Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Các nội dung sau đây của Văn Bản đã bị sửa đổi:
- Danh sách chương trình 135 được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 130/QĐ-UBDT năm 2014

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 1: Bổ sung 03 thôn, bản, (gọi chung là thôn) vào diện đầu tư của Chương trình 135 gồm:

- Thôn Quyết Thắng và thôn Liên Minh, xã Xích Thố, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

- Thôn Chiềng Nưa, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Ngân sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Xem nội dung VB


- Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 2 Quyết định 130/QĐ-UBDT năm 2014

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 2: Điều chỉnh thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc thành thôn An Đổ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xem nội dung VB


- Điểm này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 130/QĐ-UBDT năm 2014

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 1: Bổ sung 03 thôn, bản, (gọi chung là thôn) vào diện đầu tư của Chương trình 135 gồm:

- Thôn Quyết Thắng và thôn Liên Minh, xã Xích Thố, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

Xem nội dung VB


- Điểm này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 130/QĐ-UBDT năm 2014

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 1: Bổ sung 03 thôn, bản, (gọi chung là thôn) vào diện đầu tư của Chương trình 135 gồm:
...
- Thôn Chiềng Nưa, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Xem nội dung VB