ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 3146/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2007 CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 08 tháng 12 năm 2006 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại Tờ trình số 387/ITPC-VP ngày 04 tháng 07 năm 2007 về kế hoạch xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2007 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 02539/SKHĐT-HTXT ngày 14 tháng 05 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2007 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư với dự toán kinh phí là 30.500.000.000 đ (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố, trong đó có các hoạt động:

1. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ XÚC TIẾN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ THÀNH PHỐ:

- Tiếp tục thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển mạng lưới bán lẻ Việt Nam 2006 - 2007”;

- Chương trình xây dựng thương hiệu: xây dựng một số thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao phát triển thành thương hiệu xuất khẩu;

- Chương trình xúc tiến dịch vụ tài chính - ngân hàng:

+ Bình chọn dịch vụ ngân hàng được hài lòng nhất;

+ Ngày hội Ngân hàng - doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ:

+ Chương trình tư vấn xuất khẩu trọn gói;

+ Xúc tiến xuất khẩu sản phẩm dệt may;

+ Xúc tiến xuất khẩu sản phẩm văn phòng phẩm;

+ Tổ chức 2 khóa huấn luyện ngắn hạn 1 tuần Train the Designers cho ngành dệt may và ngành trang trí nội thất;

+ Tổ chức giải thưởng Trang trí thiết kế nội thất.

- Tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư tập trung các ngành dịch vụ thành phố;

- Tổ chức cho các Ban Quản lý và chủ dự án tham dự Triển lãm quốc tế về Dự án đầu tư - phát triển bất động sản tại Singapore;

- Tổ chức Hội chợ triển lãm dự án đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh tại Hồng Kông và Hàn Quốc;

- Tổ chức cho doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp toàn cầu tại Singapore.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ:

2.1. Hội nghị - Hội thảo:

- Hội nghị đẩy mạnh đầu tư trong nước: giới thiệu chính sách, luật pháp, cơ hội đầu tư mới sau gia nhập WTO và đối thoại với cộng đồng đầu tư trong nước tại thành phố;

- Hội thảo “Bàn tròn Đầu tư” với cộng đồng đầu tư nước ngoài về đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

- Tổ chức 6 hội thảo về những vấn đề thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO, cơ hội tại các thị trường mới;

- Gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp nước ngoài;

- Hội thảo kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn;

2.2. Huấn luyện:

- 2 khóa về kỹ năng xúc tiến thương mại cho Hiệp hội (phối hợp CBI);

- 2 khóa về kỹ năng xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp (phối hợp CBI);

- Tham gia các khóa đào tạo do CBI tổ chức tại Hà Lan;

- Tổ chức 29 khóa huấn luyện bao gồm: 5 khóa về kỹ năng chuyên môn giúp doanh nghiệp hướng tới thị trường thế giới, 20 khóa về kỹ thuật xây dựng thương hiệu và 4 khóa phối hợp với Hiệp hội và Hội ngành nghề nhằm nâng cao vai trò các Hội.

2.3. Thông tin:

- Xây dựng trang Web Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành Cổng thông tin TM (MIS);

3. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC HỘI NGÀNH NGHỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI.

4. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CÁC THỊ TRƯỜNG VÀ NGÀNH TRỌNG ĐIỂM:

4.1. Xúc tiến xuất khẩu:

- Tổ chức triển lãm các ngành hàng xuất khẩu trọng điểm (TCMN và gỗ chế biến, dệt may, da giày, LTTP);

- Tham dự HC Tendence Life Style - Frankfurt, Đức;

- Tham gia Hội chợ Thời trang quốc tế CPD - Dusseldorf, Đức;

- Tham dự HC Thực phẩm Anuga - Cologne, Đức;

- Khảo sát thị trường Nam Mỹ;

- Tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao và xuất khẩu Việt - Cam 2007 lần VI (PhnomPenh - CPC);

- Triển lãm tại SiemRiep.

4.2. Các hoạt động xúc tiến thị trường nội địa:

- Tổ chức 9 Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại 8 tỉnh thành: thành phố Hồ Chí Minh (2), An Giang, Rạch Giá, Huế, Buôn Ma Thuộc, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng;

- Tổ chức 2 cuộc lễ hội mua sắm;

- Tổ chức hội chợ, triển lãm: “Việt kiều và cơ hội kinh doanh”;

- Chương trình networking;

- Tham dự các cuộc họp về xúc tiến thương mại trong nước;

- Xây dựng mô hình “Ngôi nhà chung thành phố Hồ Chí Minh”.

5. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:

5.1. Xúc tiến đầu tư trong nước:

- Tiếp đón các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài;

- Hội chợ Đầu tư (triển lãm dự án, kết nối cung cầu) cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Tham dự các hội nghị, hội thảo về đầu tư tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

5.2. Xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, học tập - khảo sát:

- Tổ chức đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp thành phố xúc tiến đầu tư tại Châu Âu gồm 3 hoạt động chính: Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Ý; tham dự Diễn đàn Á - Âu (Europasia) tại Lyon - Pháp và thăm Vùng Rhône - Alpes kết nghĩa và hội thảo kêu gọi đầu tư ở Pháp.

6. CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN XÚC TIẾN

6.1. Xuất bản các ấn phẩm xúc tiến thương mại - đầu tư:

- Bản tin tuần xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố (tiếng Việt và Anh);

- Thực hiện xuất bản Niên giám Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu - Đầu tư bằng tiếng Anh dưới 2 hình thức: sách và đĩa CD;

- Biên tập và phát hành tài liệu nghiên cứu ngành hàng;

- Phát hành sách “Thương hiệu dành cho Lãnh đạo II” và sách “Thiết kế tiếp thị thực hành”;

- Phát hành báo Báo Sài Gòn Tiếp thị có chuyên trang quảng bá cho hàng Việt Nam vào Mỹ;

- Biên soạn và phát hành tập tài liệu câu hỏi và giải đáp về thuế và hải quan tập 7; tài liệu lớp FAME.

6.2. Phát triển thư viện.

6.3. Quản lý, xây dựng các nguồn thông tin; Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành hàng:

- Quản lý xây dựng các nguồn thông tin (duy trì và nâng cấp hệ thống thông tin thương mại - đầu tư, thu thập và phân tích dữ liệu thị trường); bản quyền phần mềm, mua thông tin;

- Cập nhật hồ sơ 12 ngành hàng chủ lực (dệt may, da giày, thủy sản, cơ khí, nhựa, thủ công mỹ nghệ - gỗ, thực phẩm chế biến, gạo, tiêu, điều, cà phê, rau quả);

- Cập nhật thông tin nghiên cứu 24 thị trường xuất khẩu;

- Bảo trì và nâng cấp mạng nội bộ (bảo hành, bảo trì hệ thống mạng nội bộ, nâng cấp các thiệt bị phần cứng, phí dịch vụ mạng…).

6.4. Công tác thông tin Xúc tiến đầu tư:

- Mua thông tin, tư liệu;

- Cập nhật ấn phẩm "Hướng dẫn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Tập hợp, biên tập, thiết kế, dịch thuật dự án kêu gọi đầu tư;

- Cập nhật và in VCD giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh;

- Duy trì và cập nhật thường xuyên trang Web Hội chợ Đầu tư, Web hội nhập kinh tế thế giới;

- In sách phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư;

- Phối hợp với Saigon Times và Sở Kế hoạch và Đầu tư ấn hành Phụ bản Hướng dẫn đầu tư cho Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam;

- In sách: Booming Ho Chi Minh City, tờ gấp hàng quý cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, chính sách đầu tư hiện hành.

7. CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN - KẾT NỐI - CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

- Tổ chức các cuộc Đối thoại trực tiếp - họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thành phố;

- Hoạt động của Hệ thống Đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố”.

8. CHƯƠNG TRÌNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI:

- Hoạt động Nhà Việt Nam tại Singapore;

- Văn phòng đại diện doanh nghiệp tại PhnomPenh - Campuchia.

Điều 2. Về phương thức thực hiện

- Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư căn cứ Chương trình này lập kế hoạch cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từng Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư. Căn cứ từng Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư đã được phê duyệt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

- Khi triển khai thực hiện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có ý kiến. Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và căn cứ các chế độ chính sách thực hiện cấp phát, thanh toán theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư được giao. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng