HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số : 304-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN VIỆT NAM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật số 102-SL/L4 ngày20-5-1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ quyết định số 40-CP ngày 26-2-1970 về việc chuyển giao một số nhiệm vụ củaBộ Nội vụ về Phủ thủ tướng;
Theo đề nghị của Ban quốc tế nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay cho phép thànhlập Ủy ban Việt Nam đoàn kế hữu nghị với nhân dân của nước. Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước hoạt động theo điều lệ của Ủy ban kèm theo quyếtđịnh này.

Điều 2. – Các đồng chí Trưởngban Ban quốc tế nhân dân và Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hànhquyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng.

ĐIỀU LỆ

CỦATỔ CHỨC ỦY BAN VIỆT NAM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CÁC NƯỚC

1. Tên gọi:

Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước.

2. Mục đích,tính chất : là một tổ chức nhân dân, lập ra nhằm mục đích :

a) Tăng cườngsự hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới;

b) Củng cố, duytrì và phát triển tình cảm tốt đẹp của nhân dân thế giới đối với nhân dân Việt Nam. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các nước đối với sự nghiệp xâydựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

c) Ủng hộ và giúpđỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước trên thế giới chống chủnghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì những mục tiêu cao cả; hòa bìnhđộc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

3. Nội dungvà phương thức hoạt động của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cácnước

a) Nội dunghoạt động

- Giới thiệu sựnghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta với nhândân các nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự hiểu biết, đồng tình ủnghộ và giúp đỡ ngày càng rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân các nước trên thế giớivề tinh thần, chính trị và vật chất đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng vàxây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

- Giới thiệu vớinhân dân ta sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân cácnước trên thế giới nhằm tăng cường lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sảncủa nhân dân ta, động viên nhân dân ta ra sức xây dựng thành công chủ nghĩa xãhội, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, ủng hộ và giúp đỡ côngcuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân các nước trên thếgiới.

b) Phương thứchoạt động:

- Hoạt động củaỦy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước có tính chất quần chúngnhư tổ chức nói chuyện, mít tinh, chiếu phim, triển lãm, tọa đàm, viết báo,xuất bản sách v.v…

- Ủy ban sẽ tiếpcác đoàn đại biểu nhân dân các nước tới thăm hữu nghị nước ta và cử các đoànđại biểu nhân dân ta đi thăm hữu nghị nhân dân cả nước.

- Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước sẽ phối hợp và cộng tác chặt chẽ vớicác tổ chức nhân dân, các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị sẵn có trong mọihoạt động.

Các Ủy ban đoànkết, các hội hữu nghị tay đôi giữa nhân dân ta và nhân dân từng nước trên thếgiới đã được lập ra trước đây vẫn tồn tại và đẩy mạnh hoạt động của mình.

- Ủy ban sẽ phốihợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, tuyên truyền của Nhà nước để trao đổi vàthực hiện những nội dung tuyên truyền giới thiệu nước ta ra thế giới và tuyên truyềngiới thiệu công cuộc đấu tranh và xây dựng của nhân dân các nước với nhân dânta.

- Khi hoạt độngtại các địa phương trong cả nước, Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhândân các nước sẽ dựa vào các tổ chức địa phương của Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể nhân dân trong mặt trận, các sở, phòng ngoại vụ của các Ủy ban nhân dân cáctỉnh và thành phố.

4. Tổ chứccủa Ủy ban và bộ máy làm việc:

Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước và bộ máy làm việc của Ủy ban được tổ chức theophương châm: tiêu biểu cho cả nước, gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với công việc thựctế của Ủy ban.

a) Ủy ban có Đoànchủ tịch và Ban thư ký gồm các đồng chí chủ chốt của các tổ chức hòa bình, đoànkế hữu nghị và của các đoàn thể nhân dân.

b) Ngoài cơquan trung ương của Ủy ban đóng tại Hà Nội, sẽ tiến tới lập một phân ban của Ủyban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau này, khi xétthấy cần thiết, có thể lập thêm các phân ban ở các tỉnh, thành phố khác xãtrung ương.

c) Bộ máy giúpviệc của Ủy ban hiện nay là bộ máy của cơ quan Ban quốc tế nhân dân.

5. Trụ sở củaỦy ban :

a) Tại Hà Nội:

Trụ sở của Ủyban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước cần có bộ mặt tương đối khangtrang và sẽ là nơi đón tiếp nhiều khách quốc tế thuộc nhiều thành phần xã hộikhách nhau từ tất cả các nước trên thế giới đến thăm ta.

Trong khi chờđợi có được một ngôi nhà đáp ứng yêu cầu trên đây, trụ sở của Ủy ban Việt Nam đoànkết hữu nghị với nhân dân các nước tạm đặt tại trụ sở của Ủy ban trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi Hà Nội.

b) Tại Thànhphố Hồ Chí Minh

Cũng cần có mộttrụ sở tương đối khang trang của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dâncác nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Sinh hoạt

a) Cứ giữa nămvà cuối năm, Đoàn chủ tịch của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dâncác nước họp một lần để kiểm điểm công tác đã qua và bàn định chương trình côngtác thời gian sau đó.

Ban thư ký cótrách nhiệm chuẩn bị và báo cáo về công tác trong các kỳ hội nghị của Đoàn chủ tịchvà dự thảo chương trình công tác sau đó để Đoàn chủ tịch quyết định.

b) Đoàn chủ tịchphân công một vị thường trực thay mặt Đoàn chủ tịch chỉ đạo Ban thư ký tiếnhành công việc của Ủy ban, rồi thông báo lại với các vị trong Ủy ban.