HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 63-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÁT TRIỂN LOẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VỪA HỌC, VỪA LÀM

Trong quá trình phấn đấu để pháttriển sự nghiệp giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo đườnglối giáo dục của Đảng, nhiều địa phương đã mở loại trường vừa học tập, vừa sảnxuất (gọi là trường vừa học, vừa làm), mà điển hình là trường thanh niên laođộng xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. Theo phương hướng này, trước đây đã có cáctrường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa tỉnh và huyện, các trường thanhniên dân tộc huyện ở miền núi và các trường phổ thông công nghiệp ở thành phố.Mấy năm gần đây, một số trường phổ thông cấp III ở các tỉnh miền Bắc và một vàitrường bổ túc văn hóa tập trung cho thanh niên ở miền Nam cũng thực hiện phươngpháp đào tạo vừa học vừa làm và đã thu được một số kết quả tốt. Những trườnghợp nói trên không những bảo đảm được chất lượng giáo dục toàn diện đối với họcsinh, tự giải quyết được một phần quan trọng kinh phí ăn học và xây dựng trườngsở, mà còn có tác dụng tích cực trong việc phát triển kinh tế và văn hóa ở địaphương. Đây là một sáng tạo của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong thời gian tới, để đáp ứngyêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, cần chú trọng phát triển loại trường vừahọc, vừa làm, nhằm mục đích nhanh chóng mở rộng giáo dục trung học cho thanhniên, đồng thời góp phần đào tạo lực lượng lao động có trình độ văn hóa phổthông trung học cho các địa phương, đào tạo đội ngũ công nhân và nhân viên kỹthuật lành nghề, có truyền thống cho từng địa phương, cho từng ngành sản xuất.

Nhằm mục đích trên, Hội đồngChính phủ quyết định:

1. Từ năm học 1978-1979trở đi, trong hệ thống trường phổ thông cấp III, cần đẩy mạnh việc mở loạitrường vừa học tập vừa sản xuất, gọi thống nhất là trường phổ thông trung họcvừa học, vừa làm.

2. Mục tiêu của trườngphổ thông trung học vừa học, vừa làm là:

a) Đào tạo thanh niên thànhnhững người lao động kiểu mới, có tư tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa, cótrình độ văn hóa bậc phổ thông trung học, có hiểu biết và kỹ năng cần thiết vềsản xuất nông nghiệp hoặc công nghiệp, và về quản lý kinh tế, có óc thẩm mỹ vàcó sức khoẻ tốt.

b) Tổ chức cho học sinh sản xuấtra của cải vật chất để giúp học sinh rèn luyện được tốt qua thực hành lao động,đồng thời từng bước tự túc được về kinh phí ăn học và góp phần phát triển kinhtế và văn hóa nơi trường đóng.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh cóthể nhanh chóng thích ứng với hoạt động sản xuất của xã hội hoặc có thể đượcđào tạo tiếp thành công nhân lành nghề, cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ,cán bộ quản lý.

3. Về chương trình học,trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm, tiến hành giảng dạy theo chươngtrình cấp III của hệ phổ thông, nhưng có bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp vớimục tiêu đào tạo, và phương hướng sản xuất của địa phương hoặc của xí nghiệp(nhà máy, nông trường, lâm trường, hợp tác xã, v.v…).

Việc tổ chức sản xuất của trườngphải bảo đảm tính giáo dục và tính khoa học, và phù hợp với yêu cầu xây dựngnền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Hàng tuần, học sinh lao động với sự hướngdẫn của giáo viên, hoặc cán bộ kỹ thuật, từ 5 đến 6 buổi, mỗi buổi từ 3 đến 4giờ, Phải tuỳ theo tính chất của lao động mà bố trí thời gian cho thích hợp,bảo đảm sự cân đối giữa học tập, lao động, giải trí và nghỉ ngơi của học sinh.

Cần bố trí thời gian thích đángcho các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt tập thể.

4. Về cơ sở sản xuất; cóthể có hai loại:

a) Loại trường dựa vào cơ sởsản xuất của xí nghiệp (nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, hợp tácxã).

Đối với loại trường này, xínghiệp chịu trách nhiệm cấp vốn, thiết bị, công cụ và nguyên liệu cho sản xuất,dự trù lao động và hướng dẫn kỹ thuật cho học sinh. Nhà trường chịu trách nhiệmquản lý và tổ chức cho học sinh lao động. Ngành giáo dục và Ủy ban nhân dân địaphương chịu trách nhiệm cung cấp chi phí xây dựng trường sở, mua sắm thiết bịdạy học, …

b) Loại trường có cơ sở sản xuấtriêng:

Loại trường này được coi là mộtđơn vị kinh tế của địa phương. Kế hoạch sản xuất của trường được đưa vào kếhoạch Nhà nước của địa phương. Nhà nước cấp khoản đầu tư toàn bộ ban đầu về xâydựng cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và học tập qua ngân sáchđịa phương, đồng thời vận động nhân dân và các cơ sở sản xuất đóng góp mộtphần. Loại trường này có thể phát triển ở huyện, ở vùng kinh tế mới, vùng dântộc.

5. Về tuyển chọn học sinhvà quyền lợi của học sinh khi tốt nghiệp:

a) Tiêu chuẩn tuyển chọn họcsinh: những thanh niên, thiếu niên có phẩm chất chính trị tốt, đã tốt nghiệpphổ thông cấp II, có đủ sức khoẻ, có độ tuổi bằng hoặc lớn hơn học sinh phổthông cùng lớp từ 1 đến 3 tuổi, đều có thể được tuyển chọn vào học.

Ở vùng núi, vùng kinh tế mới vàvùng mới giải phóng, để tiếp nhận được nhiều thanh niên, thiếu niên người dântộc hoặc thanh niên, thiếu niên đã tham gia công tác cách mạng, trường phổthông trung học vừa học, vừa làm có thể mở thêm những lớp phổ thông cấp II vớichương trình học tinh giản, chuẩn bị cho học sinh mau chóng theo học đượcchương trình trung học.

b) Quyền lợi của học sinh khitốt nghiệp: học sinh tốt nghiệp trường phổ thông trung học vừa học, vừa làmđược hưởng các quyền lợi như những học sinh tốt nghiệp phổ thông cấp III, đượcdự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo côngnhân và được hưởng chính sách tuyển chọn ưu tiên.

6. Về chế độ, chính sáchđối với trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm:

a) Các trường phổ thông trunghọc vừa học, vừa làm cần từng bước tổ chức nội trú cho học sinh để phát huy tácdụng của sinh hoạt tập thể và giải quyết thuận lợi sự phối hợp giữa các mặthọc tập, lao động sản xuất và hoạt động tập thể,v.v … của học sinh. Chi phí vềmua sắm trang bị ban đầu cho học sinh ăn ở nội trú do Nhà nước và xí nghiệp đàithọ một phần, gia đình học sinh đóng góp một phần. Các chế độ, chính sách đốivới trường nội trú do Nhà nước ban hành cũng được áp dụng cho loại trường này.

b) Các trường phổ thông trunghọc vừa học, vừa làm có đủ tư cách pháp nhân về mặt kinh tế, được phép mở tàikhoản, vay vốn ngân hàng, ký hợp đồng kinh tế,v.v… Sản phẩm do trường làm raphải bán cho Nhà nước và không phải đóng thuế. Tiền bán sản phẩm sau khi trừtiêu hao vật chất (nguyên liệu, vật liệu, khấu hao thiết bị, nhà xưởng…) sẽ sửdụng trước hết cho việc nuôi dạy học sinh, cho việc khuyến khích lao động, vàmột phần (khoảng 20% thu nhập) cho tái sản xuất mở rộng.

Năm đầu thành lập các trường phổthông trung học vừa học, vừa làm có cơ sở sản xuất riêng được hưởng trợ cấp choviệc nuôi dạy học sinh trong 12 tháng. Trong 2 năm sau, tuỳ theo kết quả sảnxuất, Nhà nước giảm dần mức trợ cấp. Sau 3 năm thành lập trường, trường phải tựtúc được chi phí ăn học cho toàn bộ học sinh. Đối với các trường phổ thôngtrung học vừa học, vừa làm tham gia lao động sản xuất ở các đơn vị sản xuấtngoài nhà trường , nhà trường được thu nhận tiền công của học sinh và giáo viênhoặc tiền gia công theo chế độ hợp đồng ký với các đơn vị sản xuất đó. Nếu xétcần thiết, địa phương có thể trợ cấp thêm trong một thời gian. Các khoản trợcấp trên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định và lấy ở ngân sách địaphương.

c) Cần bố trí cho các trường phổthông trung học vừa học, vừa làm một đội ngũ cán bộ đồng bộ và có chất lượng(cán bộ quản lý, giáo viên văn hoá, kỹ thuật, kinh tế, thể dục thể thao,…) mộtsố công nhân kỹ thuật và nhân viên hành chính, sự nghiệp cần thiết, để phục vụtốt yêu cầu đào tạo và sản xuất của trường. Cần có chế độ sử dụng những cán bộ,công nhân kỹ thuật ngoài nhà trường vào việc hướng dẫn học sinh lao động và họctập.

Giáo viên trường phổ thông trunghọc vừa học, vừa làm có nhiệm vụ giảng dạy văn hoá, kỹ thuật, kinh tế, hướngdẫn học sinh lao động, quản lý đời sống tập thể của học sinh, nên được hưởngchế độ phụ cấp như giáo viên chủ nhiệm các trường nội trú (5% lương chính).

Những giáo viên, cán bộ, côngnhân, nhân viên trực tiếp và thường xuyên hướng dẫn học sinh lao động (từ 4buổi trở lên trong tuần) và học sinh được hưởng các chế độ do Nhà nước ban hànhvề các mặt bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động và tiêu chuẩn lương thực, thựcphẩm và bồi dưỡng vật chất theo ngành nghề như chỉ thị số 237-TTg ngày01-12-1970 đã quy định. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trườngđược hưởng các chế độ phúc lợi và thưởng năng suất, tuỳ theo thành quả lao độngcủa trường.

d) Học sinh các trường phổthông trung học vừa học, vừa làm ở khu kinh tế mới, miền núi, vùng mới giảiphóng được hưởng các chế độ về học bổng và cung cấp lương thực, thực phẩm vàcác nhu yếu phẩm khác theo chế độ hiện hành.

7. Về điều kiện cần có đểmở trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm:

Để mở trường phổ thông trung họcvừa học, vừa làm, cần có những điều kiện sau đây:

a) Có địa điểm ổn định;

b) Có cơ sở vật chất tối thiểucho việc dạy và học văn hoá;

c) Có cơ sở sản xuất để trườngcó thể tổ chức cho học sinh lao động sản xuất;

d) Có đội ngũ cán bộ và nhânviên tương đối đủ và đồng bộ (cán bộ quản lý, giảng dạy, sản xuất, hành chính,sự nghiệp).

Sau khi được Bộ Giáo dục duyệt ytheo kế hoạch của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kýquyết định thành lập trường.

8. Trách nhiệm của cácngành, các cấp:

a) Bộ Giáo dục và các Bộ cóliên quan cần sớm ra các thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện các chế độ, chínhsách về loại trường này.

b) Bộ Giáo dục có nhiệm vụ banhành chương trình học, biên soạn sách giáo khoa, đào tạo và bồi dưỡng giáoviên, ban hành các quy chế cần thiết.

c) Bộ Giáo dục, Bộ Đại học vàtrung học chuyên nghiệp, Tổng cục Đào tạo công nhân và Ủy ban nhân dân các địaphương cần thực hiện tốt chính sách ưu tiên tuyển chọn học sinh tốt nghiệptrường phổ thông trung học vừa học, vừa làm vào các trường đại học và chuyênnghiệp.

d) Căn cứ vào quyết định này,các ngành và đoàn thể, các Ủy ban nhân dân địa phương và các cơ sở sản xuất cầnphối hợp chặt chẽ, tích cực và vững chắc mở rộng mạng lưới các trường phổ thôngtrung học vừa học, vừa làm, nhất là ở khu kinh tế mới, vùng dân tộc, vùng mớigiải phóng, và ở các huyện đang tiến hành tổ chức lại sản xuất.

e) Hàng năm, Bộ Giáo dục cótrách nhiệm tổng hợp tình hình xây dựng và phát triển loại trường phổ thôngtrung học vừa học, vừa làm và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị