ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BNN-TY ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/3019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 50a /TTr-SNN&PTNT ngày 01 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết

Khác với các nước Tây Âu, thịt heo là nguồn thực phẩm chiếm đa số trong tất cả các bữa ăn của người Việt Nam. Chăn nuôi heo đóng vai trò chủ yếu trong phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh, sản lượng thịt heo trung bình chiếm 51,38% tổng sản lượng thịt hơi các loại (Cục Thống kê năm 2018). Vốn đầu tư thấp, mỗi hộ và tổ chức có thể nuôi từ một vài con đến hàng nghìn con, tùy thuộc vào kinh tế, việc chăn nuôi heo cũng tận dụng được các sản phẩm dư thừa trong sản xuất đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người, mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ.

Với xu thế phát triển như hiện nay, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, tập trung phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại thì vấn đề chăn nuôi an toàn và hạn chế xảy ra dịch bệnh đang được quan tâm chú trọng. Xã hội ngày càng phát triển bên cạnh các vấn đề về môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh,… cũng phát triển theo đó. Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 28/02/2019, đã có 20 quốc gia ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi báo cáo có bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Tại Việt Nam, cho đến thời điểm hiện nay đã xuất hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nam, Tp Hà Nội và TP Hải Phòng.

Trước nhu cầu cấp bách như hiện nay thì việc xây dựng “Kế hoạch chủ động ứng phó và áp dụng các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang” là rất cần thiết, nhằm giúp người chăn nuôi heo hiểu biết và có các biện pháp ngăn chặn, ứng phó kịp thời, giảm thiểu dịch bệnh lây lan trên diện rộng, góp phần hạn chế thiệt hại cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi.

II. Mục tiêu

1. Chủ động ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm và hạn chế thiệt hại cững như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh (kịp thời khống chế không để dịch bệnh phát sinh trên diện rộng), góp phần phát triển chăn nuôi ổn định.

2. Tập trung sự quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong công việc phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu phi.

3. Nâng cao chuyên môn và nhận thức về công tác ứng phó và phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra cho nhân viên chăn nuôi và thú y xã, phường, thị trấn và người chăn nuôi.

III. Nội dung Kế hoạch

A. Trường hợp chưa xảy ra dịch bệnh

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về dấu hiệu nhận biết bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi cho các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; Giúp người chăn nuôi hiểu được lợi ích và thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Triển khai thực hiện vào quý I/2019 cụ thể: bài phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang (02 bài/năm) và tuyên truyền qua truyền thanh xã, phường, thị trấn 1 quý/đợt (07 ngày/đợt) tại 156 xã, phường, thị trấn.

2. Tập huấn cho nông dân chăn nuôi heo

Tổ chức tập huấn cho những hộ chăn nuôi heo có quy mô đàn lớn trên địa bàn, ưu tiên cho các huyện, thị, thành vùng biên giới, giáp ranh với các tỉnh bạn.

a) Số lớp tập huấn: Thực hiện 11 lớp tập huấn (01 lớp/huyện, 30 người/lớp).

b) Thời gian tập huấn: Từ tháng 04 đến tháng 8 năm 2019 (01 ngày/lớp).

c) Nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản của nhà nước về công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; Cách nhận biết, các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa cũng như cách xử lý khi có bệnh xảy ra.

3. Công tác giám sát dịch bệnh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố chủ động kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác giám sát lâm sàng đặc biệt tập trung giám sát tại các huyện giáp biên giới và các huyện đầu mối giao thông như Chợ Mới, Long Xuyên và Tân Châu. Trong quá trình giám sát nếu phát hiện heo bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi thì tiến hành lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thú y vùng 7, Cục Thú y thực hiện thu mẫu giám sát chủ động theo Kế hoạch giám sát chủ động của Chi cục Thú y vùng 7 hoặc Cục Thú y.

4. Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ heo và sản phẩm từ heo

- Chỉ đạo ngành Thú y phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ heo và sản phẩm từ heo; kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển. Trong đó, Trạm kiểm dịch cửa khẩu biên giới phối hợp các ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát heo và các sản phẩm từ heo, trong các trường hợp nghi ngờ phải tiến hành kiểm tra giám sát.

- Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp nhập lậu, vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo qua tuyến biên giới, không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch của ngành thú y.

5. Giải pháp về quản lý chăn nuôi an toàn sinh học

- Tăng cường chỉ đạo áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; Xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ heo và sản phẩm từ heo bằng các loại hóa chất được phép sử dụng; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

B. Trường hợp xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Khi có heo bệnh chết nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi, phải báo ngay cơ quan chuyên môn gần nhất cụ thể Trạm Chăn nuôi và Thú y tại địa phương hoặc báo ngay đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y vùng 7, Cục Thú y. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tiêu hủy heo, sản phẩm từ heo có mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

Phối hợp với Chi cục Thú y vùng 7 tổ chức điều tra ổ dịch để xác định nguồn gốc, nguyên nhân heo, sản phâm từ heo dương tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi. Triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan; Công bố dịch.

1. Lấy mẫu giám sát

Hiện nay, chưa có vắc xin và thuốc điều trị được Dịch tả heo Châu Phi, vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính. Nếu phát hiện cần xử lý triệt để ổ dịch càng sớm càng tốt, ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan.

Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với đàn heo, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với heo bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, công tác giám sát chủ động có thể dẫn đến cái nhìn sai về an toàn dịch bệnh. Vì vậy, đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi thì giám sát bị động tức khi có heo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh mới lấy mẫu giám sát.

Đường lây truyền chủ yếu là do vận chuyển nên dự kiến nếu có dịch bệnh xảy ra thì khả năng xảy ra chiếm tỷ lệ cao là 05 huyện biên giới và 02 huyện có trục giao thông chính gồm các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, TX Tân Châu, TP Châu Đốc và TP Long Xuyên. Với khả năng lây lan chậm nên dự kiến khả năng xảy ra dịch bệnh là 20% cụ thể:

Bảng 1: Dự trù số lượng heo bị bệnh và lượng mẫu cần lấy

TT

Huyện, thị, thành

Tổng đàn
(con)

Số heo bị bệnh
(10% tổng đàn)

Số hộ
(8 con/hộ)

Số lượng mẫu
(1 mẫu/hộ)

1

Long Xuyên

11,226

1,123

140

140

2

Châu Đốc

2,812

281

35

35

3

An Phú

3,085

309

39

39

4

Tân Châu

3,498

350

44

44

5

Tịnh Biên

8,734

873

110

110

6

Tri Tôn

26,550

2,655

332

332

7

Chợ Mới

18,663

1,866

233

233

Tổng cộng:

74,568

7,457

934

934

(Tổng đàn heo theo số liệu thống kê thời điểm tháng 10/2018)

2. Giải pháp tiêu hủy heo, các sản phẩm từ heo bệnh hoặc nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Tuyệt đối không điều trị heo bị bệnh hoặc heo nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi . Trường hợp 01 ổ dịch là cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại không có dãy chuồng riêng biệt: buộc phải tiêu hủy toàn đàn heo trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn heo liền kề với đàn heo dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn heo bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả heo Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ heo trong chuồng bị bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại.

Thực hiện việc tiêu hủy heo bị bệnh theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

3. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch

- Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi heo hoặc hộ gia đình chăn nuôi heo trong 01 đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 01 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 – 3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con heo nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

- Vùng giám sát dịch bệnh: Trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 01 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con heo nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

4. Giải pháp về vận chuyển, giết mổ

- Truy xuất nguồn gốc đối với mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi để xử lý kịp thời.

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo, các sản phẩm heo ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, có thể được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Căn cứ tình hình thực tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có thể điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp phù hợp để áp dụng giải pháp dừng vận chuyển.

- Đối với heo trưởng thành hoặc trường hợp chủ cơ sở nuôi có nhu cầu giết mổ thì được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi. Thịt heo và sản phẩm từ heo chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

5. Giải pháp an toàn sinh học và tái đàn sau khi hết dịch

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tích cực thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thực hành chăn nuôi tốt.

- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, phương tiện vận chuyển tại nơi xảy ra dịch và vùng đệm theo quy định vệ sinh phòng dịch.

- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy đàn heo hoặc sản phẩm heo bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở/ hộ gia đình.

6. Giải pháp thông tin, tuyên truyền và cảnh báo dịch bệnh

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ heo và sản phẩm từ heo, giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo:

+ Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ heo và sản phẩm từ heo, phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu, Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch vận chuyển heo, các sản phẩm từ heo. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp nhập lậu, vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo qua tuyến biên giới, không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh.

- Tổ chức tập huấn cho người dân hiểu biết hơn và cách nhận biết và phương pháp phòng ngừa bệnh DTHCP.

IV. Dự trù kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện

1.Dự toán kinh phí thực hiện

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng kinh phí khi không xảy ra dịch bệnh:

1,612,720,000

1

Hội thảo triển khai kế hoạch

cuộc

1

8,200,000

8,200,000

2

Công tác thông tin, tuyên truyền

năm

1

144,600,000

144,600,000

3

Tập huấn cho nông dân

lớp

11

7,535,000

82,885,000

4

Kiểm tra, giám sát dịch bệnh

đợt

12

6,600,000

79,200,000

5

Công tác vệ sinh tiêu độc phòng dịch

năm

1

1,206,635,000

1,206,635,000

6

Bồi dưỡng Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

năm

1

91,200,000

91,200,000

Tổng kinh phí khi xảy ra dịch bệnh:

17,631,833,800

6

Lấy mẫu xét nghiệm

năm

01

996,336,800

996.336.800

7

Tăng cường kiểm tra, giám sát khi xảy ra dịch bệnh

đợt

17

6,600,000

112.200.000

8

Tập huấn cho nông dân (khi dịch xảy ra)

lớp

22

7,535,000

165.770.000

9

Công tác vệ sinh tiêu độc chống dịch

năm

1

1,206,635,000

1.206.635.000

10

Chi phí tiêu hủy

năm

1

15,150,892,000

15.150.892.000

Tổng cộng

19.244.553.800

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, hai trăm, bốn mươi bốn triệu, năm trăm, năm mươi ba ngàn, tám trăm đồng)

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí khi chưa xảy ra dịch bệnh: Được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019.

b) Kinh phí khi xảy ra dịch bệnh: Giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất, cụ thể.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cụ thể là Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố phối hợp với ngành chức năng địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào địa bàn tỉnh. Thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ cao.

Lưu ý, trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có bệnh Dịch tả heo Châu Phi phải báo cáo ngay về UBND tỉnh; đồng thời, phải dừng việc vận chuyển và xử lý ngay heo, sản phẩm heo, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện:

+ Yêu cầu các Trạm Chăn nuôi và Thú y, hệ thống nhân viên chăn nuôi và thú y xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn heo tại địa phương. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển heo, sản phẩm từ heo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Chuẩn bị vật tư, hóa chất tiêu độc cung ứng kịp thời cho cấp huyện để phát động triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo chỉ đạo của Cục Thú y và tình hình dịch tễ trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo và hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện thường xuyên việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho đàn heo.

+ Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu, Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, sản phẩm từ heo ra vào địa bàn cấp tỉnh; nếu phát hiện heo bệnh, nghi mắc bệnh, chết...thì lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp nhập lậu heo qua tuyến biên giới và vận chuyển heo không rõ nguồn gốc.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thú y cơ sở với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả heo Châu Phi để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ heo mắc bệnh.

+ Xem xét việc thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời tại các điểm giao thông quan trọng để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 đối với heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn cấp tỉnh, nhất là các huyện, thị, thành biên giới và có đường giao thông kết nối với tỉnh bạn; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo và sản phẩm từ heo.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên động vật, huy động nhân lực các đơn vị chức năng của địa phương và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng thú y địa phương triển khai nhanh các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh trên đàn heo tại địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn và phát hiện sớm dịch bệnh (nếu có).

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển heo; xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán heo, các sản phẩm của heo và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Triển khai tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, các khu vực mua bán vận chuyển gia súc, khu vực tập kết, giết mổ gia súc, tại các chợ buôn bán sản phẩm từ heo.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố biên giới và tiếp giáp với tỉnh bạn thực hiện tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các trục đường chính kết nối với tỉnh bạn, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập lậu, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo nghi mắc bệnh; Tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu heo, sản phẩm từ heo qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấymẫu xét nghiệm và tiêu hủy heo, sản phẩm từ heo nhập lậu; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm từ heo trên địa bàn theo quy định.

- Vận động hộ nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc áp dụng biện pháp nuôi cách ly, theo dõi lâm sàng các đàn gia súc, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Khi phát hiện có heo mắc bệnh chết không rõ nguyên nhân hoặc động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, nhân viên chăn nuôi và thú y xã, phường hoặc cơ quan thú y gần nhất để có biện pháp xử lý.

- Vận động hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm dịch động vật; không mua bán động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch của thú y. Không giết mổ động vật chết không rõ nguyên nhân.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan theo phân cấp và quy định của Luật Ngân sách.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang và Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về tác hại của bệnh Dịch tả heo Châu Phi, khi phát hiện heo nuôi nghi bệnh hoặc phát hiện buôn bán, vận chuyển heo và các sản phẩm của heo bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới thì thông báo với chính quyền địa phương, thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương (Ban chỉ đạo 389) tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép heo, sản phẩm từ heo qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chọn địa điểm, hướng dẫn quy cách hố tiêu hủy theo đúng quy định để thực hiện tiêu hủy heo khi có dịch xảy ra, đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường sống của dân cư.

7. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thú ý, quản lý thị trường, thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển bất hợp pháp heo và sản phẩm từ heo.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:Tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc nhập lậu heo, sản phẩm từ heo; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh heo, sản phẩm từ heo nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

9. Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường phối hợp với ngành nông nghiệp hay thú y chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi; đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ chức năng theo lĩnh vực được phân công.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:- Bộ Nông nghiệp & PTNT; Cục Thú y;
- TT.UBND tỉnh, TT.TU;
-
Các Sở: NN&PTNT, Công thương, Tài chính, TT&TT, TNMT, TTTT;
- Công an tỉnh, BCH BĐBP
;
- Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài PTTH An Giang, Báo An Giang, Phân xã AG;
-
Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- P.KTN; P.HCTC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊ CHTrần Anh Thư