Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 387/2001/QĐ-TCHQ
NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU
MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC
QUẢN LÝ GIÁ

TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ thẩm quyền vànguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu quy định tạiĐiều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 82/1997/TT /BTC ngày 11/11/1997; Thông tư số 92/1999/TT /BTC ngày 24/7/1999 củaBộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Điều 3 Quyếtđịnh số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan;

- Xét đề nghị của ôngCục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuấtnhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Ban hành bổ sung bảng giá tínhthuế tối thiểu kèm theo Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 đối với mặthàng vải vụn (loại vải rời có độ dài, kích cỡ các mảnh khác nhau nhưng độ dàitối đa không quá 15 mét, được phân loại theo mã số 63.10 tại Biểu thuế) là: 0,8USD/kg.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Cục trưởng Cục Kiểm tra - Thu thuế XNK. Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.