ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 361 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên dịa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-CTUBBT ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp;

Căn cứ Quyết định số 5302/QĐ-CTUBBT ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 159/YT-TTra ngày 28/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản quy định về dịch vụ xoa bóp (massage),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên dịa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-CTUBBT ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy chế), cụ thể như sau:

1. Khoản 1 thuộc Điều 6, Chương II của Quy chế được sửa đổi, bổ sung lại như sau:

“1. Điều kiện về cơ sở vật chất:

1.1. Phải có biển hiệu ghi đúng “Xoa bóp” hoặc “Massage ”, không được ghi cụm từ “ Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng ” hoặc các tên khác.

1. 2. Các phòng xoa bóp phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Rộng, có vách ngăn cho từng giường cá nhân hoặc phòng riêng (diện tích của phòng phải từ 4 m2 trở lên, chiều cao của phòng phải từ 2,5 m trở lên).

- Có đủ ánh sáng, không sử dụng loại đèn có tăng giảm ánh sáng.

- Có hệ thống công tắc đèn đặt bên ngoài phòng xoa bóp.

- Có trang bị tủ, ngăn tủ có khoá để cất, giữ quần áo, tài sản của khách.

- Phòng xoa bóp không có hệ thống khóa và chốt bên trong.

- Không được sử dụng bất cứ phương tiện thông tin nào để thông báo vào phòng xoa bóp.

- Cửa ra vào có kính trong phía trên cách mặt đất 1,5m, chiều cao của kính tối thiểu là 0,5m và rộng 0,3m.

- Giường xoa bóp phải đúng kích thước, cao: 0,6 - 0,8m, rộng 0,7 - 0,9m, dài 02 - 2,2m, có nệm chắc, ga trải giường, gối, khăn tắm phải được hấp tiệt trùng, chỉ sử dụng một lần. Giừơng đặt ở vị trí ≤ 450 so với kính trong của cửa ra vào.

- Có bản quy trình kỹ thuật xoa bóp, chữ to, dễ đọc đính trên tường mỗi phòng (in trên khổ giấy A1). 

- Mỗi phòng có chuông cấp cứu bố trí một chiều từ phòng xoa bóp tới phòng bác sỹ phụ trách hoặc nơi tiếp nhận khách.

- Riêng đối với các khu du lịch, Resort có kinh doanh dịch vụ xoa bóp phục vụ cho khách nước ngoài: Được phép tổ chức phòng xoa bóp lộ thiên, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên theo phong cách của người nước ngoài; kiểu giường xoa bóp thấp hoặc trải nệm trên mặt sàn nhưng phải bảo đảm về các điều kiện vệ sinh.

1.3. Có buồng tắm hợp vệ sinh, hệ thống nước sạch đầy đủ; có nhà vệ sinh nam, nữ riêng biệt; có bồn nước rửa tay, xà phòng và khăn sạch cho kỹ thuật viên xoa bóp.

1.4. Có phòng riêng cho bác sỹ phụ trách, phòng bác sỹ có giường khám bệnh, tủ thuốc cấp cứu, bàn làm việc, một số dụng cụ kiểm tra sức khỏe và có đủ thuốc theo danh mục quy định của Ngành Y tế.”

2. Khoản 2 thuộc Điều 6, Chương II của Quy chế được sửa đổi, bổ sung lại như sau:

“2. Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp:

- Trong quá trình tổ chức kinh doanh phải đảm bảo và duy trì các quy định của Quy chế này. 

- Có trách nhiệm ký hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng đã ký đối với bác sỹ phụ trách và kỹ thuật viên xoa bóp do mình tuyển dụng và phải đăng ký hợp đồng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương.

- Lập danh sách từng kỹ thuật viên xoa bóp (theo mẫu) gởi về Sở Y tế, trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi về kỹ thuật viên xoa bóp phải báo cáo cho Sở Y tế biết.

- Trang bị đồng phục, thẻ nhân viên cho bác sỹ phụ trách và đội ngũ kỹ thuật viên viên do mình quản lý, sử dụng (đồng phục của kỹ thuật viên xoa bóp phải bảo đảm gọn gàn, kín đáo).

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 3 tháng một lần cho kỹ thuật viên xoa bóp (khám tổng quát, xét nghiệm HIV, viêm gan siêu vi B...). Sau khi có kết quả khám sức khỏe của nhân viên, chủ cơ sở phải bố trí cho nghỉ để điều trị bệnh đối với các trường hợp được kết luận là mắc bệnh truyền nhiễm.

- Phải trang bị đồng phục cho khách và có trách nhiệm yêu cầu khách phải mặc đồng phục của cơ sở hoặc mặc y phục cá nhân khi vào phòng xoa bóp và trong thời gian xoa bóp.

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Bộ Y tế và của UBND Tỉnh về lĩnh vực hành nghề dịch vụ xoa bóp.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra tại cơ sở của mình khi có các đoàn kiểm tra đến.

- Phản ánh kịp thời với lực lượng cảnh sát 113 hoặc cơ quan công an gần nhất khi phát hiện khách có hành vi hút, chích ma túy hoặc sử dụng chất kích thích gây nghiện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự theo khoản 2, Điều 2, chương 1, Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Phải bảo đảm an toàn vệ sinh trong khu vực hoạt động xoa bóp và các vật dụng, trang thiết bị liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp của cơ sở.

- Thường xuyên giám sát, quản lý chặt chẽ, nhắc nhỡ kỹ thuật viên xoa bóp và bác sỹ phụ trách thực hiện đúng các quy định của Quy chế này. Tuyệt đối không để kỹ thuật viên xoa bóp có những hành vi khiêu dâm kính dục, hoặc những hành vi khác mang tính chất mại dâm đối với khách đến xoa bóp. Nếu để xảy ra thì chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nộp lệ phí thẩm định theo quy định.”

3. Khoản 4 thuộc Điều 6, Chương II của Quy chế được sửa đổi, bổ sung lại như sau:

“4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp chỉ được hoạt động khi:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Có Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan Công an cấp.

- Có Quyết định chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp.”

 4. Khoản 2 thuộc Điều 7, Chương II của Quy chế được sửa đổi, bổ sung lại như sau:

“2. Trách nhiệm trong quá trình làm việc:

- Phối hợp với chủ cơ sở kiểm tra tay nghề kỹ thuật viên xoa bóp trước khi tuyển dụng.

- Định kỳ có hướng dẫn và kiểm tra kỹ thuật, tay nghề của nhân viên xoa bóp để thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật xoa bóp nhằm phục hồi sức khỏe cho khách.

- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc cấp cứu của cơ sở, đảm bảo chất lượng và số lượng thuốc theo danh mục quy định; thường xuyên kiểm tra để phát hiện, thu hồi và hủy bỏ số thuốc hết hạn, thuốc kém chất lượng.

- Phải thường xuyên đến cơ sở để giám sát kỹ thuật của nhân viên xoa bóp lúc cơ sở hoạt động; trong trường hợp không thể đến được cơ sở thì phải thông báo cho chủ cơ sở biết để tiện việc liên hệ khi cần thiết hoặc khi có trường hợp cấp cứu xảy ra.

- Khi có yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra về kỹ thuật và về trách nhiệm khác có liên quan đến bác sỹ phụ trách thì bác sỹ phải có mặt để tiếp xúc, làm việc với đoàn.”

 4. Điều 13, Chương IV của Quy chế được sửa đổi, bổ sung lại như sau:

“Điều 13. Sở Y tế có trách nhiệm phổ biến và thường xuyên hướng dẫn nội dung Quy chế này đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp trong toàn tỉnh. Định kỳ hoặc đột xuất phải tổ chức đoàn kiểm tra chấn chỉnh hoạt động và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tất cả các đoàn thanh tra, kiểm tra dịch vụ xoa bóp bắt buộc phải có thành phần là Thanh tra y tế; qua thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của ngành nào thì chuyển hồ sơ cho ngành đó xử lý theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Bãi bỏ Công văn số 3560/UBND-VX ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với cơ sở hoạt động xoa bóp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Gíam đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tổ chức kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PTC UBND tỉnh;

- Sở: VHTT, DL;

- Trung tâm XTĐTDL&HTDN tỉnh;

- Hiệp hội Du lịch tỉnh;

- Lưu: VT, VX. Huy (30b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Dũng Nhật