CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 16/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 58 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 301/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 03/7/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 518C, Choa Chu Kang Ave 7, #20-39, S683815

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 67 tổ 16 đường 784 quốc lộ 19, ấp 2 xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

2.

Lê Thị Mỹ Dân, sinh ngày 04/7/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 685 Race Course Road, #06-326, S210685

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 18 ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

3.

Trình Thị Thanh Trúc, sinh ngày 08/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 916 Tampines Street 91, #03-73, S520916

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khóm 8 Châu Phú A, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

4.

Lưu Thị Lệ Châu, sinh ngày 20/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 447B Jalan Kayu, #16-346, S792447

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 126/1/13/9 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thu Thứ, sinh ngày 09/8/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 516 Pasir Ris Street 52, #09-71, S510516

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 29 khu 3, đường số 4, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

6.

Đinh Kim Ngân, sinh ngày 05/10/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 220 Ang Mo Kio Avenue 1, #13-813, S560220

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp II xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

7.

Trần Thị Vượng, sinh ngày 12/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 63 West Coast Way, #08-24, S127021

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 92/72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Giới tính: Nữ

8.

Đàm Minh Ngọc Yến, sinh ngày 03/8/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 34 Whampoa West, #08-59, S330034

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 99/6 đường số 41, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 13/01/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 740 Yishun Avenue 5, #04-492, S760740

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5 E1/2 ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

10.

Bùi Thị Kim Hoài, sinh ngày 20/4/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 430B Fernvale Link, #10-215, S792430

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 620 tổ 16 xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

11.

Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 181 Jelebu Road, #28-10, S670181

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 5 ấp 8, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Giới tính: Nữ

12.

Lưu Mỹ Phương, sinh ngày 19/8/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 256B Sumang Walk, #10-619, S822256

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 28/5C Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

13.

Lê Thị Nga, sinh ngày 05/9/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: BLK 440A Fernvale Link, #14-175, S791440

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 100C1 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

14.

Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 09/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 205 Bishan Street 23, #11-421, S570205

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 21 khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

15.

Lâm Thị Kim Thanh, sinh ngày 24/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 120A Edgedale Plains, #08-273, S821120

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 161D/104/33 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

16.

Dương Thị Quyền, sinh ngày 14/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 416B Fernvale Link, #21-90, S792416

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 300 tổ 11 ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

17.

Phạm Thị Thanh Trúc, sinh ngày 05/7/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 101 Jurong East Street 13, #05-202, S600101

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3 xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

18.

Lee Jan Ta Benjamin, sinh ngày 02/12/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 119 Ang Mo Kio Avenue 3, #11-1783, S560119

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 208 Mỹ Kim 1, phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

19.

Đinh Thị Ngọc Trân, sinh ngày 20/9/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 645 Woodlands Ring Road, #12-14, S730645

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

20.

Phạm Thị Kiều Nhi, sinh ngày 16/7/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 40 Sims Drive, #07-225, S380040

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 92A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

21.

Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 25/3/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 127 Tampines Street 11, #04-442, S521127

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 141 đường số 3, tổ dân phố 129, khu phố 21 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

22.

Huỳnh Thị Tuyết Xuân, sinh ngày 05/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 253 Hougang Avenue 3, #04-330, S530253

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 124 lô N chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

23.

Võ Thị Bé Diễm, sinh ngày 11/10/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 474 Segar Road, #12-300, S670474

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A27/16 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

24.

Nguyễn Minh Diễm, sinh ngày 27/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 352 Yishun Ring Road, #06-1734, S760352

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C7 BT4 đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội

Giới tính: Nữ

25.

Trần Thị Thu Em, sinh ngày 10/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 13 Telok Blangah Crescent, #08-352, S090013

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 402 khu dân cư 8 ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

26.

Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 06/9/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 258 Jurong East Street 24, #09-353, S600258

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

27.

Huỳnh Thị Kim Oanh, sinh ngày 23/5/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 701 Hougang Avenue 2, #01-27, S530701

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 33/5F Mỹ hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

28.

Trương Thị Phương Chi, sinh ngày 18/10/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 808A Chai Chee Road, #12-112, S461808

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

29.

Lưu Hồng Quyên, sinh ngày 13/5/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 152 Bukit Batok Street 11, #03-280, S650152

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 492-494 đường số 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

30.

Trần Ngọc Thu, sinh ngày 12/9/1988 tại Bình Phước

Hiện trú tại: BLK 443C Fajar Road, #17-68, S673443

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 446/46 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

31.

Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 115B Yishun Ring Road, #06-825, S762115

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

32.

Kwok Minh Yến, sinh ngày 09/02/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 428 Tampines Street 41, #06-455, S520428

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 52C đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Giới tính: Nữ

33.

Đinh Thị Ngọc Thoan, sinh ngày 13/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 338C Anchorvale Crescent, #15-41, S543338

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76 đường Quy Tức, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh ngày 22/11/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 183A Boon Lay Avenue, #04-714, S641183

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 67 Mặc Vân, phường 13, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

35.

Ngô Mỹ Ngọc, sinh ngày 10/11/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 121 Yuan Ching Road, #01-415, S610121

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 27/30 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

36.

Đinh Thị Quyên, sinh ngày 17/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 202 Compassvale Drive, #08-591, S540202

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 2 xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Giới tính: Nữ

37.

Lê Minh Hà, sinh ngày 11/7/1983 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: BLK 437 Yishun Avenue 6, #03-2062, S760437

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 8 xã Lưỡng Vượng, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

38.

Đặng Thị Nhung, sinh ngày 05/12/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 7 One-North Gateway, #09-04, S138642

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Tiên Lãng, huyện Quang Phục, tp Hải Phòng

Giới tính: Nữ

39.

Trần Thị Mai Vàng, sinh ngày 20/11/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 933A Hougang Avenue 9, #05-116, S531933

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4 ấp Thành Thuận, xã Thành Trung, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

40.

Trần Kim Huệ, sinh ngày 16/3/1974 tại Campuchia

Hiện trú tại: BLK 653 Woodlands Ring Road, #09-464, S730653

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Thị D, xã Long Thạnh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

41.

Bùi Thị Qua, sinh ngày 19/11/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 807A Choa Chu Kang Ave 1, #11-514, S681807

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 12 thôn Trung Nghĩa, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, tp Hải Phòng

Giới tính: Nữ

42.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 20/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 506C Yishun Avenue 4, #011-122, S763506

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3 xã Trà Vong, huyện Tân Biên, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

43.

Tô Thị Lan Phương, sinh ngày 13/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 354 Ang Mo Kio Street 32, #09-149, S560354

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13/3 khu II ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

44.

Vũ Thị Nhàn, sinh ngày 24/01/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 3 Dover Road, #12-352, S130003

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 4 thôn Nghi, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng

Giới tính: Nữ

45.

Trần Thị Trà My, sinh ngày 16/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 55 Telok Blangah Drive, #05-58, S100055

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 55 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

46.

Bùi Diệp Sông Hương, sinh ngày 10/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 547A Segar Road, #10-81, S671547

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 212 ấp Chanh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

47.

Nguyễn Thị Diện, sinh ngày 16/12/1985 tại Campuchia

Hiện trú tại: BLK 269 Yishun Street 22, #01-28, S760269

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

48.

Huỳnh Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/10/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: BLK 52 Kent Road, #07-25, S210052

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 451B/21 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

49.

Nguyễn Thị Kim Xiếu, sinh ngày 06/12/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 423 Yishun Avenue 11, #11-552, S760423

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 124 tổ 2 khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

50.

Huỳnh Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 27/4/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 605 Woodlands Drive 42, #08-105, S730605

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Thới Hòa A, xã Thới Lai, quận Ô Môn, tp Cần Thơ

Giới tính: Nữ

51.

Trang Thanh Trúc, sinh ngày 22/12/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 670 Choa Chu Kang Crescent, #08-509, S680670

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 179 đường Cầu Đen, khóm 4, phường 5, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

52.

Nguyễn Thị Tuyết Mỹ, sinh ngày 11/4/1983 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: BLK 305 Ang Mo Kio Avenue 1, #07-1159, S560305

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 133/60/20 đường Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

53.

Dương Thị Thu Thảo, sinh ngày 18/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 121 Paya Lebar Way, #03-2823, S381121

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

54.

Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 25/11/1981 tại Bình Định

Hiện trú tại: BLK 180B Boon Lay Drive, #14-670, S642180

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23 đường Hoàng Quốc Việt, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Giới tính: Nữ

55.

Lưu Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/12/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: BLK 109 Jurong East Street 13, #13-326, S600109

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu 3 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

56.

Nguyễn Thị Thanh Hòa, sinh ngày 30/9/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 660A Jurong West Street 64, #10-402, S641660

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93/10 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

57.

Lê Thị Hồng, sinh ngày 16/8/1987 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: BLK 286A Compassvale Crescent, #06-79, S541286

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 09/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 453B Fernvale Road, #14-523, S792453

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 232/5A đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ