BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4900/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI, TAY CHÂNMIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT VÀ MỘT SỐ BỆNH DỊCH MỚI NỔI NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘY TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cụctrưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Kế hoạch Tăng cường công tác điều trị phòng, chống bệnhsởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh dịch mới nổi năm 2014.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế;Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Ytế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành;Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Website Bộ Y tế; website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT VÀ MỘTSỐ BỆNH DỊCH MỚI NỔI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4900/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Công điện số 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014 về việc phòng, chống dịch sởi, Côngđiện số 585/CĐ-TTg ngày 06/5/2014 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịchbệnh Tay chân miệng và Sốt xuất huyết và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộchọp ngày 12/5/2014, Bộ Y tế xây dựng triển khai Kế hoạch tăng cường công tácđiều trịphòng, chống bệnh Sởi, Tay chân miệng, Sốt xuất huyết và một sốbệnh dịch mới nổi năm 2014 với các nội dung cơ bản như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Bệnh Sởi

Tích lũy từ đầu năm 2014 đếnngày 22/5/2014 cả nước ghi nhận 4.729 trường hợp mắc sởi xác định trong số23.408 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63/63 tỉnh, thành phố, ghinhận 144 trường hợp nặng xin về và tử vong liên quan đến sởi tại khu vực miềnBắc.

Hầu hết các trường hợp mắc sởi là trẻem dưới 10 tuổi; trong đó 12,5% là trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi; 86,4% số trườnghợp mắc sởi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

2. Bệnh Tay chân miệng

Từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh dịch Taychân miệng xảy ra hầu hết các tỉnh và thành phố, tuy số người mắc thấp hơn năm2013, song tại một số tỉnh, thành phố có số người mắc bệnh cao hơn và có nguycơ dịch bùng phát. Đến ngày 22/5/2014 cả nước đã ghi nhận 20.683 trường hợp mắcbệnh Tay chân miệng tại 62 địa phương, trong đó có 2 người bệnh tử vong tạiLong An và Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Bệnh Sốt xuất huyết

Từ đầu năm 2014 đến nay, dịch bệnh Sốtxuất huyết xảy ra hầu hết các tỉnh và thành phố, tuy số người mắc thấp hơn năm2013, song tại một số tỉnh, thành phố có số người mắc bệnh cao hơn và có nguycơ dịch bùng phát. Đến ngày 22/5/2014, cả nước đã ghi nhận 9413 trường hợp mắcbệnh Sốt xuất huyết trong đó có 6 người bệnh tử vong tại Bình Dương, Tp Hồ ChíMinh, Cà Mau và Bình Phước.

4. Một số bệnh dịch mới nổi khác

- Cúm A H5N1 ở người có tỷ lệ tử vong,bệnh do vi rút H5N1 lây qua tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm bị nhiễm A H5N1, ởViệt Nam hiện nay thỉnh thoảng xuất hiện dịch lẻ tẻ và đã gây tử vong, Cúm H5N1đã và đang được khống chế mạnh do tăng cường công tác tuyên truyền nên việctiêm phòng cúm ở gia cầm, thủy cầm được thực hiện mạnh mẽ.

Bệnh Cúm A H7N9 có tỉ lệ tử vong cao,xuất hiện ở một số nước trong đó có Trung Quốc, chưa xuất hiện ở Việt Nam, tuynhiên Việt Nam hết sức đề phòng, phát hiện sớm từ cửa khẩu vì việc khách dulịch nước ngoài đến Việt Nam nhiều và người Việt Nam đi làm ăn, công tác ở nướcngoài về nước có thể bị nhiễm H7N9

- Mers-Cov là bệnh mới xuất hiện ở vùngTrung đông, do vi rút Corona gây nên, từ đầu năm 2014 đến ngày 22/5/2014 đã gâytử vong 193 người chủ yếu ở Arập Xê út, Việt Nam luôn luôn phải nâng cao cảnhgiác, phát hiện sớm ca đầu tiên vì việc giao lưu, du lịch. Đến nay WHO cũngchưa xác định được đường lây, nguồn lây.

5. Đặc điểm một số bệnh dịch

a) Bệnh Sởi là bệnh dịch do virut gây ra,lây qua đường hô hấp từ người bệnh sang người lành, bệnh gây suy giảm miễn dịchnên các biến chứng sau sởi thường nặng. Bệnh sởi có vac xin tiêm phòng đặchiệu, người chưa có miễn dịch, phòng lây nhiễm là cách ly, mang khẩu trang, vệsinh bàn tay thường xuyên.

b) Bệnh Tay chân miệng là bệnh dịch dovirut, lây qua đường tiêu hóa, từ người sang người, chủ yếu là gây bệnh ở trẻnhỏ, lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh diễn biến nặng gây suy đa phủ tạng dễ dẫnđến tử vong. Hiện nay chưa có vac xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.Phòng lây nhiễm hiệu quả bằng rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn các mặt đồ vậtliên quan đến trẻ và người trông, nuôi trẻ

c) Bệnh Sốt xuất huyết là bệnh dịch dovirut, lây truyền từ người bệnh sang người khác theo đường máu qua muỗi đốt,gây bệnh ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, họcsinh phổ thông. Hiện nay chưa có vac xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặchiệu, có thể phòng bệnh hiệu quả bằng cách diệt muỗi, diệt loăng quăng và tránhbị muỗi đốt.

d) Bệnh Sởi thường mắc ở trẻ nhỏ, khu vựcphía Bắc mắc nhiều và diễn biến biến chứng nặng hơn các tỉnh phía Nam. Bệnh Taychân miệng và bệnh Sốt xuất huyết hiện mắc nhiều ở các tỉnh phía Nam nhưng cũngcần đề phòng bùng phát và lan rộng ở phía Bắc.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường năng lực hệ thống điều trị đểphát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh sởi, bệnh tay chânmiệng, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch mới nổi (sau đây gọi tắt là bệnhdịch) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm mắc, giảmbiến chứng và giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất,thuốc, vật tư trang thiết bị, nhân lực đáp ứng công tác điều trị

2.2. Đào tạo nâng cao năng lực về thựchành lâm sàng cho chuyên ngành Nhi, Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu,

2.3. Chuẩn hóa và cập nhật các hướng dẫnvề chuyên môn

2.4. Kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh

2.5. Tăng cường công tác truyền thông tạicác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2.6. Tăng cường ghi nhận ca bệnh, thôngtin, báo cáo đáp ứng công tác chỉ đạo và điều hành

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra giámsát

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

3.1. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sởvật chất, thuốc, vật tư trang thiết bị, nhân lực đáp ứng công tác điều trị

- Số giường bệnh, khu cách ly điều trịbệnh truyền nhiễm

- Trang thiết bị y tế

- Thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiệnliên quan

- Nhân lực, trình độ nhân lực.

3.2. Đào tạo nâng cao năng lực về thựchành lâm sàng cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia phòngchống dịch

- Tập huấn cơ bản: Tổ chức các lớp tậphuấn phổ biến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, kiểm soát lây nhiễm cho tất cả cácbác sĩ, điều dưỡng đến tuyến tỉnh, huyện và xã (Sở Y tế có thể phối hợp với cácbệnh viện tuyến cuối để triển khai thực hiện)

- Đào tạo nâng cao (đơn vị huấn luyện):Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng lâm sàng về chẩn đoán, xử trí, cấp cứu,điều trị tích cực, chăm sóc.

- Đường dây nóng hỗ trợ về chuyên môn tạibệnh viện tuyến cuối và bệnh viện tuyến tỉnh để hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới

3.3. Cập nhật và chuẩn hóa các hướng dẫnvề chuyên môn

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnhsởi

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnhtay chân miệng

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnhsốt xuất huyết

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnhcúm A H5N1 và H7N9

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnhcorona virut (Mers-Cov)

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một sốbệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác

3.4. Kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh

- Cập nhật các hướng dẫn về kiểm soátnhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm

- Đào tạo, tập huấn tăng cường cho cácbệnh viện tuyến tỉnh, huyện phòng lây nhiễm bệnh dịch

- Kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ kỹthuật cho các bệnh viện về phân luồng, cách ly, thông khí, sử dụng phương tiệnphòng hộ, triển khai các giải pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện

3.5. Tăng cường công tác truyền thông tạicác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Xây dựng các thông điệp truyền thôngcho người bệnh, người chăm sóc, gia đình người bệnh về: phát hiện sớm, các dấuhiệu của bệnh, một số kiến thức cơ bản về phòng bệnh.

- Tổ chức các hình thức truyền thông, tưvấn hiệu quả

3.6. Tăng cường ghi nhận ca bệnh, thôngtin, báo cáo

- Khảo sát xây dựng mạng lưới hệ thốngthông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm từ cơ sở khám, chữa bệnh

- Thống nhất biểu mẫu báo cáo, thời gianbáo cáo giữa các cơ quan liên quan

- Xây dựng phần mềm ghi nhận ca bệnhtruyền nhiễm trực tuyến

- Tổ chức hội thảo, tập huấn sử dụng phầnmềm ghi nhận ca bệnh và báo cáo trực tuyến bệnh truyền nhiễm

- Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng phầnmềm nhằm nâng cao chất lượng ghi nhận và báo cáo

- Báo cáo các hoạt động phòng, chống dịchcủa đơn vị

- Tổng hợp báo cáo thường xuyên và độtxuất

3.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát

- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuậtcủa Bộ Y tế, các Vụ/Cục và các chuyên gia về chuyên môn, kỹ thuật đối với cácđơn vị.

- Kiểm tra, giám sát của Sở Y tế, Y tếBộ/ngành, liên ngành.

- Tự kiểm tra, giám sát của cơ sở khámbệnh, chữa bệnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công nhiệm vụ cho các Vụ/Cục thuộcBộ Y tế; các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế, Y tế ngành.

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1.1. Đánh giá thực trạng, nhu cầu trongthu dung, điều trị

Rà soát, tổng hợp nhu cầu về bảo đảm cơsở vật chất, khu cách ly, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, hóa chất đối vớicác bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện trọng điểm trong công tác thudung, điều trị, tập huấn, đào tạo, chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra giám sát (sốbệnh viện chủ yếu tham gia, khoa nhi, khoa truyền nhiễm, khoa hồi sức tích cực,khu cách ly, các trang thiết bị y tế thiết yếu, số giường bệnh, bác sĩ, điềudưỡng, kỹ thuật viên…).

1.2. Biên soạn tài liệu chuyên môn

Kiện toàn và tổ chức họp Hội đồng chuyênmôn Bộ Y tế kịp thời để cập nhật, chuẩn hóa các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị,kiểm soát nhiễm khuẩn, phân tuyến điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuấthuyết, cúm A H5N1, H7N9, corona virut… biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệuhướng dẫn chẩn đoán và điều trị đến các khoa tham gia điều trị bệnh dịch củacác bệnh viện (khoa khám bệnh, khoa nhi, khoa truyền nhiễm, khoa hồi sức cấpcứu, khoa hồi sức tích cực, khoa chống nhiễm khuẩn). Phối hợp các đơn vị liênquan phân tích các ca tử vong để rút kinh nghiệm. Tổ chức các hội thảo, hộinghị khoa học chia sẻ kinh nghiệm.

Chỉ đạo và phối hợp với các Đơn vị huấnluyện của các bệnh viện tuyến cuối về điều trị bệnh dịch để biên soạn, cập nhậtcác giáo trình huấn luyện cơ bản và giáo trình huấn luyện nâng cao về chẩnđoán, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, kiểm soát nhiễm khuẩn, cách ly đối với mỗibệnh dịch. Chỉ đạo việc tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn.

1.3. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tăng cường Lãnh đạo, chuyên viên thamgia công tác phòng, chống bệnh dịch.

- Ban hành văn bản chỉ đạo hoặc trình Bộtrưởng xem xét phê duyệt văn bản chỉ đạo hệ thống khám, chữa bệnh nhằm giảm tửvong, giảm mắc, giảm quá tải tuyến trên, giảm ngày điều trị, nâng cao chấtlượng khám, chữa bệnh…

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát, tư vấnhỗ trợ chuyên môn

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sátcủa Bộ Y tế

- Thành lập các đoàn kiểm tra của Cục đểkiểm tra, giám sát tư vấn, hỗ trợ chuyên môn trong việc thu dung, cấp cứu, hồisức, điều trị, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc, dinh dưỡng điều trịbệnh dịch đối với một số Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế và cơ sở khám, chữabệnh.

1.5. Công tác thông tin báo cáo

- Xây dựng và triển khai biểu mẫu báo cáovề thu dung, điều trị bệnh dịch, thống nhất thời gian, quy trình báo cáo từ cơsở khám, chữa bệnh về Sở Y tế, về Cục Quản lý Khám chữa bệnh để tổng hợp báocáo Bộ trưởng, báo cáo Chính phủ. Tiến tới thiết lập hệ thống báo cáo, tổng hợpkết quả thu dung, điều trị mỗi bệnh dịch của từng cơ sở khám, chữa bệnh thựchiện trực tuyến qua mạng

- Duy trì hệ thống báo cáo trực tuyến:thuê máy chủ, đường truyền bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục thông suốt 24/24

- Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thốngkê, báo cáo của Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế, các bệnh viện trọng điểm.

1.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan

- Phối hợp với các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tếvà các đơn vị có liên quan đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trongquá trình triển khai thực hiện.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời vềtình hình bệnh dịch, các nội dung về chẩn đoán, điều trị, giảm tử vong và cácbiện pháp phòng, chống bệnh dịch cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Đề xuất kinh phí thực hiện của các hoạtđộng theo kế hoạch và đảm bảo chế độ kinh phí về chống dịch cho cán bộ, côngchức, hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước (Dự toán kinh phí kèmtheo-chưa gồm dự toán trang thiết bị y tế).

- Triển khai kế hoạch đến các đơn vị liênquan. Tùy theo tình hình bệnh dịch, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng kếhoạch bổ sung trình lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn,thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế để bảođảm kinh phí cho các hoạt động của công tác truyền thông, điều trị phòng, chốngbệnh dịch cho các bệnh viện trực thuộc Bộ và các bệnh viện trọng điểm khác theokế hoạch này.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc sử dụng nguồnkinh phí phòng chống dịch theo đúng quy định.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng chonhững trường hợp cần thiết. Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơnvị liên quan đề xuất cơ số dự trữ quốc gia về trang thiết bị y tế trình Chínhphủ phê duyệt

3. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

- Đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Khám,chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm TTGDSK TW các bệnh viện tuyến cuối đượcphân công làm tốt công tác truyền thông

- Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quantruyền thông, báo chí về tình hình bệnh dịch, các biện pháp phòng chống, cáckinh nghiệm chuyên môn, các gương đơn vị, cá nhân điển hình trong công tácphòng chống dịch bệnh.

- Phổ biến các kiến thức nhằm nâng caonhận thức của cộng đồng về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

4. Cục Quản lý Y dược cổ truyền

Chỉ đạo các bệnh viện y học cổ truyềntuyên truyền cho nhân dân, phổ biến và sử dụng các bài thuốc cổ truyền, các bàithuốc mới đã được Bộ Y tế thẩm định để điều trị những người bệnh mắc bệnh nhẹ.

5. Cục Y tế dự phòng

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Khám,chữa bệnh, thường xuyên thông báo kết quả giám sát dịch tễ bệnh sởi, tay chânmiệng, sốt xuất huyết và các bệnh dịch mới nổi để có biện pháp kịp thời nângcao chất lượng thu dung, điều trị

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Khám,chữa bệnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chỉ đạo điều hành hệ thốngđiều trị phòng, chống bệnh, thông tin, số liệu về tình hình dịch.

6. Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em

Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnhtrong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả thu dung,điều trịcủa các bệnh viện nhi, sản nhi

7. Cục Quản lý Dược

Bảo đảm nhu cầu các thuốc cấp cứu, thuốcđiều trị, đặc biệt là dung dịch cao phân tử trong điều trị bệnh sốt xuất huyết,globulin miễn dịch trong điều trị sởi, tay chân miệng

8. Vụ Trang thiết bị-Công trình y tế

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫncác bệnh viện trong việc xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các khu cách ly điềutrị bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

- Chỉ đạo việc cung ứng, thẩm định về cấuhình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị chống dịch bảo đảm sự phù hợp và chấtlượng.

9. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏeTrung ương

Phối hợp với Vụ Truyền thông và thi đuakhen thưởng và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong công tác chỉ đạo và thực hiệntruyền thông, giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh dịch tại các cơ sở khám, chữabệnh

10. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa

Các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh đến bệnhviện tuyến trung ương, kể cả bệnh viện thuộc các ngành, bệnh viện tư nhân:

Kiện toàn Kế hoạch phòng chống bệnh dịchcủa đơn vị năm 2014, trong đó:

10.1. Chuẩn bị tốt về trangthiết bị, vật tư y tế tiêu hao, thuốc, hóa chất để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu,điều trị người bệnh từ tuyến dưới chuyển lên hoặc người bệnh nặng tự đến. Đặcbiệt các trường hợp đến bệnh viện để khám chữa bệnh chuyên khoa khác nhưng cókèm mắc bệnh dịch.

10.2. Cử cán bộ đi tậphuấn, đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trênvề điều trị phòng, chống dịch bệnh để có thể độc lập thực hiện khám, chữa bệnhdịch tại bệnh viện, giảm tải cho bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

10.3. Khi địa bàn có bệnh dịch, bệnh việntiếp nhận bệnh đều phải tổ chức tốt khu cách ly, phân luồng từ khoa khám bệnhđến các khoa, buồng cấp cứu, buồng điều trị đối với từng loại bệnh dịch và thựchiện đúng các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. Thực hiện tốt việc phân tuyếnđiều trị.

10.4. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủcác Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh dịch đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

10.5. Tổ chức bình bệnh án của các bệnhnhân bị bệnh dịch tại mỗi buổi giao ban hàng ngày. Chú ý rút kinh nghiệm khi cótrường hợp xử trí không đúng hướng dẫn, đặc biệt là bệnh án tử vong.

10.6. Tăng cường công táctruyền thông trong đơn vị về phòng chống bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuấthuyết và một số bệnh dịch mới nổi khác dưới nhiều hình thức phù hợp đối với cánbộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh để tránh lây lan bệnhngay trong cơ sở khám, chữa bệnh và lây lan từ cơ sở khám, chữa bệnh ra cộngđồng.

10.7. Thực hiện việc báocáo tình hình khám, chữa bệnh dịch đầy đủ, đúng thời gian theo chỉ đạo của CụcQuản lý Khám, chữa bệnh.

10.8. Thành lập các tổcơ động chống dịch, sẵn sàng cấp cứu ngoại viện, chi viện cho tuyến dưới.

10.9. Công bố số điệnthoại thường trực để bệnh viện tuyến trên hoặc tuyến dưới thông tin, tư vấn, hỗtrợ khi cần thiết.

10.10. Dự trù kinh phícho việc phòng chống bệnh dịch, trong đó có chế độ cho cán bộ tham gia phòngchống dịch theo quy định của Nhà nước.

10.11. Phối hợp chặt chẽvới Y tế dự phòng trong công tác phòng, chống dịch và phát hiện ca bệnh dịchđầu tiên tại bệnh viện.

11. Các bệnh viện trực thuộc Bộ và bệnhviện hạng I của các Bộ, ngành

Ngoài nhiệm vụ chung của các bệnh viện,kiện toàn Kế hoạch phòng chống bệnh dịch của đơn vị năm 2014, trong đó:

11.1. Các bệnh viện đakhoa, Bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đakhoa TW Huế, Chợ Rẫy kiện toàn 4 tổ chống dịch cơ động, các bệnh viện và việncó giường bệnh còn lại mỗi bệnh viện kiện toàn 2 tổ chống dịch cơ động để sẵnsàng ứng phó tại chỗ và hỗ trợ bệnh viện khác khi có yêu cầu.

11.2. Sẵn sàng chi việnchuyên gia hoặc kíp kỹ thuật chuyên gia về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực,kiểm soát nhiễm khuẩn…đến hỗ trợ các bệnh viện khác khi cần theo yêu cầu củaCục Quản lý Khám, chữa bệnh.

11.3. Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnhviện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện đakhoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Uông bí, Bệnh việnViệt Nam-Cu Ba, Đồng Hới, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoaTrung ương Quảng Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện khác sẵn sàng kếhoạch để thiết lập bệnh viện dã chiến với số giường bệnh từ 50-100 khi cầnthiết theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

12. Các bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệmvụ (phụ trách) đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh

12.1. Phân công (theo các Quyết địnhphân công của Bộ Y tế)

12.2. Nhiệm vụ

a) Thành lập, kiện toànđơn vị huấn luyện

Bệnh viện thành lập,kiện toàn Đơn vị huấn luyện (tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh dịchkhác) có đủ nhân lực có trình độ chuyên môn, đủ thành phần để đào tạo, huấnluyện chuyển giao các kỹ thuật về khám bệnh, chẩn đoán, phân mức bệnh, cấp cứu,hồi sức, điều trị, điều trị tích cực, chăm sóc, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễmkhuẩn …

b) Khảo sát đánh giá

- Khảo sát đánh giáchung đối với mỗi tỉnh/Tp đã được phân công, nắm được tình hình về số lượng vàtrình độ nhân lực, cơ sở vật chất (vị trí, không gian, khu cách ly, số giườngbệnh…) trang thiết bị (hồi sức, cấp cứu, thông thường) thuốc điều trị bệnh taychân miệng, sốt xuất huyết của cơ sở điều trị tuyến tỉnh (BV nhi hoặc BV sảnnhi, BVĐK tỉnh: Khoa khám bệnh, Khoa nhi, khoa truyền nhiễm, Khoa kiểm soátnhiễm khuẩn, Khoa cấp cứu, Khoa hồi sức tích cực, Khoa dinh dưỡng…) và cơ sởđiều trị tuyến huyện (BV các huyện: Khoa khám bệnh, Khoa nhi, Khoa truyềnnhiễm, Khoa cấp cứu, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn)

- Đánh giá thực trạngđơn nguyên điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết tuyến tỉnh đối vớitừng tỉnh/Tp để có kiến nghị phù hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế.

c) Xây dựng kế hoạch đàotạo, huấn luyện

Trên cơ sở kết quả khảosát, đánh giá, bệnh viện lập kế hoạch chi tiết về chương trình, nội dung, thờigian, địa điểm đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao về mỗi bệnh trên cho mỗitỉnh phụ trách (chẩn đoán, phân tuyến, phân loại, cấp cứu, hồi sức, điều trị,chuyển viện, chăm sóc, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn…).

- Tập huấn cơ bản: Tổ chức các lớp tậphuấn phổ biến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, kiểm soát lây nhiễm cho tất cả cácbác sĩ, điều dưỡng đến tuyến tỉnh, huyện và xã (Sở Y tế có thể phối hợp với cácbệnh viện tuyến cuối để triển khai thực hiện)

- Đào tạo nâng cao (đơn vị huấn luyện):Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng lâm sàng về chẩn đoán, xử trí, cấp cứu,điều trị tích cực, chăm sóc.

- Bảo đảm sau khi đàotạo các kíp kỹ thuật thực hiện được các kỹ thuật chuyển giao.

- Dự trù kinh phí và vậndụng linh hoạt các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác đào tạo.

d) Thảo luận và thốngnhất kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho các tỉnh/thành phố

Thảo luận và thống nhấtkế hoạch hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn đối với mỗi tỉnh/Tp đãđược phân công, gồm:

- Thời gian đào tạo, địađiểm, thành phần, số lượng Bác sĩ, Điều dưỡng tham gia khóa học cơ bản, nângcao

- Cam kết việc tham giađào tạo

đ) Xây dựng và triểnkhai kế hoạch hỗ trợ, giám sát

Xây dựng và triển khaikế hoạch hỗ trợ, giám sát kỹ thuật đối với mỗi tỉnh phụ trách, trọng tâm vàocác tỉnh có số mắc lớn, có tử vong, kịp thời rút kinh nghiệm chẩn đoán, phânloại, cấp cứu, điều trị, chăm sóc.

e) Thực hiện việc báocáo

Bảo đảm báo cáo đầy đủ,đúng thời gian theo chỉ đạo, yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về côngtác đào tạo: số lượng lớp đào tạo, thời gian đào tạo (số ngày), số lượng họcviên, địa phương tham gia học, nơi tổ chức đào tạo, chất lượng đào tạo, kết quảđầu ra,…

12.3. Thành lập tổ cấpcứu cơ động và bệnh viện dã chiến

Bệnh viện Nhi đồng 1,Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh, mỗi bệnh việnthành lập 4-6 tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, xâydựng kế hoạch để có thể triển khai bệnh viện dã chiến từ 50-100 giường bệnh.

13. Bệnh viện tuyến tỉnh (bệnh viện đakhoa tỉnh, bệnh viện Nhi/Sản nhi)

- Thiết lập, kiện toàn, nâng cao năng lựcchung cho Đơn nguyên điều trị bệnh dịch về cơ sở vật chất (buồng bệnh, giườngbệnh), máy, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, sốlượng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đủ để thực hiện được theo phân tuyếnđiều trị (là đơn vị chuyên môn tuyến cuối của tỉnh/thành phố) trên cơ sở có ý kiếncủa Sở Y tế và Bệnh viện do Bộ Y tế phân công phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch để có thể triển khaibệnh viện dã chiến từ 50-100 giường bệnh khi có chỉ đạo của Sở Y tế.

14. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác

Các cơ sở khám, chữa bệnh khác bao gồm:Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng khám tư nhân, phòng khám đakhoa thuộc bộ, ngành trên địa bàn, trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan,trườnghọc.

14.1. Tham gia tập huấn đầy đủ các lớp cơbản do Sở Y tế tổ chức, chủ động đề nghị tuyến trên đào tạo, tập huấn lại nếuchưa nắm được Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyếtvà một số bệnh dịch khác.

14.2. Tuân thủ các Hướng dẫn chẩn đoán,điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, một số bệnh dịch khác do BộY tế ban hành, phù hợp với quy định phân tuyến điều trị của Sở Y tế và chuyểntuyến người bệnh an toàn.

14.3. Tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục phòng bệnh dịch tại đơn vị dưới nhiều hình thức đối với cán bộ nhânviên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh để tránh lây lan bệnh ngay trongcơ sở khám, chữa bệnh.

14.4. Tư vấn, yêu cầu tuyến trên hỗ trợkhi có khó khăn.

15. Y tế các Bộ, ngành

Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,Sở Y tế các địa phương, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:

- Bệnh viện hạng I của Bộ, ngành tham giađiều trị phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo trực tiếp của Cục Quản lý Khám,chữa bệnh Bộ Y tế.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh còn lại thamgia mạng lưới điều trị phòng, chống bệnh dịch của Sở Y tế địa phương.

16. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Rà soát, đánh giá thựctrạng năng lực thu dung, điều trị bệnh dịch của hệ thống cơ sở khám, chữa bệnhtrực thuộc (kể cả y tế tư nhân) và y tế ngành trên địa bàn để kiện toàn Kếhoạch phòng, chống dịch năm 2014 của ngành y tế tại địa phương phù hợp với tìnhhình thực tế, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định, trong đó:

16.1. Kiện toàn Ban chỉđạo phòng chống dịch năm 2014 cấp tỉnh/thành phố và kiện toàn Tiểu Ban điều trịcủa Sở Y tế. Chỉ đạo, kiểm tra việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch năm2014 cấp quận/ huyện.

16.2. Củng cố mạng lướiđiều trị bệnh dịch tại địa phương để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Giao nhiệm vụ,phân tuyến điều trị phù hợp với thực tiễn của địa phương và mỗi bệnh dịch đốivới các cơ sở khám, chữa bệnh gồm:

- Bệnh viện đa khoa và chuyên khoanhi/sản nhi tuyến tỉnh

- Bệnh viện tuyến huyện

- Bệnh viện tư nhân

- Bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyênkhoa thuộc y tế ngành trên địa bàn

- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòngkhám tư nhân

- Trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn, cơquan, xí nghiệp…

16.3. Tăng cường việcđầu tư, kiểm tra, giám sát việc thiết lập đơn nguyên điều trị tích cực bệnhsởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh dịch khác đối với bệnh việnđa khoa tỉnh, bệnh viện Nhi/Sản nhi.

16.4. Bảo đảm công tácđào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnhphải phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện được Bộ Y tế phân công phụ trách để thựchiện các nội dung sau:

- Tăng cường việc đàotạo giảng viên tại tỉnh (đào tạo nâng cao) để khi kết thúc khóa học thực hiệntốt nhiệm vụ phòng, điều trị bệnh dịch tại bệnh viện, đồng thời có thể làmgiảng viên nòng cốt cả về lý thuyết và thực hành về đào tạo, tập huấn cho cánbộ y tế tuyến dưới đảm bảo được yêu cầu chuyên môn.

- Phối hợp chặt chẽ vớicác bệnh viện đã được Bộ Y tế phân công hỗ trợ tuyến trong đào tạo, tập huấn cơbản cho bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện huyện, y tế xã, y tế tư nhân, y tếcác Bộ, ngành trên địa bàn.

16.5. Chỉ đạo các bệnh viện thuộc Sở Y tếchuẩn bị phương án bổ sung nhân lực làm tại các khoa khám bệnh, cấp cứu, điềutrị khi cần thiết (cử đi đào tạo, tập huấn cơ bản, nâng cao)

16.6. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo về cơsở vật chất (buồng bệnh, số giường bệnh) cơ số thuốc, dịch truyền vật tư y tế, trang thiết bị điềutrị, hồi sức cấp cứu; phương tiện vận chuyển, phòng hộ cá nhân cho nhân viên ytế, người bệnh, người nhà người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộcđể đáp ứng với mỗi bệnh dịch hoặc đồng thời nhiều bệnh dịch.

16.7. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnhtrực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng bệnh dịch tại đơnvị dưới nhiều hình thức đối với cán bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhàngười bệnh để tránh lây lan bệnh ngay trong bệnh viện từ khoa khám đến các khoađiều trị.

16.8. Cung cấp thông tin và chỉ đạo cáccơ sở khám, chữa bệnh cung cấp thông đầy đủ, kịp thời về tình hình bệnh dịch vàcác biện pháp phòng, chống bệnh dịch cho các cơ quan báo chí.

16.9. Tăng cường kiểm tra, giám sát việcxây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, giámsát công tác điều trị phòng, chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuấthuyết và một số bệnh dịch mới nổi đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địabàn.

16.10. Có phương án chọn 1-2 Bệnh việntuyến tỉnh có điều trị bệnh dịch, sẵn sàng thành lập và triển khai bệnh viện dãchiến khi cần thiết.

16.11. Chỉ đạo việc bảo đảm báo cáo vềkết quả thu dung, điều trị, phân tích tử vong, khó khăn, vướng mắc… của các cơsở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnhvà báo cáo về Bộ Y tế theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

16.12. Ban hành các văn bảnchỉ đạo hoặc trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thờinhằm giảm tử vong, giảm mắc, giảm biến chứng, giảm quá tải bệnh viện tuyến trêndo bệnh dịch.

16.13. Tham mưu kịp thờicho UBND cấp tỉnh chỉ đạo công tác điều trị phòng, chống bệnh dịch, nâng cấp cơsở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực cho các đơn nguyên điều trị tíchcực của bệnh viện tuyến tỉnh (bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Nhi/Sản nhi…)bảo đảm kinh phí cho giường bệnh, trang thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu, điềutrị và chế độ đối với người làm công tác phòng chống dịch

16.14. Sở Y tế tham mưucho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí riêng cho các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnhviện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện đa khoa khu vực thuộc tỉnh làm nhiệm vụ chỉđạo tuyến, đào tạo, tập huấn và hỗ trợ tuyến dưới.

Tùy theo tình hình diễn biến mỗi bệnhdịch tại địa phương, Sở Y tế có các kế hoạch bổ sung để kịp thời chỉ đạo, hướngdẫn, thực hiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp vàcác nguồn kinh phí hợp pháp khác


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW (phối hợp chỉ đạo);
- Các BV trực thuộc BYT (để thực hiện);
- SYT các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để thực hiện);
- Website Bộ Y tế, Website Cục QLKCB (để đăng tin);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên