Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản và các nội dung đã bị sửa đổi:
 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011; Quyết ...
 • PHỤ LỤC 01 BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ
 • PHẦN I - MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VÀ KÝ HIỆU DÙNG TRONG BẢNG GIÁ
 • PHẦN II - CÁC LOẠI XE CŨ
 • PHẦN III- XE NHẬP KHẨU
 • CHƯƠNG 1- AUDI
 • CHƯƠNG 2- ASTON MARTIN
 • CHƯƠNG 3- BENTLEY
 • CHƯƠNG 4- BMW
 • 46
  - Mục này được đính chính bởi Điểm 1 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  1. Phụ lục số 01: Bảng giá bán tối thiểu xe ô tô dùng để quản lý thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Nghệ An:
  - Tại Trang 05, Chương 4 - BMW, Số thứ tự 46:
  (có bảng biểu kèm theo)

  Xem nội dung VB
 • CHƯƠNG 5- BUICK LACROSS
 •  CHƯƠNG 6- HIỆU CADILLAC
 • CHƯƠNG 7- HIỆU CHRYSLER
 • CHƯƠNG 8- HIỆU CITROEL
 • CHƯƠNG 9- HIỆU COOPER
 • CHƯƠNG 10- HIỆU CHENGLONG
 • CHƯƠNG 11- HIỆU DAIHATSU
 • CHƯƠNG 12- HIỆU DAEWOO
 • CHƯƠNG 13- HIỆU DONGFENG
 • CHƯƠNG 14- HIỆU DODGE
 • CHƯƠNG 15 - HIỆU FIAT, FERARI
 • CHƯƠNG 16- HIỆU FORD
 •  CHƯƠNG 17- HIỆU FREIGHTLINER
 • CHƯƠNG 18- HIỆU HONDA
 • CHƯƠNG 19- HIỆU HUMMER
 • CHƯƠNG 20- HIỆU CNHTC HOWO
 • CHƯƠNG 21- HIỆU HYUNDAI
 • CHƯƠNG 22- HIỆU ISUZU
 • CHƯƠNG 23- HIỆU JAC
 • CHƯƠNG 24- HIỆU JEEP
 • CHƯƠNG 25- HIỆU KIA
 • CHƯƠNG 26- LANDROVER
 • CHƯƠNG 27- LAMBORGHIN
 • CHƯƠNG 28- MAZDA
 • CHƯƠNG 29- MERCEDES- BENZ
 • CHƯƠNG 30- MITSUBISHI
 • CHƯƠNG 31- NISSAN
 • CHƯƠNG 32- OPEL
 • CHƯƠNG 33- HÃNG PEUGEOT
 • CHƯƠNG 34- PORSCHE
 • CHƯƠNG 35- RENAULT
 • CHƯƠNG 36- SAMSUNG
 • CHƯƠNG 37- SMART
 • CHƯƠNG 38- SSANYONG
 • CHƯƠNG 39- SUBARU
 • CHƯƠNG 40- SUZUKI
 • CHƯƠNG 41-
 • CHƯƠNG 42- VOLVO
 • CHƯƠNG 43- VOLKSWAGEN
 • CHƯƠNG 44- ALFA, LINCOLN, MERCURY, PLYMOUNT, PONTIAC, OLDSMOBILE, ROLL-ROYCE, ALFA, LUXGEN, MAN
 • CHƯƠNG 45- FAW
 • CHƯƠNG 46- CÁC HIỆU DO NGA SẢN XUẤT
 • CHƯƠNG 48- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MỘT SỐ LOẠI XE KHÁC
 • PHẦN IV XE DO VIỆT
 • CHƯƠNG 1 -CÔNG TY Ô TÔ HOÀ BÌNH
 • CHƯƠNG 2-CÔNG TY
 • CHƯƠNG 3-CÔNG TY VINASTAR (MITSUBISHI
 • CHƯƠNG 4- HIỆU DAEWOO- CHEVROLET
 • CHƯƠNG 5- HYUNDAI THÀNH CÔNG
 • CHƯƠNG 6- CÔNG TY
 • CHƯƠNG 7- XE HIỆU SUZUKI
 • CHƯƠNG 8- HIỆU FORD
 • CHƯƠNG 9- HIỆU ISUZU
 • CHƯƠNG 10- DAIHATSU
 • CHƯƠNG 11-HÃNG HINO
 • CHƯƠNG 12- MERCEDES BENZ
 • CHƯƠNG 13- HIỆU HONDA
 • CHƯƠNG 14- HIỆU JRD
 • CHƯƠNG15- HIỆU SANYANG
 • CHƯƠNG 16- CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ
 • CHƯƠNG 17- HIỆU CHIẾN THẮNG
 • CHƯƠNG 18 -ÔTÔ VEAM
 • CHƯƠNG 19 - CỬU LONG
 • CHƯƠNG 20 -CÔNG TY ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
 • CHƯƠNG 21-HÃNG
 • CHƯƠNG 22- HIỆU HOA MAI
 • CHƯƠNG 23-XE HIỆU GIẢI PHÓNG
 • CHƯƠNG 24-XE HIỆU JAC
 • CHƯƠNG 25- HIỆU VINAXUKI, JINBEI
 • CHƯƠNG 26 - HIỆU TRANSICO
 • CHƯƠNG 27- TRƯỜNG GIANG
 • CHƯƠNG 28- VIỆT TRUNG
 • CHƯƠNG 29- CÁC HIỆU KHÁC
 • PHỤ LỤC 02: BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE MÔTÔ, XE GẮN MÁY
 • PHẦN I- CHUNG
 • PHẦN II- MỘT SỐ HÃNG, LOẠI XE CỤ THỂ
 • 3-HÃNG HARLEY
  - Mục này được đính chính bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2. Phụ lục số 02: Bảng giá bán tối thiểu xe mô tô, xe gắn máy dùng để quản lý thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

  2.1. Tại Trang 02, Phần II, Mục 3 - HÃNG HARLEY:

  - Đã in là:
  (có bảng biểu kèm theo)
  - Đính chính lại là:
  (có bảng biểu kèm theo)

  Xem nội dung VB
 • 3
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 4
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 6
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 8
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 10
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi thay vào máy (máy tàu kéo, tàu đẩy, máy xà lan tự hành...)
 • Xáng cạp (Ponton đặt cần cẩu)
 • 12
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 14
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 16
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 18
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 20
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 22
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 24
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 26
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 28
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 30
  - Mục này được đính chính bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Đính chính Mục có Số thứ tự 30 như sau:
  (có bảng biểu kèm theo)

  Xem nội dung VB
 • 34
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 36
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 38
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • 40
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 42
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 44
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 46
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 48
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 50
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 52
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 54
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 56
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 58
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 60
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Hủy bỏ các Mục có Số thứ tự là: 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

  Xem nội dung VB
 • 62
  - Mục này được đính chính bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  - Đính chính Mục có Số thứ tự 62 như sau:
  (có bảng biểu kèm theo)

  Xem nội dung VB
 • 64
  - Mục này được hủy bỏ bởi Điểm 2 Điều 1 Quyết định 5218/QĐ-UBND năm 2011

  Click vào đây để xem nội dung:


  2.2. Tại Trang 11, Phần II, Mục 12 - T & T MOTOR:

  - Hủy bỏ các Mục có số thứ tự là: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38, 64.

  Xem nội dung VB
 • PHẦN III- CÁC LOẠI XE DO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁP (chưa có giá tại các mục trên)
 • PHỤ LỤC 03: BẢNG GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Xà lan không tự hành
 • Xà lan tự hành
 • Vỏ ghe, tàu
 • Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi