ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 38/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BANVẬN ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH LỚN CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁCTỈNH PHÍA NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
Căn cứ Chỉ thị số 190/CT ngày 12-10-1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việcxây dựng công trình thủy điện Trị An ;
Căn cứ Thông tri số 46/TV-TU ngày 22-2-1982 của Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 06/CT-UB ngày 4-3-1982 của Ủyban nhân dân Thành phố về việc vận động nhân dân đóng góp để xây dựng một sốcông trình lớn ở các tỉnh phía Nam;
Sau khi trao đổi, hiệp thương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thànhphố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Vận động của thành phố đónggóp xây dựng các công trình lớn ở các tỉnh phía Nam. Gọi tắt là Ban Vận độngđóng góp xây dựng các công trình.

Điều 2. Ban Vận động đóng góp xây dựng các công trình,gồm các đồng chí và các đơn vị sau đây :

1- NGUYỄN HỘ Ủy viên Thường vụ Thành ủy,Phó Chủ tịch thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố - Trưởng ban.

2- PHẠM VĂN BA Phó Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc thành phố - Phó Ban thường trực.

3- ĐOÀN ĐÌNH CHI Phó Giám đốc Sở Tài chánh- Phó Ban

4- LÊ THẾ THƯỞNG Phó Giám đốc Sở Văn hóathông tin – Phó Ban

5- LỀ HỒNG TƯ Ủy viên Thường vụ Liên hiệpCông đoàn Thành phố - Phó Ban

Các Ủy viên :

6- NGUYỄN HOÀNG TRÚC Ủy viên Thường vụThành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

7- NGUYỄN VĂN ĐỒNG Ủy viên Thường vụ HộiNông dân tập thể thành phố,

8- HUỲNH NGỌC THANH Ủy viên Thường vụ HộiLiên hiệp Phụ nữ thành phố,

9- NGUYỄN VĂN HẠNH Ủy viên Thường vụ BanLiên lạc Công thương thành phố,

10- GS LÊ VĂN THỚI Tiến sĩ hóa học, Chủtịch Hội Trí thức yêu nước thành phố,

11-LM. PHAN KHẮC TỪ Tổng Thư ký Ủy ban Vậnđộng Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố,

12- Hòa thượng THÍCH THIỆN HÀO Phó Chủtịch Ban trù bị Thành hội thành phố Hồ Chí Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

13- NGUYỄN NGỌC HÀ Trưởng Ban Việt kiềuthành phố,

14- NGÔ LIÊN Đại biểu người Hoa,

15- HOÀNG NGỌC Phó Giám đốc Ngân hàngthành phố,

16- NGUYỄN VĂN NĂNG Giám đốc Sở Ăn uống vàkhách sạn,

17-LÊ VĂN THIỆN Phó Ban xây dựng lực lượngCông an – Công an thành phố,

18- TRẦN ĐÌNH VIỆT Thượng tá, Phó chủnhiệm chính trị - Bộ Tư lệnh thành phố,

19- THANH NHO Tổng Thư ký Hội Nhà báothành phố,

20- TRẦN THANH GIAO Ủy viên Thường vụ HộiNhà văn,

21- Đại diện BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7.

Điều 3. Ban Vận động đóng góp xâydựng các công trình có nhiệm vụ :

1- Vạch kế hoạch và chương trình vận động, đồng thời hướng dẫncác Ban Vận động quận, huyện, phường, xã tiến hành vận động đóng góp xây dựngcác công trình nói trên.

2- Tuyên truyền, giải thích, huy động các ngành, các cấp vànhân dân thành phố Hồ chí Minh về việc đóng góp xây dựng các công trình - trướcmắt là công trình thủy điện Trị An với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùnglàm, Trung ương, địa phương cùng làm”.

3- Tổ chức các hình thức và biện pháp để vận động những tậpthể và cá nhân, huy động mọi lực lượng tham gia xây dựng các công trình ; cóđộng viên, khen thưởng kịp thời về những đóng góp của cá nhân và tập thể.

4- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận động của các cấp vàviệc sử dụng sức người, sức của do nhân dân đóng góp, kiến nghị xử lý những viphạm của cá nhân và tập thể làm hại cho việc vận động xây dựng các công trình.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cấp và các vị có tên nêu ở điều 2 cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHQuang Chánh