ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 15/HĐND-THKT ngày 05/02/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 53/STC-GCS &DN ngày 08/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh theo chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.

2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện theo chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Phan
Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc thiết bị

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

I

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1

Cơ quan văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

Màn hình LED chuyên dùng

cái

1

Lắp đặt hội trường tầng 3

2

Cổng thông tin điện tử tỉnh

 

 

 

 

Thiết bị tường lửa Firewall (bao gồm firewall network, firewall web application,...)

cái

2

Network: 2 Fortinet, 2 Juniper. Web: 2.

 

Thiết bị máy ch (máy ch rack, máy ch blade, chassis, monitor, keyboard, mouse...) Chasis:

ci

1

Phần mềm Công báo điện tử

 

Máy chủ tập tin (file server)

Cái

2

 

 

Phần mềm theo dõi hệ thống (giám sát, cảnh báo...)

Phần mềm

1

 

 

Bộ lưu điện thệ thống

Bộ

6

 

 

Bộ ắc quy mở rộng

Bộ

6

 

 

Tủ hệ thống

Cái

6

 

 

Máy ghi âm

Cái

3

 

 

Tủ chống ẩm

Cái

3

Bảo quản máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh...

 

Máy tính xách tay

Cái

15

Phục vụ đối thoại trực tuyến và họp của UBND tỉnh

3

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

 

Máy đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, đơn vị và cá nhân

cái

34

 

 

Phần mềm bản quyền tường lửa Firewall (bao gồm firewall network, firewall web application,...)

cái

1

 

II

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

 

 

 

 

Cơ quan văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

 

Micro hội thảo không dây và phụ kiện

Bộ

13

 

III

CÁC SỞ CẤP TỈNH

 

 

 

1

Sở Lao động Thương binh và xã hội

 

 

 

1.1

Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội

 

 

 

 

Máy ảnh độ phân giải 24.2MP

Cái

1

 

 

Máy chạy bộ đa năng (khối Lượng 90/100 kg)

Cái

2

 

 

Tủ Inox đựng tất cả đồ dùng phục vụ nhà bếp

Cái

2

 

 

Máy điều hòa 1,5hp

Cái

5

 

 

Giường nằm massage ion hồng ngoại đá cẩm thạch trị liệu (Khối lượng: 160kg)

Ci

3

 

 

Tủ lạnh 455 lít

Cái

2

 

 

Hệ thống âm thanh hội trường phục vụ các cháu (loa, micro, đầu MD, âm ly, ti vi,...)

Bộ

1

 

1.2

Trung tâm Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

Sàn bếp ga công nghiệp.

Có 02 bếp nấu, bếp, khung bếp bao che làm bằng Inox 304 dày 1,4mm

cái

2

 

 

Chảo xào nấu

Kích thước: (đường kính x chiều cao) fi 80cm x 25cm; có nắp đậy sử dụng điện 3pha (380v) làm nóng bằng dầu, có hệ thống điện của chảo, có đế chảo (khung). Chảo, đế chảo làm bằng Inox 304 dày 1,4mm

cái

4

 

 

Nồi nấu loại 60 lít

Có cách nhiệt 02 lớp; Sử dụng điện 3 pha(380v), có hệ thống điện của nồi, có đế nồi (khung). Nồi, đế nồi làm bằng Inox 304 dày 1,4mm. KT: 0,50m x 0,80m (0,4m x 0,48m)

cái

4

 

 

Tcấp đông, lnh

Có 02 ngăn 01 đông + 01 lạnh, dung tích: 690 lít.

cái

2

 

 

Máy cắt thịt, cá, xương

cái

2

 

 

Máy xay thịt giò chả

cái

1

 

 

Hệ thống nước lọc

Công suất: 500 lít/ngày

hệ thống

1

 

 

Máy giặt công nghiệp

cái

1

 

1.3

Quỹ Bảo trợ trẻ em

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

cái

2

 

1.4

Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công - Cơ sở 2 ở Lăng Cô

 

 

 

 

Nệm cao su (120x200x7.5)

cái

79

 

 

Nệm cao su (160x200x7.5)

cái

1

 

 

Hệ thống bếp công nghiệp

HT

1

 

 

Tivi Smart 65 inch

cái

2

 

 

Hệ thống camera (gồm 32 cái có độ phân giải 1920 x 1080)

HT

1

 

 

Hệ thống âm thanh hội trường

HT

1

 

 

Ghế massage (khối lượng: 150 kg)

cái

8

 

 

Giường đa năng (trọng lượng 60kg)

cái

8

 

 

Máy chạy bộ đơn năng

cái

5

 

 

Máy giặt công nghiệp 32kg

cái

1

 

 

Máy giặt 10,5 kg, công nghệ inverter

cái

2

 

2

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ số hóa

bộ

1

 

 

Hệ thống PCCC, máy bơm + 8 dây và vòi phun nước PCCC

bộ

1

 

 

Máy phôtô A0

máy

1

 

 

Máy phôtô

máy

1

 

 

Máy Scan khổ A3

máy

1

 

 

Máy in A3

máy

1

 

 

Máy Scan 2 mặt

máy

1

 

 

Máy Scan màu

máy

1

 

 

Máy chiếu + màn hình

bộ

1

 

 

Camera quan sát phòng đọc, hành lang

bộ

1

 

 

Hệ thống điện sáng

bộ

1

 

 

Ổ cứng ngoài 4T

2

 

 

Tủ hút chân không (xử lý tài liệu lưu trữ khi nhập kho)

tủ

1

 

 

Bộ tích điện UPS

bộ

1

 

 

Điều hòa không khí

bộ

2

 

 

Máy hút ẩm

cái

2

 

 

Máy hút bụi

cái

2

 

 

Xe đẩy tài liệu chuyên dụng

cái

2

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

Thiết bị phòng thí nghiệm

 

 

 

 

Tủ lạnh (mát) PTN

Cái

2

 

 

Máy lọc nước siêu sạch + phụ kiện

Cái

1

 

 

Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta

Bộ

2

 

 

Máy ly tâm

Chiếc

2

 

 

Thiết bị TOC

Bộ

2

 

 

Máy phân tích dòng liên tục

Bộ

2

 

 

Hệ thống LC-ICP/MS

Bộ

2

 

 

Hệ thống phát điện dự phòng

Bộ

3

 

 

Kính hiển vi

Chiếc

3

 

 

Máy sinh khí N2

Bộ

2

 

 

Máy sinh khí H2

Bộ

2

 

 

Máy trích ly béo tự động

Bộ

2

 

 

Hệ thống đếm tổng lượng vi sinh vật tự động

Bộ

2

 

 

Máy định danh vi khuẩn bằng phản ứng sinh hóa + Máy nhuộm gram tự động

Bộ

2

 

 

Hệ thống lọc bụi cho phòng cân sạch

Bộ

2

 

 

Bếp hồng ngoại

Cái

6

 

 

Hệ thống bơm mẫu tự động cho thiết bị GC/MS

Bộ

2

 

 

Thiết bị rửa mặt kết hợp tắm khẩn cấp

Cái

1

 

 

Máy lắc trộn dạng quay trống

Cái

3

 

 

Thiết bị chiết siêu tới hạn

Bộ

2

 

 

Lò phá mẫu vi sóng

Bộ

3

 

 

Bể điều nhiệt

Cái

2

 

 

Máy lắc đứng (bình chiết quả lê)

Cái

2

 

 

Máy chiết lỏng áp suất cao

Cái

1

 

 

Thiết bị làm sạch tự động

Cái

2

 

 

Cân phân tích 5 số

Cái

2

 

 

Máy hút ẩm

Cái

8

 

 

Máy nước cất 2 lần

Cái

2

 

 

Tủ ủ BOD

Cái

3

 

 

Tlạnh sâu

Cái

2

 

 

Cân kỹ thuật

Cái

3

 

 

Tủ ủ vi sinh

Cái

4

 

 

Thiết bị phòng hiện trường

 

 

 

 

Máy đo khí thải ống khói, phụ kiện

Bộ

1

 

 

Bộ khí chuẩn máy đo khí thải ống khói

Bộ

2

 

 

Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn

Bộ

1

 

 

Bơm lấy mẫu khí

Cái

2

 

 

Máy đo độ ồn có tích giải tn

Cái

1

 

 

Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (kênh h)

Cái

1

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn (100 - 800 L/phút)

Cái

1

 

 

Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 20μm

Cái

1

 

 

Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 63μm

Cái

1

 

 

Máy đo độ sâu cầm tay

Cái

1

 

 

Máy định vị Garmin

Cái

2

 

 

Máy đo vi khí hậu

Cái

1

 

 

Máy đo suất liều bức xạ

Cái

1

 

 

Máy đo điện từ trường

Cái

1

 

 

Cân kỹ thuật

Cái

1

 

 

Bộ lấy mẫu đất theo tầng

Bộ

2

 

 

Máy ảnh, quay phim kỹ thuật số

Cái

2

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước đơn ống

Bộ

2

 

 

Hệ thống thiết bị lấy mẫu nước loại 6 ống

Bộ

2

 

 

Thiết bị đo mực nước ngầm bằng sóng siêu âm

Cái

2

 

 

Hệ thống đo đa chỉ tiêu chất lượng nước biển tại hiện trường (có tổng lượng tảo, tảo lam, Chất huỳnh quang (fDOM)

Bộ

2

 

 

Hệ thống đo đa chỉ tiêu chất lượng nước biển tại hiện trường

Bộ

2

 

 

Bộ lấy mẫu nước mặt theo tầng

Bộ

3

 

 

Cáp cơ điện và tời chuyên dụng

Bộ

2

 

 

Lưới thu to

Cái

3

 

 

Bộ đo lưu tốc dòng chảy trên biển

Bộ

2

 

 

Thiết bị đo lưu lượng kênh hở

Cái

2

 

 

Thiết bị phòng dữ liệu

 

 

 

 

Máy chủ

Bộ

1

 

 

Máy tính để bàn phục vụ cài đặt phần mềm quản trị

Cái

3

 

 

Máy tính xách tay phục vụ theo dõi, quản lý, xử lý dữ liệu

Cái

2

 

 

Màn hình hiển thị dữ liệu

Cái

6

 

 

Đầu thu tín hiệu camera

Cái

2

 

4

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

4.1

Văn phòng Sở KH&CN

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Cái

1

 

4.2

Trung tâm Kỹ thuật TĐC

 

 

 

 

Bộ đe kiểm định súng bắn bê tông

Bộ

1

 

 

Cung lực chuẩn 60KN

Bộ

1

 

 

Hệ thống kiểm lực kế chuẩn điện từ kiểm định máy kéo nén

Bộ

1

 

 

Thiết bị kiểm định đồng hồ số

Bộ

1

 

 

Bàn kiểm công tơ điện tự động kỹ thuật số 1 pha 6 vị trí

cái

1

 

 

Bàn kiểm công tơ điện xoay chiều 1 pha

Cái

1

 

 

Bàn kiểm công tơ nước lạnh 20 vị trí

cái

1

 

 

Bàn tạo áp

cái

1

 

 

Bàn tạo áp BT 400

cái

1

 

 

Bình chuẩn dung tích hạng 2 kiểu chảy tràn loại 50 lít bằng Inox

Bộ

1

 

 

Cân bàn

Cái

1

 

 

Cân kỹ thuật điện tử

Cái

1

 

 

Cân kỹ thuật hiện số

cái

1

 

 

Chuẩn áp suất hiện số EURO TRON

Bộ

1

 

 

Chuẩn dung tích 1000 lít bằng Inox

Bộ

1

 

 

Chuẩn dung tích 2000 lít

Bộ

1

 

 

Chuẩn dung tích 260 lít

Bộ

1

 

 

Công tơ xoay chiều 1 pha điện tử

Bộ

1

 

 

Cung lực chuẩn 30KN

Bộ

1

 

 

Máy nén thủy lực

Cái

1

 

 

Quchuẩn hạng 4

Bộ

1

 

 

Quả chuẩn hạng 4 (2000kg)

Bộ

1

 

 

Quả chuẩn hạng 4(2040kg)

Bộ

1

 

 

Quả chuẩn hạng 4(3000kg)

Bộ

1

 

 

Quả chuẩn hạng 4(4000kg)

Bộ

1

 

 

Quả chun hạng 4(500kg)

Bộ

1

 

 

Quả chuẩn hạng 4(5500kg)

Bộ

1

 

 

Thiết bị đo bụi điện tử hiện số

Cái

1

 

 

Thiết bị do độ ồn cầm tay

Cái

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm định huyết áp kế

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm định taximet

Cái

1

 

 

Thiểt bị kiểm tra an toàn điện

Cái

1

 

 

Thiết bị lấy mẫu môi trường

Cái

1

 

 

Thước mét chuẩn

cái

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ 16 kênh cấp chính xác cao kèm can nhiệt dạng dây mềm

Cái

1

 

 

Bộ thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng và các buồng nhiệt tới 140 độ C

Bộ

1

 

 

Bộ thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn cho nhiệt kế y học (thủy ngân - thủy tinh)

Bộ

1

 

 

Bộ thiết bị chuyên dụng xách tay sử dụng hiệu chuẩn nhiệt bức xạ hồng ngoại

Bộ

1

 

 

Thiết bị đo tia cực tím có ghi dữ liệu

Cái

1

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng kết hợp tai cực tím UV

Bộ

1

 

 

Bộ thiết bị chuẩn kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt (gồm 14 thấu kính chuẩn)

Bộ

1

 

 

Đồng hồ đếm thời gian có độ chính xác cao

cái

1

 

4.3

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

 

 

 

 

Tủ trưng bày chuyên dùng

Cái

5

 

 

Máy điều hòa nhiệt độ 2HP

Cái

3

 

 

Máy hút ẩm

Cái

2

 

 

Máy photocopy

Cái

1

 

 

Hệ thống camera quan sát

Bộ

1

 

 

Tủ sấy mẫu

Cái

1

 

 

Máy quay phim

Cái

1

 

 

Máy chiếu Projector, màn chiếu, bút, dây

Bộ

1

 

 

Hệ thống âm thanh phòng truyền thông, phòng mẫu (loa, micro,...)

Bộ

1

 

 

Ti vi lớn 49 - 55 inch

Cái

3

 

4.4

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KH&CN

 

 

 

 

Nồi hơi đốt dầu Diezel, 200kg hơi/h

Cái

1

 

 

Nồi khử trùng nguyên liệu trồng nấm 3m3

Cái

1

 

 

Giá khay nồi khử trùng nguyên liệu trồng nấm 3m3 bằng Inox

Cái

1

 

 

Nồi luộc thóc xử lý nguyên liệu D1 000, H600 inox

Cái

1

 

 

Nồi thanh trùng nguyên liệu sn xuất giống 1m3

Cái

1

 

 

Giá khay nồi thanh trùng nguyên liệu sản xuất giống 1m3 bằng inox

Cái

1

 

 

Vật liệu đường ống dầu hơi và các phụ kiện

Ống

1

 

 

Cụm thiết bị xử lý bụi và nước nồi hơi

Bộ

1

 

 

Máy trộn nguyên liệu sản xuất giống

Cái

1

 

 

Nồi hấp khử trùng, sản xuất giống nhỏ

Cái

1

 

 

Tủ cấy vô trùng, màng lọc (làm giống cấp I+II)

Cái

1

 

 

Máy trộn nguyên liệu nuôi trồng nấm

Cái

1

 

 

Máy sàng nguyên liệu

Cái

1

 

 

Máy đóng túi bịch nấm

Cái

1

 

 

Lò sấy nấm công nghiệp bằng than

Cái

1

 

 

Bàn Inox chế biến nấm, rau, quả

Cái

1

 

 

Ghế inox

Cái

1

 

 

Tấm 50 lít

Cái

1

 

 

Tủ lạnh Nhật-Việt Nam liên doanh

Cái

1

 

 

Điều hòa 18.000 BTU

Cái

1

 

 

T bo ôn giống cây, hoa, nấm,...

Cái

1

 

 

Nồi hấp khử trùng

Cái

1

 

 

Tủ ấm 100 lít

Cái

1

 

 

Tủ ấm 200 lít (VM 05.200TA) Công suất: 600W

Cái

1

 

 

Tủ cấy vô trùng, màng lọc không khí. Gió thổi ngang, kích thước: (2600x626x880)mm

Cái

1

 

 

Máy sục khí

Cái

1

 

 

Thiết bị phối trộn nguyên liệu và dịch VSV

Cái

1

 

 

Hệ thống lên men xốp FD10

thống

1

 

 

Tủ sấy

Cái

1

 

 

Máy nghiền mịn - Việt Nam, công suất 300 kg/giờ

Cái

1

 

 

Điều hòa Carier. Công suất 18.000 BTU-02HP, 01 chiều, 2 cục.

Cái

1

 

 

Máy băm nguyên liệu (bèo, rom, rạ) 6TPH-GC-4A. Công suất 500 kg/giờ

Cái

1

 

 

Máy trộn nguyên liệu. LithoPore 1000 PRO/PRO 1,4. Công suất 10m3/giờ

Cái

1

 

 

Máy nghiền phân HCSH (2 tấn/giờ)

Cái

1

 

 

Băng tải

Cái

1

 

 

Máy vê viên sản phẩm. Năng suất 250 kg/giờ

Cái

1

 

 

Hệ thống sấy khô phân HCVS bằng không khí. Năng suất 4 tấn/mẽ

H/ thống

1

 

 

Máy đóng túi phân HCSH (PRS T450-VN) 220V, bán tự động. Công suất: 50 bao/h

Cái

1

 

 

Máy đánh tơi (5 tấn/ngày)

Cái

1

 

 

Thiết bị đo suất liều phóng xạ

Cái

1

 

 

Máy hút ẩm

Cái

1

 

 

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K

Cái

1

 

 

Hệ thống sắc ký khí

Cái

1

 

 

Tủ sấy điện t(đối lưu tự nhiên)

Cái

1

 

 

Lò nung điện tử

Cái

1

 

 

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

 

 

Máy phá mẫu điều nhiệt

Cái

1

 

 

Kính hiển vi sinh học (2 mắt)

Cái

1

 

 

Nồi hấp khử trùng

Cái

1

 

 

Tủ lạnh thường 130 lít

Cái

1

 

 

Tủ ấm nuôi vi sinh vật

Cái

1

 

 

Máy khuấy từ và gia nhiệt

Cái

1

 

 

Máy lắc tròn có tđiều nhiệt

Cái

1

 

 

Cân phân tích điện tử (chuẩn nội)

Cái

1

 

 

Cân kỹ thuật điện tử

Cái

1

 

 

Pipetman

Cái

1

 

 

Hệ thống lên men 80 lít

H/ thống

1

 

 

Máy đo pH để bàn

Cái

1

 

 

Máy sấy chế phẩm sinh học bằng hút chân không

Cái

1

 

 

Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Cái

1

 

 

Máy quang phổ tử ngoại - Khả kiến 2 chùm tia (UV-VIS)

Cái

1

 

 

Máy chưng cất đạm tự động

Cái

1

 

 

Phụ kiện sắn ký lỏng cao áp HPLC Classbv

Cái

4

 

 

Tủ cấy vô trùng (Tủ an toàn sinh học Class II)

Cái

1

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn: 100 - 800 lít/phút (LPM)

Cái

1

 

 

Máy đo khí thải đa chỉ tiêu

Cái

1

 

 

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay

Cái

1

 

 

T hút khí độc

Cái

1

 

 

Bếp cách thủy

Cái

1

 

 

Bể rửa siêu âm

Cái

1

 

 

Máy nghiền mẫu phân tích

Cái

1

 

 

Thiết bị đo lưu lượng dòng nước hở

Cái

1

 

 

Thiết bị định vụ GPS

Cái

1

 

 

Máy quay film

Ci

1

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

 

 

Máy tính xách tay

Cái

1

 

 

Máy photo copy

Cái

1

 

5

Sở Văn hóa và thể thao

 

 

 

5.1

Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

My Scan thông minh

cái

1

Trang bị mới phòng nghiệp vụ phục vụ công tác sao chụp hiện vật, ảnh...

 

Máy vi tính cấu hình cao

cái

6

- 01 cái dùng để kết nối camera an ninh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- 05 cái trang bị bổ sung phòng Thông tin tư liệu phục vụ học sinh, sinh viên đến khai thác thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Camera giám sát: gồm 07 camera; Đầu ghi; Adapter; VIVANCO RG6 Standard Shield Coaxial cable; dây điện nguồn cấp đến Camera; máng điện; HDD chuyên dùng cho đầu ghi hình; phụ kiện bao gồm rắc đấu cho camera; 01 Cây CPU truy xuất hình ảnh; 01 màn hình hiển thị; nhân công lắp đặt.

Bộ

2

Tại 02 di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ và 112 Mai Thúc Loan

 

Máy Photocoppy

cái

1

Trang bị phục vụ công tác chuyên môn

 

Biển bng led ma trận 3 màu P10

m2

7,5

Dùng tuyên truyền ngoài trời tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 07 Lê Lợi Huế

 

Máy in màu đa năng

cái

1

Trang bị kho tư liệu phòng nghiệp vụ làm đề cương, maket, hồ sơ ...phục vụ triển lãm, kho tư liệu, hồ sơ di tích....

 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu mở rộng

cái

1

Trang bị phục vụ công tác lưu trữ tư liệu, hiện vật

5.2

Trường Trung cấp thể dục thể thao Huế

 

 

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

2

Phục vụ huấn luyện, đào tạo

 

Máy tính để bàn cấu hình cao

Bộ

15

 

Máy chạy bộ

Cái

2

 

Bộ thiết bị chấm điểm môn Taekwondo

Bộ

1

 

Thiết bị thi đấu theo quy định môn Taekwondo

Bộ

1

 

Máy chiếu

Chiếc

1

5.3

Bảo tàng Mỹ thuật Huế

 

 

 

 

Phòng Trưng bày Hướng dẫn

 

 

 

 

Bục, kệ trưng bày tác phẩm

Bộ

2

 

 

My ảnh

Chiếc

1

 

 

Loa treo tường công suất 1000W

Chiếc

2

 

 

Đầu công suất sound, công suất 2500W

Chiếc

1

 

 

Phòng Nghiên cứu Bảo quản

 

 

 

 

Máy photocopy

Chiếc

1

 

 

Máy điều hoà phục vụ công tác bảo quản tác phẩm

Chiếc

5

 

 

Bục, kệ bảo quản tác phẩm

Bộ

2

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

4

 

 

Máy ảnh

Chiếc

1

 

 

Máy hút bụi

Cái

2

 

 

Hệ thống thiết bị cần đầu tư cho 2 cơ sở (15 Lê Lợi và 17 Lê Lợi)

 

Cơ sở 1: Số 15 Lê Lợi Huế

 

 

 

 

Hệ thống điều hòa

HT

1

 

 

Hệ thống đèn chiếu mỹ thuật

HT

1

 

 

Nâng cấp hệ thống PCCC

HT

1

 

 

Hệ thống cửa cuốn chống trộm

HT

1

 

 

Cơ sở 2: Số 17 Lê Lợi Huế

 

 

 

 

Hệ thống camera

HT

1

 

 

Hệ thống chống trộm

HT

1

 

 

Hệ thống PCCC

HT

1

 

 

Hệ thống âm thanh phục vụ công tác chuyên môn

HT

1

 

 

Hệ thng cửa cuốn chống trộm 2 lớp

HT

1

 

5.4

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh

 

 

 

 

Máy móc thiết bị chuyên dùng sử dụng trong Hội trường:

 

 

 

 

Thiết bị ánh sáng:

 

 

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng

Cái

1

 

 

Công suất đèn sân khấu

Cái

4

 

 

Bộ công suất đèn

Bộ

2

 

 

Đèn moving head Beam 350 3in1

Bộ

20

 

 

Đèn follow siêu sáng

Bộ

2

 

 

Đèn pha rọi ngoài trời 2500W

Bộ

2

 

 

Các thiết bị khác

 

 

 

 

Điều hòa tủ đứng TB1A, 1 chiều 4.8000Btu

Cây

6

 

 

Màn hình led T3 out door, lắp cabin có thể di chuyển

m2

105

 

 

Máy chiếu

Bộ

2

 

 

Máy phát điện 100KVA 80KW 3 pha

Cái

1

 

 

Khung treo hình chữ nhật, khung nhôm, 4 trụ, 1 trụ 10m.70m đà ngang

Bộ

1

 

 

Khung nhôm, 2 trụ, 1 trụ 10m: 2x 10=20m, chân chõi

Bộ

1

 

 

Bộ bàn ghế gỗ phục vụ đại hội (bàn đoàn chủ tịch, thư ký) (12 bàn + 25 ghế)

Bộ

1

 

 

Máy móc thiết bị chuyên dụng sử dụng tại tiền sảnh:

 

 

 

 

Thiết bị ánh sáng

 

 

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng

Cái

1

 

 

Công suất đèn sân khấu

Cái

4

 

 

Bộ công suất đèn và phụ kiện

Bộ

2

 

 

Đèn Beam 350 3in1

Bộ

20

 

 

Đèn follow siêu sáng

Bộ

2

 

 

Các thiết bị khác

 

 

 

 

Máy chiếu

Bộ

2

 

 

Máy phát điện 5KVA

Cái

1

 

 

Khung treo hình chữ nhật, khung nhôm, 4 trụ, 1 trụ 10m.70m đà ngang

Bộ

1

 

 

Khung nhôm, 2 trụ, 1 trụ 10m: 2x10=20m

Bộ

1

 

 

Bộ bàn ghế gỗ phục vụ đại biểu lãnh đạo

Bộ

1

 

 

Máy móc thiết bị chuyên dùng sử dụng cho Đội Tuyên truyền Lưu động

 

 

 

 

Thiết bị ánh sáng

 

 

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng

Ci

1

 

 

Bộ công suất đèn và phụ kiện

Bộ

2

 

 

Công suất đèn sân khấu

Cái

2

 

 

Đèn moving head Beam

Bộ

10

 

 

Đèn follow siêu sng

Bộ

1

 

 

Đèn pha rọi ngoài trời - 2500W

Bộ

2

 

 

Các thiết bị khác

 

 

 

 

Máy chiếu

Bộ

2

 

 

Máy phát điện 5KVA

Cái

1

 

 

Khung treo đèn 2 chân quay (4 cái)

Bộ

1

 

 

Khung treo loa 2 trụ treo loa (1 trụ 10m)

Bộ

1

 

6

Sở Xây dựng

 

 

 

6.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy đa năng photocopy, in

 

1

Phục vụ công tác thẩm định

 

Máy in màu khổ lớn

 

2

 

 

Máy quay phim (và phụ kiện)

 

1

 

 

Hệ thống màn hình Led trnh chiếu

 

1

Phục vụ trình chiếu quy hoạch

 

Máy tính bảng IPAD cấu hình cao

 

5

Xử lý phản ánh hiện trường trên Huế-S, Huế-G

 

Máy tính Laptop cấu hình cao

 

1

 

6.2

Chi cục Giám định xây dựng

 

 

 

 

Máy đo vết nức

 

1

 

 

Máy quét laze

 

1

 

6.3

Thanh tra Xây dựng

 

 

 

 

Máy toàn đạc

 

1

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

7.1

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ

 

 

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng đeo vai

Chiếc

5

 

 

Bình bơm nước đeo vai có động cơ

Cái

10

 

 

Máy phát điện

Bộ

2

 

 

Xe máy

Cái

3

 

 

Hệ thống cột ăng ten

Cái

1

 

 

Máy phát điện năng lượng mặt trời

Bộ

2

 

 

Ghe máy

Chiếc

1

 

 

Hệ thống bơm xịt PCCCR

Bộ

3

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

5

 

 

Máy quay camera

Chiếc

2

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Điện thoại vệ tinh

Chiếc

2

 

7.2

Ban quản lý Cảng cá

 

 

 

 

Máy cắt c

Cái

3

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy phát điện

Bộ

2

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số chống nước

Cái

3

 

7.3

Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La

 

 

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Hệ thống Pin năng lượng mặt trời

Bộ

4

 

 

Máy định vị (GPS màu)

Chiếc

10

 

 

Máy tính bảng (Cài phần mềm)

Chiếc

8

 

 

Máy nh

Chiếc

6

 

 

Máy bộ đàm con

Chiếc

10

 

 

Máy bơm nước (PCCCR)

Chiếc

10

 

 

Máy cắt cỏ (PCCCR)

Chiếc

5

 

 

Máy thổi gió đeo vai (PCCCR)

Chiếc

10

 

 

Máy phát điện

Chiếc

1

 

 

Máy cưa gỗ (PCCCR)

Chiếc

5

 

 

Xe máy (các trạm, p.QLBVR)

Chiếc

10

 

 

Máy bộ đàm mẹ

Máy

10

 

 

Máy tính xách tay (Cấu hình cao xử lý số liệu)

Cái

5

 

 

Máy vi tính để bàn (Cấu hình cao để xử lý số liệu)

Cái

5

 

 

Máy bẫy ảnh tự động

Cái

20

 

 

Hệ thống âm thanh: Thùng loa, Am ly, mic,

Bộ

1

 

 

Ghe máy

Chiếc

3

 

 

Điện thoại vệ tinh

Chiếc

4

 

7.4

Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới

 

 

 

 

Máy bơm nước áp lực + Đầu phun áp lực + Dây bơm

Cái

2

 

 

Máy định vị (Màu và Đen trắng)

Cái

20

 

 

Máy tính bảng

Cái

20

 

 

Flycam (Máy bay điều khiển từ xa kiểm tra và kiểm tra địa hình cháy rừng,...)

Cái

2

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Cái

4

 

7.5

Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông

 

 

 

 

Máy định vị GPS màu

Cái

7

 

 

Máy cưa xăng

Cái

2

 

 

Máy bơm nước PCCCR

Cái

4

 

 

Máy thổi gió đeo vai có động cơ

Cái

2

 

7.6

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương

 

 

 

 

Máy định vị

Cái

8

 

 

Máy tính bảng

Cái

6

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

6

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

3

 

 

Ống nhòm đo khoảng cách

Cái

4

 

 

Máy quay Camera

Bộ

4

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

4

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Cái

8

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

8

 

 

Máy thổi gió cầm tay

Cái

12

 

 

Máy thổi gió đeo vai

Cái

8

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây

Chiếc

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Cái

3

 

 

Máy phát điện

Bộ

3

 

 

Xe máy

Cái

 

 

 

Bể chứa nước cao su di động PCCCR

Cái

3

 

7.7

Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

 

 

 

 

Bồn nước PCCCR 2000 lít và đế

Bộ

10

 

 

Máy đnh vị

Cái

10

 

 

Hệ thống Camera gim sát

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

10

 

 

Máy quay phim Sony 4K HDR FDR- AX700

Cái

2

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Ci

10

 

 

Xe máy trang bị hệ thống chữa cháy cơ giới

Cái

4

 

 

Hệ thống máy và ống kính quan sát các điểm cháy rừng

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay

Cái

3

 

 

Máy Phát điện

Cái

1

 

 

Máy tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Cái

3

 

 

Hệ thống Flycam phục vụ công tác PCCCR

Cái

3

 

7.8

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

30

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao đxử lý số liệu

Bộ

30

 

 

Máy định vị GPS

Cái

100

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

20

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

50

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

15

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

15

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

150

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

150

 

 

Máy bơm PCCCR

Cái

15

 

 

Máy quay Camera

Bộ

20

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

20

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

50

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

20

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

20

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

20

 

 

Thiết bị di động vệ tinh

Bộ

20

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

5

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

20

 

 

Máy tính bảng

Cái

150

 

 

Flycam

Cái

20

 

 

Server - Máy chủ đặc chủng cho phần mềm cảnh báo cháy rừng;

Bộ

1

 

 

Ghe máy

Chiếc

10

 

 

Máy phát điện

Cái

10

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Máy bẫy ảnh

Cái

50

 

 

Telecope (gắn chòi canh lửa rừng, quan sát động vật từ xa)

Cái

20

 

7.9

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

B

2

 

 

Máy định vị GPS

Cái

2

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

1

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

1

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy quay Camera

Bộ

1

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

1

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

1

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

1

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

1

 

 

Hệ thống Camera gim sát

Bộ

1

 

 

Thiết bị di động vệ tinh

Bộ

1

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

2

 

 

My tính bảng

Cái

5

 

7.10

Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

My đnh v GPS

Cái

20

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

5

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Ci

4

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

10

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

10

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

10

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

5

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

5

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

20

 

 

Flycam

Cái

5

 

 

Máy bẫy ảnh

Cái

50

 

 

Máy phát điện

Cái

5

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Telecope (gắn chòi canh lửa rừng, quan sát động vật từ xa)

Cái

5

 

 

Ghe máy

Chiếc

5

 

 

Điện thoi vệ tinh

Cái

10

 

7.11

Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

5

 

 

Máy tính bàng có cấu hình cao

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy đnh vị GPS

Cái

10

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

5

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

2

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

3

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Ghe máy

Chiếc

1

 

7.12

Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng số 1

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

5

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

Máy đnh vị GPS

Cái

5

 

 

Máy chiều Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loi 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

1

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy quay Camera

Bộ

2

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoi

Chiếc

2

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

5

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

5

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

1

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

2

 

 

Thiết bị di động vệ tinh

Bộ

2

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

2

 

 

Máy tính bng

Cái

5

 

 

Ghe máy

Chiếc

1

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

2

 

7.13

Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La

 

 

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

8

 

 

Máy định vị GPS

Cái

10

 

 

Ghe máy

Chiếc

2

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

5

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

4

 

 

Máy tính bảng

Cái

10

 

 

Máy bơm nước vòi phun áp suất

Cái

2

 

 

My cắt cỏ ( PCCCR )

Cái

2

 

 

Máy quay Camera

Cái

5

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Ống nhòm quan sát rừng ban đêm có hồng ngoại

Cái

5

 

 

Fly cam

Cái

5

 

 

Xe máy chngười chữa cháy

Chiếc

20

 

7.14

Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lc + dây bơm

Cái

7

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

8

 

 

Máy định vị GPS

Cái

25

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

2

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loi 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

B

6

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

4

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

15

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

15

 

 

Máy quay Camera

Bộ

7

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoi

Chiếc

5

 

 

Máy cưa xăng chặt hcây làm đường băng cản lửa

Chiếc

5

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

10

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

5

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

5

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

15

 

 

Flycam

Cái

10

 

 

Máy phát điện

Cái

3

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Telecope (gắn chòi canh la rừng, quan sát động vật từ xa)

Cái

5

 

 

Ghe máy

Chiếc

5

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

5

 

7.15

Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

5

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

Máy định vị GPS

Cái

20

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

5

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Ci

4

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

5

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

10

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

10

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

5

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

2

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

20

 

 

Flycam

Cái

5

 

 

Máy phát điện

Cái

5

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Telecope (gắn chòi canh lửa rừng, quan sát động vật từ xa)

Cái

5

 

 

Ghe máy

Chiếc

5

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

10

 

7.16

Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

2

 

 

Máy định vị GPS

Cái

5

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

2

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

1

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

5

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

5

 

 

Máy bơm PCCCR

Cái

5

 

 

Máy quay Camera

Bộ

2

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

2

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

5

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

3

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

2

 

 

Thiết bị di động vệ tinh

Bộ

5

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao

Bộ

5

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

3

 

 

Máy tính bảng

Cái

5

 

 

Flycam

Cái

1

 

 

Ghe máy

Chiếc

1

 

 

Máy phát điện

Cái

1

 

 

Xe máy chngười chữa cháy

Chiếc

20

 

7.17

Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng số 2

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

5

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

2

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm

Chiếc

5

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

5

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

5

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

2

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

10

 

 

Flycam

Cái

10

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

5

 

 

Máy định vị vệ tinh

Chiếc

5

 

 

Máy phát điện

Cái

8

 

 

Bình chữa cháy đeo vai

Cái

10

 

 

Bình bơm nước đeo vai

Cái

10

 

7.18

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

1

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

3

 

 

Máy định vị GPS

Cái

5

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loi 50 W)

Cái

2

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

1

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

1

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

14

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

10

 

 

Máy quay Camera

Bộ

1

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm

Chiếc

1

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

2

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

2

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

2

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng cấu hình cao

Cái

5

 

 

Flycam

Cái

1

 

 

Máy phát điện

Cái

1

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

2

 

7.19

Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

10

 

 

Máy định vị GPS

Cái

20

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

10

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

3

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

6

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

15

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

15

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

20

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

4

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

10

 

 

Máy tính bảng cấu hình cao

Cái

30

 

 

Ghe máy

Chiếc

5

 

 

Đò máy

Chiếc

5

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

10

 

 

Bình chữa cháy đeo vai

Cái

20

 

 

Bình bơm nước đeo vai

Cái

20

 

 

Máy phát điện

Cái

10

 

7.20

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

10

 

 

Máy định vị GPS

Cái

25

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

5

 

 

Máy đo độ cao điểm cháy bằng laze

Cái

4

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

30

 

 

Máy quay Camera

Bộ

5

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

10

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản lửa

Chiếc

10

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

10

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

5

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

4

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

10

 

 

Máy tính bảng cấu hình cao

Cái

25

 

 

Flycam

Cái

5

 

 

Máy bẫy ảnh

Cái

20

 

 

Máy phát điện

Cái

5

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Telecope (gắn chòi canh lửa rừng, quan sát động vật từ xa)

Cái

5

 

 

Ghe máy

Chiếc

5

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

10

 

7.21

Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà

 

 

 

 

Máy bơm + đầu phun áp lực + dây bơm

Cái

10

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

5

 

 

Máy định vị GPS

Cái

15

 

 

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

 

Máy bộ đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W)

Cái

5

 

 

Hệ thống cột Ăngten

Bộ

3

 

 

Máy đo độ cao đim cháy bằng laze

Cái

4

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy bơm nước chữa cháy đeo vai

Chiếc

20

 

 

Máy quay camera

Bộ

4

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng ban đêm có hồng ngoại

Chiếc

10

 

 

Máy cưa xăng chặt hạ cây làm đường băng cản la

Chiếc

10

 

 

Máy cắt thực b

Chiếc

10

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

3

 

 

Amply, mixer, loa, micro (Hội trường)

Bộ

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

5

 

 

Máy tính bảng

Cái

15

 

 

Máy phát điện

Cái

3

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Ghe máy

Chiếc

3

 

 

Điện thoại vệ tinh

Cái

5

 

7.22

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Cái

15

 

 

Máy tính bảng

Cái

18

 

 

Máy ảnh

Cái

2

 

 

Máy quay phim

Cái

2

 

 

Máy phát điện

Cái

2

 

 

Máy phun nước chữa cháy đeo vai

Cái

15

 

 

Máy thổi gió đeo vai

Cái

15

 

 

Máy thổi gió cầm tay

Cái

15

 

 

Máy bẫy ảnh

Cái

40

 

 

Ghe máy

Chiếc

2

 

 

Xe máy chở người chữa cháy

Chiếc

20

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao

Bộ

5

 

 

Máy vi tính xách tay

Bộ

2

 

 

Máy phát điện

Bộ

1

 

 

Máy ảnh

Cái

2

 

 

Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Bộ

4

 

 

Máy bộ đàm mẹ

Cái

2

 

 

Máy bộ đàm con

Cái

16

 

 

Máy cưa xăng

Cái

2

 

 

Máy cắt thực b

Cái

3

 

 

Hệ thống Anten các trạm quản lý bảo vệ rừng

Cái

4

 

 

Loa di động phục vụ truyền thông

Cái

2

 

 

Máy chiếu Projecter

Cái

1

 

 

Máy bơm PCCCR

Cái

4

 

 

Súng bắn đạn hơi cay

Khẩu

6

 

 

Ống nhòm hồng ngoại

Cái

2

 

 

Điện thoại vệ tinh

Chiếc

4

 

 

Dùi cui điện

Cái

6

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

6

 

7.23

Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy

 

 

 

 

Máy bộ đàm để bàn

Cái

5

 

 

Máy định vị GPS

Cái

5

 

 

Máy định vị GPS

Cái

5

 

 

Máy nổ gắn ghe

Cái

2

 

 

Máy cưa

Cái

3

 

 

Ghe máy

Chiếc

2

 

7.24

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao để xử lý số liệu

Bộ

3

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

1

 

 

Máy Scan

Cái

1

 

 

Máy chiếu không dây

Cái

1

 

8

Sở Du lịch

 

 

 

 

Máy tính bảng

cái

1

Phục vụ công tác thanh tra

 

Máy scan

cái

1

 

 

Máy ảnh

cái

1

 

 

Máy quay cầm tay

cái

1

 

IV

BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

 

 

 

1

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Máy chiếu

Bộ

1

 

 

Máy quay phim

Cái

1

 

 

máy ảnh kỹ thuật số

Cái

2

 

 

my scan

Cái

2

 

 

Máy ghi âm

Cái

2

 

 

Máy tính bảng

Cái

4

 

 

Hệ thống máy ch

Bộ

1

 

 

Hệ thống camera giám sát

Bộ

1

 

2

Ban Dân tộc

 

 

 

 

Hệ thng Camerra giám sát

Bộ

1

 

 

Thiết bị máy ch (CPU, noritor, keyboard, mouse,...)

cái

1

 

 

Thiết bị máy trạm (máy tính phục vụ phn mềm có cấu hình cao

Bộ

2

 

3

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh

 

 

 

 

Máy đo mực nước tự động

cái

10

 

 

Máy đo gió, bão Young

cái

5

 

 

Máy đo mưa tự động

cái

5

 

 

Máy toàn đạc định vị vệ tinh GPS (01 bộ gồm 3 máy)

Bộ

1

 

 

Máy tính cấu hình cao (server)

cái

2

 

 

Máy phát điện d phòng

cái

3

 

 

Hệ thống báo cháy tự động

Bộ

2

 

 

Hệ thng camera và đầu ghi hình

cái

3

 

4

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

 

 

 

 

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp

 

 

 

 

Máy đo độ màu (sử dụng phòng thí nghiệm của Nhà máy xử lý nước thải)

Cái

1

 

 

Máy phát điện

Cái

1

 

 

Bơm axit + bộ ng hút

Bộ

1

 

 

Bơm chìm

Cái

1

 

5

Trường Cao đẳng Y tế

 

 

 

 

Máy soi tay

Cái

4

 

 

Bồn rửa tay nội khoa

Cái

3

 

 

Bồn rửa tay ngoại khoa

Cái

3

 

 

Hộp xông hơi formol

Cái

3

 

 

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp dùng Paracetic acid

Cái

3

 

 

Nồi hấp Autoclave

Cái

3

 

 

Máy tiệt khuẩn Ethylen oxid

Cái

3

 

 

Tủ lưu trữ đồ vải

Cái

4

 

 

Máy giặt đồ vải (máy giặt công nghiệp)

Cái

3

 

 

Mô hình bộ phận sinh dục nam, nữ

Cái

3

 

 

Mô hình thụt tháo

Cái

3

 

 

Máy hút đàm dãi

Cái

3

 

 

Mô hình đặt nội khí quản

Cái

3

 

 

Mô hình bệnh nhân nam và nữ

Cái

4

 

 

Giường hỗ trợ tắm gội

Cái

3

 

 

Đèn chiếu tia hồng ngoại, tngoại

Cái

4

 

 

Máy massage toàn thân

Cái

3

 

 

Giường đa năng

Cái

4

 

 

Máy hỗ trợ nâng và di chuyển bệnh nhân liệt

Cái

3

 

 

Monitoring

Cái

3

 

 

Máy đo điện tim

Cái

3

 

 

Bơm tiêm điện

Cái

3

 

 

Mô hình người bệnh đa năng

Cái

4

 

 

Mô hình người bệnh điện tử

Cái

4

 

 

Mô hình tiêm trong da

Cái

7

 

 

Mô hình tiêm dưới da

Cái

7

 

 

Mô hình tiêm bắp thịt sâu điện tử

Cái

6

 

 

Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch

Cái

7

 

 

Mô hình đặt sonde dạ dày

Cái

5

 

 

Mô hình chăm sóc răng miệng

Cái

4

 

 

Mô hình thay băng rửa vết thương

Cái

4

 

 

Giường đa năng điện tử

Cái

3

 

 

Máy hút đờm dãi

Cái

3

 

 

Mô hình rửa dạ dày

Cái

3

 

 

Mô hình cp cứu ngừng hô hấp-tuần hoàn

Cái

3

 

 

Máy phân tích khí máu tự động ABL80

Cái

3

 

 

Máy ly tâm Centrifuge 5424R (Eppendorf)

Cái

3

 

 

Tủ ấm CO2 C170

Cái

3

 

 

Máy ly tâm NF800

Cái

3

 

 

Máy đọc ELISA PR2100

Cái

3

 

 

Máy ly tâm tubes 15 ml

Cái

3

 

 

Máy ly tâm tubes 1,5 ml

Cái

3

 

 

Kính hiển vi soi ngược

Cái

3

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

4

 

 

Micropipette điều chỉnh được thể tích các loại: 1 - 1l, 20 - 200μl, 100 - 1000μl

Cái

5

 

 

Máy ủ, lắc khay Elisa Stat 2200

Cái

4

 

 

Máy ly tâm MF 80 (Hanil)

Cái

4

 

 

Kính hiển vi huỳnh quang đèn led

Cái

4

 

 

Máy điện di Mupid® One

Cái

4

 

 

Máy ly tâm

Cái

3

 

 

Kính hiển vi quang học

Cái

32

 

 

Tủ sấy

Cái

3

 

 

Máy đo pH cầm tay

Cái

3

 

 

Cân điện tử 2 số

Cái

5

 

 

Cân điện tử 4 số

Cái

3

 

 

Máy khuấy từ

Cái

3

 

 

Máy đóng nang bán tự động

Cái

3

 

 

Đèn soi tử ngoại

Cái

3

 

 

Bể ấm Bain-marrie 60°C

Cái

3

 

 

Cân điện tử

Cái

3

 

 

Máy cất nước

Cái

3

 

 

T lnh 2°C - 8°C Sanyo

Cái

5

 

 

Máy chế viên

Cái

3

 

 

Máy soi cổ tử cung

Cái

4

 

 

Máy siêu âm màu 4D

Cái

3

 

 

Mô hình khám sinh dục nữ

Mô hình

4

 

 

Mô hình thực tập khám phụ khoa

Mô hình

4

 

 

Mô hình các kiểu thế đẻ

Mô hình

3

 

 

Mô hình đỡ đẻ tự động kết nối máy tính

Mô hình

3

 

 

Máy in tốc độ cao

Cái

15

 

 

Ti vi thông minh full HD màn hình lớn

Cái

20

 

 

Máy chiếu

Cái

50

 

 

Máy vi tính cấu hình cao (phục vụ lưu trữ thông tin)

Bộ

20

 

 

Máy ch

Cái

2

 

 

Máy photocopy tốc độ cao

Cái

5

 

 

Am ly, micro, loa phục vụ giảng dạy

Bộ

20

 

 

Điều hòa không khí (bảo quản phòng thực hành)

Cái

25

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

10

 

 

Tủ đựng mô hình

Cái

20

 

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƠN VỊ THUỘC UBND CÁC HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc thiết bị

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

1

UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

 

 

1,1

Khối x

 

 

 

 

Máy Quét

ci

1

 

 

Máy ảnh

cái

1

 

1,2

Khối hành chính

 

 

 

 

Máy ảnh

cái

1

 

 

Máy chiếu

Bộ

1

 

2

UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN

 

 

 

2,1

Khối UBND các xã, thị trấn

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị âm thanh nhà văn hóa

Hệ thống

1

 

 

Hệ thống nước uống tinh khiết

Hệ thống

2

 

2,2

Khối phòng ban, chuyên môn cấp huyện

 

 

 

 

Hệ thống nước uống tinh khiết

Hệ thống

1

 

 

Máy hút bụi

Cái

1

 

3

UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

 

 

3,1

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

Máy quét

cái

1

 

3,2

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

 

Máy quét

cái

1

 

 

Máy định vị GPS

cái

1

 

3,3

Phòng Tài chính Kế hoạch

 

 

 

 

Máy quét

cái

1

 

3,4

Khối xã, thị trấn

 

 

 

 

Máy chiếu

cái

1

 

 

Máy Scan A3

cái

2

 

4

UBND HUYỆN PH VANG

 

 

 

4,1

Định mức chung cho cơ quan, đơn vị cấp huyện

 

 

 

 

Máy quét ảnh và tài liệu (A4)

Cái

1

 

 

Máy projector

Ci

1

 

 

Tivi (loại 40" trở xuống)

Cái

1

 

4,2

Định mức riêng cho cơ quan cấp huyện

 

 

 

 

Văn Phòng HĐND và UBND huyện

 

 

 

 

My ảnh

Cái

1

 

 

Máy hủy tài liệu

Cái

1

 

 

Thiết bị âm thanh Hội trường

Bộ

1

 

 

Tivi (loại 40" trở lên)

Cái

1

 

 

Máy quét ảnh và tài liệu (A3)

Cái

1

 

 

Trung Tâm Văn Hóa -Thông tin và Thể thao

 

 

 

 

Máy quay Camera HD

Bộ

2

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Cái

1

 

 

Máy phát thanh

Cái

1

 

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

 

 

 

Hệ thống xếp hàng tự động

Bộ

1

 

 

Máy phô tô

Cái

1

 

 

Tivi (loại 40" trở lên)

Cái

1

 

 

Máy quét ảnh và tài liệu (A3)

Cái

1

 

 

Đầu đọc mã vạch hồ sơ

Cái

10

 

 

Máy phát điện

Cái

1

 

 

Camera giám sát

Bộ

6

 

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

 

 

 

Máy định vị cầm tay GPS

Cái

1

 

 

Máy in khổ A3

Cái

1

 

 

Máy đo khoảng cách laser

Cái

1

 

4,3

Khối UBND xã, thị trấn

 

 

 

 

Bộ phận 1 cửa cấp Xã

 

 

 

 

Hệ thống xếp hàng tự động

Bộ

1

 

 

Máy phô tô

Cái

1

 

 

Tivi (loại 40" trở lên)

Cái

1

 

 

Máy quét ảnh và tài liệu (A4)

Cái

1

 

 

Máy quét ảnh và tài liệu (A3)

Cái

1

 

 

Đầu đọc mã vạch hồ sơ

Cái

5

 

 

Camera giám sát

Bộ

4

 

 

Máy Projector

Cái

1

 

 

Máy Phát điện

Cái

1

 

5

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

 

 

 

5,1

Nhà thiếu nhi

 

 

 

 

Hệ thống camera

cái

1

 

 

Đàn Piano điện

cái

11

 

5,2

Khối phường, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

Máy chiếu, màn chiều

chiếc/1 đv

1

 

 

Hệ thống âm thanh

chiếc/1 đv

1

 

 

Máy phát điện dự phòng

chiếc/1 đv

1