CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 15/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 347/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Tống Bá Thế,sinh ngày 01/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 92-2 Yonghyun-dong, Michuhol-gu, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Thúy Nga,sinh ngày 17/5/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: tầng 2, Gwaknam7gil 14, Namueui-dong, Jung-gu, Ulsan Gwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 72/2/9 ấp Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9, TP. HCM

Giới tính: Nữ

3.

Vũ Thị Anh,sinh ngày 10/6/2003 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Gwahak maeulro 70, Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu Gwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Thị Thu Vân,sinh ngày 10/10/2005 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 42, Gwisan-ri, Useong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thạnh Lộc, Giồng Riềng, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thị Bắc,sinh ngày 16/4/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 42, Pyeongkyo-ro, Buk-gu, Gwangju

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đồng Hải, Hải An, Hải Phòng

Giới tính: N

6.

Nguyễn Thị Ngọc Anh,sinh ngày 07/7/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Yeonhahaeanro 848-1 Yeoncho-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: N

7.

Nguyễn Văn Trí,sinh ngày 28/6/2008 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Số 3, Namsanpyeong2gil , Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

8.

Trần Thị Hương Giang,sinh ngày 03/5/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 16 Gucheonmyeonro 59gil Gangdong-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Mĩ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

9.

Vũ Thị Nhinh,sinh ngày 31/7/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 6-4, Sinchon 4-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

10.

Đỗ Công Hậu,sinh ngày 10/12/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 775, Daesa-ri, Gohyeon-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương

Giới tính: Nam

11.

Nguyễn Thị Diệu Linh,sinh ngày 24/3/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 24-21 Tanhyeon-ro 6beon-gil Ilsanseo-gu Goyang-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Giới tính: Nữ

12.

Cao Ánh Nguyệt,sinh ngày 18/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 17, Jungdong-ro 161beon-gil, Bucheon-si, Gyeoggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khánh Hải,Trần Văn Thời, Cà Mau

Giới tính: Nữ

13.

Phạm Thị Đẹp,sinh ngày 12/12/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 292, Cheongsin-ro, Sinyang-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thới Đông, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Thị Ngọc Thương,sinh ngày 12/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 31, Geumnyeong-gil 61beon-gil, Buk-gu, Gwangju

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Vĩnh Trung, Vị Thanh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

15.

Nguyễn Thị Hồng Kim Mải,sinh ngày 20/12/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 212, Daejuk-ri, Seolseong-myeon, Incheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

16.

Nguyễn Thị Út Xòn,sinh ngày 01/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 350 Yongho-ri, Gwangdo-myeon, Tongyoung-si,  Gyeongsangnma-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lộc Ninh, Hồng Dân, Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

17.

Trần Thị Tâm,sinh ngày 07/7/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 536 Okdan-ro, Okjong-myeon, Hadong-gun,  Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Giới tính: Nữ

18.

Park Ta Som,sinh ngày 08/12/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Saeam-gil 32-1, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

19.

Phạm Bích Tuyền,sinh ngày 01/01/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 1278 Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Cà Mau

Giới tính: Nữ

20.

Đồng Thị Khánh Ngọc,sinh ngày 14/01/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 60-4, Galsan 1-gil, Bugang-myeon, Sejong

Giới tính: Nữ

21.

Trần Thị Loan Thảo,sinh ngày 22/5/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gimnyeong-ri, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

22.

Nguyễn Thị Tố Uyên,sinh ngày 24/9/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 27-3 Deokjeoljungang-gil Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

23.

Phạm Thị Hương,sinh ngày 21/10/1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 70 Guweol-ro 8 beon-gil, Namdong-gu, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

24.

Nguyễn Hồng Tươi,sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 424-436, Oksu-dong, Seongdong-gu, Seoul Special City

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

25.

Nguyễn Thị Thúy An,sinh ngày 25/9/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 101 Jangdang-gil Namyang-myeon Goheung-gun, Jeonrang-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

26.

Hứa Ngọc Anh,sinh ngày 10/7/2006 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 370-18 Jeonpo-dong, Busanjin-gu, Busan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Giới tính: Nữ

27.

Vũ Sa Rang,sinh ngày 21/9/2016 tại Bình Dương

Hiện trú tại: 19 Ami-dong 2 ga, Seo-gu, Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước.

Giới tính: Nam