ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYÊN CHỞ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE 2 – 3 BÁNH THÔ SƠ VÀ 3 BÁNH GẮN MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1982 ;
- Căn cứ Nghị định số 348/NĐ ngày 23-12-1955 của HĐCP về Luật giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ ngày 27-01-1984 của Liên Bộ Nội vụ - Giao thông vậntải về tăng cường trật tự an toàn giao thông ;
- Để bảo đảm an toàn chuyên chở đối với các loại xe 2 – 3 bánh thô sơ và 3 bánhgắn máy, tăng cường trật tự an toàn giao thông ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tạm thời quyđịnh việc chuyên chở của các loại xe 2 – 3 bánh thô sơ và 3 bánh gắn máy nhưsau:

1. Xe đạp :

a) Ngoài người điều khiển chỉđược phép chở thêm 1 người ngồi sau và nếu có ghế ngồi cẩn thận ở phía trước cóthể chở thêm một trẻ em dưới 5 tuổi. Nghiêm cấm các trường hợp sau đây :

- Chở người ngồi ở khung ngangphía trước người điều khiển.

- Ngồi ở gác ba ga điều khiển,hoặc người ngồi trước điều khiển người ngồi sau đạp.

- Vừa điều khiển vừa bế trẻ emtrên tay, hoặc ngồi trên gác ba ga vừa điều kèm giữ trẻ em ngồi trên yên xe.

- Đeo máng hàng hóa cồng kềnh ởtay lái của xe.

b) Được chở hàng hóa trên gác baga ở phía sau nhưng phải ràng buộc chắc chắn. Kích thước của khối hàng hóa đóvề chiều ngang tính từ tâm của vành bánh xe ra mới bên không quá 0,50m; chiềudài tính từ cọc yên ra không quá 0,80m ; chiều cao tính từ gác ba ga lên khôngquá 0,80m.

2. Xe xích lô đạp :

a) Không được chở quá 150kg,được phép chở 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 5 tuổi hoặc 1 người lớn 2 trẻ emdưới 14 tuổi.

b) Được chở hàng hóa trong lòngxe, nhưng phải ràng buộc chắc chắn. Về kích thước: chiều cao tính từ mặt đấtlên không quá tầm mắt người ngồi điều khiển.

c) Trường hợp vừa chở người, vừachở hàng thì không được chở quá 150kg.

3. Xe ba gác đạp, ba gác máy :

a) Ngoài người điều khiển đượcchở thêm 1 người ngồi phía sau để trông coi hàng hóa, tuyệt đối không được chởngười ngồi trong lòng xe.

b) Khi chở hàng hóa trong lòngxe phải sắp xếp gọn gàng, ràng buộc chắc chắn và trọng tải không vượt quá mứcquy định ghi trong giấy phép, chiều cao tính từ mặt đất lên không quá tầm mắtcủa người ngồi điều khiển.

4. Xe xích lô máy :

a) Được phép chở 2 người lới và1 trẻ em dưới 10 tuổi hoặc một người lớn, hai trẻ em dưới 14 tuổi.

b) Được phép chở người và chởhàng hóa trong lòng xe, nhưng trọng tải không ượt quá quy định ghi trong giấyphép và phải ràng buộc chắc chắn, sắp xếp gọn gàng, chiều cao tính từ mặt đấtlên không quá tầm mắt người ngồi điều khiển.

5. Xe đạp thồ :

- Xe đạp thồ hàng hóa thì khôngđược vào khu vực A.

- Khi chở người và chở hàng,phải thực hiện đúng quy định tại điểm 1 điều 1 của qưyết định này.

Điều 2: Người vi phạm cácquy định tại điều 1 trên đây sẽ bị xử lý theo quyết định 213 của Liên Bộ Nội vụ- Giao thông vận tải và những quy định hiện hành.

Điều 3: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốcSở Giao thông vận tải Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, thi hành quyết địnhnày.

Điều 4: Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1986.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh