TỈNH NGHỆ AN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 36/2003/QĐ-UB Nghệ an, ngày 26 tháng 03 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ PHÒNG NGHỈ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ban hành ngày 21/6/1994;
Xét đề nghị của: UBND thị xã Cửa Lò, Cục Thuế Nghệ An, tại Tờ trình số 50/LCQ về việc đề nghị ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn và giá tối thiểu tính thuế phòng nghỉ tại Thị xã Cửa Lò

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức giá tối thiểu (giá đã có thuế GTGT) tính thuế phòng nghỉ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách tại Thị xã Cửa Lò, (áp dụng cho thời kỳ cao điểm từ 15/5 đến 15/8 hàng năm) như sau:

TT

Ví trí

Phòng đặc biệt

Phòng loại 1

Phòng loại 2

Phòng loại 3

Phòng loại 4

1

Khách sạn, nhà nghỉ có vị trí sinh lợi cao

400

280

240

200

120

2

Khách sạn, nhà nghỉ có vị trí sinh lợi khá

350

230

180

140

100

3

Khách sạn, nhà nghỉ có vị trí sinh lợi trung bình

300

180

140

100

70

4

Khách sạn, nhà nghỉ có vị trí sinh lợi kém

250

150

120

80

50


- Nếu giá thực tế cao hơn giá tối thiểu thì tính thuế theo giá thực tế, nếu giá thực tế thấp hơn giá tối thiểu thì tính thuế theo giá tối thiểu trên.

- Ngoài thời kỳ cao điểm trên, mức giá tính thuế phòng nghỉ theo thực tế kinh doanh của khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách.

Điều 2: Tiêu chuẩn phân loại vị trí kinh doanh, chất lượng phòng loại, tỷ lệ bình quân của khách lưu trú như sau:

1. Tiêu chuẩn phân loại vị trí kinh doanh

1.1. Vị trí sinh lợi cao: Những khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách nằm ở vị trí thuận tiện cho việc vui chơi, giải trí, tắm biển, tập trung ở những cụm đã có sự thu hút và chú ý của khách du lịch, có khả năng sinh lợi cao nhất so với các vùng khác trên địa bàn.

1.2. Vị trí sinh lợi khá: Những khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách nằm ở vị trí khá thuận tiện cho việc vui chơi, giải trí, tắm biển và có khả năng sinh lợi khá.

1.3. Vị trí sinh lợi trung bình: Những khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách nằm ở vị trí có khả năng sinh lợi trung bình.

1.4. Vị trí sinh lợi kém: Những khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách nằm ở vị trí có khả năng sinh lợi kém nhất so với các vùng trong cùng địa bàn Thị xã Cửa Lò.

2. Tiêu chuẩn phân loại phòng

2.1. Phòng đặc biệt: Có phòng nghỉ riêng, phòng khách riêng, có điều hoà nhiệt độ, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bàn ghế tiếp khách, bàn làm việc, tủ quần áo, thiết bị ngủ nghỉ, buồng vệ sinh khép kín, nóng lạnh, chất lượng thiết bị tốt.

2.2. Phòng loại 1: Có điều hoà nhiệt độ, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bàn ghế tiếp khách, buồng vệ sinh khép kín, nóng lạnh, tiện nghi ngủ nghỉ hợp lý.

2.3. Phòng loại 2: Có điều hoà nhiệt độ, ti vi, tủ quần áo, bàn ghế tiếp khách, vệ sinh khép kín, có nóng lạnh.

2.4. Phòng loại 3: Có điều hoà nhiệt độ, tủ treo quần áo, bàn ghế tiếp khách, vệ sinh khép kín.

2.5. Phòng loại 4: Nhà cấp 4, có quạt, có khu vệ sinh chung.

3. Tỷ lệ huy động phòng từ 15/5 đến 15/8

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách có vị trí sinh lợi cao: 80%

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách có vị trí sinh lợi khá: 70%

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách có vị trí sinh lợi trung bình: 50%

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách có vị trí sinh lợi kém: 40%

4. Những hộ cá nhân xây dựng nhà ở nhưng thực tế có cho thuê phòng nghỉ phục vụ khách du lịch, trong thời kỳ cao điểm mùa hè du lịch được trừ tối đa 2 (hai) phòng để phục vụ sinh hoạt gia đình không thuộc diện kê khai nộp thuế.

5. Hàng năm giao cho Cục Thuế Nghệ An chủ trì phối hợp với UBND Thị xã Cửa Lò tiến hành điều tra phân loại vị trí sinh lợi và tiêu chuẩn loại phòng theo sát đúng thực tế quy định nói trên, để làm căn cứ xác định doanh thu, tiến hành ấn định thuế cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, kết quả phân loại được công khai đến các cơ sở kinh doanh.

6. Khi giá thực tế có biến động tăng trên 10%, Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế Nghệ An, UBND Thị xã Cửa Lò trình UBND tỉnh ra quyết định thực hiện.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 8/3/2002 của UBND tỉnh Nghệ An. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An, Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, các ngành có liên quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách tại Thị xã Cửa Lò căn cứ quyết định thi hành.

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung