ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN TẠI TỈNH BÌNHTHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày26/6/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thể dục thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thaotại Tờ trình số 25/TTr-STDTT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy định tạm thờivề quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh BìnhThuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh,Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vậntải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvà các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÁCHOẠT ĐỘNG THỂ THAO GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý đối với cáctổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh các hoạt độngthể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các loại hìnhthể thao giải trí trên biển gồm các hoạt động lặn, dù kéo, dù lượn, ca nô lướtván, lướt ván buồm, lướt ván diều, mô-tô nước, thuyền buồm và những hoạt độngthể thao giải trí khác ở trên và dưới mặt nước biển.

2. Tàu, thuyền thể thao, bóng đá và bóng chuyềnbãi biển của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động dưới hình thức tập luyện,thi đấu, biểu diễn được cơ quan quản lý Nhà nước về thể dục thể thao của tỉnhcho phép thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 3. Quản lý về điều kiện kinh doanh

1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thểthao giải trí trên biển được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầutư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao, Luật Giao thông đường thủy nộiđịa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinhdoanh thể thao giải trí trên biển bao gồm:

a) Có giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, trong đó có đăng ký hoạt động thể thao giải trí trên biển do cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Có đội ngũ huấn luyện viên (HLV), hướng dẫnviên (HDV), nhân viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thaophù hợp với nội dung đăng ký hoạt động:

- Có giấy chứng nhận về khả năng bơi lội, bơicứu hộ do Sở Thể dục thể thao (TDTT) Bình Thuận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch hoặc Liên đoàn Thể thao dưới nước Việt Nam cấp;

- Có giấy chứng nhận là HLV, HDV, thợ lặn về mônlặn, lướt ván buồm, lướt ván diều IKO (Tổ chức Lướt ván diều quốc tế), là cấpcứu viên dưới nước được các Trung tâm Dạy lặn thuộc tổ chức CMAS (Tổ chức Thểthao dưới nước thế giới) cấp.

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuậtcần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngành, nghề đã đăng ký, gồm:

- Có trụ sở, văn phòng, bảng hiệu giao dịch hoạtđộng về lĩnh vực thể thao giải trí trên biển;

- Trong khu vực hoạt động phải có bảng khuyếncáo đặt ở những nơi dễ nhìn thấy và phải có bảng nội quy hoạt động;

- Các phương tiện ca nô, mô-tô nước (Jetsky),thuyền buồm,… (riêng đối với hoạt động lặn phải có dụng cụ máy khí nén, bìnhkhí nén) khi đưa vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phải được các cơ quanchức năng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật baogồm:

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Giấy chứngnhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp theo quyđịnh;

+ Giấy chứng nhận bảo vệ môi trường đối vớiphương tiện thuộc diện phải đăng kiểm do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp theoquy định.

- Người điều khiển ca nô, mô-tô nước phải cóbằng Thuyền trưởng hoặc bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phươngtiện điều khiển theo quy định pháp luật hiện hành;

- Có hệ thống thông tin liên lạc, phao cứu sinh,túi thuốc cấp cứu chống say nắng, say sóng, ngạt nước, bình oxy và một số dụngcụ cần thiết khác phục vụ cho hoạt động thể thao trên biển.

d) Có phương án tổ chức hoạt động bao gồm:

- Phương án khai thác vùng nội thủy, khai tháclặn du lịch;

- Phương án triển khai hoạt động kinh doanh dịchvụ;

- Phương án tổ chức thông tin liên lạc, ứng cứutai nạn;

- Phải bảo đảm yêu cầu quy định tại khoản 5,Điều 6 của Quy định này.

3. Các phương tiện thể thao giải trí của các đốitượng khách vãng lai khi đến hoạt động ở các khu vực giải trí trên biển thuộckhu vực quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phảithông báo trước và được sự đồng ý của Ban Quản lý các khu du lịch mới được phéphoạt động.

4. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaogiải trí trên biển phải lắp đặt hệ thống phao neo hoặc cờ neo được định vị đểphân biệt khu vực hoạt động của các phương tiện với khu vực bãi tắm và chỉ đượchoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh đã quy định tại khoản 1 của Điều này.

Điều 4. Quản lý về vùng hoạt động và phao neo

1. Vùng nội thủy dùng để hoạt động kinh doanh(gọi là vùng khai thác) phải được xác định bằng hệ thống phao neo hoặc cờ neođược định vị, có màu sắc tương phản với màu nước và cảnh quan môi trường để dễquan sát.

2. Vùng khai thác được giới hạn như sau:

a) Khu vực bãi biển ven đất liền:

- Giới hạn ngoài: xa cánh bờ tối đa 650m (tínhtheo mức thủy triều trung bình hàng năm);

- Giới hạn trong: xa cánh bờ tối thiểu 150m;

- Vị trí bến, bãi neo đậu của các phương tiện(cửa ra, cửa vào) phải cách nhau tối thiểu là 250m;

- Chiều rộng cửa ra, vào của phương tiện là 6m.

b) Cấm các phương tiện thể thao giải trí hoạtđộng ở khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và cách khu vực bãi tắmtối thiểu là 200m.

3. Về kích thước cờ, phao neo và số trái phaoneo:

- Đường kính phao neo tối thiểu là 300mm, cờ 30x 40cm;

- Khoảng cách giữa 2 phao, cờ là 10m.

4. Yêu cầu bố trí đủ hệ thống cờ, phao neo vùnghoạt động và cờ, phao neo hành lang an toàn theo quy định.

5. Đối với hoạt động ca nô kéo dù, lướt vándiều: chiều cao tính từ mặt nước biển đến đỉnh cao nhất của dù, diều không quá25m, phải chú ý đến phạm vi an toàn hàng không.

6. Các phương tiện thể thao giải trí trên biểngây tiếng ồn không được làm ảnh hưởng đến khu vực nghĩ dưỡng, viện nghiên cứu, trườnghọc, khu dân cư.

7. Ban Quản lý các khu du lịch có trách nhiệmquy hoạch vị trí bến, bãi neo đậu cho các phương tiện, các phương tiện thể thaogiải trí trên biển chỉ được phép neo đậu ở những nơi đã được cho phép.

Điều 5. Quản lý về thông tin cứu nạn

1. Về thông tin liên lạc:

Hệ thống thông tin liên lạc phải đảm bảo được yêucầu liên lạc từ Trung tâm Điều độ và cứu nạn đến các vùng hoạt động thuộc phạmvi trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp. Thiết bị thông tin phải đảm bảo yêucầu hoạt động ở môi trường tiếp xúc với nước. Thông tin phải được kiểm tra, chophép của Trung tâm Kiểm tra tần số khu vực.

2. Về công tác an toàn cứu nạn:

a) Đối với chủ phương tiện và phương tiện:

- Phải mua bảo hiểm cho khách du lịch;

- Chủ phương tiện phải lập phương án cứu nạntheo quy định, tại các điểm hoạt động thể thao giải trí trên biển phải có bảngnội quy hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn cho khách;

- Phương tiện chỉ được phép khai thác đúng côngdụng và hoạt động trong vùng, luồng, tuyến đã được cơ quan quản lý Nhà nước cóthẩm quyền cho phép;

- Nghiêm cấm các loại phương tiện đi vào khu vựccó người tắm, đi trên hoặc cắt ngang luồng, tuyến của phương tiện thủy, hàngkhông;

- Đối với tàu hoạt động lặn có khí tài khi cóngười lặn dưới nước phải treo cờ hiệu theo quy định quốc tế.

b) Đối với người quản lý điều hành phương tiện:

Người quản lý điều hành các phương tiện quy địnhtại khoản 1, Điều 2 phải hướng dẫn khách sử dụng thành thạo, có áo phao cứusinh trước khi cho khách tham gia các hoạt động thể thao giải trí trên biển vàphải chịu trách nhiệm về sự an toàn của khách;

c) Đối với khách du lịch:

- Người không biết bơi, có bệnh về tim mạch,huyết áp, hô hấp không được tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí trênbiển;

- Không được uống rượu, bia và sử dụng các chấtkích thích khác khi tham gia các hoạt động thể thao giải trí trên biển;

- Không được điều khiển các phương tiện ra khỏivùng hoạt động cho phép đã có cờ, phao neo.

d) Đối với các đối tượng khác:

Người tắm biển, người đang thực hiện các côngtác trên biển tuyệt đối không được vào vùng có phương tiện hoạt động, hoặc đubám hệ thống cờ, phao neo giới hạn an toàn (trừ nhân viên đang thừa hành nhiệmvụ và thực hiện công tác cứu nạn trên biển).

Điều 6. Quản lý về quốc phòng - an ninh

Các phương tiện hoạt động thể thao giải trí trênbiển phải thực hiện tốt các quy định sau đây:

1. Các phương tiện thể thao giải trí trên biểnkhi hoạt động ở khu vực biên giới biển thuộc địa bàn nào phải trình báo với đồnBiên phòng nơi đó, bao gồm: chủ phương tiện, số đăng kiểm, giấy phép hoạt động,chứng chỉ chuyên môn, mã lực, thời gian cho phép.

2. Không hoạt động ở những nơi có biển cấm.

3. Không được quay phim, chụp ảnh khu vực vàquanh các đảo có biển cấm.

4. Các hoạt động không vượt qua đường cơ sở trênvùng lãnh hải và chỉ được hoạt động trong phạm vi luồng tuyến đã quy định.

5. Trước khi tổ chức hoạt động phải phối hợp BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng để có kế hoạch khảo sátxác định khu vực đăng ký hoạt động.

Điều 7. Quản lý về bảo vệ môi trường

1. Quản lý ô nhiễm dầu thải, rác thải:

a) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ thểthao giải trí trên biển phải chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường trong phạm viđược giao; phải thực hiện các biện pháp quản lý chất thải, tiếng ồn; hướng dẫn,nhắc nhỡ mọi người thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;

b) Các phương tiện thể thao giải trí trên biểnkhông được thải nước làm mát động cơ có nồng độ dầu vượt quá 05mg/lít (theoTCVN 5945:2005). Không được thải hoặc làm rơi vãi xăng, dầu, dầu thải xuốngbiển. Dầu phải được lưu trữ và vận chuyển một cách an toàn đến hệ thống tiếpnhận tại các khu vực được quy định. Các bến neo đậu bắt buộc phải có hệ thốngtiếp nhận dầu thải từ các phương tiện khi hoạt động trên biển;

c) Đối với phương tiện chở khách đi lặn, du lịchphải trang bị các thiết bị vệ sinh và các dụng cụ chứa đựng rác thải. Rác thảiđược tập trung và xử lý đúng quy định.

2. Quản lý thu phí môi trường:

Các tổ chức, đơn vị kinh doanh, dịch vụ thể thaogiải trí trên biển được phép thu phí vệ sinh tính trong giá vé dịch vụ thể thaogiải trí trên biển và được tính vào khoản nộp lệ phí cho nhà nước theo quy địnhhiện hành của tỉnh.

Điều 8. Quản lý về bảo vệ rạn san hô và cáctài nguyên sinh vật biển

1. Các phương tiện thể thao giải trí trên biểnkhông được thả neo tại các vùng có rạn san hô; phải buộc phương tiện vào cácphao neo tàu.

2. Không được khai thác, phá hoại, di chuyển,mua bán, tàng trữ san hô sống và chết dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 9. Quản lý về thuê lao động người nướcngoài

1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ thểthao giải trí trên biển có nhu cầu thuê lao động người nước ngoài phải đếnPhòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn và làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Sau khi đã được các cơ quan chức năng liênquan cho phép, phải đăng ký danh sách với Sở Thể dục thể thao, sau đó mới đượclàm việc.

Điều 10. Quản lý về thời gian hoạt động vuichơi giải trí trên biển

1. Để đảm bảo môi trường và an toàn cho người,tài sản khi tham gia vui chơi giải trí trên biển, thuận tiện cho việc quản lývà xử lý các vi phạm, các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại Bình Thuậnđược hoạt động từ 5g00 đến 18g00 hàng ngày.

2. Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động thể thaogiải trí trên biển trong thời gian có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Chương III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịchvụ thể thao giải trí trên biển phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý Nhànước về thể dục thể thao.

2. Sở Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với cáccơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động thể thao giải trítrên biển; khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mứcđộ để xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụthể thao giải trí trên biển cũng như khi đưa phương tiện quy định tại khoản 1,Điều 2 của Quy định này vào hoạt động trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuậnnhưng không đăng ký với cơ quan chức năng hoặc có hành vi vi phạm các quy địnhtrong lĩnh vực thể dục thể thao sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành,địa phương

- Sở Thể dục thể thao là cơ quan chủ trì tổ chứctriển khai thực hiện Quy định này; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫncác tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động thể thao giải trí trên biển bảo đảm theođúng quy định. Định kỳ báo cáo tình hình cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căncứ chức năng, nhiệm vụ được giao cùng phối hợp tổ chức thực hiện tốt Quy địnhnày.

Điều 14. Các tổ chức, cá nhân tham giakinh doanh hoạt động thể thao giải trí trên biển phải nghiêm túc thực hiện Quyđịnh này.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắccần sửa đổi, bổ sung đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánhvề Sở Thể dục thể thao để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh./.