BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 54-VHTT/QĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

XẾPHẠNG 18 DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA VÀTHÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 519-TTgngày 20/10/1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử và danh lamthắng cảnh;
Căn cứ quyết định số 96-CP ngày 28/10/1978 của Hội đồng Chính phủ về tổ chứcngành văn hóa và thông tin;
Xét đề nghị của Vụ bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng các di tích lịch sử và vănhóa
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay xếp hạng mướitám (18) di tích lịch sử và văn hóa thuộc các tỉnh và thành phố sau đây:

 Hà Bắc:

1. Những di tích về cuộc khởinghĩa nhân dân Yên Thế do cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (cuối thế kỷ 19 – đầu thếkỷ 20) gồm đồn Hom, đồn Phồn Xương, đồn Hố Chuối, chùa Lèo thuộc xã Tam Hiệp vàxã Phồng Xương, huyện Yên Thế;

2. Ngôi nhà cụ Đàm Thi (NguyễnTiến Tuận) ở xóm Thịnh Lang, xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, nơi hợp hội nghịTrung ương, Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ bảy.

Hà Sơn Bình:

3. Chùa Bối Khê, di tích kiếntrúc nghệ thuật (thế kỷ 14 – 15) thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Thành phố Hà Nội:

4. Ngôi nhà số 48 hàng Ngang,nơi Hồ Chủ Tịch viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02 tháng 9 năm 1945.

5. Khu di tích Khâm Thiên nơighi lại tội ác của giặc Mỹ ném bom huỷ diệt khu đông dân bằng máy bay B52.

NamNinh:

6. Những di tích lịch sử chốngMỹ cứu nước:

- Khu chỉ huy sở của thành ủy vàcủa nhà máy dệt NamĐịnh;

- Cửa hàng ăn uống và cửa hàngcắt tóc ở dưới hầm tại phố Nguyễn Du;

- Khu di tích phố Hàng Thao –nơi ghi lại tội ác của giặc Mỹ;

7. Khu di tích chống Mỹ, cứunước thuộc tỉnh Ninh Bình cũ gồm trụ sở tỉnh ủy, Ủy ban và hội trường của tỉnhthuộc xã Trường Yên, huyện Gia Khánh.

Thanh Hóa:

8. Đền và lăng Bà Triệu tại núiGiai, núi Tùng thuộc thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Nghệ Tĩnh:

9. Quê hương Chủ tịch Hồ ChíMinh tại làng Sen và làng Chùa, xã Kim Liên. huyện NamĐàn.

Bình Trị Thiên:

10. Khu di tích lịch sử kiếntrúc thành nội Huế và các lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định.

Quảng Nam – ĐàNẵng:

11. Khu di tích kiến trúc nghệthuật tháp Chàm Mỹ Sơn (thế kỷ 7 – 12) gồm khu tháp chùa, khu tháp chợ và khutháp Hồ khế thuộc xã Mỹ Sơn (Duy Tân), huyện Duy Xuyên.

12. Núi thành, Di tích lịch sửchống Mỹ, cứu nước gồm Núi Thành, Khu đồi A và đồi B thuộc thôn Long Phú, xãTam Nghĩa, huyện Tam Kỳ.

Nghĩa Bình:

13. Khu di tích Sơn Mỹ, nơi ghilại tội ác của giặc Mỹ thuộc thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

14. Khu di tích lịch sử điện TâySơn (gồm khu đền thờ, khu nền nhà và vườn cũ của ông, bà Nguyễn Phi Phúc, thânsinh ra anh hùng dân tộc Nguyện Huệ), thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

Phú Khánh:

15. Khu di tích kiến trúc nghệthuật tháp Bà (Pô Nagar thế kỷ 9) gồm toàn bộ các tháp và các kiến trúc kháctại khu núi tháp Bà thuộc phường Vĩnh Phước, thị xã Nha Trang.

Thuận Hải:

16. Khu di tích kiến trúc nghệthuật Pô Klong Giarai (thế kỷ 14) gồm toàn bộ các tháp và kiến trúc khác trênđồi tháp Chàm thuộc phường Đô Vinh, thị xã Phan Rang.

Hậu Giang:

17. Khu di tích lịch sử Côn Đảo,Nơi ghi lại tội ác của giặc Pháp và giặc Mỹ đã giam cầm, hành hạ và tán sát cácchiến sĩ cách mạng.

Thành phố Hồ Chí Minh:

18. Khu di tích lịch sử chốngMỹ, cứu nước Củ Chi gồm các hầm, địa đạo của quân đội, quận ủy, dân y khu, dâny quận thuộc xã Phú Mỹ Hưng, quận Củ Chi.

Điều 2: Các ông Chánh vănphòng Bộ văn hóa và thông tin, Vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố, giám đốc và trưởng ty, Sở văn hóa và thông tin cáctỉnh, thành phố kể trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Nguyễn Văn Hiếu