CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 17/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 405 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-CTN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Hà Thị Thúy Ngọc, sinh ngày 29.10.1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Reichstr.12, 90408 Nuerberg
Giới tính: Nữ
2. Nguyễn Phương Thu, sinh ngày 01.9.1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Zollhofstr. 1, 67059 Ludwigshafen am Rhein
Giới tính: Nữ
3. Phùng Tuyến, sinh ngày 22.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Spixstr. 10/2, 81539 München
Giới tính: Nữ
4. Nguyễn Thị Phiên, sinh ngày 20.12.1997 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Mathias-Hoesl-Str. 3, 84034 Landshut
Giới tính: Nữ
5. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 04.6.1959 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Schillerstr. 82, 73033 Goeppingen
Giới tính: Nữ
6. Nguyễn Ái Thương, sinh ngày 22.8.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Schustergasse 11, 98673 Eisfeld
Giới tính: Nữ
7. Hoàng Phan Tuấn, sinh ngày 15.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str. 2, 69469 Weinheim
Giới tính: Nam
8. Nguyễn Ngọc Sang, sinh ngày 27.5.1966 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bismarckstr. 102, 10625 Berlin
Giới tính: Nam
9. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 02.11.1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bismarck str.102, 1025 Berlin
Giới tính: Nữ
10. Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 20.7.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Bismarck str.102, 10625 Berlin
Giới tính: Nam
11. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 01.01.1958 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Ostpreussenstr. 16, 61381 Friedrichsdorf
Giới tính: Nữ
12. Đỗ Duy Tân, sinh ngày 16.10.1990 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Im Wenkendiek 13, 46244 Bottrop
Giới tính: Nam
13. Nguyễn Quang Thiều, sinh ngày 22.8.1962 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Rheinstr. 67, 65195 Wiesbaden
Giới tính: Nam
14. Phạm Nhật Hà, sinh ngày 06.8.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Hornthalstr. 31a, 96047 Bamberg
Giới tính: Nữ
15. Hà Ánh Minh, sinh ngày 05.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Rathaus str.10, 96114 Hirschaid
Giới tính: Nữ
16. Hà Diệu Linh, sinh ngày 05.11.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Rathausstr.10, 96114 Hirschaid
Giới tính: Nữ
17. Lợi Hồng Châu, sinh ngày 12.5.1973 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Neuenlander str.28A, 28199 Bremen
Giới tính: Nữ
18. Phạm Văn Tùng, sinh ngày 28.8.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Duckwitzstr.21, 28199 Bremen
Giới tính: Nam
19. Phạm Toni Tùng Ân, sinh ngày 02.4.2013 tại Đức
Hiện trú tại: Duckwitzstr.21, 28199 Bremen
Giới tính: Nam
20. Trần Gia Tiến, sinh ngày 31.12.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Bruchloebeler Landstr.51, 63452 Hanau
Giới tính: Nam
21. Lý Henry Đạt, sinh ngày 19.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Johannesstr. 30, 70806 Kornwestheim
Giới tính: Nam
22. Lương Minh Tùng Lâm, sinh ngày 26.8.1998 tại Hải Dương
Hiện trú tại: St-Martin-Str. 4, 81541 Muenchen, Bayern
Giới tính: Nam
23. Bùi Ngọc Hà, sinh ngày 14.3.1974 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Schloss Str. 56, 06869 Coswig (Anhalt)
Giới tính: Nam
24. Trần Thùy Ngân, sinh ngày 05.9.1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rinckartstr. 3, 04838 Eilenburg
Giới tính: Nữ
25. Nguyễn Hữu Hoàng, sinh ngày 17.01.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun
Giới tính: Nam
26. Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 24.7.1963 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Bergstr.10, 54550 Daun
Giới tính: Nữ
27. Nguyễn Ngọc Tấn, sinh ngày 13.4.1962 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Wieland Str. 8, 67547 Worms
Giới tính: Nam
28. Huỳnh Thùy Linh, sinh ngày 05.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 15, 27632 Dorum
Giới tính: Nữ
29. Trần Tuyết Nhi, sinh ngày 25.11.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Wievenesch 57, 49324 Melle
Giới tính: Nữ
30. Hoàng Nguyên Minh, sinh ngày 02.3.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Kanelstadt 14, 26340 Zetel
Giới tính: Nam
31. Lê Thị Hồng (Zoellner Hồng), sinh ngày 25.8.1988 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Kaelblesrainweg 52/1, 73430 Aalen
Giới tính: Nữ
32. Trần Thị Huế, sinh ngày 11.4.1976 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Lindenstr. 59, 89284 Pfaffenhofen a.d Roth
Giới tính: Nữ
33. Trương Thị Liên, sinh ngày 01.11.1987 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Dr.-Walter-Kolb-Str. 4, 63322 Rödermark
Giới tính: Nữ
34. Nghiêm Thị Thu Hà, sinh ngày 27.10.1970 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Podbielskistr.68, 30177 Hannover
Giới tính: Nữ
35. Nguyễn Thị Bình Minh, sinh ngày 19.11.1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Friesenstrasse 20, 06112 Halle (Salle)
Giới tính: Nữ
36. Nguyễn Hương Thảo, sinh ngày 07.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Georg-Friedrich-Str. 34, 76131 Karlsruhe
Giới tính: Nữ
37. Nguyễn Thụy Giang, sinh ngày 04.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: H-M schleyer str.29, 89415 Lauingen
Giới tính: Nam
38. Nguyễn Julia Việt Hà, sinh ngày 19.4.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Gutenberg str.2, 75177 Pforzheim
Giới tính: Nữ
39. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 18.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Neptunweg 1, 90763 Fuerth
Giới tính: Nữ
40. Huỳnh Tuấn Khang, sinh ngày 30.11.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Ingolstädter Str. 239a, 80939 München
Giới tính: Nam
41. Nguyễn Nhật Lệ, sinh ngày 28.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Nordbahnhof str.91, 70191 Stuttgart
Giới tính: Nữ
42. Lê Hoàng Nam, sinh ngày 17.8.1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Kollaustrasse 156, 22453 Hamburg
Giới tính: Nam
43. Cù Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 19.01.1982 tại Đức
Hiện trú tại: Maybachstr.10b, 22177 Hamburg
Giới tính: Nữ
44. Ngô Nguyễn Hoàn Chương, sinh ngày 20.10.1985 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Schillerstr. 73, 52064 Aachen
Giới tính: Nam
45. Bạch Trung Tuấn, sinh ngày 12.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Haupt str.21, Gehlenberg, 26169 Frieoythe
Giới tính: Nam
46. Phạm Vân Anh, sinh ngày 15.11.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Max Planck Str.16, 38304 Wolfenbuettel
Giới tính: Nữ
47. Phạm Withat Việt Anh, sinh ngày 28.12.2013 tại Đức (con c. Vân Anh)
Hiện trú tại: Max Planck Str.16, 38304 Wolfenbuettel
Giới tính: Nam
48. Nguyễn Phương Trang, sinh ngày 24.5.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Woerthstr.66, 72766 Reutlingen
Giới tính: Nữ
49. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 26.9.1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Garmischer str.223, 81377 Muenchen
Giới tính: Nam
50. Ngô Kim Toàn, sinh ngày 20.6.1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hassel Str.24, 63762 Grossostheim
Giới tính: Nam
51. Nguyễn Trọng Thanh Sang, sinh ngày 30.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Conrad Hist str.6, 67346 Speyer
Giới tính: Nam
52. Phan Thị Phương Vy, sinh ngày 13.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Zerzabelhofstr.5, 90478 Nuernberg
Giới tính: Nữ
53. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 11.11.1996 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Antoniusstr. 19, 49377 Vechta
Giới tính: Nữ
54. Hoàng Xuân Lee, sinh ngày 07.3.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Rheinstahlring 17, 34246 Vellmar
Giới tính: Nữ
55. Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 09.7.1994 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Herder str.44, 93333 Neustadt a.d. Donau
Giới tính: Nam
56. Nguyễn Levi, sinh ngày 25.3.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Akazienweg 1, 48499 Salzbergen
Giới tính: Nam
57. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 06.01.1987 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: Schubertstr.13, 82140 Olching
Giới tính: Nữ
58. Trần Huy Minh Julian, sinh ngày 08.3.2012 tại Đức (con c. Hoa)
Hiện trú tại: Schubertstr.13, 82140 Olching
Giới tính: Nam
59. Lý Thành Long Marcus, sinh ngày 27.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Fuerstenberger str.20b, 37603 Holzminden
Giới tính: Nam
60. Hoàng Hồng Quang, sinh ngày 23.02.1969 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen
Giới tính: Nam
61. Hoàng Thảo Anh, sinh ngày 18.3.2000 tại Đức (con a. Quang)
Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen
Giới tính: Nữ
62. Hoàng Quang Minh, sinh ngày 26.10.2005 tại Đức (con a. Quang)
Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen
Giới tính: Nam
63. Trần Khắc Hùng, sinh ngày 15.01.1965 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Am Thie 5a, 49186 Bad Iburg
Giới tính: Nam
64. Võ Sơn Tâm, sinh ngày 20.12.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Helmstedter str.42, 30519 Hannover
Giới tính: Nam
65. Hà Khánh Ly, sinh ngày 26.9.1994 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau
Giới tính: Nữ
66. Vũ Vũ Hà Mi, sinh ngày 07.02.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Heerenfeld 15, 26874 Detern
Giới tính: Nữ
67. Tăng Thị Đài Trang, sinh ngày 21/7/1970 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen
Giới tính: Nữ
68. Nguyễn Minh Lợi, sinh ngày 15.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Hubertusstr.226, 47798 Krefeld
Giới tính: Nam
69. Nguyễn Thị Hằng Thúy, sinh ngày 19.6.1967 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Berg str 18, 35066 Frankenberg
Giới tính: Nữ
70. Lê Thành Vũ, sinh ngày 14.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Kapellenstr.15, 67824 Feilbingert
Giới tính: Nam
71. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 16.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Obermarkt 3, 04720 Döbeln
Giới tính: Nam
72. Lê Đinh Lực, sinh ngày 31.10.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Kapellenstr.15, 67824 Feilbingert
Giới tính: Nam
73. Chu Giang Nam, sinh ngày 30.6.2004 tại Đức
Hiện trú tại: Hessenring 60, 61348 Homburg v.d.Hoehe
Giới tính: Nam
74. Trần Quỳnh Anh, sinh ngày 29.4.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Adlergestell 239, 12489 Berlin
Giới tính: Nữ
75. Trần Quỳnh Hương, sinh ngày 12.5.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Adlergestell 239, 12489 Berlin
Giới tính: Nữ
76. Phan Ngọc Dương, sinh ngày 08.9.1970 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hoehe 25, 38100 Braunschweig
Giới tính: Nam
77. Bùi Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07.9.1991 tại Hòa Bình
Hiện trú tại: Untersbergstr.15a, 86163 Augsburg
Giới tính: Nữ
78. Nguyễn Ngọc Hưng, sinh ngày 23.11.1986 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Steinkautenweg 4, 63165 Muehlheim am Main
Giới tính: Nam
79. Nguyễn Thị Minh Kha, sinh ngày 28.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Oranienstr.46, 65185 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
80. Lê Trần Xuân Yến, sinh ngày 27.6.1987 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Gutenberg str.91, 70197 Stuttgart
Giới tính: Nữ
81. Nguyễn Anh Sơn, sinh ngày 22.6.1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Essener str.88 C, 22491 Hamburg
Giới tính: Nam
82. Võ Thị Thùy, sinh ngày 28.01.1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dessauer 22, 04129 Leipzig
Giới tính: Nữ
83. Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 31.8.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Waisenhausstr. 2/1, 80637 Muenchen
Giới tính: Nữ
84. Hà Túy Huê, sinh ngày 13.01.1973 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Seitenhorstr. 09, 47279 Duisburg
Giới tính: Nữ
85. Đào Lệ My, sinh ngày 10.7.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Französisches Gäßchen 2, 63065 Offenbach am Main
Giới tính: Nữ
86. Lê Thanh Xuân, sinh ngày 04.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Oppumer str.31, 47799 Krefeld
Giới tính: Nữ
87. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 23.5.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Friedrichstr.7, 67433 Neustadt/Weinstr
Giới tính: Nữ
88. Nguyễn Thúy Linh, sinh ngày 07.8.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Friedrichstr 7, 67433 Neustadt/Weinstr
Giới tính: Nữ
89. Bùi Minh Trang, sinh ngày 04.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Wasserstr. 40, 68519 Viernheim
Giới tính: Nữ
90. Nguyễn Nam Phương, sinh ngày 17.7.1975 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Eisenlohstr.27, 76135 Karlsruhe
Giới tính: Nữ
91. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 18.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.3, 54439 Saarburg
Giới tính: Nữ
92. Phạm Quang Nhân, sinh ngày 13.02.1996 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Gunzenhausener str.30, 91781 Weibenburg i. Bay
Giới tính: Nam
93. Vũ Quỳnh Hương, sinh ngày 28.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Trümpellstr. 20, 91052 Erlangen
Giới tính: Nữ
94. Đồng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 20.9.1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Furtmayrstr.8, 93053 Rengensburg
Giới tính: Nữ
95. Nguyễn Thành Công, sinh ngày 18.11.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Judengasse 6, 61169 Friedberg
Giới tính: Nam
96. Pauli (Phạm) Văn Nghệ, sinh ngày 14.8.1957 tại Nam Định
Hiện trú tại: Torgauer Landstr. 15, 04838 Eilenburg
Giới tính: Nam
97. Phan Anna Nhung, sinh ngày 12.8.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Koblenzer Str. 5, 65582 Hambach
Giới tính: Nữ
98. Phan Tonny Duy Quang, sinh ngày 29.8.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Koblenzer Str. 05, 65582 Hambach
Giới tính: Nam
99. Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 01.8.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Bernhard- Harless-Str. 2, 91590 Bruckberg
Giới tính: Nam
100. Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 11.4.1995 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Richthofentr. 32, 73312 Geislingen an der Steige
Giới tính: Nam
101. Lê Phạm Kim Hoa, sinh ngày 22.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: An der Grossen Wisch 10, 26133 Oldenburg
Giới tính: Nữ
102. Hoàng Mai Anh, sinh ngày 27.11.1976 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Wartburg str.47, 10823 Berlin
Giới tính: Nữ
103. Vũ Linh Đan, sinh ngày 03.7.2009 tại Đức (con c. Mai Anh)
Hiện trú tại: Wartburg str.47, 10823 Berlin
Giới tính: Nữ
104. Phạm Cao Thuần, sinh ngày 20.01.1975 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach
Giới tính: Nam
105. Phạm Jasmin Trawy, sinh ngày 16.6.2006 tại Đức (con a. Thuần)
Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach
Giới tính: Nữ
106. Phạm Tiana Tố Như, sinh ngày 28.01.2008 tại Đức (con a. Thuần)
Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach
Giới tính: Nữ
107. Phạm Janik Cao Trí, sinh ngày 01.11.2012 tại Đức (con a. Thuần)
Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach
Giới tính: Nam
108. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 12.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Am Drudenbogen 13, 82256 Fuerstenfeldbruck
Giới tính: Nam
109. Lê Hải Sơn David, sinh ngày 10.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Jagerhofallee 56, 71638 Ludwigsburg
Giới tính: Nam
110. Võ Trương Hồng Nguyệt, sinh ngày 24.6.1981 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Dr Otto Hoechtl str.18, 94315 Straubing
Giới tính: Nữ
111. Trần Lê Đức Duy, sinh ngày 25.11.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Max Eyth Str.2, 89415 Lauingen (Donau)
Giới tính: Nam
112. Trần Giang Lam, sinh ngày 04.4.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau
Giới tính: Nam
113. Trần Long Biên, sinh ngày 29.6.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau
Giới tính: Nam
114. Lê Đức Hoàng Tú, sinh ngày 09.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Meiendorfer Mühlenweg 26a, 22393 Hamburg
Giới tính: Nam
115. Hà Công Đức, sinh ngày 15.4.1997 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Sachsenfelderstr. 17, 08340 Schwarzenberg
Giới tính: Nam
116. Lê Phương Trinh, sinh ngày 04.11.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Fischemäkerstr. 14, 38640 Goslar
Giới tính: Nữ
117. Đặng Quốc Vũ, sinh ngày 07.5.1973 tại Long An
Hiện trú tại: Blumenstr.30, 85540 Haar
Giới tính: Nam
118. Đặng Lê Vy, sinh ngày 02.01.2008 tại Tp Hồ Chí Minh (con a. Vũ)
Hiện trú tại: Blumenstr.30, 85540 Haar
Giới tính: Nữ
119. Nguyễn Mỹ Dung, sinh ngày 14.4.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Stadtmarkt 14, 38300 Wolfenbuettel
Giới tính: Nữ
120. Nguyễn Quý Tuấn, sinh ngày 03.10.1966 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Akademie str.9, 76133 Karlsruhe
Giới tính: Nam
121. Nguyễn Bá Ngọc, sinh ngày 17.12.1965 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen
Giới tính: Nam
122. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 10.01.1977 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg
Giới tính: Nữ
123. Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 21.02.2008 tại Đức (con c. Quyên)
Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg
Giới tính: Nam
124. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 10.4.1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg
Giới tính: Nam
125. Trương Ban Cường, sinh ngày 06.01.1981 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bruchköbeler Landstr. 25, 63452 Hanau
Giới tính: Nam
126. Khúc Thị Ngà, sinh ngày 23.9.1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Eisenberg 18, 56154 Boppard
Giới tính: Nữ
127. Hoàng Thúy An, sinh ngày 14.02.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Gartenweg 8, 97999 Igersheim
Giới tính: Nữ
128. Ngô Minh Trí, sinh ngày 01.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Von Spies Str. 5, 49749 Haseluenne
Giới tính: Nam
129. Vũ Nguyễn Lily Thanh Thủy, sinh ngày 16.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Widdersteinstrasse 7, 88400 Biberach
Giới tính: Nữ
130. Nguyễn Thị Mỹ Hương, sinh ngày 19.02.1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Warendorferstr. 153, 48145 Münster
Giới tính: Nữ
131. Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 22.11.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Narzissen Weg 14/2, 74177 Bad Friedrichshall
Giới tính: Nữ
132. Lê Đức Hoàng Tuấn, sinh ngày 16.9.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Meiendorfer Mühlen weg 26a, 22393 Hamburg
Giới tính: Nam
133. Đỗ Thị Phương Nga, sinh ngày 08.6.1968 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Klusser Damm 2A, 23970 Wismar
Giới tính: Nữ
134. Nguyễn Minh, sinh ngày 21.4.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Klusser Damm 2A, 23970 Wismar
Giới tính: Nam
135. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 06.11.1990 tại Đức
Hiện trú tại: Klusser Damm 2A; 23970 Wismar
Giới tính: Nam
136. Vương Diệu Anh, sinh ngày 19.10.1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Brockweg 42, 33332 Guetersloh
Giới tính: Nữ
137. Trần Hoài Thu, sinh ngày 15.9.1973 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kirchgasse 14, 56357 Auel
Giới tính: Nữ
138. Chu Thành Công Anton, sinh ngày 20.5.2005 tại Đức
Hiện trú tại: Ziegel Kamp str.7d, 31582 Nienburg
Giới tính: Nam
139. Đào Long Hải, sinh ngày 19.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Am Wemkenhof 9A, 26127 Oldenburg
Giới tính: Nam
140. Nguyễn Lê Hoàn, sinh ngày 15.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Marienbader str.4, 85435 Erding
Giới tính: Nam
141. Nguyễn Lê Minh Anh, sinh ngày 25.11.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Weissenthurmerstr. 44b, 56220 Kettig
Giới tính: Nữ
142. Đỗ Thị Minh, sinh ngày 15.01.1985 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Weidenweg 5, 72515 Inzigkofen
Giới tính: Nữ
143. Vũ Thị Tú Uyển, sinh ngày 12.02.1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schubertstr. 15, 56218 Muelheim-Kaerlich
Giới tính: Nữ
144. Phạm Tuấn Kiệt, sinh ngày 16.6.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Weiherstr.16, 75249 Kieselbronn
Giới tính: Nam
145. Phạm Đoàn Tuấn Việt, sinh ngày 09.4.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Weiherstr. 16, 75249 Kieselbronn
Giới tính: Nam
146. Nguyễn Văn Hơn, sinh ngày 10.8.1970 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Koblenz Olper Str.83, 56170 Bendorf
Giới tính: Nam
147. Trần Thị Lan Thu, sinh ngày 21.9.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Diesel str.11D, 64546 Moerfelden
Giới tính: Nữ
148. Hồ Hà Thanh Sơn Tommy, sinh ngày 29.9.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Mannheimerstr. 26, 76105 Schifferstadt
Giới tính: Nam
149. Đỗ Đăng Sơn, sinh ngày 12.8.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Sudentenstr.8, 31785 Hameln
Giới tính: Nam
150. Nguyễn Hữu Thắng, sinh ngày 29.3.1961 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun
Giới tính: Nam
151. Nguyễn Hồng Duyên, sinh ngày 12.10.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Buckenhofer Weg 43, 91058 Erlangen
Giới tính: Nữ
152. Ngô Thị Hoa, sinh ngày 25.9.1967 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Lange str.62, 49632 Essen (Oldenburg)
Giới tính: Nữ
153. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 14.11.1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Heirichstr. 120, 64287 Darmstadt
Giới tính: Nữ
154. Vũ Thu Trang, sinh ngày 16.9.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Hansering 86, 31141 Hildesheim
Giới tính: Nữ
155. Hà Tuấn Anh, sinh ngày 12.8.1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Oldenturper str.8, 33604 Bielefeld
Giới tính: Nam
156. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 07.5.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Bergstr. 1, 06108 Halle (Saale)
Giới tính: Nữ
157. Nguyễn Vũ Vân Nga, sinh ngày 19.3.1992 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hamburger str.71, 44135 Dortmund
Giới tính: Nữ
158. Quàng Trung, sinh ngày 22.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Huefinger str.45, 78199 Braeunlingen
Giới tính: Nam
159. Phạm Thị Bích Vân, sinh ngày 04.01.1983 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Buergermeister Smidt str.71, 27568 Bremerhaven
Giới tính: Nữ
160. Nguyễn Trương Kim Ngọc, sinh ngày 14.10.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Johannes-Keplerstr. 6, 27790 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
161. Nguyễn Trương Hoàng Anh, sinh ngày 10.5.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Johannes Kepler Str. 6, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nam
162. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 17.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich Luebke Str 8/5, 81737 Muenchen
Giới tính: Nữ
163. Đào Minh Đức Toni, sinh ngày 15.8.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Gleiwitzer bogen 9. 22043 Hamburg
Giới tính: Nam
164. Nguyễn Hồng Quân, sinh ngày 16.12.1959 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 78, 60437 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
165. Nguyễn Vũ Hương Giang Lisa, sinh ngày 12.6.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 78, 60437 Frankfurt am Main
Giới tính: Nữ
166. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 08.02.1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Richard - Zanders-Str. 45, 51469 Bergisch Gladbach
Giới tính: Nữ
167. Hoàng Nam Cương, sinh ngày 28.5.1970 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Richard - Zanders-Str. 45, 51469 Bergisch Gladbach
Giới tính: Nam
168. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18.7.1966 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Hauptstr. 87, 67466 Lambrecht
Giới tính: Nữ
169. Võ Văn Thuận, sinh ngày 07.8.1964 tại Bình Dương
Hiện trú tại: Hauptstr. 87, 67466 Lambrecht
Giới tính: Nam
170. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 29.7.1973 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein
Giới tính: Nữ
171. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 13.7.2004 tại Đức (con c. Huyền)
Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein
Giới tính: Nam
172. Nguyễn Tấn Thành, sinh ngày 14.4.2007 tại Đức (con c. Huyền)
Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein
Giới tính: Nam
173. Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 01.7.1970 tại Yên Bái
Hiện trú tại: Hauptstr. 239, 55743 Idar-Oberstein
Giới tính: Nam
174. Lê Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 21.6.1995 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hauptstr. 239, 55743 Idar-Oberstein
Giới tính: Nữ
175. Vương Phước Đăng Jimmy, sinh ngày 18.12.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Caracciolastr. 61, 80935 Muenchen
Giới tính: Nam
176. Vũ Hà Vy, sinh ngày 10.12.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Ahornstr. 3, 97526 Sennfeld
Giới tính: Nữ
177. Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 16.11.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Reinsburgstr. 48, 70178 Stuttgart
Giới tính: Nữ
178. Khuất Minh Tuấn, sinh ngày 19.5.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 05, 99974 Mühlhausen
Giới tính: Nam
179. Khuất Hoàng Sơn, sinh ngày 07.6.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Fridrich-Naumann-Str. 5, 99974 Mühlhausen
Giới tính: Nam
180. Trịnh Việt Hùng, sinh ngày 12.02.1967 tại Campuchia
Hiện trú tại: Dammstr. 5, 76776 Neuburg/Rhein
Giới tính: Nam
181. Đào Thị Thu Oanh, sinh ngày 09.02.1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Lohmannstr. 103, 06366 Köthen (Anhalt)
Giới tính: Nữ
182. Long My, sinh ngày 26.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Düppenweilerstr. 35, 66763 Dillingen/Saar
Giới tính: Nữ
183. Bùi Hà Phương, sinh ngày 03.8.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Detmolderstr. 20, 33102 Paderborn
Giới tính: Nữ
184. Khuất Anh Tùng, sinh ngày 12.6.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 05, 99974 Mühlhausen
Giới tính: Nam
185. Nguyễn Hải Thanh, sinh ngày 25.3.1998 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Markt 3, 65385 Rüdesheim am Rhein
Giới tính: Nam
186. Lê Hoàng Hải, sinh ngày 24.12.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Südstadt Ring 69, Halle (Saale)
Giới tính: Nam
187. Phan Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 04.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Einsenbahnstr. 13, 77933 Lahr/Schwarzwald
Giới tính: Nữ
188. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 11.02.1981 tại Nam Định
Hiện trú tại: Talstr. 144, 70794 Filderstadt
Giới tính: Nữ
189. Trần Hữu Anh, sinh ngày 29.09.1985 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Plattlingerstr. 5A, 93055 Regensburg
Giới tính: Nam
190. Lê Anh Tú Lukas, sinh ngày 24.9.2006 tại Đức
Hiện trú tại: Esenser Postweg 101c, 26607 Aurich
Giới tính: Nam
191. Vũ Thị Hà My, sinh ngày 16.9.1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Esenser Postweg 101C, 26607 Aurich
Giới tính: Nữ
192. Nguyễn Thành Ngọc, sinh ngày 17.11.1984 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Pferdemarkt 4, 34117 Kassel
Giới tính: Nam
193. Đào Văn Minh, sinh ngày 28.8.1968 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Faktorei str.1, 66111 Saarbruecken
Giới tính: Nam
194. Nguyễn Tiến Hùng, sinh ngày 29.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Remigusstr. 20A, 50937 Köln
Giới tính: Nam
195. Cao Thị Hoàn, sinh ngày 22.11.1973 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Steinbeker Hauptstr. 13b, 22117 Hamburg
Giới tính: Nữ
196. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 07.9.1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Fritz Heller Str.7, 31582 Nienburg/Weser
Giới tính: Nam
197. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 10.3.1996 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Schwanebecker str.7, 38820 Halberstadt
Giới tính: Nữ
198. Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh ngày 27.02.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ehrenstr.26, 50672 Koeln
Giới tính: Nữ
199. Lưu Quang Huy, sinh ngày 11.01.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Klostergarten 4, 55546 Pfaffen Schwabenheim
Giới tính: Nam
200. Khổng Thành Hưng, sinh ngày 20.01.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Boedekerstr.8, 49356 Diepholz
Giới tính: Nam
201. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 06.01.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Birnbaumskamp 16, 31139 Hildesheim
Giới tính: Nam
202. Thái Thị Thanh Thúy (Thanh Thúy Fengler), sinh ngày 08.9.1985 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Auf dem Lohberger 24A, 37085 Göttingen
Giới tính: Nữ
203. Nguyễn Diệu Tâm, sinh ngày 20.4.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Stauffenberg Str. 22, 73760 Osfinden
Giới tính: Nữ
204. Phạm Diệu Tần, sinh ngày 23.3.1960 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Helenen Str.4, 65183 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
205. Đoàn Hương Châu, sinh ngày 28.6.1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Landsberger Allee 98, 10249 Berlin
Giới tính: Nữ
206. Nguyễn Thị Thanh Hà (Beek Thị Thanh Hà), sinh ngày 25.01.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Klostergang 1, 30159 Hannover
Giới tính: Nữ
207. Cù Huy Phong, sinh ngày 12.4.1984 tại Đức
Hiện trú tại: Cesar Klein Ring 18, 22309 Hamburg
Giới tính: Nam
208. Lê Ngọc Hùng, sinh ngày 23.01.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Goethe Str. 11, 04565 Regis-Breitingen
Giới tính: Nam
209. Vũ Hoàng Đức, sinh ngày 27.7.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Oster Tor 13, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nam
210. Phạm Quang Công, sinh ngày 18.6.1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Elberfelder str.11, 58095 Hagen
Giới tính: Nam
211. Trần Thị Thu Sang, sinh ngày 23.9.1993 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Langestr. 94, 34346 Hann-Münden
Giới tính: Nữ
212. Trần Hoàng Giang, sinh ngày 05.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Hermann Danz str.16, 07629 Hermsdorf
Giới tính: Nam
213. Phạm Ngọc Hoàng, sinh ngày 10.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kopernikusstr.29, 90459 Nuernberg
Giới tính: Nam
214. Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 24.5.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Ysenburg Str. 42, 34125 Kassel
Giới tính: Nam
215. Lâm Hoàng Hải, sinh ngày 11.3.1985 tại Bulgaria
Hiện trú tại: Neustr. 2, 48599 Gronau
Giới tính: Nam
216. Đỗ Thái Hằng, sinh ngày 15.02.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig
Giới tính: Nữ
217. Trần Thị Thơm, sinh ngày 25.01.1994 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Stollberger Str. 5, 04349 Leipzig
Giới tính: Nữ
218. Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh ngày 08.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Dieselstr.14, 64293 Darmstadt
Giới tính: Nữ
219. Dương Thị Hồng Dự, sinh ngày 30.9.1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Ittlinger Str. 50, 80933 Muenchen
Giới tính: Nữ
220. Bùi Hiền Lê, sinh ngày 20.9.1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dammstr.28, 35619 Braunfeld Tiefenbach
Giới tính: Nữ
221. Đào Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 30.12.1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Bornstedterstr. 36, 06295 Lutherstadt Eisleben OT Osterhausen
Giới tính: Nữ
222. Trần Louis Hoàng Hải, sinh ngày 13.9.2012 tại Đức
Hiện trú tại: Bornstedterstr. 36, 06295 Lutherstadt Eisleben
Giới tính: Nam
223. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 16.02.1971 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Reinhardstr. 35, 07318 Saalfeld/Saale
Giới tính: Nữ
224. Bùi Ngọc Anh Thư, sinh ngày 10.12.1999 tại Đức (con c. Hoa)
Hiện trú tại: Reinhardstr. 35, 07318 Saalfeld/Saale
Giới tính: Nữ
225. Vũ Mai Lan, sinh ngày 11.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Brummelkamp 11, 26506 Norden
Giới tính: Nữ
226. Đinh Đức Tùng, sinh ngày 10.7.1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Sandrartstr.18, 80687 Muenchen
Giới tính: Nam
227. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 12.11.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Breitscheidstr.15, 90459 Nuernberg
Giới tính: Nữ
228. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 09.3.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Ottobrunner str.28, 81737 Muenchen
Giới tính: Nam
229. Đoàn Anh Minh Augustino, sinh ngày 07.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.28, 86850 Fischach
Giới tính: Nam
230. Nguyễn Hoàng Tập, sinh ngày 07.8.1965 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Reuterstr. 17A, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
231. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 21.3.1998 tại Bình Dương
Hiện trú tại: Bassumerstr. 3, 27232 Sulingen
Giới tính: Nam
232. Phạm Việt Dũng, sinh ngày 09.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Kaiser str.16, 55116 Mainz
Giới tính: Nam
233. Đoàn Minh Đăng, sinh ngày 26.12.1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Von Guembelstr.7, 95615 Marktredwitz
Giới tính: Nam
234. Đào Huyền Trang, sinh ngày 25.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Ackermannstr.72, 60326 Frankfurt am Main
Giới tính: Nữ
235. Nguyễn Thị Bạch Trinh, sinh ngày 10.12.1971 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Moselweisser Str.83, 56073 Koblenz
Giới tính: Nữ
236. Nguyễn Minh Thùy Trâm, sinh ngày 31.8.1996 tại Đức (con c. Trinh)
Hiện trú tại: Moselweisser Str.83, 56073 Koblenz
Giới tính: Nữ
237. Nguyễn An Thái, sinh ngày 14.6.1978 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Prevorster Str.21, 70437 Stuttgart
Giới tính: Nam
238. Lê Minh Ngọc Quỳnh, sinh ngày 10.01.1954 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Annette Kolb Anger 11, 81737 Muenchen
Giới tính: Nữ
239. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 31.12.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Friedrich Naumann str.01, 99974 Muehlhausen
Giới tính: Nữ
240. Vũ Lương Mai, sinh ngày 04.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Silberhalde 8, 73614 Schorndorf
Giới tính: Nữ
241. Nguyễn Phạm Hà Anh, sinh ngày 05.02.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Könneritzstr. 108, 04229 Leipzig
Giới tính: Nữ
242. Hoàng Mạnh Dũng, sinh ngày 19.01.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Gundekarstr. 38, 85057 Ingolstadt
Giới tính: Nam
243. Trần Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 01.6.1972 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Boehmerwaldstr.17, 63179 Obertshausen
Giới tính: Nữ
244. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 04.12.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Geißbergweg 14, 64711 Erbach
Giới tính: Nữ
245. Phùng Thị Như Mai, sinh ngày 05.9.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Vogelsangerstr. 255, 50825 Köln
Giới tính: Nữ
246. Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh ngày 18.4.1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Gräfenhäuser Str. 26, 64293 Darmstadt
Giới tính: Nữ
247. Đặng Trúc Quỳnh, sinh ngày 05.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Rembrandtstr. 7, 74653 Künzelsau
Giới tính: Nữ
248. Lê Trần Anh Hiếu, sinh ngày 13.02.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Dornier Str. 2, 71254 Ditzingen
Giới tính: Nam
249. Phạm Thúy Trinh, sinh ngày 20.11.1985 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Bernsdorfer str.31, 01926 Chemnitz
Giới tính: Nữ
250. Nghiêm Thu Bình, sinh ngày 04.7.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Baumkirchnerstr. 21 A, 81673 Muenchen
Giới tính: Nữ
251. Lương Thanh Bình, sinh ngày 28.5.1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mörfelder Land Str. 227, 60598 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
252. Võ Huy Hoàng, sinh ngày 29.6.1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Zieténtr. 15, 80807 Muenchen
Giới tính: Nam
253. Nguyễn Vương, sinh ngày 27.12.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Kantor-Geißlẻ-Str. 8, 09405 Zschopau
Giới tính: Nam
254. Lê Xuân Hoàng, sinh ngày 30.01.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Kurlandstr. 13, 89415 Lauingen (Donau)
Giới tính: Nữ
255. Nguyễn Trần Cương, sinh ngày 20.10.1968 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Römerstr. 18a, 56355 Nastätten
Giới tính: Nam
256. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 01.9.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Ostersstr.7, 26506 Norden OT Norden
Giới tính: Nữ
257. Lại Lê Thảo Vi, sinh ngày 07.9.1994 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Im Erlich 123, 67346 Speyer
Giới tính: Nữ
258. Đỗ Tô Nam Phong, sinh ngày 04.7.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Sudentenstr.8, Hameln 31785
Giới tính: Nam
259. Võ Ái Như, sinh ngày 30.6.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Beckstrasse 27, 90429 Nuernberg
Giới tính: Nữ
260. Nguyễn Thùy Nhi, sinh ngày 14.5.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Kalchstr.15, 87700 Memmingen
Giới tính: Nữ
261. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 23.01.1965 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ailinger str.59, 88046 Friedrichshafen
Giới tính: Nữ
262. Phạm Ngọc Minh Anh, sinh ngày 02.5.1999 tại Đức (con c. Hương)
Hiện trú tại: Ailinger str.59, 88046 Friedrichshafen
Giới tính: Nữ
263. Vũ Huy Dũng, sinh ngày 10.3.1968 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Lindenstr. 11B, 89415 Lauingen
Giới tính: Nam
264. Hoàng Ngọc Việt, sinh ngày 12.4.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Auf dem Sauerfeld 20, 58708 Menden
Giới tính: Nam
265. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 06.10.1968 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Lindenstr. 11B, 89415 Lauingen
Giới tính: Nữ
266. Trần Thanh Duy, sinh ngày 13.10.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Hegelring 8, 42719 Solingen
Giới tính: Nam
267. Trần Thanh Nga, sinh ngày 28.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Wittenberg str.7A; 42699 Solingen Ohligs
Giới tính: Nữ
268. Phạm Tài Danny, sinh ngày 05.01.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Schallershofer Str. 46A, 91056 Erlangen
Giới tính: Nam
269. Bùi Kiều Mai Anh, sinh ngày 14.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Rennbahnstr. 14, 22111 Hamburg
Giới tính: Nữ
270. Bùi Minh Yến, sinh ngày 29.11.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Rehmstr. 15, 22299 Hamburg
Giới tính: Nữ
271. Phạm Đông Đức, sinh ngày 13.7.1965 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Johannesstr.3, 89415 Lauingen
Giới tính: Nam
272. Mai Đàm Chung Thủy, sinh ngày 18.11.1978 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Schellingstr.3, 71277 Rutesheim
Giới tính: Nữ
273. Nguyễn Đoàn Tuyết Phương, sinh ngày 23.6.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Franken str.55, 95448 Bayreuth
Giới tính: Nữ
274. Trần Bá Việt, sinh ngày 17.11.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Gabriele Muenter str.27, 73760 Ostfildern
Giới tính: Nam
275. Dương Đức Anh, sinh ngày 05.11.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Lüscher Str. 9, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
276. Nguyễn Tiến Thanh, sinh ngày 10.01.1967 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Fröbelstr. 23, 67071 Ludwigshafen am Rhein
Giới tính: Nam
277. Nguyễn Tố Uyên, sinh ngày 10.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Zeisigweg 12, 85356 Freising
Giới tính: Nữ
278. Nguyễn Bảo Ngân, sinh ngày 20.9.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Lahnstr. 33, 35796 Weinbach
Giới tính: Nữ
279. Phạm Trung Nhớ, sinh ngày 14.12.1994 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Klingelholl 58, 42281 Wuppertal
Giới tính: Nam
280. Nguyễn Văn Chương, sinh ngày 14.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte
Giới tính: Nam
281. Trần Thị Minh, sinh ngày 21.9.1957 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Breitenbacher Str. 19, 66115 Saarbrücken
Giới tính: Nữ
282. Đặng Thùy Trang, sinh ngày 25.5.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Siegener str.17, 57572 Niederfischbach
Giới tính: Nữ
283. Phạm Bình Hoán, sinh ngày 20.10.1963 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Schweindnitzer str.14, 22045 Hamburg
Giới tính: Nam
284. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 23.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Eisenbahnstr.79, 52353 Dueren
Giới tính: Nữ
285. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 13.02.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Jahn str.28, 92637 Weiden
Giới tính: Nữ
286. Vũ Đức Tiến, sinh ngày 31.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Jahnstr.28, 92637 Weiden
Giới tính: Nam
287. Vũ Kim Anh Lương, sinh ngày 11.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Schwarmstedllerstr.55, 30625 Hannover
Giới tính: Nữ
288. Bùi Thanh Thảo, sinh ngày 15.12.1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg
Giới tính: Nữ
289. Bùi Lea Bảo Anh, sinh ngày 09.11.2012 tại Đức (con c. Thảo)
Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg
Giới tính: Nữ
290. Bùi Minh Đức, sinh ngày 18.9.1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg
Giới tính: Nam
291. Phạm Lâm Khang, sinh ngày 14.12.1994 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Klingelholl 58, 42281 Wuppertal
Giới tính: Nam
292. Huỳnh Mỹ Linh, sinh ngày 06.02.2001 tại Đức
Hiện trú tại: AM Mühlgraben 12, 08451 Crimmitschau
Giới tính: Nữ
293. Huỳnh Đức Anh, sinh ngày 23.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Am Mühlgraben 12, 08451 Crimmitschau
Giới tính: Nam
294. Mai Thành Long, sinh ngày 13.9.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ritzweg 77, 26624 Südbrookmerland
Giới tính: Nam
295. Nguyễn Phương Anh Melanil, sinh ngày 21.8.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich-Heine 07, 49074 Osnabrück
Giới tính: Nữ
296. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 19.12.1983 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Rodigallee 265A, 22043 Hamburg
Giới tính: Nữ
297. Nguyễn Lê Huy, sinh ngày 25.4.1983 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Swatten Weg 12p, 22547 Hamburg
Giới tính: Nam
298. Phạm Việt Hải, sinh ngày 31.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Kardinal-Bertram Str. 35, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nam
299. Phạm Nhật Hào, sinh ngày 29.5.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Kardinal-Bertram Str. 35, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nam
300. Vũ Thọ Đức Anh, sinh ngày 12.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Elsbethstr. 24, 04155 Leipzig
Giới tính: Nam
301. Tô Bảo Hân Julia, sinh ngày 02.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Mundenheimer Str. 240, 67061 Ludwigshafen
Giới tính: Nữ
302. Diệp Thanh Thanh, sinh ngày 09.4.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Schild Str. 43, 08525 Plauen
Giới tính: Nữ
303. Trần Toni Hà, sinh ngày 25.6.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Hoppenstedt Str. 8, 29221 Celle
Giới tính: Nam
304. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 13.8.2005 tại Đức
Hiện trú tại: Kelle Str. 4, 31848 Bad Münder
Giới tính: Nữ
305. Nguyễn Trương Đại Minh, sinh ngày 12.12.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Ziegel Str. 41A, 99974 Mühlhausen
Giới tính: Nam
306. Nguyễn Trương Đại Dũng, sinh ngày 12.12.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Ziegel Str. 41A, 99974 Mühlhausen
Giới tính: Nam
307. Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 18.11.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rückert Str. 23, 97421 Schweinfurt
Giới tính: Nữ
308. Vũ Mai Anh Selina, sinh ngày 11.12.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Koenigsberg str.15, 97424 Schweinfurt
Giới tính: Nữ
309. Phạm Tuấn Vinh, sinh ngày 20.7.1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Holtmarkt 14, 06618 Hamburg
Giới tính: Nam
310. Trần Trần Đông, sinh ngày 14.11.1996 tại Naumburg
Hiện trú tại: Holzmarkt 14, 06618 Naumburg
Giới tính: Nam
311. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 19.01.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte
Giới tính: Nam
312. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 19.6.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte
Giới tính: Nam
313. Phạm Đức Minh, sinh ngày 30.5.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Höhrer Str. 19, 56179 Vallendar
Giới tính: Nam
314. Trương Thành Trung, sinh ngày 24.3.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Bernau Menzenschwander str.31, 79837 St Blasien
Giới tính: Nam
315. Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 29.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Höhrer Str. 19, 56179 Vallendar
Giới tính: Nam
316. Nguyễn Vương Thụy Ly, sinh ngày 13.3.1988 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Westpreussen Str. 12, 53119 Bonn
Giới tính: Nữ
317. Trần Đinh Quốc Uy Martin, sinh ngày 03.4.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kafkastr.42, 81737 Muenchen
Giới tính: Nam
318. Trần Chúc Huê, sinh ngày 17.11.1962 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Anne Marie Prevot Str. 6, 536229 Bonn
Giới tính: Nữ
319. Nguyễn Hữu Toàn, sinh ngày 19.3.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Spitalbach 12, 67433 Neustadt/Weinstrasse
Giới tính: Nam
320. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 26.11.1947 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Holneinstr. 26, 40878 Rattingen
Giới tính: Nữ
321. Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 01.12.1942 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Holbeinstr. 26, 40878 Rattingen
Giới tính: Nam
322. Từ Thái Ngọc, sinh ngày 29.8.2005 tại Đức
Hiện trú tại: Hessenring 100, 61348 Bad Homburg
Giới tính: Nam
323. Đoàn Lê Hoa, sinh ngày 31.5.1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Pommemstr.14, 51379 Leverkusen
Giới tính: Nữ
324. Nguyễn Lena, sinh ngày 15.10.2012 tại Đức (con c. Hoa)
Hiện trú tại: Pommemstr.14, 51379 Leverkusen
Giới tính: Nữ
325. Nguyễn Công Định, sinh ngày 09.8.1955 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str. 33D, 97422 Schweinfurt
Giới tính: Nam
326. Nguyễn Tino, sinh ngày 18.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str. 33D, 97422 Schweinfurt
Giới tính: Nam
327. Võ Thành Dương, sinh ngày 28.3.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Schleissheimer str.238/0, 80809 Muenchen
Giới tính: Nam
328. Nguyễn Phương Uyên, sinh ngày 16.9.2003 tại Đức
Hiện trú tại: August-Metz-Weg 20, 64297 Darmstadt
Giới tính: Nữ
329. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 03.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr 83-85, 50126 Bergheim
Giới tính: Nữ
330. Hồ Thị Diệu Vân, sinh ngày 13.7.1975 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Strassaeckerallee 5, 85774 Unterfoehring
Giới tính: Nữ
331. Trần Zipan, sinh ngày 27.6.2007 tại Đức
Hiện trú tại: Muesterstr.219, 44145 Dortmund
Giới tính: Nam
332. Nguyễn Thị Minh Khuyên, sinh ngày 23.02.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Oranienstr. 46, 65185 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
333. Đỗ Quốc Đức, sinh ngày 17.9.1991 tại Đức
Hiện trú tại: An der Alten Post 5, 35390 Giessen
Giới tính: Nam
334. Khương Thị Ngoan, sinh ngày 27.02.1985 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Klosterstr.15, 97084 Wuerzburg
Giới tính: Nữ
335. Cồ Thị Huệ, sinh ngày 06.9.1966 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen
Giới tính: Nữ
336. Dương Thế Sơn, sinh ngày 10.4.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen
Giới tính: Nam
337. Dương Thu Hương, sinh ngày 11.9.1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen
Giới tính: Nữ
338. Trần Đức Huy, sinh ngày 24.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Offenbacher Land str.4, 63512 Hainburg
Giới tính: Nam
339. Phan Sang, sinh ngày 28.6.1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gustav Heinemann- Ring 114, 81739 Muenchen
Giới tính: Nam
340. Vũ Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 21.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Ostertor 13, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nữ
341. Phạm Hà My, sinh ngày 01.11.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Ronneburgstr.8, 63477 Maintal
Giới tính: Nữ
342. Phạm Trà My, sinh ngày 19.6.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Ronneburgstr.8, 63477 Maintal
Giới tính: Nữ
343. Phạm Bảo Ngọc, sinh ngày 05.4.1970 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Ronneburg str.8, 63477 Maintal
Giới tính: Nam
344. Nguyễn Đức Giang, sinh ngày 20.4.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Johannes str.1, 89415 Lauingen
Giới tính: Nam
345. Đàm Quỳnh Anh, sinh ngày 13.3.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Koenigsberger str.75, 97318 Kitzingen
Giới tính: Nữ
346. Nguyễn Henry, sinh ngày 21.5.2009 tại Cộng hòa Séc
Hiện trú tại: Donau Schwaben Str.2, 94036 Passau
Giới tính: Nam
347. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10.7.1989 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Donau Schwaben str.2, 94036 Passau
Giới tính: Nữ
348. Lê Thu Thủy, sinh ngày 30.4.1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Offenbacher Landstrasse 37, 60599 Frankfurt.M
Giới tính: Nữ
349. Lê Hải Sơn, sinh ngày 23.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Gruenten str.10, 87719 Mindelheim
Giới tính: Nam
350. Lê Tiến Đệ, sinh ngày 23.7.1971 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Leipzigerstr. 31, 60596 Frankfurt. Main
Giới tính: Nam
351. Nguyễn Harry Quốc Quân, sinh ngày 02.4.2005 tại Đức
Hiện trú tại: Zacharias Werner Str.8, 81241 Muenchen
Giới tính: Nam
352. Nguyễn Henry Quốc Vinh, sinh ngày 08.01.2010 tại Đức
Hiện trú tại: Zacharias Werner Str.8, 81241 Muenchen
Giới tính: Nam
353. Phan Linh Đa Minh, sinh ngày 07.8.1982 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Barfüsser Weg 4, 89077 Ulm
Giới tính: Nam
354. Trần Trung Anh, sinh ngày 14.5.1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Stein weg 11, 99974 Muhlhausen
Giới tính: Nam
355. Lương Thành Công, sinh ngày 24.11.2000 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Neuffen Str. 32, 71679 Asperg
Giới tính: Nam
356. Tạ Văn Tân, sinh ngày 06.3.1975 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Keltenring 2B, 63128 Dietzenbach
Giới tính: Nam
357. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 10.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Kleestr.27, 90461 Nuernberg
Giới tính: Nam
358. Hồ Nguyễn Hương Jenny Giang, sinh ngày 25.05.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Vogeson Allee 34, 77694 Kehl
Giới tính: Nữ
359. Trần Ararat, sinh ngày 10.02.2009 tại Đức
Hiện trú tại: Muensterstr.219, 44145 Dortmund
Giới tính: Nam
360. Đinh Văn Thuật, sinh ngày 31.7.1963 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Goetzenturmstr.45, 74072 Heilbronn
Giới tính: Nam
361. Nguyễn Anh Thi, sinh ngày 06.7.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Karlstr.1, 91522 Ansbach
Giới tính: Nữ
362. Nguyễn Anh Nhân, sinh ngày 11.6.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Karlstr.1, 91522 Ansbach
Giới tính: Nam
363. Nguyễn Bá Thắng, sinh ngày 23.9.1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kepserstr.52, 85356 Freising
Giới tính: Nam
364. Lâm Anthony, sinh ngày 11.01.1990 tại Đức
Hiện trú tại: Westermuehlstr.16, 80469 Muenchen
Giới tính: Nam
365. Giang Maximilian, sinh ngày 08.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Hans Sauerbruch Str.7, 78467 Konstanz
Giới tính: Nam
366. Trần Đức Hoài, sinh ngày 05.3.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Erhardstr.7, 80469 Muenchen
Giới tính: Nam
367. Vũ Đức Việt, sinh ngày 01.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Blodigstr.1, 80933 Muenchen
Giới tính: Nam
368. Trần Anh Đức, sinh ngày 14.4.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Nancystr. 20/s 302, 76187 Karlsruhe
Giới tính: Nam
369. Đặng Thị Hồng, sinh ngày 29.09.1970 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Mozartstr. 14, 68519 Viernheim
Giới tính: Nữ
370. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 17.12.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Michaelfelder Weg 7, 97318 Kitzingen
Giới tính: Nữ
371. Trần Hạnh Thái (Pfahler), sinh ngày 12.9.1977 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Speyerer str.68, 68753 Waghaeusel
Giới tính: Nữ
372. Đỗ Đức Tuấn, sinh ngày 06.10.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Schmittstr.10-12, 55441 Bingen am Rhein
Giới tính: Nam
373. Võ Nguyên Châu, sinh ngày 09.8.1982 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Sophienstr.46, 76133 Karlsruhe
Giới tính: Nữ
374. Dương Hương Ly, sinh ngày 06.01.1992 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Roentgenstr. 5, 95615 Marktredwitz
Giới tính: Nữ
375. Vũ Cao Đạt, sinh ngày 15.12.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Garmischen str.248, 81377 Muenchen
Giới tính: Nam
376. Nguyễn Maria, sinh ngày 31.7.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Graefelfinger str.12, 81375 Muenchen
Giới tính: Nữ
377. Nguyễn Hà My, sinh ngày 10.4.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Lucile Grahn str 24; 81675 Muenchen
Giới tính: Nữ
378. Mai Xuân Vinh, sinh ngày 08.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Bergmann str.35, 80339 Muenchen
Giới tính: Nam
379. Đặng Thùy Chúc Khang, sinh ngày 01.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Afrastr.34A, 86415 Mering
Giới tính: Nữ
380. Lại Mỹ Linh, sinh ngày 24.11.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Schrame 4a, 96049 Bamberg
Giới tính: Nữ
381. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 20.10.1967 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Farrad Str. 20A, 90429 Nuernberg
Giới tính: Nữ
382. Mac Marc Valentine Huy Vinh, sinh ngày 15.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Grosse Hecke Str. 18, 71069 Sindelfingen
Giới tính: Nam
383. Nguyễn Nhật Hoàng Milan, sinh ngày 09.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Schloss Str. 90, 86732 Oettingen
Giới tính: Nam
384. Huỳnh Nữ Thiên Vân, sinh ngày 17.02.1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Lessingstr 24/1, 73663 Berglen
Giới tính: Nữ
385. Dương Diễm Hương, sinh ngày 12.9.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Freiensteinauer Str. 19, 36381 Schluechtern
Giới tính: Nữ
386. Bùi Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 25.4.1996 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Mainzer str.209, 55743 Idar Oberstein
Giới tính: Nữ
387. Lê Quốc Bảo, sinh ngày 30.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Hugo Roller Weg 63/1, 89077 Ulm
Giới tính: Nam
388. Huỳnh Ngọc Phương Trang, sinh ngày 30.9.1982 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Im Drottental 20, 57080 Siegen
Giới tính: Nữ
389. Hoàng Thị Minh Hà, sinh ngày 09.8.1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Wiesengrund 17, 53489 Sinzig
Giới tính: Nữ
390. Nguyễn Mạnh Hải, sinh ngày 14.6.1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Guericke str.6, 92421 Schwandorf
Giới tính: Nam
391. Nguyễn Thị Ngọc Anh Alisha, sinh ngày 10.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Marzenbachweg 5, 87600 Kaufbeuren
Giới tính: Nữ
392. Bùi Hà Hoàng Yến, sinh ngày 15.02.1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Siegstr.117, 53757 Sankt Augustin
Giới tính: Nữ
393. Phạm Thị Diệu Chính, sinh ngày 19.12.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Rudolf-dietz Str. 01, 65582 Diez
Giới tính: Nữ
394. Bùi Việt Anh, sinh ngày 10.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Gneisenaustr.5, 56073 Koblenz
Giới tính: Nam
395. Đào Phương Dung, sinh ngày 06.01.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Roederer Str.2A, 37073 Goettingen, Đức
Giới tính: Nữ
396. Kiều Thị Thúy Nhâm, sinh ngày 01.02.1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Erlenweg 27, 61352 Bad Homburg v.d Hoehe
Giới tính: Nữ
397. Chu Giang Long Lewis, sinh ngày 18.8.2005 tại Đức (con c. Nhâm)
Hiện trú tại: Erlenweg 27, 61352 Bad Homburg v.d Hoehe
Giới tính: Nam
398. Hoàng Thanh Thủy, sinh ngày 25.10.1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Oberbergstr.41, 65207 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
399. Phan Thị Huyền Nhung, sinh ngày 08.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Rehbergweg 14, 76187 Karlsuhe
Giới tính: Nữ
400. Nguyễn Kim Mỹ Duyên, sinh ngày 21.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Darmstaedter str.49, 68647 Biblis
Giới tính: Nữ
401. Đặng Văn Bá, sinh ngày 20.4.1943 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Schleusenweg 11, 60528 Frankfrurt am Main
Giới tính: Nam
402. Đào Đức Phúc, sinh ngày 13.7.1960 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim
Giới tính: Nam
403. Đào Tú Anh Sarah, sinh ngày 22.5.2009 tại Đức (con a. Phúc)
Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim
Giới tính: Nữ
404. Đào Ngân Hà Hannah, sinh ngày 01.11.2007 tại Đức (con a. Phúc)
Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim
Giới tính: Nữ
405. Lê Thị Thu Luyến, sinh ngày 22.9.1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich Str.119, 75172 Pforzheim.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?