HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 65-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀCHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG KINH TẾ HAI CHIỀU GIỮA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VỚINÔNG DÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ RỪNG, NGHỀ CÁ, NGHỀ MUỐI

I. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH CỦA CHẾĐỘ HỢP ĐỒNG KINH TẾ HAI CHIỀU

Để xây dựng nền kinh tế xã hộichủ nghĩa trong cả nước, để hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978 vàkế hoạch 5 năm 1976 – 1980, một yêu cầu rất cấp thiết là phải tổ chức và quảnlý tốt việc sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng các loại sản phẩm chủyếu theo đúng kế hoạch và chính sách của Nhà nước. Một biện pháp có ý nghĩakinh tế và chính trị rất quan trọng là thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế haichiều giữa các tổ chức kinh tế của Nhà nước với các hợp tác xã, các tổ hay độiđoàn kết sản xuất, tập đoàn sản xuất, tổ hợp máy,… và các hộ sản xuất (dưới đâygọi tắt là người sản xuất) trong nông nghiệp, nghề rừng, nghề cá, nghề muối.

Đây là hình thức thắt chặt quanhệ kinh tế trực tiếp giữa Nhà nước với nông dân và những người làm nghề rừng,nghề cá, nghề muối, giữa công nghiệp và nông nghiệp, thể hiện đường lối liênminh công nông của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng.

Chế độ này nhằm xác định nghĩavụ và đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý kinh tế các cấp, các tổ chứckinh doanh của Nhà nước ở địa bàn huyện cũng như của người sản xuất trong việccùng nhau bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

Các tổ chức kinh tế của Nhà nướccó nhiệm vụ đi sát cơ sở, nắm vững khả năng và nhu cầu của sản xuất ở từng địaphương, từng đơn vị sản xuất, cung ứng kịp thời và hướng dẫn sử dụng đúng mụcđích, đúng kỹ thuật các loại vật tư, hàng hoá cần thiết theo hợp đồng đã ký, đểphục vụ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nghề rừng, nghề cá, nghề muối pháttriển theo đúng phương hướng, nhiệm vụ, quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước,đồng thời chăm lo đúng mức đời sống của người lao động. Mặt khác, cùng ngườisản xuất tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm Nhà nước nắm chắc đượctuyệt đại bộ phận hàng hóa lương thực, thực phẩm, nông sản, lâm sản và hải sảnphục vụ yêu cầu công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa và đời sống nhân dân nói chung.

Người sản xuất được Nhà nướchướng dẫn cung ứng những tư liệu sản xuất chủ yếu và giúp đỡ về các mặt khác,phải phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tận dụng mọikhả năng lao động, đất đai và tài nguyên tại chỗ, tích cực sản xuất theo quyhoạch và kế hoạch của Nhà nước, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và phấnđấu thực hiện vượt mức các hợp đồng bán sản phẩm cho Nhà nước, góp phần tích cựcxây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Ngoài mục đích trên đây, việcthực hiện chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều, gắn chặt với việc thực hiện cácchính sách lớn khác của Đảng và Chính phủ như chính sách giá cả, chính sáchlương thực, chính sách cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp tư nhân…, còncó tác dụng tích cực về các mặt sau đây:

1. Góp phần cải tiến công tác kếhoạch hóa đối với khu vực tập thể và cá thể trong nông nghiệp, nghề rừng, nghềcá, nghề muối. Qua việc bám sát sản xuất và đời sống của nhân dân từng địaphương mà có cơ sở để xây dựng và thực hiện kế hoạch một cách vững chắc; đưaviệc sản xuất, lưu thông, phân phối vật tư, hàng hóa trên địa bàn nông thôn,nhất là ở các tỉnh miền Nam vào tổ chức và kế hoạch.

2. Thúc đẩy việc xây dựng huyệnvà tăng cường cấp huyện theo chỉ thị số 33-CT/TU ngày 24-01-1978 của Bộ chínhtrị và nghị quyết số 33-CP ngày 04-02-1978 của Hội đồng Chính phủ, đồng thờicủng cố các hợp tác xã, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở xã, ấp.Thúc đẩy việc chấn chỉnh tổ chức, cải tiến chế độ và phương pháp quản lý củacác ngành ở trung ương và các tỉnh, thành phố đối với huyện và cơ sở.

3. Thúc đẩy đồng thời 3 cuộccách mạng ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, đưanước nhà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội:

- Phục vụ và thúc đẩy công cuộccải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Nam; củng cố và hoàn thiện quan hệsản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc; phát triển lực lượng kinh tếquốc doanh trên địa bàn huyện; tổ chức lại và tăng cường quản lý thị trường,loại trừ các hoạt động đầu cơ của thương nhân quấy rối thị trường, làm hỗn loạngiá cả.

- Chủ động đưa tiến bộ khoa họcvà kỹ thuật vào sản xuất nhằm góp phần tăng năng suất, sản lượng và thúc đẩy nôngnghiệp, nghề rừng, nghề cá, nghề muối đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội chủnghĩa.

- Tăng cường giáo dục nâng caotrình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nông dân và người lao động khác ở nôngthôn; đề cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật chấp hành hợp đồng; phát huy tinhthần làm chủ tập thể, vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích trước mắt vàlâu dài, mà ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm và làm tròn nghĩa vụbán sản phẩm cho Nhà nước.

II. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNGKINH TẾ HAI CHIỀU (dưới đây gọi tắt là hợp đồng)

1. Những loại vật tư, hàng hóađưa vào hợp đồng.

a) Về phía Nhà nước: đưa vào hợpđồng cung ứng cho người sản xuất những loại vật tư, hàng hóa nằm trong danh mụcsau đây.

- Về tư liệu sản xuất: trướchết, chú trọng cung ứng các loại vật tư thật cần thiết để bảo đảm sản xuất theokế hoạch.

Trong nông nghiệp: xăng dầu;phân bón hóa học; thuốc trừ sâu; một số giống cây trồng và giống chăn nuôi;công cụ sản xuất thường và cơ giới nhỏ; sức kéo; thuốc phòng và chống dịch bệnhgia súc, gia cầm; những công việc như cày, bừa, bơm nước, đào kênh, mương, tuốtlúa, xay xát… phải dùng máy móc của Nhà nước hoặc máy của tư nhân do Nhà nướctổ chức lại và quản lý việc sử dụng, để làm cho nông dân.

Ngoài ra, cung ứng thiết bị vànăng lượng điện phục vụ cho việc cơ giới hoá của các cơ sở sản xuất ở những nơicó nhu cầu thực tế.

Trong nghề rừng: các công cụ sảnxuất như lưỡi cưa, rìu, búa…

Trong nghề cá: xăng dầu, thuyền,lưới và ngư cụ khác.

Trong nghề muối: vật tư để xâydựng đồng muối (vôi, ximăng) và một số công cụ làm muối.

- Về vật liệu xây dựng: gỗ đểđóng xuồng ở những nơi không thể thiếu được (như đồng bằng sông Cửu Long); mộtphần gỗ, tre, nứa để làm nhà ở những nơi có nhu cầu cấp bách mà nhân dân địaphương không thể tự giải quyết ngay tại chỗ; gạch, ngói, ximăng và một ít sắtthép cho những nhu cầu thật cần thiết.

- Về hàng tiêu dùng:

Lương thực cho những vùng chuyêncanh cây công nghiệp, trồng rau tập trung, chuyên đánh cá, làm muối… sản xuấttheo quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước và ký hợp đồng bán sản phẩm cho Nhànước, mà thiếu hoặc không có lương thực;

Một số hàng công nghiệp tiêudùng thiết yếu (như vải…) mà Nhà nước đã có kế hoạch phân phối theo định lượnghàng năm, và một số mặt hàng khác do người sản xuất yêu cầu và Nhà nước có khảnăng đáp ứng.

Nếu người sản xuất yêu cầu nhữngloại hàng có giá trị lớn mà Nhà nước chưa đủ khả năng để đáp ứng ngay một lúc,hoặc người sản xuất trong một năm bán sản phẩm cho Nhà nước chưa đủ tiền để muathì các tổ chức kinh tế của Nhà nước và người sản xuất có thể ký hợp đồng dàihạn để thực hiện trong hai, ba năm theo sự thoả thuận giữa đôi bên.

Các tổ chức kinh tế của Nhà nước(dưới đây gọi tắt là tổ chức kinh tế) căn cứ vào hợp đồng mà cung ứng trước mộtphần bằng hiện vật (công cụ sản xuất, xăng dầu, giống, lương thực… ở những nơithật cần thiết), để người sản xuất có điều kiện tiến hành sản xuất ngay từ đầuvụ và sẽ thanh toán khi bán sản phẩm cho Nhà nước. Việc ứng trước trên đây phảido Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt. Ủy ban các tổ chức cung ứng và thu muacùng ngân hàng huyện phối hợp thực hiện tốt việc này, nhằm vừa phục vụ sản xuấtkịp thời, vừa đảm bảo Nhà nước quản lý được chặt chẽ việc sử dụng vốn ứng trướcđúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời thu hồi được vốn đầy đủ theođúng hợp đồng đã ký.

b) Về phía người sản xuất: đưavào hợp đồng bán cho Nhà nước những loại sản phẩm nằm trong danh mục sau đây:

- Lương thực (lúa, ngô, caolương, khoai lang khô, sắn khô, sắn bột; khoai tây, khoai lang tươi, sắn tươi ởnhững vùng sản xuất tập trung Nhà nước có kế hoạch mua và chế biến, tiêu thụkịp thời);

- Các sản phẩm chăn nuôi: lợnthịt và lợn giống, trâu, bò cày kéo, sinh sản và trâu, bò thịt; gia cầm vàtrứng sản xuất lớn theo phương pháp công nghiệp, vịt đàn và trứng vịt ở vùngchăn nuôi tập trung;

- Các loại tôm, cá biển, cácloại hải sản quý và sản phẩm chế biến từ hải sản;

- Các loại cá, tôm nước lợ vànước ngọt ở những mặt nước lớn;

- Các loại rau, đậu nành, đậuxanh, đậu đen, đậu các loại, vừng (mè) và trái cây ở vùng sản xuất tập trung;

- Các loại nông sản dùng làmnguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu như lạc (đậu phọng), cao su mủ và hạt,sơn ta, dừa khô, hạt trầu, hạt thầu dầu và các loại hạt có dầu khác, bông, đay,cói, gai, tơ tằm, mía cây và đường thủ công, cà phê, hồ tiêu, chè búp tươi vàkhô, thuốc lá lá và thuốc lá sợi, thuốc lào, hồi, quế… ở vùng sản xuất tậptrung;

- Các loại dược liệu quý;

- Các loại lâm sản chính gỗ,tre, nứa, lá, mây, song, nhựa thông, cánh kiến…

2. Những căn cứ để ký hợp đồng

Hai bên đều căn cứ vào chỉ tiêukế hoạch và chính sách của Nhà nước về thu mua, phân phối, giá cả, quản lý thịtrường để ký hợp đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước baogồm chỉ tiêu sản xuất (ví dụ: trong nông nghiệp bao gồm diện tích, năng suất,sản lượng); chỉ tiêu khối lượng vật tư, hàng hóa Nhà nước cung ứng cho khu vựcnông nghiệp, nghề rừng, nghề cá, nghề muối (chỉ tiêu này căn cứ vào định mứckinh tế kỹ thuật áp dụng cho từng loại sản phẩm mà tính toán); và chỉ tiêu Nhànước mua nông sản, lâm sản, hải sản.. trong kế hoạch hàng năm. Các chỉ tiêu ấycho trung ương giao cho tỉnh, thành phố; tỉnh, thành phố giao cho huyện; huyệngiao cho xã và hợp tác xã. Nơi chưa có hợp tác xã, thì xã cùng ấp bàn bạc thốngnhất với các tổ hay đội đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản xuất, tổ hợp sản xuấtvà các bộ sản xuất trong ấp để giao chỉ tiêu cho họ.

Về chính sách huy động lươngthực và thịt lợn thì phải thực hiện đúng những điều quy định trong nghị quyếtsố 10-CP ngày 08-01-1978 của Hội đồng Chính phủ về công tác giá cả, nghị quyếtsố 55-CP ngày 03-03-1978 của Hội đồng chính phủ về công tác lương thực trongtình hình mới.

Về mức huy động các loại nôngsản, hải sản và thực phẩm khác, thì ở các tỉnh miền Bắc, vẫn theo chính sáchhiện hành. Còn ở các tỉnh miền Nam, trong điều kiện sản xuất cá thể còn là phổbiến, đối với những sản phẩm Nhà nước thống nhất quản lý, thì phải mua toàn bộsố hàng hóa bán ra; đối với những sản phẩm khác Nhà nước cần nắm, nhưng ngườisản xuất cũng có yêu cầu, thì căn cứ tình hình thực tế về từng loại ở từng nơi(nơi sản xuất tập trung hay nơi sản xuất phân tán) mà định mức mua cho hợp lý,chiếu cố đúng mức cả nhu cầu của Nhà nước và của người sản xuất.

Trên tinh thần đó, và căn cứ vàochỉ tiêu kế hoạch Nhà nước mà dự kiến mức mua cụ thể giao cho từng tổ chức sảnxuất tập thể hoặc hộ sản xuất.

Giá bán các loại tư liệu sảnxuất và hàng tiêu dùng cho người sản xuất, cũng như giá mua các loại sản phẩmghi trong hợp đồng đều phải theo đúng giá chỉ đạo của Nhà nước.

3. Những người có trách nhiệm kýkết hợp đồng

Dưới sự chỉ đạo tập trung thốngnhất của Ủy ban nhân dân huyện, căn cứ vào những chỉ tiêu kế hoạch mà huyện đãgiao cho các cơ quan và tổ chức kinh tế ở huyện, cho các xã, ấp, hợp tác xã vàngười sản xuất khác.

a) Về phía các tổ chức kinh tế:

Người đại diện chung để ký hợpđồng hai chiều (bao gồm cả phần cung ứng và phần thu mua) trực tiếp với ngườisản xuất là thủ trưởng các tổ chức thu mua của Nhà nước ở huyện như cửa hànglương thực huyện, cửa hàng nông sản thực phẩm, trạm thu mua lâm sản của tỉnhđặt tại huyện, hoặc các tổ chức thu mua của ngoại thương, của các xí nghiệp chếbiến ở những nơi đã khoanh vùng chuyên canh lớn, sản xuất các loại chuyên dùnglàm nguyên liệu cho công nghiệp và hàng xuất khẩu.

Các tổ chức thu mua này ký hợpđồng với các tổ chức cung ứng vật tư, hàng hóa hoặc trạm cơ khí và sửa chữa ởhuyện theo đúng những chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao, để bảo đảm thực hiệnnhững điều khoản về cung ứng vật tư, hàng hóa và dịch vụ ghi trong hợp đồng kývới người sản xuất. Nơi có điều kiện, thì đại diện các tổ chức cung ứng vật tư,hàng hóa có thể tiếp ký vào hợp đồng mà đại diện các tổ chức thu mua đã ký vớingười sản xuất.

b) Về phía người sản xuất:

- Ở những nơi đã có hợp tác xã,thì chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm hợp tác xã thay mặt toàn thể xã viên ký hợpđồng với các tổ chức thu mua. Hợp đồng bao gồm cả sản phẩm kinh tế tập thể vàsản phẩm kinh tế phụ của gia đình xã viên.

- Ở những nơi chưa có hợp tác xãthì hướng dẫn các hộ sản xuất tập hợp lại trong các tổ chức sản xuất tập thểnhư tổ sản xuất, tập đoàn sản xuất… Những người đứng đầu các tổ sản xuất, tậpđoàn sản xuất.. thay mặt các hộ sản xuất trong tổ, tập đoàn…, ký hợp đồng với cáctổ chức thu mua. Nơi chưa có những tổ chức này thì các tổ chức thu mua thôngqua Ủy ban nhân dân xã và các ban sản xuất ấp bàn bạc cụ thể với các hộ sảnxuất trong từng ấp để ký hợp đồng.

Các hợp đồng ký giữa các tổ chứcthu mua với các hợp tác xã và người sản xuất phải được Ủy ban nhân dân huyệnduyệt y thì mới có hiệu lực thi hành.

III. THỂ THỨC KÝ VÀ THỰC HIỆNHỢP ĐỒNG

1. Về việc ký hợp đồng

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạchNhà nước mà Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao cho huyện, Ủy ban nhân dân huyệnxem xét khả năng sản xuất thực tế và nhu cầu về đời sống của nhân dân trongtừng hợp tác xã, từng xã, ấp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các tổ chứckinh tế ở huyện bám sát cơ sở, giúp huyện tính toán cụ thể, xác định các chỉtiêu kế hoạch hàng năm, có chia theo từng vụ, để giao cho từng xã, từng hợp tácxã; nơi chưa có hợp tác xã, thì xã cùng ấp dự kiến mức giao cho từng tổ chứcsản xuất tập thể và các hộ sản xuất trong từng ấp. Căn cứ vào đó, các tổ chứcthu mua cùng người sản xuất ký hợp đồng.

Nội dung hợp đồng bao gồm cácđiều khoản chính sau đây:

- Số lượng, quy cách, phẩm chấtvà trị giá từng loại vật tư, hàng hóa mà Nhà nước sẽ cung ứng cho người sảnxuất;

- Số lượng, quy cách, phẩm chấtvà trị giá từng loại sản phẩm mà người sản xuất sẽ bán cho Nhà nước;

- Thời gian, địa điểm và thểthức giao nhận vật tư, hàng hóa giữa đôi bên;

- Thể thức thanh toán hợp đồng;

- Trách nhiệm vật chất của cácbên ký hợp đồng; thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng phải được ký theo kếhoạch năm, có chia theo từng vụ, trước khi người sản xuất bắt tay vào sản xuất.

2. Về việc thực hiện hợp đồng

Sau khi ký hợp đồng, các bên kýkết có nghĩa vụ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ lẫn nhau đểbảo đảm thực hiện đầy đủ và đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Hếtthời hạn có hiệu lực của hợp đồng, các bên ký kết phải thanh lý hợp đồng.

a) Về phía các tổ chức kinh tế:các tổ chức thu mua và cung ứng cần phối hợp chặt chẽ để gắn chặt việc cung ứngvật tư, hàng hóa với việc mua sản phẩm, và liên đới chịu trách nhiệm trong việcthực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao và các hợp đồng hai chiều đã kývới người sản xuất theo sự phân công như sau:

- Cơ quan đại lý cung ứng cácloại vật tư kỹ thuật của huyện (hoặc các tổ chức cung ứng của ngành vật tư vàngành nông nghiệp đặt tại huyện ở những nơi chưa có cơ quan này) tổ chức cungứng kịp thời đến tay người sản xuất các công cụ sản xuất, vật tư kỹ thuật,nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng máy.

Riêng một số vật tư chuyên dùngcho nghề cá thì ngành hải sản phụ trách cung ứng.

- Cửa hàng công nghệ phẩm củahuyện (hoặc công ty bán lẻ của ngành nội thương đặt tại huyện) trực tiếp bánhoặc thông qua các hợp tác xã mua bán xã để tổ chức tốt việc phân phối đến tayngười tiêu dùng những hàng công nghiệp cần thiết cho đời sống của người sảnxuất.

- Cửa hàng lương thực huyện vừatổ chức mua lương thực của người sản xuất, vừa bán lương thực cho những đốitượng ở nông thôn được Nhà nước cung cấp lương thực theo chính sách và hợp đồng.

- Cửa hàng nông sản - thực phẩmcủa huyện (hoặc cơ quan đại lý thu mua của huyện) tổ chức mua các hàng nôngsản, thực phẩm trong phạm vi được phân công.

- Trạm thu mua lâm sản đặt tạihuyện tổ chức mua các hàng lâm sản theo kế hoạch và hợp đồng.

- Tổ chức kinh doanh hải sảncung ứng các tư liệu sản xuất cho ngư dân và tổ chức mua cá, tôm và hải sảnkhác. Nơi nào thương nghiệp không có mạng lưới bán lẻ thuận tiện cho người mua,thì cơ quan hải sản có thể nhận của thương nghiệp một số hàng công nghiệp tiêudùng thiết yếu để phân phối trực tiếp cho ngư dân.

- Về cung ứng tư liệu sản xuấtcho nghề muối và mua muối, tạm thời vẫn theo sự phân công giữa các ngành nhưhiện nay ở cả hai miền Nam - Bắc.

- Trạm cơ khí và sửa chữa củahuyện (hay của tỉnh, thành phố đặt tại huyện) đảm nhiệm những công việc sảnxuất bằng cơ giới hoặc sửa chữa những máy móc, phương tiện bị hư hỏng cho ngườisản xuất.

- Dưới sự quản lý tập trungthống nhất của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các kế hoạch sản xuất,thu mua, các chính sách giá cả, trao đổi hàng hóa và quản lý thị trường củaĐảng và Chính phủ ở địa phương, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh (như nhàmáy đường, nhà máy chè, nhà máy thuốc lá, nhà máy hoa quả hộp, tổ chức kinhdoanh dược liệu của ngành y tế…) trực tiếp tổ chức mua số nguyên liệu ở nhữngvùng sản xuất tập trung dành để cung ứng cho xí nghiệp chế biến; các công tyhoặc trạm thu mua của ngành ngoại thương trực tiếp mua hàng xuất khẩu ở nhữngnơi đã khoanh vùng chuyên canh lớn, tập trung sản xuất phục vụ xuất khẩu.

- Chi nhánh ngân hàng huyện cótrách nhiệm thông qua công tác tín dụng và giám đốc các hoạt động mua bán bằngđồng tiền để tác động mạnh vào sản xuất phục vụ tốt công tác thu mua nắm nguồnhàng; giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các bên hữu quan thực hiệnđúng hợp đồng đã ký.

- Ngành giao thông vận tải cóvai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện hợpđồng, cho nên phải ra sức tăng cường lực lượng, cải tiến quản lý, kết hợp chặtchẽ với các tổ chức cung ứng và thu mua, có kế hoạch vận chuyển cụ thể cho cácxí nghiệp vận tải trên từng tuyến đường, ở từng địa phương, bảo đảm kịp thờiđưa vật tư, hàng hóa của Nhà nước về cho người sản xuất và vận chuyển nhanhchóng hàng thu mua được đến những nơi tiêu thụ.

b) Về phía người sản xuất: ngườisản xuất có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất đã định, sử dụng đúngmục đích và tiết kiệm các vật tư kỹ thuật do Nhà nước cung ứng, hoàn thành vàphấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch bán sản phẩm cho Nhà nước theo đúng cácđiều khoản đã ghi trong hợp đồng.

3. Trách nhiệm vật chất. Nguyêntắc xử lý các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng

Các bên ký kết phải nghiêm chỉnhthực hiện hợp đồng đã ký. Bên nào vi phạm hợp đồng thì bên ấy phải chịu tráchnhiệm vật chất theo quy định của điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hànhtheo nghị định số 54-CP ngày 10-03-1975 của Hội đồng Chính phủ.

Đối với những vụ tranh chấp vàvi phạm hợp đồng đã ký, trước hết các bên hữu quan phải chủ động gặp nhau đểgiải quyết. Nếu không giải quyết được thì phải báo cáo với Ủy ban nhân dânhuyện để có biện pháp giải quyết kịp thời theo nguyên tắc: nếu do nguyên nhânchủ quan, thiếu trách nhiệm thì bên vi phạm bị phạt và bồi thường thiệt hại chobên kia; nếu do nguyên nhân khách quan không thể khắc phục nổi, thì có thể đượcmiễn giảm trách nhiệm, nhưng phải được Ủy ban nhân dân huyện xác nhận, trừnhững vụ vi phạm gây thiệt hại lớn, thì phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố xác nhận.

Trường hợp Ủy ban nhân dân huyệnkhông giải quyết được, thì chuyển hồ sơ lên Hội đồng trọng tài kinh tế tỉnh,thành phố, đồng thời các bên đương sự gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng trọng tàikinh tế tỉnh, thành phố để xét xử theo chế độ, thể lệ hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO VÀ CHỈĐẠO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG

Để bảo đảm thực hiện tốt chế độhợp đồng hai chiều, các ngành, các cấp phải nắm vững đường lối, chủ trương củaĐảng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động ởnông thôn, đồng thời làm đầy đủ chức năng tổ chức và quản lý của Nhà nước. Muốnthế, phải có quan điểm toàn diện, đề cao tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa,chủ động hiệp đồng công tác nhịp nhàng, ăn khớp với nhau, chỉ đạo chặt chẽ từkhâu sản xuất đến khâu lưu thông, phân phối, tiêu dùng, kết hợp với việc thựchiện chế độ hợp đồng hai chiều với các mặt công tác tài chính, tiền tệ, giá cả,tiền lương…, với việc củng cố và không ngừng tăng cường quản lý kinh tế tàichính, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định và nâng cao từng bước đờisống của nhân dân, đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủnghĩa xã hội trong cả nước.

Việc thực hiện chế độ hợp đồnghai chiều là trách nhiệm chung của các ngành, các cấp, nhưng trước hết và trựctiếp là trách nhiệm của cấp huyện, cấp có vị trí rất quan trọng trong việcthực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh bacuộc cách mạng ở nông thôn, xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế nông côngnghiệp.

a) Ủy ban nhân dân huyện cónhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp và toàn diện việc thực hiện chế độ hợp đồng haichiều từ khâu giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở và người sản xuất đến khâu kýkết và thực hiện hợp đồng trong phạm vi huyện, nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệmvụ và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về các mặt sản xuất và chăm lo đời sống củanhân dân trong huyện cũng như về mặt giao nộp sản phẩm của địa phương cho trungương.

b) Ủy ban nhân dân xã có nhiệmvụ chỉ đạo các cấp, các hợp tác xã hoặc các tổ chức sản xuất tập thể khác vàcác hộ sản xuất trong xã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất và kế hoạch bán sảnphẩm cho Nhà nước, đồng thời giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc vàkiểm tra các bên hữu quan thực hiện đúng các hợp đồng đã ký trong phạm vi xã.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố có nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chế độ hợp đồng hai chiều trongphạm vi tỉnh, thành phố. Trong tình hình các địa phương mới bắt đầu đi vào xâydựng huyện, bộ máy chính quyền và các ngành chuyên môn ở huyện nói chung cònyếu, thì tỉnh, thành phố phải chú trọng kiện toàn tổ chức cấp huyện, tăng cườngcán bộ chỉ đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cho huyện, phối hợp các ngànhkinh tế - kỹ thuật ở tỉnh, thành phố để giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ủy bannhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt chế độ hợp đồng hai chiều này.

d) Căn cứ vào kế hoạch Nhà nước,các Bộ và các ngành có liên quan ở trung ương có trách nhiệm thực hiện tốt cáckế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật và hàng tiêu dùng thiết yếu do ngành mình phụtrách, nhằm tạo điều kiện vật chất cho chính quyền các cấp tỉnh, thành phố,huyện và các tổ chức kinh tế ở huyện thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký vớingười sản xuất. Mặt khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần giảiquyết khẩn trương các vấn đề về tổ chức, về chế độ, chính sách liên quan đếnviệc thực hiện chế độ hợp đồng hai chiều và hướng dẫn cho các cấp dưới thi hành.

Bản quy định tạm thời về chế độhợp đồng này được công bố toàn văn đến các đơn vị kinh tế cơ sở của Nhà nước,và người sản xuất để thi hành trong cả nước. Vì đây là vấn đề mới, trong quátrình thực hiện, các Bộ, các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các Ủy bannhân dân địa phương (tỉnh, thành phố, huyện) cần phải rút kinh nghiệm đề nghịChính phủ sửa đổi, bổ sung kịp thời những điều cần thiết. Trên cơ sở đó, Vănphòng Phủ Thủ tướng cùng Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước và Viện nghiên cứuquản lý kinh tế nghiên cứu để xây dựng thành bản quy định chính thức trình Hộiđồng Chính phủ quyết định và ban hành.

Những quy định trước đây tráivới tinh thần và nội dung bản chế độ này đều bãi bỏ.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng