THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 426-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤPBÁCH TRONG MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

Ở miền Nam, từ sau ngày giải phóng, chúng ta đã tiến hành hiệu quả nhiều công tác nhằm cảitạo các trường đại học của chế độ cũ thành những trường đại học xã hội chủnghĩa. Đã đến lúc cần bước đầu sắp xếp lại hệ thống đại học cũ và xác định sựphân công quản lý giữa các Bộ, tạo điều kiện cho các trường tiếp tục hoạt độngtốt.

Ở miền Bắc, do trước đây có mặt chưa tính toán đầy đủ khithành lập một số trường, và do hiện nay cả nước đã thống nhất đặt ra những yêucầu mới, nên cũng cần có một số thay đổi trong mạng lưới đại học cho hợp lýhơn, bảo đảm cho các trường có thể nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

Vì vậy, trong khi chờ đợi xác định chính thức toàn bộ mạnglưới đại học trong cả nước phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, Thủ tướngChính phủ quyết định một số vấn đề cấp bách sau đây.

I. VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM

1. Ở thành phố Hồ Chí Minh

a) Nhập trường đại học văn khoa và trường đại học khoa họcthành Trường đại học tổng hợp do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệpquản lý.

b) Nhập trường đại học y, dược và nha thành Trường đại họcy dược do Bộ Y tế quản lý.

c) Đổi tên trường đại học luật khoa thành Trường đại họckinh tế.Trường có những ngành học trước mắt có nhu cầu lớn như : kế hoạchkinh tế quốc dân, kế toán, thống kê, ngân hàng, thương nghiệp, vật giá, tàichính, ngoại thương, kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, v.v...Trường doBộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

d) Đổi tên Trường đại học Phú Thọ thành Trường đại học báchkhoa. Trường có những ngành học chính như: cơ khí, điện, điện tử, xây dựngcông trình dân dụng và công trình công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi,hoá kỹ thuật, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp nhẹ, v.v... Trường do Bộ Đạihọc và trung học chuyên nghiệp quản lý.

e) Đổi tên trường đại học giáo dục kỹ thuật Thủ Đức thành Trườngđại học sư phạm kỹ thuật. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên thực hànhcho các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, giáo viên kỹ thuậttổng hợp cho các trường phổ thông, giáo viên cho các trường đào tạo giáo viêndạy nghề.Trường do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

g) Trường đại học sư phạm có những ngành học về khoahọc tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ, do Bộ Giáo dục quản lý.

h) Trường đại học nông nghiệp có những ngành học như: trồngtrọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản, cơ khí nông nghiệp, kinh tếxí nghiệp nông nghiệp, v.v...do Bộ Nông nghiệp quản lý.

i) Trường đại học kiến trúc có nhiệm vụ đào tạo kiếntrúc sư do Bộ Xây dựng quản lý.

2. Ở Huế và Đà Nẵng:

Trên cơ sở những khoa của Viện đại học Huế :

- Thành lập Trường đại học tổng hợp (sát nhập khoa vănvà khoa khoa học) do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý;

- Thành lập Trường đại học y do Bộ Y tế quản lý;

- Thành lập Trường Đại học sư phạm với những ngành họcvề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ, do Bộ Giáo dục quản lý.

Để bảo đảm việc phối hợp công tác và giúp đỡ nhau giữa cáctrường đại học trên, cần tổ chức ở Huế một Hội đồng liên trường đại học, Hộiđồng này không phải là một cấp hành chính trung gian; Bộ Đại học và trung họcchuyên nghiệp có trách nhiệm bàn bạc với các Bộ có liên quan để cùng xây dựngvà ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng liên trường.

Ở Đà Nẵng.

Thành lập Trường đại học bách khoa với những ngành họcnhư: cơ khí, điện, xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp, thuỷlợi, cầu đường, v.v... và một số ngành kinh tế do Bộ Đại học và trung họcchuyên nghiệp quản lý.

3. Ở Cần Thơ:

Trước mắt, thành lập Trường đại học Cần Thơ gồm haikhoa : nông nghiệp và sư phạm: Khoa nông nghiệp có những ngành học như: trồngtrọt, chăn nuôi, thuỷ nông, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản, kinh tế xínghiệp nông nghiệp,v.v...; khoa sư phạm có những ngành học về khoa học tự nhiênvà khoa học xã hội. Đồng thời, trường có một tổ chức thích hợp để phụ tráchviệc giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho hai khoa nông nghiệp và sư phạm.Trường do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý; Bộ Giáo dục và Bộ Nôngnghiệp, căn cứ chức năng của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Đại học vàtrung học chuyên nghiệp trong việc chỉ đạo công tác đào tạo của trường và điềuđộng cán bộ quản lý và giảng dạy cho trường.

Khi có đủ điều kiện sẽ chuyển các khoa nông nghiệp và sư phạmthành trường riêng.

4. Ở Nha Trang:

Để làm tốt việc kết hợp công tác đào tạo với công tác nghiêncứu khoa học và công tác sản xuất, cần chuyển trường đại học thuỷ sản ở HảiPhòng vào Nha Trang, và đổi tên thành Trường đại học hải sản. Trường cónhững ngành học như: nuôi trồng hải sản, khai thác hải sản, chế biến hải sản,trang bị khai thác hải sản,v.v... trường do Bộ Hải sản quản lý.

5. Ở Đà Lạt:

Thành lập Trường đại học Đà Lạt đặt tại địa điểmcủa Viện đại học Đà Lạt cũ. Nhiệm vụ chủ yếu của trường đại học Đà Lạt là đàotạo cán bộ khoa học kỹ thuật về một số ngành mũi nhọn, về một số ngành cầnthiết cho hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học đã và sẽ có ở Đà Lạt,v.v...Trường do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

6. Ở Tây Nguyên.

Để đẩy mạnh việc đào tạo cán bộ cho miền núi ở vùng mới giảiphóng cần chuẩn bị và thành lập càng sớm càng tốt Trường đại học Tây Nguyênvới những ngành học như: nông nghiệp, lâm nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, y tế vàsư phạm. Trường do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý, có sự phốihợp của các Bộ có liên quan.

II. VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở MIỀN BẮC.

1. Để nâng cao chất lượng đào tạo, cần chuyển nhiệm vụ đào tạodài hạn của Trường đại học ngoại ngữ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp sang trường đại học tổng hợp Hà Nội. Trường đại học ngoại ngữ đổi thành Trườngcao đẳng bổ túc ngoại ngữ. Trường có nhiệm vụ dạy và bổ túc ngoại ngữ chohọc sinh, nghiên cứu sinh đi học nước ngoài và bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộkhoa học, kỹ thuật trong nước.

2. Nâng trường hàng hải ở Hải Phòng lên thành Trường đạihọc hàng hải, do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

3. Tách khoa ngân hàng từ trường cán bộ tài chính, kế toán,ngân hàng trung ương và chuyển sang trường đại học kinh tế kế hoạch. Đổi têntrường cán bộ tài chính, kế toán, ngân hàng trung ương thành Trường Đại họctài chính kế toán. Trường do Bộ Tài chính quản lý.

4. Chuyển phân hiệu đại học cơ điện Thái Nguyên thành Trườngđại học kỹ thuật công nghiệp Việt Bắc. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ vềcác ngành cơ, điện, xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp,thuỷ lợi, cầu đường, v.v...cho khu vực phía Bắc. Trường do Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp quản lý.

5. Giải thể phân hiệu đại học công nghiệp nhẹ (Việt Trì) vàchuyển nhiệm vụ đào tạo của phân hiệu này sang ba trường đại học bách khoa ở HàNội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở của trường này sẽ dùng để mở cáclớp dự bị đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý của ngành đại học và trung họcchuyên nghiệp.

6. Chuyển trường đại học nông nghiệp II từ Hà Bắc và NghệTĩnh. Địa điểm cụ thể của trường do Bộ Nông nghiệp quyết định.

7. Trường đại học xây dựng (hiện ở Hương Canh, Vĩnh Phú) vàtrường đại học mỏ-mỏ- địa chất (hiện ở Phổ Yên, Bắc Thái) được phép tìm địađiểm mới để xây dựng trường sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giảngdạy, học tập và tổ chức đời sống của trường.

8. Để đảm bảo việc phối hợp công tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa4 trường đại học đặt ở Thái Nguyên: Sư phạm Việt Bắc, Y Việt Bắc, nông nghiệpIII, kỹ thuật công nghiệp Việt Bắc cần tổ chức ở Thái Nguyên một Hội đồng liêntrường đại học; Hội đồng này không phải là một cấp hành chính trung gian; BộĐại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm bàn bạc với các Bộ có liênquan để cùng xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng liên trường.

III. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chăm lo việc xây dựng trường sởcho các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Bộ cần nhanh chóng thành lập mộtsố công ty trực thuộc Bộ và chuyên xây dựng các trường đại học và cao đẳng.Ở Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và các trường đại học lớn sẽ thành lậpnhững tổ chức xây dựng thích hợp để đảm nhiệm một số công việc sửa chữa và xâydựng.

2. Về ký túc xá đại học: Uỷ ban nhân dân thành phố HồChí Minh và các tỉnh, thành phố khác ở vùng mới giải phóng có trách nhiệmchuyển giao một số nhà cửa cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và các Bộcó trường đại học ở địa phương dùng làm ký túc xá, tạo điều kiện cho học sinh,nhất là những học sinh là cán bộ, bộ đội, con em các gia đình cách mạng, con emnhân dân lao động được giáo dục và chăm sóc chu đáo.

3. Giao trách nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệpphối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu và ban hành hoặc trìnhChính phủ ban hành một số chế độ cần thiết như chế độ đi máy bay, chế đội bồidưỡng, v.v...tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều động cán bộ đi giảng dạyở các trường đại học khác nhau trong cả nước.

Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Kế hoạch Nhànước, các Bộ có trường đại học và các địa phương có liên quan chịu trách nhiệmhướng dẫn thi hành và thi hành quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng