CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-----------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 13/02/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 121 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-CTN ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Đàm Hải Nam, sinh ngày 03.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Linden Str.3, 71093 Weil im Sheonbuch
Giới tính: Nam
2. Lý Hoàng Kiến Nghĩa, sinh ngày 06.11.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Pallienerstr.39, 54294 Trier
Giới tính: Nam
3. Lê Anh Chi, sinh ngày 10.11.1973 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Wilhelm - Leuschner Str.76
Giới tính: Nữ
4. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 03.01.1966 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bahnhof str.9, 56377 Nassau
Giới tính: Nữ
5. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 09.7.1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gremberger str.20, 51105 Koeln
Giới tính: Nữ
6. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 09.4.1990 tại Đức
Hiện trú tại: Kaltehardtstr.37, 44892 Bochum
Giới tính: Nam
7. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 08.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Radilastr.27, 60489 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
8. Nguyễn Phương Mai Jenni, sinh ngày 21.3.1994 tại Đức
Hiện trú tại: August-Hecht-Str. 33, 63067 Offenbach am Main
Giới tính: Nữ
9. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 06.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Rote-Torstr. 20, 76661 Philippburg
Giới tính: Nam
10. Nguyễn Công Tùng, sinh ngày 30.3.1994 tại Đà Nẵng
Hiện trú tại: Haldenweg 25/1 Ailingen, 88048 Friedrichshafen
Giới tính: Nam
11. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 17.10.1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Werderstr. 16, 66117 Saarbrücken
Giới tính: Nữ
12. Nguyễn Ngọc Minh Thu, sinh ngày 05.4.2001 tại Hà Nội (con c. Nhung)
Hiện trú tại: Werderstr. 16, 66117 Saarbrücken
Giới tính: Nữ
13. Đỗ Timmy Đức Duy, sinh ngày 03.01.2013 tại Đức (con c. Nhung)
Hiện trú tại: Werderstr. 16, 66117 Saarbrücken
Giới tính: Nam
14. Ngọ Trung Đức, sinh ngày 01.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 74, 76327 Pfinztal
Giới tính: Nam
15. Hà Thụy Anh Đào, sinh ngày 03.02.1976 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Marienkirchplatz 8, 41460 Neuss
Giới tính: Nữ
16. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 04.9.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Elbingen Str. 30, 44793 Bochum
Giới tính: Nam
17. Phan Hoài Hương, sinh ngày 30.7.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Stuttgarterstr.93, 73642 Welzheim
Giới tính: Nữ
18. Tạ Trà My, sinh ngày 19.4.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Odenwald str.82, 51105 Koeln
Giới tính: Nữ
19. Mai Phương Thảo, sinh ngày 01.8.1997 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Golddistelanger 27, 80937, Muenchen
Giới tính: Nữ
20. Đồng Thị Hoài Thu, sinh ngày 01.11.1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Meixnerstr. 21, 96163 Gundelsheim
Giới tính: Nữ
21. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, sinh ngày 18.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kiesstr. 27, 68519 Viernheim
Giới tính: Nam
22. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 18.9.1974 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Heilig - Kreuzstr.6, 94405 Landau a.d.Isar
Giới tính: Nữ
23. Lã Ngọc Bình, sinh ngày 18.4.1958 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Honigbitnbaum 10, 65812 Bad Soden am Tannus
Giới tính: Nữ
24. Bùi Hồng Phúc, sinh ngày 02.7.1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Kaiserstr.21, 66121 Saarbruecken
Giới tính: Nam
25. Nguyễn Toni, sinh ngày 26.4.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Alte Bahnhofstr.33d, 97422 Schweinfurt
Giới tính: Nam
26. Lê Thị Kim Thùy, sinh ngày 23.11.1978 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Lange str.19, 42119 Wuppertal
Giới tính: Nữ
27. Lê Văn Hoan, sinh ngày 15.4.1962 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Maria Hilf str.3, 54550 Daun
Giới tính: Nam
28. Lê Bảo Chi, sinh ngày 23.02.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Maria Hilf Str.3, 54550 Daun
Giới tính: Nữ
29. Nguyễn Phương Thiều, sinh ngày 06.6.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Auberg 9, 54568 Gerolstein
Giới tính: Nữ
30. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 17.01.1997 tại Đức (con c. Thiều)
Hiện trú tại: Am Auberg 9, 54568 Gerolstein
Giới tính: Nam
31. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 16.3.1998 tại Đức (con c. Thiều)
Hiện trú tại: Am Auberg 9, 54568 Gerolstein
Giới tính: Nam
32. Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh ngày 30.8.1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Espenstr.06, 80935 Muenchen
Giới tính: Nữ
33. Lại Mỹ Trinh, sinh ngày 11.4.1994 tại Đức
Hiện trú tại: FahrradStr.20a, 90429 Nuernberg
Giới tính: Nữ
34. Đinh Văn Hùng, sinh ngày 10.12.1961 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Espenstr.6, 80935 Muenchen
Giới tính: Nam
35. Đinh Hải Kỳ, sinh ngày 22.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Espenstr.06, 80935 Muenchen
Giới tính: Nam
36. Vũ Minh Tâm, sinh ngày 18.3.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Kreuznacher Str.71, 50968 Koeln
Giới tính: Nam
37. Hoàng Diệu, sinh ngày 10.01.1982 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Rathaus Gasse 9, 63073 Offenbach
Giới tính: Nam
38. Hoàng Thành Phong, sinh ngày 08.7.2012 tại Đức (con a. Diệu)
Hiện trú tại: Rathaus Gasse 9, 63073 Offenbach
Giới tính: Nam
39. Tống Thanh Phong, sinh ngày 29.10.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Tempelgasse 1, 53557 Bad Hoenningen
Giới tính: Nam
40. Phan Lan Anh, sinh ngày 23.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Beichsstr.13, 04109 Leipzig
Giới tính: Nữ
41. Hoàng Nguyễn Bảo Trung, sinh ngày 15.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Peschelanger 10/7, 81735 Muenchen
Giới tính: Nam
42. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 11.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Luther str.24, 06295 Lutherstadt Eisleben
Giới tính: Nam
43. Phạm Mạnh Dũng, sinh ngày 03.12.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Obertorstr.34, 97737 Gemunden
Giới tính: Nam
44. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 13.8.1969 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Moltke Str.9, 67433 Neustadt an der Weinstrasse
Giới tính: Nữ
45. Đoàn Duy Bình, sinh ngày 26.7.1956 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: Karl Blum Allee 65, 65929 Frankfurt
Giới tính: Nam
46. Lâm Jackie Châu, sinh ngày 20.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Äußere Brück 104, 91052 Erlangen
Giới tính: Nam
47. Phan Thị Phương Anh, sinh ngày 24.02.2004 tại Đức
Hiện trú tại: Dr.Wilhelm Roelen 412, 47179 Duisburg, Walsum
Giới tính: Nữ
48. Phan Việt Bách, sinh ngày 16.02.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Dr.Wilhelm, Roelen Str.412, 47179 Duisburg
Giới tính: Nam
49. Bùi Thị Xuân Hoa, sinh ngày 06.02.1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Offenbacher Landstr.130, 60599 Frankfurt am Main
Giới tính: Nữ
50. Đinh Đức Dương, sinh ngày 22.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Ippresheimer Weg 3, 55545 Bad Kreuznach
Giới tính: Nam
51. Bùi Huyền Nga, sinh ngày 14.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Buergerstr. 4, 53173 Bonn
Giới tính: Nữ
52. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 16.12.1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bruch Str.21, 60594 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
53. Phạm Quang Huy, sinh ngày 17.12.1971 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Zunzinger str.5, 79379 Muellheim
Giới tính: Nam
54. Phạm Thu Trang, sinh ngày 03.8.1967 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 Muenchen
Giới tính: Nữ
55. Nguyễn Sỹ Anh, sinh ngày 26.10.1998 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 Muenchen
Giới tính: Nam
56. Hoàng Anh Thông Peter, sinh ngày 07.7.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstrasse 8, 73262 Reichenbach
Giới tính: Nam
57. Hoàng Thị Trâm Anja, sinh ngày 13.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.8, 73262 Reichenbach
Giới tính: Nữ
58. Phan Trương Bảo Long, sinh ngày 17.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Industrie Str.02, 95676 Wiesau
Giới tính: Nam
59. Trần Tuấn Nhân, sinh ngày 31.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Heckenweg 15, 86720 Noerdlingen
Giới tính: Nam
60. Lê Vy Mandy, sinh ngày 08.9.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Varnbuler str. 5, 70191 Stuttart
Giới tính: Nữ
61. Trịnh Tố Uyên, sinh ngày 04.5.1994 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Nelkenstr.21, 91560 Heilsbronn
Giới tính: Nữ
62. Nguyễn Hải Linh, sinh ngày 11.7.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich Mauersberger Ring 5a, 09212 Limbach, Oberfrohna
Giới tính: Nữ
63. Lê Việt Đồng, sinh ngày 22.12.1972 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Garten str.1A, 86152 Augsburg
Giới tính: Nam
64. Dương Việt Đức, sinh ngày 23.6.1991 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Graf Edzard str.79, 26826 Weener
Giới tính: Nam
65. Lâm Bùi Mai Duyên, sinh ngày 20.3.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Kasino str.56, 52066 Aachen
Giới tính: Nữ
66. Vũ Hoàng Minh, sinh ngày 24.9.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Gustav Heinemann Ring 246, 81739 Muenchen
Giới tính: Nam
67. Nguyễn Đức Quang, sinh ngày 15.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Gliesmaroder str.38, 38106 Braunschweig
Giới tính: Nam
68. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 06.6.1950 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ahlhorner Str.58a, D - 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
69. Nguyễn Tuấn Đức, sinh ngày 06.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Noerdlliche Stadtmauer Str.22, 91054 Erlangen
Giới tính: Nam
70. Nguyễn Ngọc Tuyết Tina, sinh ngày 02.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Carl Schutrz Str. 20A, 86156 Augsburg
Giới tính: Nữ
71. Trần Thị Như Quỳnh, sinh ngày 13.11.1986 tại Bungari
Hiện trú tại: Breslauer Str.25, 54516 Wittlich
Giới tính: Nữ
72. Nguyễn Ngô Diễm Hương, sinh ngày 12.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Roseggerstr.21, 94315 Straubing
Giới tính: Nữ
73. Trần Nguyễn Hải Hà, sinh ngày 09.12.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Pulver Muehl str.10, 72070 Tuebingen
Giới tính: Nữ
74. Trương Duy Hiệp, sinh ngày 10.01.1990 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Buergermeister-Zeiler Str.10, 84036 Landshut
Giới tính: Nam
75. Nguyễn Phương Toàn, sinh ngày 20.8.1983 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Brandenburger Strasse 7, 50668 Köln
Giới tính: Nam
76. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 15.3.1959 tại Đắk Lắk
Hiện trú tại: Brandenburger Strasse 7, 50667 Köln
Giới tính: Nữ
77. Nguyễn Hà Bon, sinh ngày 23.4.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Swischen den Baechen 2, 76863 Herxheim bei Landau Pfalz
Giới tính: Nam
78. Trần Tuấn Kiệt, sinh ngày 04.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Koelner str.31, 60327 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
79. Đặng Kim Ly, sinh ngày 21.4.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Goethestr.6, 38226 Salzgitter
Giới tính: Nữ
80. Vũ Thị Huyền Trang, sinh ngày 21.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Philippsburgerstr.9, 67354 Roemerberg
Giới tính: Nữ
81. Vũ Việt Cường, sinh ngày 21.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Philippsburgerstr.9, 67354 Roemerberg
Giới tính: Nam
82. Đặng Thị Thu Nhi, sinh ngày 28.02.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Berliner Ring 119A, 64625 Bensheim
Giới tính: Nữ
83. Đặng Tuấn Nhân Christian, sinh ngày 02.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Heisenberg Str.1, 85435 Erding
Giới tính: Nam
84. Đặng Thị Thùy Ngân, sinh ngày 11.6.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Heisenbergstr.1, 85434 Erding
Giới tính: Nữ
85. Trịnh Thanh Trúc, sinh ngày 20.7.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich Buetzler Strasse.6, 51103 Koeln
Giới tính: Nữ
86. Đoàn Thị Ngọc Quỳnh, sinh ngày 10.11.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str.79, 32602 Vlotho
Giới tính: Nữ
87. Lê Hoàng, sinh ngày 28.9.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Badenweiler Str.6, 79115 Freiburg i Br
Giới tính: Nam
88. Cao Nguyễn Triệu Vĩ, sinh ngày 21.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Pfeiferstrasse.10, 90766 Fürth
Giới tính: Nam
89. Nguyễn Thị Hải Quyên, sinh ngày 17.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại: App.7005, Unterhof 63, 35392 Giessen
Giới tính: Nữ
90. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 16.02.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Niederurseler landstraße
Giới tính: Nữ
91. Hà Quốc Thái, sinh ngày 22.8.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Röntgen Str.6a, 95478 Kemnath
Giới tính: Nam
92. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 22.4.1964 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Murgtal Str.6, 76437 Rastatt
Giới tính: Nữ
93. Kim Ngọc Hồng Liên, sinh ngày 29.11.1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Sollingweg 9, 42349 Wuppertal
Giới tính: Nữ
94. Vũ Thị Nga, sinh ngày 29.9.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Oskar Maria Grafring 10, 81737 Muenchen
Giới tính: Nữ
95. Nguyễn Minh Hạnh, sinh ngày 10.12.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Oskar Maria Graf Ring 10, 81737 Muenchen
Giới tính: Nữ
96. Lê Minh Tuấn, sinh ngày 06.7.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Zur Schwabenau 4, 85356 Freising
Giới tính: Nam
97. Nguyễn Trọng Thịnh, sinh ngày 04.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Woelckernstr.48, 90459 Nuernberg
Giới tính: Nam
98. Phạm Thế Vũ, sinh ngày 21.4.1972 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Nord str.64, 52353 Dueren
Giới tính: Nam
99. Phan Thị Mỹ Nghệ, sinh ngày 05.5.1974 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Nord str.64, 52353 Dueren
Giới tính: Nữ
100. Phạm Hà My, sinh ngày 14.7.2005 tại Đức (con c. Nghệ)
Hiện trú tại: Nord str.64, 52353 Dueren
Giới tính: Nữ
101. Ngô Ngô Hải My, sinh ngày 27.9.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Grosse 14, 49201 Dissen a.T.w
Giới tính: Nữ
102. Lương Đình Quý, sinh ngày 29.4.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Hooverstr.16, 86156 Augsburg
Giới tính: Nam
103. Nguyễn Thùy Nhung, sinh ngày 13.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Hausenring 73, 70499 Stuttgart
Giới tính: Nữ
104. Nguyễn Tuấn Hải, sinh ngày 04.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Hausenring 73, 70499 Stuttgart
Giới tính: Nam
105. Nguyễn Việt Trung, sinh ngày 11.8.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Staette 9a, 99974 Muehlhausen
Giới tính: Nam
106. Đào Tống Mỹ Hạnh, sinh ngày 14.8.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Am Vorgebirgster 13, 50969 Koeln
Giới tính: Nữ
107. Cao Thị Ngọc Bích, sinh ngày 17.4.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Traunsteiner str.7, 81549 Muenchen
Giới tính: Nữ
108. Trương Vĩnh Trí, sinh ngày 21.5.1972 tại Việt Nam
Hiện trú tại: Altenstr.5a, 70180 Stuttgart
Giới tính: Nam
109. Nguyễn Tây Đức, sinh ngày 30.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Bonner Str.94, 53773 Hennef
Giới tính: Nam
110. Võ Như Trinh, sinh ngày 23.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Würmstr.9, 93057 Regensburg
Giới tính: Nữ
111. Nguyễn An Danh, sinh ngày 04.01.1975 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Am Steinknapp 25, 44795 Bochum
Giới tính: Nam
112. Hồ Thu Trang, sinh ngày 29.4.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Max Horkheimet str.10, 49119 Wuppertal
Giới tính: Nữ
113. Hồ Vương Anh, sinh ngày 21.12.1993 tại Liên bang Nga
Hiện trú tại: Weberstr.11, 87700 Memmingen
Giới tính: Nam
114. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 08.7.1991 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Hasenspringweg 49, 38259 Salzgitter
Giới tính: Nam
115. Vũ Thị Hoàn, sinh ngày 02.9.1980 tại Nam Định
Hiện trú tại: Haubersbronnnerstr.11, 73614 Schorndorf
Giới tính: Nữ
116. Huỳnh Thanh Trúc, sinh ngày 07.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Augsburger Str.41, 86720 Nördlingen
Giới tính: Nữ
117. Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 03.02.1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Thüringer Str. 15, 26603 Aurich
Giới tính: Nữ
118. Vũ Đức Nghĩa, sinh ngày 21.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Schwesternstr.10, 67433 Neustadt/wein
Giới tính: Nam
119. Trần Đức Nam, sinh ngày 24.7.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Kilpingstr.28, 85560 Ebersberg
Giới tính: Nam
120. Trịnh Nhật Duy, sinh ngày 11.6.1997 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Neikenstr.21, 91560 Heilsbronn
Giới tính: Nam
121. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 15.11.1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Marius Str.22, 91522 Ansbach.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai