragiám sát, hỗ trợ cho các địa phương.

3.2. Tình huống 2: Khi xuất hiện ca bệnhdịch đầu tiên tại Thanh Hóa

- Ban chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh do virút Ebola các cấp tổ chức họp hàng tuần và đột xuất,thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt độngphòng chống dịch tại địa phương.

- Tăng cường giám sát cáctrường hợp bệnh sốt không rõ nguyên nhân. Đặc biệt thực hiện tốt việc giám sátngười tại cửa khẩu và khu vực biên giới. Áp dụng hình thức khai báo y tế tạicửa khẩu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện triển khai các biệnpháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ; điều tra, theo dõichặt chẽ sức khỏe các đối tượng tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát lấy mẫuxét nghiệm để gửi đi xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của bệnh.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tổchức khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân Ebola theo phác đồ điều trị của Bộ Ytế hướng dẫn.

- Tổ chức thường trực phòng,chống dịch tại các đơn vị y tế; có kế hoạch điều động các đội chống dịch cơđộng, đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

-Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điềutrị, dự phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phùhợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật cácthông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịchphù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt độngtuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lolắng, góp phần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Căn cứ vào dự báo tình hìnhdịch, tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triểnkhai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Tổ chức các đoàn kiểm tragiám sát, hướng dẫn các địa phương về công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện báo cáo hàng ngàyvà chia sẻ thông tin theo quy định.

3.3. Tình huống 3: Khi dịchlây lan trong cộng đồng

-Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi vào 14 giờhàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại ngành, địa phương.

-Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụngcác biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khuvực ổ dịch.

- Cập nhật báo cáo diễn biếncủa dịch, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh về các biện phápphòng chống dịch.

- Phối hợp với các ban, ngànhcấp tỉnh hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất để đảm bảo cung cấp các dịch vụthiết yếu cho người dân không để ngưng trệ các hoạt động về kinh tế, mất ổnđịnh về an ninh - trật tự xã hội.

-Huy động các ban, ngành đoàn thể tham gia vào các đội sơ cứu, hướng dẫn ngườibệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh an toàn.

- Thực hiện chế độ trực phòng,chống dịch tại các đơn vị y tế; cử các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưuđộng hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thiết lập các bệnh viện dãchiến tại các khu vực đông bệnh nhân tránh quá tải bệnh viện. Mở rộng các đơnvị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các tuyến: đốivới trường hợp nhẹ theo dõi, điều trị tại trạm y tế xã, hạn chế di chuyển bệnhnhân.

- Tăng cường giám sát việc lấymẫu xét nghiệm để gửi đi xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan củabệnh.

- Thường xuyên đánh giá rútkinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịchđể kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật cácthông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch chophù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạtđộng tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lolắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tragiám sát, hướng dẫn tại các địa phương.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

4.1.Tổ chức, chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉđạo phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola của tỉnh chỉ đạo các hoạt động phòng,chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm vàmới nổi của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thựchiện công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola tại địa phương.

- Các đơn vị dự phòng, điềutrị, cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm;sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hìnhdịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhcó trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và phối hợpvới các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát các ca bệnh sốt chưa rõnguyên nhân trên địa bàn phụ trách, hướng dẫn và phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, gửivề Viện Vệ sinh dịch tễ theo quy định và báo cáo theo quy định về Sở Y tế vàCục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn vềgiám sát, điều trị ca bệnh Ebola cho các huyện, thị, thành phố.

- Phối hợp các cơ quan chứcnăng tại các cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang códịch, không để bệnh dịch xâm nhập.

- Đảm bảo nguồn kinh phí vàthực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch Ebola nhưphụ cấp chống dịch, trực dịch...

4.2.Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sátbệnh Ebola, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cáchly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Nắm chắc thông tin tình hìnhdịch bệnh trên thế giới và trong nước, để điều chỉnh và triển khai các hoạtđộng đáp ứng phù hợp.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra,giám sát, xét nghiệm phát hiện các trường hợp sốt và đi từ các vùng có dịch về.

- Củng cố và duy trì hoạt độngcủa đội cơ động chống dịch tại các đơn vị y tế ở các tuyến. Tổ chức trực chốngdịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Tổ chức chiến dịch tuyêntruyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch chủ động trongcộng đồng.

- Lập các đoàn liên ngành tăngcường công tác kiểm tra, công tác sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địaphương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trữ kinh phí, hóa chất,thuốc, trang thiết bị y tế, cung cấp kịp thời cho các địa phương triển khai cácbiện pháp chống dịch.

- Tăng cường năng lực xétnghiệm: Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thôngbáo kết quả xét nghiệm cho các tuyến.

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Sở Y tế thiết lập mạng lướicác bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Ebola. Có kế hoạch mở rộngcác cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân hoặc thành lập các bệnh viện dã chiếntheo từng tình huống dịch.

- Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán,điều trị bệnh Ebola từ Bộ Y tế.

- Xây dựng cơ số dự trữ trangthiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ v.v..

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sátcông tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh về:

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếpnhận bệnh nhân Ebola khi có dịch xảy ra, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vậttư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.

+ Thành lập các nhóm cấp cứulưu động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫnvà hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Tăng cường năng lực cho bệnhviện các tuyến, bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh việnhuyện điều trị các trường hợp thông thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan.

- Tập huấn cho cán bộ điều trịvà điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola và sử dụngcác trang thiết bị hồi sức cấp cứu.

- Trang bị phương tiện chẩnđoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Thành lập các đội đáp ứngkhẩn cấp tham gia xử lý môi trường, khâm liệm và chôn cất bệnh nhân tử vongtheo đúng quy định

c) Truyền thông, giáo dục sứckhỏe

- Các cơ quan thông tin đạichúng cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền thay đổi hành vi, truyền thôngnguy cơ, đảm bảo cho người dân không hoang mang và không chủ quan trong côngtác phòng, chống dịch. Phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch trên các phươngtiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng chống, biết cách tự bảovệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng cóổ dịch.

- Tuyên truyền đến các đốitượng nguy cơ lây nhiễm từ phương tiện nhập cảnh, người nước ngoài ngăn chặncác ca bệnh xâm nhập vào Thanh Hóa.

- Nâng cao năng lực của đội ngũcán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành y tế; tăng cường đầu tư về phươngtiện, nhân lực; huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyêntruyền phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền trực tiếp (tờrơi, phát thanh) cho các đối tượng nguy cơ cao tiếp xúc với người Việt Nam vàngười nước ngoài trở về từ vùng có dịch.

- Các cơ quan thông tấn, báochí, truyền hình, truyền thanh, phối hợp với ngành y tế để triển khai các hoạtđộng truyền thông phòng, chống dịch Ebola.

- Trung tâm truyền thông giáodục sức khỏe tỉnh triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của côngtác phòng, chống dịch Ebola.

d) Phối hợp liên ngành

- Huy động sự tham gia của cácban, ngành, đoàn thể (Công an, Tài chính, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiếnbinh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ...) trong việc vận động nhândân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Ebola.

- Đẩy mạnh các hoạt độngtuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng, chống dịchchủ động.

- Thành lập các đoàn liên ngànhkiểm tra công tác phòng, chống dịch Ebola trên người tại các địa phương.

- Kịp thời thông báo và chia sẻthông tin với các tỉnh bạn về tình hình dịch bệnh để phối hợp triển khai cácbiện pháp ngăn ngừa, không để dịch lây lan sang diện rộng.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỈĐẠO VÀ CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH

5.1. Trách nhiệm của Banchỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh:

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng,chống dịch Ebola tăng cường hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sátcác hoạt động phòng, chống dịch tại các địa phương.

- Kiện toàn và tăng cường hoạtđộng của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Phân công trách nhiệm chỉ đạocụ thể cho các thành viên. Ban chỉ đạo họp định kỳ hoặc đột xuất để sẵn sàng cóphương án ứng phó, theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, vật tư tạichỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

- Thiết lập hệ thống giám sátvà đáp ứng nhanh theo phân cấp quản lý củng cố tổ chức, tăng cường năng lực hệthống giám sát đảm bảo khả năng giám sát, điều tra phát hiện sớm; theo dõi chặtchẽ các đối tượng nghi ngờ; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư, trangthiết bị và nhân lực đảm bảo đáp ứng nhanh và xử lý kịp thời khi mới xuất hiệnbệnh nhân đầu tiên, theo quy trình xử lý ổ dịch của Bộ Y tế ban hành.

- Sở Y tế căn cứ vào nội dungkế hoạch hành động phòng, chống dịch Ebola chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phíphù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương trên cơ sở kế hoạch phòng chốngdịch năm 2014 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý và sử dụng có cóhiệu quả nguồn kinh phí dự phòng đã được UBND tỉnh giao dự toán hàng năm.

- Chỉ đạo và tăng cường sựphối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm huy độngtối đa các nguồn lực để chủ động phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ quan truyềnthông đại chúng phổ biến các kiến thức về pháp luật, các biện pháp phòng, chốngdịch bệnh. Hình thức truyền thông phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ ghi nhớ, đưatin, bài phản ánh kịp thời về công tác chủ động phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các bệnh viện trênđịa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị, nhất làcác bệnh viện theo từng khu vực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnhnhân. Nếu số lượng bệnh nhân quá lớn, Giám đốc Sở Y tế sẽ huy động tối đa cácbệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng cường cho các huyện theo khu vực, thành lậpcác bệnh viện dã chiến và sử dụng mọi cơ sở công cộng để tổ chức cách ly, điềutrị bệnh nhân.

- Giao cho Trung tâm Y tế dựphòng tỉnh là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáođịnh kỳ, đột xuất và đề xuất các giải pháp phòng, chống bệnh dịch với Ban chỉđạo tỉnh và Bộ Y tế theo Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộtrưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyềnnhiễm.

Địa chỉ báo cáo dịch:

+ Khoa Kiểm soát BTN và VXSP -Trung tâm YTDP tỉnh.

Điện thoại 0373.800.115;0916.803.115. Fax. 0373.950.116.

Email:[email protected][email protected]

+ Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế:0373.853.240.

5.2. Trách nhiệm của các sở,ban, ngành, đoàn thể và ban chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương:

5.2.1. Sở Tài chính:

- Căn cứ nguồn kinh phí dựphòng được giao đầu năm cho ngành y tế, ngành tài chính thẩm định và bố tríkinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Ebola.

- Phối hợp với Sở Y tế xâydựng kế hoạch kinh phí mua thuốc, hoá chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phònghộ, bổ sung trang thiết bị y tế... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch khẩncấp.

- Chỉ đạo phòng Tài chính cáchuyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với ngành y tế bố trí ngân sách dựphòng cấp huyện phục vụ công tác phòng, chống dịch của các địa phương theo phâncấp quản lý tài chính.

5.2.2. Sở Thông tin vàTruyền thông:

Đẩy mạnh công tác hoạt độngtuyên truyền phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thựchiện đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộngđồng trong công tác phòng, chống dịch Ebola.

5.2.3. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các đơn vị trongngành phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo và kiểm tra các địaphương theo sự phân công của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.

- Chủ động lập kế hoạch vàphối hợp đề xuất với các ngành có liên quan trong công tác phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh việc thực hiệnchương trình nước sạch, vệ sinh môi trường để nâng tỷ lệ người dân dùng nướchợp vệ sinh trong sinh hoạt và ăn uống.

5.2.4. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch:

- Giám sát chặt chẽ du kháchnghỉ tại các khách sạn và nhân viên làm việc trong các cơ sở du lịch của tỉnh.Nếu có hiện tượng nghi ngờ ca bệnh báo ngay cho các cơ sở y tế gần nhất để phốihợp xử lý;

- Khi có dịch xảy ra cần chỉđạo các huyện, thị, thành phố giảm bớt các hoạt động lễ hội nhằm hạn chế nguycơ bùng phát dịch trên diện rộng.

- Thực hiện tốt việc đăng ký tờkhai sức khoẻ theo mẫu của Bộ Y tế cho các khách nước ngoài vào tham quan dulịch tại Thanh Hóa.

5.2.5. Sở Giáo dục và Đàotạo:

- Huy động học sinh tham giavào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại gia đình vàcộng đồng.

- Kiểm tra và chấn chỉnh việcthực hiện các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế về công tác y tế trườnghọc.

- Phối hợp với ngành y tếtriển khai công tác tập huấn cho cán bộ giáo viên về công tác phòng chống dịchEbola.

5.2.6. Sở Giao thông - Vậntải:

-Chỉ đạo các đơn vị có phương tiện vận tải tham gia giao thông đi và đến các khuvực có dịch phải chấp hành triệt để các nội dung và các biện pháp phòng, chốngdịch.

- Chủ động lập kế hoạch vàphối hợp đề xuất với các ngành có liên quan, chủ động tiến hành tẩy uế cácphương tiện vận tải lưu thông qua vùng có dịch.

5.2.7. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trongngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ trong ngành,tham gia giám sát dịch bệnh thông qua công tác theo dõi các hoạt động của kháchnước ngoài đến du lịch, làm việc tại Thanh Hóa.

- Chỉ đạo và kiểm tra các địaphương trên theo sự phân công của BCĐ chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh.

- Đảm bảo trật tự và an ninhtại các khu vực có dịch, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến tâm lý gâyhoang mang cho người dân trong công tác phòng chống dịch.

5.2.8. Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với cơ quan kiểmdịch y tế và Hải quan tại cửa khẩu giám sát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh người,phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu (đặc biệt kiểm soát các loại động vậthoang dã: các loài linh trưởng, cầy, chim...).

- Thực hiện tốt công tác phốihợp quân - dân y trong phòng chống dịch.

- Chủ động xây dựng kế hoạchphòng, chống dịch và đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

5.2.9. Sở Tài nguyên và Môitrường.

- Phối hợp với các ngành tăngcường hoạt động truyền thông, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt công tácquản lý rác thải và vệ sinh môi trường tại cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểmtra, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác xử lý môitrường tại vùng dịch.

5.2.10. UBND các huyện, thịxã, thành phố.

- Kiện toàn và nâng cao hiệuquả hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, xây dựng triển khai kế hoạchphòng chống dịch. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh, đề xuấtcác khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị Y tế trênđịa bàn phối hợp với phòng, ban chức năng tăng cường giám sát, phát hiện dịchEbola ở người để chủ động phòng chống. Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sởy tế để sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.

5.2.11. Đề nghị Ủy ban MTTQtỉnh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội

- Tích cực vận động các hộiviên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia các phong trào vệ sinh môitrường, chủ động phòng chống dịch góp phần bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộngđồng.

- Phối hợp với ngành y tế tậphuấn cho các hội viên về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyêntruyền, cách phát hiện, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và công tácphòng dịch tại cộng đồng.

5.3. Trách nhiệm các đơn vịy tế

5.3.1. Công tác quản lý nhànước

a) Sở Y tế:

- Chủ động xây dựng kế hoạchchuyên môn và dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên bố tríkinh phí đảm bảo cho các hoạt động cấp thiết về nhu cầu thuốc, hóa chất, vậttư, trang thiết bị và đảm bảo chế độ chi cho cán bộ tham gia trực dịch, giámsát, điều tra xử lý ổ dịch, điều tra dự báo nguy cơ, khám và điều trị bệnhnhân,...

- Tăng cường chỉ đạo, kiểmtra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương theo kế hoạchđã được xây dựng.

b) Phòng y tế huyện, thị xã,thành phố: Tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt độngcủa Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện.

5.3.2. Hệ thống Y tế dựphòng

a) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

- Là cơ quan thường trực củangành y tế, trực tiếp chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về công tác phòng chống dịch.

- Tổ chức điều tra giám sátphát hiện sớm các dịch bệnh, tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống dịch kịp thờivà đạt hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn và chỉ đạocác Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố tăng cường các hoạt động phòng chốngdịch chủ động: điều tra xử lý ổ dịch cũ, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồnnước...

- Củng cố, nâng cao năng lựcvà đảm bảo các điều kiện hoạt động cần thiết cho đội chống dịch cơ động tuyếntỉnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Dự trù và cung cấp thuốc,hoá chất đảm bảo cho các tình huống theo quy mô của dịch bệnh phù hợp với tìnhhình thực tế tại địa phương sẵn sàng điều kiện và phương tiện chi viện cho cơsở.

- Tổng hợp báo cáo tình hìnhdịch bệnh về Sở Y tế, UBND tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cục Y tế dựphòng theo quy định.

b) Trung tâm Truyền thông Giáodục sức khoẻ

- Chỉ đạo các đơn vị y tếtrong ngành thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân biết cách phòng chốngbệnh dịch.

- Phối hợp với Trung tâm YTDPtỉnh, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịchtrên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Trung tâm YTDPtỉnh biên soạn, in và phát hành các tài liệu phổ biến kiến thức về công tácphòng chống dịch.

- Chủ động thu thập thông tinvà phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chốngtại các địa phương. Nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòngchống dịch, không gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

c) Chi cục Vệ sinh An toànthực phẩm:

- Chỉ đạo các đơn vị y tếtrong toàn ngành thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thựcphẩm;

- Phối hợp với các cơ quantrên địa bàn tuyên truyền các biện pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm trongphòng chống dịch Ebola.

- Thực hiện kiểm tra, giám sátthường xuyên việc buôn bán đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trênđịa bàn.

d) Trung tâmY tế các huyện, thị, thành phố

- Tham mưucho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch vàtriển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, phân công trách nhiệm cho cácthành viên Ban chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở.

- Tăngcường giám sát phát hiện dịch, khoanh vùng và tổ chức dập dịch kịp thời; chỉđạo y tế xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòngbệnh.

- Thườngxuyên phối hợp với Bệnh viện đa khoa cùng cấp trong công tác giám sát bệnh nhânnghi ngờ mắc bệnh.

- Chỉ đạoTrạm Y tế xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch phòng chốngdịch, tăng cường giám sát, phát hiện; chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, trangthiết bị cấp cứu... đáp ứng kịp thời cho công tác điều trị khi có dịch xảy ra;vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt an toàn vệsinh thực phẩm...; báo cáo kịp thời tình hình dịch cho Trung tâm Y tế huyện.

- Khi códịch xảy ra tổ chức trực dịch 24/24 giờ, báo cáo kịp thời diễn biến tình hìnhdịch về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

5.3.3.Hệ thống điều trị

a) Cácbệnh viện tuyến tỉnh

- Xây dựngkế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt độngthường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Tập huấnphác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện.

- Thựchiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnhviện.

- Có tráchnhiệm kiểm tra hướng dẫn và chỉ đạo tuyến về chẩn đoán và điều trị bệnh nhântại cơ sở y tế. Chủ động phối hợp với Trung tâm YTDP tỉnh để tập huấn công tácphòng chống dịch cho y tế cơ sở.

- Thườngxuyên kiểm tra và báo cáo các bệnh nhân nghi ngờ tại bệnh viện cho Trung tâmYTDP tỉnh để phối hợp giám sát xác minh ca bệnh và chẩn đoán dịch tại cộng đồng.

- Chuẩn bịđầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị và phương tiện để tiếp đón, cách lyvà điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.

- Thànhlập đội điều trị cơ động với đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc để sẵn sàng hỗtrợ cho tuyến dưới khi có dịch xảy ra.

b) Bệnhviện đa khoa tuyến huyện

- Chuẩn bịđầy đủ giường bệnh, phòng cách ly, cơ số thuốc chống dịch; tổ chức tốt việc cấpcứu và điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra. Mỗi huyện tuỳ theo dân số, bố trítừ 10 - 20 giường bệnh cách ly để thu dung cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi códịch.

- Chuẩn bịđầy đủ nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng chi viện cho cơ sở khi có kế hoạchđiều động của Sở Y tế.

- Các Bệnhviện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Hà Trung, Tĩnh Gia làm tốt công tác chuẩn bị,sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.

- Tổ chứctập huấn về công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân cho Trạm y tế và phối hợpvới Trung tâm Y tế huyện để chỉ đạo tuyến xã giám sát tốt bệnh nhân.

5.3.4.Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế và Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế

Có trách nhiệmchuẩn bị dự trữ và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, dịch truyền cho các đơn vịy tế nhằm đáp ứng đủ nhu cầu khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch theo chỉđạo của Sở Y tế.