BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 334 ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN
BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2009
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BYT , ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-BYT ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2009;
Căn cứ Biên bản họp số 133/BB-BYT ngày 10/02/2010 của Hội đồng xét duyệt Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 334 bệnh viện, viện có giường bệnh, trung tâm y tế quận, huyện (sau đây gọi tắt là đơn vị) trong toàn quốc đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009 (Danh sách kèm theo).
Điều 2. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 334 đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009.
Điều 3. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ, được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành và các đơn vị có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ;
- Lưu: VT, PC, KCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

DANH SÁCH
334 ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2009
(Ban hành kèm Quyết định số 600 /QĐ-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

A. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

Số TT
TÊN ĐƠN VỊ
1
Bệnh viện Bạch Mai
2
Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức
3
Viện Bỏng Lê Hữu Trác
4
Bệnh viện Lão khoa Trung ương
5
Bệnh viện Nhi Trung ương
6
Bệnh viện 74 Trung ương
7
Bệnh viện 71 Trung ương
8
Bệnh viện C Đà Nẵng
9
Bệnh viện Thống Nhất
10
Bệnh viện phổi Trung ương
11
Bệnh viện Mắt Trung ương
12
Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương
13
Bệnh viện Châm cứu Trung ương
14
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
15
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế
16
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
17
Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương
18
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
19
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
20
Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí
21
Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội
22
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà
23
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
24
Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
25
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ
26
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
27
Bệnh viện Da liễu Trung ương
28
Bệnh viện E

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ Y TẾ

Số TT
TÊN ĐƠN VỊ
1. HÀ NỘI
29
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
30
Bệnh viện Thanh Nhàn
31
Bệnh viện Phụ sản
32
Bệnh viện Tim
33
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
34
Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
35
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
36
Bệnh viện Đa khoa Đông Anh
37
Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai
38
Bệnh viện Bắc Thăng Long
39
Bệnh viện Ung Bướu
40
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
41
Bệnh viện Thận
42
Bệnh viện Mắt
43
Bệnh viện Tâm thần
44
Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền
45
Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương
46
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
47
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thường Tín
48
Bệnh viện Đa khoa Vân Đình
49
Làng Hòa Bình Thanh Xuân
50
Bệnh viện Da Liễu
51
Bệnh viện Đa khoa Huyện Ba Vì
2. TP HỒ CHÍ MINH
52
Bệnh viện Nhi Đồng 2
53
Bệnh viện Hùng Vương
54
Bệnh viện Từ Dũ
55
Bệnh viện Nhân Dân 115
56
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
57
Bệnh viện Nhi Đồng 1
58
Bệnh viện Nguyễn Trãi
59
Bệnh viện Tai - Mũi - Họng
60
Viện Y Dược học dân tộc
61
Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt
62
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
63
Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương
64
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
65
Bệnh viện Mắt
66
Bệnh viện Ung Bướu
67
Viện Tim
68
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
69
Bệnh viện Y học cổ truyền
70
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi
71
Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN- Điều trị bệnh nghề nghiệp
72
Bệnh viện Truyền máu Huyết học
73
Bệnh viện Quận 4
74
Bệnh viện Quận 5
75
Bệnh viện Quận 10
76
Bệnh viện Quận Bình Thạnh
3. HẢI PHÒNG
77
Bệnh viện Phụ sản
78
Bệnh viện Đa khoa An Lão
79
Bệnh viện Tâm Thần
80
Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng
81
Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng
82
Bệnh viện Y học cổ truyền
4. ĐÀ NẴNG
83
Bệnh viện Đà Nẵng
84
Trung tâm Y tế Hải Châu
85
Bệnh viện Mắt
86
Bệnh viện Tâm Thần
87
Bệnh viện Y học cổ truyền
88
Bệnh viện Da Liễu
89
Trung tâm Y tế Sơn Trà
90
Trung tâm Y tế Cẩm Lệ
5. CẦN THƠ
91
Bệnh viện Đa khoa Quận Ô Môn
92
Bệnh viện Đa khoa Tp Cần Thơ
93
Bệnh viện Tai mũi họng
94
Bệnh viện Da Liễu
95
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
96
Bệnh viện Y học cổ truyền
6. NAM ĐỊNH
97
Bệnh viện lao và Bệnh phổi
98
Bệnh viện Mắt
99
Bệnh viện Y học cổ truyền
100
Bệnh viện Tâm thần
101
Bệnh viện Đa khoa Huyện Hải Hậu
102
Bệnh viện Đa khoa Huyện Giao Thủy
103
Bệnh viện Đa khoa Huyện Xuân Trường
104
Bệnh viện Đa khoa Huyện Nghĩa Hưng
105
Bệnh viện Đa khoa Huyện Ý Yên
7. HÀ NAM
106
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
107
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
108
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thanh Liêm
109
Bệnh viện Đa khoa Huyện Kim Bảng
110
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lý Nhân
111
Bệnh viện Đa khoa Huyện Duy Tiên
112
Bệnh viện Đa khoa Huyện Bình Lục
8. THÁI BÌNH
113
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
114
Bệnh viện Y học cổ truyền
115
Bệnh viện Điều dưỡng -PHCN
116
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tiền Hải
117
Bệnh viện Đa khoa Huyện Quỳnh Phụ
118
Bệnh viện Đa khoa Huyện Kiến Xương
9. HƯNG YÊN
119
Bệnh viện Y học cổ truyền
120
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
10. HẢI DƯƠNG
121
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
122
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
123
Bệnh viện Y học cổ truyền
124
Bệnh viện Đa khoa Huyện Kinh Môn
125
Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Giàng
126
Bệnh viện Đa khoa Huyện Gia Lộc
127
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thanh Hà
11. NINH BÌNH
128
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
129
Trung tâm Y tế huyện Yên Mô
130
Trung tâm Y tế Huyện Nho Quan
12. BẮC NINH
131
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
132
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tiên Du
133
Bệnh viện Y học cổ truyền
13. BẮC GIANG
134
Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN
14. PHÚ THỌ
135
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
136
Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Khê
137
Bệnh viện Đa khoa Huyện Đoan Hùng
15. VĨNH PHÚC
138
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
139
Bệnh viện Điều dưỡng -PHCN
140
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tam Dương
141
Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Tường
142
Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Lạc
143
Bệnh viện Y học cổ truyền
144
Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên
16. YÊN BÁI
145
Bệnh viện Y học cổ truyền
146
Bệnh viện Đa khoa Thành phố
17. LÀO CAI
147
Bệnh viện Đa khoa số II Tỉnh
148
Bệnh viện Y học cổ truyền
149
Bệnh viện Đa khoa Huyện Bảo Thắng
150
Bệnh viện Đa khoa Huyện Bắc Hà
18. ĐIỆN BIÊN
151
Bệnh viện Y học cổ truyền
19. TUYÊN QUANG
152
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
153
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
154
Bệnh viện Y dược cổ truyền
155
Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Sơn
20. HOÀ BÌNH
156
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
157
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mai Châu
158
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lạc Thủy
159
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lương Sơn
160
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tân Lạc
161
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lạc Sơn
162
Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Thủy
163
Bệnh viện Đa khoa Huyện Đà Bắc
21. QUẢNG NINH
164
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
165
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bãi Cháy
166
Bệnh viện Y học cổ truyền
167
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
168
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Móng Cái
169
Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn
22. HÀ GIANG
170
Bệnh viện Y Dược cổ truyền
23. CAO BẰNG
171
Bệnh viện Y học cổ truyền
24. BẮC CẠN
172
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
25. LẠNG SƠN
173
Bệnh viện Y học cổ truyền
174
Trung tâm Y tế Huyện Hữu Lũng
175
Trung tâm Y tế Huyện Lộc Bình
26. LAI CHÂU
176
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
27. THÁI NGUYÊN
177
Bệnh viện A
178
Bệnh viện C
179
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
180
Bệnh viện Y học cổ truyền
181
Bệnh viện Điều dưỡng -PHCN
182
Bệnh viện Võ Nhai
183
Bệnh viện Đại từ
28. THANH HOÁ
184
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
185
Bệnh viện Phụ Sản
186
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
187
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc
188
Bệnh viện Nhi
189
Bệnh viện Tâm thần
190
Bệnh viện Đa khoa Huyện Hoằng Hóa
191
Bệnh viện Đa khoa Huyện Hà Trung
192
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tĩnh Gia
193
Bệnh viện Đa khoa Huyện Quảng Xương
194
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thọ Xuân
195
Bệnh viện Đa khoa Huyện Bá Thước
29. NGHỆ AN
196
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa
197
Bệnh viện Nhi
198
Bệnh viện Đa khoa Huyện Nghi Lộc
199
Bệnh viện Đa khoa Huyện Anh Sơn
200
Bệnh viện Đa khoa Huyện Diẽn Châu
30. HÀ TĨNH
201
Bệnh viện Y học cổ truyền
202
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Hà
203
Bệnh viện Đa khoa Huyện Nghi Xuân
204
Bệnh viện Đa khoa Huyện Đức Thọ
205
Bệnh viện Đa khoa Huyện Hương Sơn
31. QUẢNG BÌNH
206
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình
207
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lệ Thủy
32. QUẢNG TRỊ
208
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
209
Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Linh
210
Bệnh viện Đa khoa Huyện Hướng Hóa
211
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải
33. THỪA THIÊN HUẾ
212
Bệnh viện Y học cổ truyền
213
Trung tâm Y tế Huyện Hương Thủy
214
Trung tâm Y tế Huyện Phú Vang
215
Trung tâm Y tế Huyện Phong Điền
216
Trung tâm Y tế Huyện Phú Lộc
34. QUẢNG NAM
217
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc
218
Bệnh viện Quế Sơn
35. LÂM ĐỒNG
219
Trung tâm Y tế Huyện Đơn Dương
220
Trung tâm Y tế Huyện Đạ Tẻh
221
Trung tâm Y tế Huyện Cát Tiên
222
Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch
36. BÌNH ĐỊNH
223
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong
224
Bệnh viện Y học cổ truyền
225
Bệnh viện Mắt
226
Trung tâm Y tế Huyện An Nhơn
227
Trung tâm Y tế Huyện Hoài Nhơn
37. GIA LAI
228
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ayunpa
229
Trung tâm Y tế Huyện K Bang
38. PHÚ YÊN
230
Bệnh viện Y học cổ truyền
231
Bệnh viện Điều dưỡng -PHCN
232
Bệnh viện Đa khoa Huyện Sơn Hòa
233
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tuy An
234
Bệnh viện Đa khoa Huyện Đông Xuân
39. KHÁNH HOÀ
235
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
236
Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN
237
Bệnh viện Da Liễu
238
Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần
239
Trung tâm Y tế Thị xã Cam Ranh
240
Trung tâm Y tế Huyện Vạn Ninh
241
Trung tâm Y tế Huyện Ninh Hòa
242
Trung tâm Y tế Huyện Diên Khánh
40. QUẢNG NGÃI
243
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tịnh Sơn
244
Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm
41. ĐẮK LẮK
245
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
246
Bệnh viện Y học cổ truyền
247
Bệnh viện Đa khoa Huyện Cư Kuin
248
Bệnh viện Đa khoa Huyện Krông Bông
249
Bệnh viện Đa khoa Huyện M’ Đrắk
250
Bệnh viện Đa khoa Huyện Buôn Đôn
42. TÂY NINH
251
Bệnh viện Đa khoa Hòa Thành
252
Bệnh viện Đa khoa Gò Dầu
253
Bệnh viện Đa khoa Bến Cầu
254
Trung tâm Phòng chống Lao-Bệnh phổi
255
Bệnh viện Y học cổ truyền
43. NINH THUẬN
256
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Xuân
257
Bệnh viện Điều dưỡng -PHCN tỉnh
44. ĐỒNG NAI
258
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
259
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất
260
Bệnh viện Nhi
261
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh
262
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
263
Bệnh viện Đa khoa Huyện Xuân Lộc
45. BÌNH DƯƠNG
264
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
265
Trung tâm Y tế Công ty cao su Dầu Tiếng
46. VŨNG TÀU
266
Bệnh viện Lê Lợi
267
Trung tâm Mắt
47. LONG AN
268
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
269
Bệnh viện Đa khoa Cần Giuộc
270
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Hóa
48. CÀ MAU
271
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
272
Bệnh viện Phụ Sản
273
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cái Nước
274
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Trần Văn Thời
275
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn
276
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đầm Dơi
49. TIỀN GIANG
277
Bệnh viện Y học cổ truyền
50. ĐỒNG THÁP
278
Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
279
Bệnh viện Y học cổ truyền
280
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười
281
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự
282
Bệnh viện Đa khoa Huyện Lấp Vò
51. SÓC TRĂNG
283
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
284
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội
285
Bệnh viện Đa khoa Huyện Kế Sách
286
Bệnh viện Đa khoa Huyện Long Phú
287
Bệnh viện Đa khoa Huyện Mỹ Tú
288
Bệnh viện Đa khoa Huyện Mỹ Xuyên
52. BẠC LIÊU
289
Bệnh viện Đa khoa Huyện Phước Long
290
Bệnh viện Đa khoa Huyện Giá Rai
53. AN GIANG
291
Bệnh viện Đa khoa Huyện Phú Tân
292
Bệnh viện Đa khoa Huyện An Phú
293
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tân Châu
294
Bệnh viện Đa khoa Huyện Chợ Mới
295
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thoại Sơn
296
Bệnh viện Mắt- TMH-RHM
297
Bệnh viện Tim Mạch
54. TRÀ VINH
298
Bệnh viện Đa khoa Huyện Cầu Ngang
55. VĨNH LONG
299
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thành phố Vĩnh Long
56. HẬU GIANG
300
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngã Bảy
57. BẾN TRE
301
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
302
Bệnh viện Y học cổ truyền
303
Bệnh viện Đa khoa Huyện Ba Tri
304
Bệnh viện Đa khoa Huyện Châu Thành
305
Bệnh viện Đa khoa Huyện Giồng Trôm
306
Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạnh Phú
58. KIÊN GIANG
307
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
308
Bệnh viện Y học cổ truyền
309
Bệnh viện Đa khoa Huyện Gồng Riềng
310
Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thuận
311
Bệnh viện Đa khoa Huyện Tân Hiệp

C. Y TẾ CÁC BỘ, NGÀNH

Số TT
TÊN ĐƠN VỊ
1. TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
312
Bệnh viện Bưu Điện
313
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện
314
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bưu Điện I
2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
315
Bệnh viện Nông Nghiệp
3. TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
316
Bệnh viện Dệt May
4. BỘ XÂY DỰNG
317
Bệnh viện Xây Dựng
5. CỤC Y TẾ - TỔNG CỤC HẬU CẦN- BỘ CÔNG AN
318
Bệnh viện 19/8
319
Bệnh viện 30/4
320
Bệnh viện 199
321
Bệnh viện Y học cổ truyền
6. CỤC Y TẾ-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
322
Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng

D. CÁC BỆNH VIỆN THUỘC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số TT
TÊN ĐƠN VỊ
1. HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
323
Bệnh viện Tuệ Tĩnh
2. ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
324
Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
325
Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đ. BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP

Số TT
TÊN ĐƠN VỊ
1. HÀ NỘI
326
Bệnh viện Việt Pháp
327
Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An
2. THANH HÓA
328
Bệnh viện Hợp Lực
3. ĐÀ NẴNG
329
Bệnh viện Hoàn Mỹ
330
Bệnh viện Bình Dân
4. TP. HỒ CHÍ MINH
331
Bệnh viện Triều An
332
Bệnh viện Tim Tâm Đức
333
Bệnh viện Hoàn Mỹ 2
334
Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

(Tổng số 334 đơn vị)

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?