ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG DỌC HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 293 (ĐOẠN TỪ THÀNHPHỐ BẮC GIANG ĐẾN ĐIỂM GIAO VỚI QUỐC LỘ 279) TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiBáo cáo thẩm định số 201/BC-SXD ngày 27 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Quy hoạch Quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường tỉnh 293 (Đoạn từthành phố Bắc Giang đến điểm giao với Quốc lộ 279) tỉnh Bắc Giang đến năm 2030,với nội dung sau:

1. Phạm vi và ranh giới:

a) Vị trí, ranh giới nghiêncứu:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch haibên tuyến đường Tỉnh 293 với chiều rộng trung bình mỗi bênlà 2km, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp huyện Lạng Giang,các xã thuộc huyện Lục Nam, Sơn Động;

- Phía Nam: Giáp các xã thuộc huyệnYên Dũng, Lục Nam, Sơn Động;

- Phía Đông: Giáp Quốc lộ 279;

- Phía Tây: Giáp thành phố Bắc Giang.

b) Diện tích lập quy hoạchkhoảng: 20.000ha.

2. Tính chất tuyến đường:

- Có chức năng vận tải và hỗ trợ giảmtải cho QL31; có vai trò kết nối liên huyện và kết nối với các tuyến đường quốcgia quan trọng đi trên địa bàn tỉnh;

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xãhội, xóa đói giảm nghèo.

3. Chức năng vùng dọc haibên tuyến đường:

Hành lang phát triển kinh tế, dịch vụdu lịch, lịch sử văn hóa - sinh thái - du lịch cộng đồng,dịch vụ phát triển nông - lâm nghiệp...

4. Cơ cấu sử dụng đất:

Bảng tng hợp quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng đến năm 2030

TT

Danh mục

Quy hoạch Năm 2030

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Đất xây dựng (A+B)

5.181,95

100,0

A

Đất dân dụng

3.850,2

74,3

1

Đất ở

2.272,9

43,9

1.1

Đất ở hiện trạng

1.571,4

30,3

Đt ở hiện trạng đô thị

211,7

4,1

Đất ở hiện trạng nông thôn

1.359,7

26,2

1.2

Đất mới

701,5

13,5

Đất ở mới đô thị

489,3

9,4

Đất ở mới nông thôn

132,2

2,6

2

Đất hn hợp

91,4

1,8

3

Đất công cộng

98

1,9

4

Đất cây xanh công viên, TDTT

204,5

3,9

5

Đất giáo dục

173

3,3

6

Đất giao thông khu dân cư

900

17,4

7

Đất y tế

29,4

0,6

B

Đất ngoài khu dân dụng

1.331,75

25,7

1

Đất cơ quan, công trình công cng

83

1,6

2

Đất công nghiệp - TTCN

289

5,6

3

Đất dịch vụ du lịch

97,7

1,9

4

Đất cảng

8,2

0,2

5

Đất dịch vụ thương mại

69,3

1,3

6

Đất tôn giáo

20,6

0,4

7

Đất an ninh, quc phòng

140,55

2,7

8

Đất giao thông đối ngoại

400

7,7

9

Cây xanh cách ly

42,8

0,8

10

Đất nghĩa trang

135,5

2,6

11

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Bến xe, công trình thủy lợi, trạm điện...)

45,1

0,9

C

Đất khác

14.818,05

1

Đất nông nghiệp

5.198,32

2

Đất mặt nước

1.020,73

3

Đất lâm nghiệp bao gồm cả rừng bảo vệ cảnh quan

8.760

Tổng

20.000

5. Định hướng phát triển không gian:

Toàn bộ các khu chức năng dọc tuyếnđường được gắn kết với nhau thông qua đường tỉnh 293 và các tuyến đường nhánhtheo hướng Đông - Tây và Bắc - Nam. Từ các thị trấn sẽ xâydựng tuyến đường trục chính đấu nối với đường tỉnh 293 và các tuyến đường tỉnh,quốc lộ đi qua tạo sự liên thông để thuận lợi giao thương giữa đô thị với các vùngphụ cận;

Các điểm dân cư nông thôn được liênkết bởi các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và đấu nối với tuyếnđường tỉnh 293 tại một số điểm tạo mối giao lưu phát triển kinh tế;

Vùng canh tác nông - lâm nghiệp làkhông gian xanh gắn kết các yếu tố mặt nước, đô thị và điểm dân cư nông thônthành một tổng thể cảnh quan sinh thái đặc trưng nằm hai bên tuyến đường;

Do sự khác biệt về địa hình, cảnh quanvà mô hình phát triển kinh tế vì vậy khu vực lập quy hoạch được phân thành 4đoạn như sau:

* Đoạn I (từ phía Nam TP Bắc Giang đến điểm giao nhau giữa ĐT293 với QL37):

- Trong khu vực có đường tỉnh 299,299B, tuyến đường mở mới đi chùa Vĩnh Nghiêm, các tuyến đường địa phương đấunối vào đường tỉnh 293. Vì vậy, đây là vùng có điều kiện thuận lợi nhất về hệ thống giao thông để phát triển các khu chức năng mới;

- Khu đô thị phía Nam Thành phố BắcGiang, ngoài các chức năng dịch vụ thương mại, trung tâm dịch vụ trung chuyểnhàng hóa, vui chơi giải trí, nhà ở, còn xây dựng một khu công viên sinh tháikết hợp Trung tâm triển lãm sản phẩm nông nghiệp địa phương mang tính chất địnhkỳ và Trung tâm dịch vụ du lịch của tỉnh Bắc Giang, vừa có chức năng dịch vụdừng nghỉ, vừa có chức năng cung cấp cung thông tin, quảng bá du lịch của tỉnhBắc Giang;

- Xây dựng điểm dừng nghỉ tại điểmgiao nhau giữa đường tỉnh 293 với Quốc lộ 37 nơi đón hướng khách du lịch vàluồng vận chuyển từ các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đến từ phía Nam và LạngSơn đến phía Bắc, tại đây có chùa Non và Hang Non một điểmdi tích lịch sử văn hóa nằm trên núi Non, có phong cảnh đẹp;

- Xây dựng 1 sân Golf tại xã Chu Điệncó quy mô khoảng 200ha;

- Thị trấn Tân Dân: Có chức năng dịchvụ thương mại - công nghiệp - dịch vụ phát triển nông nghiệp, cung cấp nhà ở...Đường trục chính nội đô thị được kết nối với 2 tuyến đường liên vùng quan trọngđi qua đó là đường tỉnh 293 và đường tỉnh 299B là điều kiện thuận lợi để kếtnối thị trấn Tân Dân với TP. Bắc Giang và các đô thị, các vùng kinh tế khác củatỉnh đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò là đô thị động lực của vùng phía Bắc huyệnYên Dũng. Thị trấn Tân Dân sẽ được thực hiện theo Điều chỉnh Quy hoạch chung đãđược UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. Điều chỉnh không xây dựng cụm biệt thự, mộtsố công trình công cộng nằm sát tuyến đường tỉnh 293, cáckhu chức năng này được chuyển vào vị trí xung quanh trung tâm thị trấn hiện nay;

Các xã Tân Tiến, Dĩnh Kế: Thực hiệntheo quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đang nghiên cứu.

- Quy hoạch nông thôn mới của các xãđã được phê duyệt và đang lập nằm trong khu vực sẽ điềuchỉnh lại cho phù hợp với với mục tiêu quản lý, bảo vệ cảnh quan, an toàn giaothông trên đoạn tuyến này như sau:

+ Xã Hương Gián: Phần nằm trong ranh giới lập quy hoạch chung TP. Bắc Giang thực hiện như quy hoạchTP. Bắc Giang đang lập. Phần còn lại sẽ điều chỉnh: Không quy hoạch điểm dân cưmới bám đường tỉnh 293, điểm dân cư này chuyển thành làn 2 của điểm dân cư chialô thuộc thôn Lạc Gián; dải dân cư chia lô bám dọc đường đi vào thôn Chanhchuyển thành 2 lớp dân cư mới tại khu vực trung tâm xã để tạo thành điểm dân cưtập trung;

+ Xã Tân An: Không quy hoạch cụm côngnghiệp và dịch vụ bám dọc đường tỉnh 293; không phát triển thêm khu dân cư mớibám dọc đường;

+ Xã Xuân Phú: Xây dựng cụm côngnghiệp quy mô khoảng 15-20 ha, vị trí nằm phía Nam;

+ Xã Lão Hộ: nđịnh và thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới đã lập. Riêng khu dân cư mới củathôn Ngò (đoạn bám dọc đường liên xã) không tiếp tục cho quy hoạch xây dựng;

+ Xã Quỳnh Sơn: Không xây dựng nhà ởmới chia lô bám dọc đường tỉnh 299B. Khu đất trũng nằm phía đường tỉnh 293 giaiđoạn đầu sẽ khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, khi hết thời hạncho phép sẽ xây dựng trở thành khu nuôi trồng thủy sản kếthợp dịch vụ du lịch sinh thái;

+ Xã Yên Sơn: Xây dựng 01 cụm dịch vụquy mô khoảng 3-5 ha nằm gần trung tâm hành chính mới của xã;

+ Xã Khám Lạng: Không xây dựng điểmdân cư mới chia lô nằm trước cánh đồng Dộc Suối. Xây dựng điểm dịch vụ dừngnghỉ quy mô khoảng 0,8 -1 ha nằm phía Nam đường tỉnh 293. Chuyển khu dân cư quyhoạch mới trên cánh đồng Dọc Dàu áp sát phía sau dải dân cư chia lô dọc Quốc lộ37 (đoạn nằm cạnh nhà văn hóa xã). Các khu vực khác thực hiện như quy hoạchnông thôn mới đã lập;

Không tiếp tục phát triển mô hình nhàở chia lô bám dọc các tuyến đường QL, ĐT, liên huyện, liên xã mà phải gắn vớicác thôn xóm hiện có và xây dựng tập trung để có điều kiện cung cấp cơ sở hạtầng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về nông nghiệp: Ngoài hiện trạng các khu chức năng đã có và bổ sung thêm một số chứcnăng mới về dân cư, dịch vụ, công nghiệp... toàn bộ quỹ đất còn lại duy trì ổn định lâu dài là đất nông nghiệp, (canh tác lúa cao sản và lúa chấtlượng cao, rau mầu, hoa, cây cảnh, nuôi trồng thủy sản,chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa, trồng cây kinh tế…)phụcvụ phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời là vùng cảnh quan sinh tháinông nghiệp là yếu tố quyết định tạo bản sắc riêng của khu vực.

* Đoạn II (Từ điểm giao nhau giữa ĐT293 với QL37 đến Suối M, xã Nghĩa Phương):

- Đây là vùng cảnh quan khá đa dạng,có sông Lục Nam, vùng nông nghiệp mầu mỡ xen lẫn núi, đồi trồng cây ăn quả làmnền cho khu vực làng xóm nông nghiệp;

- Theo quy hoạch đường tỉnh 293 đoạn tuyếnđi qua khu vực sẽ nâng cấp mở rộng trên cơ sở đường tỉnh 293 hiệnnay;

- Theo định hướng phát triển hệ thốngđô thị của tỉnh Bắc Giang trong tương lai thị trấn Lục Nam sẽ sáp nhập vào thịtrấn Đồi Ngô để trở thành đô thị loại 4, có chức năng là đô thị dịch vụ tổnghợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn huyện Lục Nam, đồng thời có chứcnăng dịch vụ du lịch trên tuyến du lịch dọc đường tỉnh 293, tại đô thị sẽ xâydựng công trình khách sạn, nhà hàng phục vụ ăn nghỉ, trung tâm thương mại, siêuthị phục vụ mua sắm, trạm dừng nghỉ kết hợp vui chơi giải trí; tại thị trấn cònxây dựng các công viên, vườn hoa, khu thể thao phục vụ người dân đô thị vàkhách du lịch;

- Quy hoạch nông thôn mới của các xãđã được phê duyệt và đang lập nằm trong khu vực này sẽ điều chỉnh lại cho phùhợp với với mục tiêu quản lý, bảo vệ cảnh quan, an toàn giao thông trên đoạntuyến này như sau:

+ Đối với xã Tiên Hưng: Khu vực nằmtrong ranh giới đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồi Ngô sẽ thực hiệnnhư quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; Điểm dân cư giãn dân 2,55ha theo quyhoạch nông thôn mới đã xác định sẽ chuyển về khu ruộng nằm phía Bắc thôn MườiChín để trở thành một điểm dân cư tập trung. Còn các khu vực khác ổn định nhưquy hoạch nông thôn mới đã lập;

+ Xã Cương Sơn: Sẽ xây dựng một trụcđường mới nối từ đường tỉnh 293 vào khu vực phía Tây Thôn Nguồn để hình thànhlàn 2 cụm dân cư mới và nối vào Đình - Chùa Đọ phục vụ khai thác du lịch vănhóa tâm linh. Xây dựng 01 cụm dân cư tập trung theo mô hình nông thôn mới đin hình “nhà vườn, mật độ thấp có cảnh quan môi trường ở đẹp văn minh,phục vụ du lịch” nằm tại khu vực thôn Tân Cầu và Kỳ Sơn.Xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 293 vào tuyến đường ngang mở mới để kếtnối các thôn Lợ, Tân Cầu, Kỳ Sơn, Hố Nước. Không tiếp tục quyhoạch các khu dân cư chia lô bám dọc đường tỉnh 293; Xây dựng sân Golf tại xãCương Sơn có quy mô khoảng 200ha;

+ Xã Nghĩa Phương; Xây dựng điểm dâncư tập trung tại ngã ba Quỷnh Sơn có chức năng dịch vụ cung ứng vật tư pháttriển nông - lâm nghiệp. Các công trình bố trí tại đây bao gồm: cụm nhà ở tậptrung quy mô khoảng 4-5ha, công trình công cộng, sân thể thao, vườn hoa, nhàvăn hóa, bưu điện, chi nhánh ngân hàng, chợ, cửa hàng dịch vụ, trường mần non...;

- Tại thị tứ Suối Mỡ sẽ xây dựng cáccông trình dịch vụ du lịch tâm linh - sinh thái, dịch vụphát triển nông - lâm nghiệp, dịch vụ thương mại phục vụ người dân trong vùngphụ cận. Xây dựng điểm dân cư tập trung nằm phía Đông thôn Bãi Ô để chuyển mộtsố các điểm dân cư chia lô bám dọc đường tỉnh 293 theo quy hoạch nông thôn mớicủa xã đã dự kiến về vị trí này. Từ thôn Mã Tầy đến hết xã Nghĩa Phương khôngtiếp tục bố trí dân cư mới bám dọc tuyến đường; Các khu vực khác thực hiện nhưquy hoạch nông thôn mới đã lập;

- Không tiếp tục phát triển mô hìnhnhà ở chia lô bám dọc các tuyến đường QL, ĐT, liên huyện, liên xã mà phải gắnvới các thôn xóm hiện có và xây dựng tập trung để có điều kiện cung cấp cơ sởhạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Toàn bộ các khu dân cư hiện có sẽcải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, thoát nước, vệ sinh môitrường, công trình văn hóa - thể thao, cảnh quan và trùng tu công trình di lịchsử, tôn giáo tín ngưỡng...;

- Nâng cấp tuyến đường liên xã, liênhuyện theo quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch phát triển giao thông vận tảitỉnh Bắc Giang đến nám 2030 để phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cấp tuyếnđường Nghĩa Phương - Trường Giang - Vô Tranh, các tuyến đường liên thôn Ba Gò,Ninh Hải, Kỳ Sơn, thôn Ngạc... ngoài việc phục vụ phát triển kinh tế còn phụcvụ du lịch;

- Duy trì ổn định quỹ đất nông - lâmnghiệp theo quy hoạch để trồng lúa, cây rau mầu, nuôitrồng thủy sản, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản (vải thiều,na, hồng...) và rừng đặc dụng, rừng trồng cây kinh tế đpháttriển kinh tế khu vực nông thôn.

* Đoạn III (từ Suối Mỡ đến Đồng Đỉnh):

- Khu vực này có địa hình phức tạp,chủ yếu là núi cao. Đất xây dựng hạn chế, nhưng là vùng có diện tích đất rộng,vùng trồng cây vải thiều, nhãn quy mô lớn theo mô hình trang trại, gia trại đặcthù;

- Xây dựng sân Golf tại xã Tân Mộc,huyện Lục Ngạn có quy mô khoảng 200ha;

- Quy hoạch nông thôn mới của các xãđã được phê duyệt và đang lập nằm trong khu vực này sẽ điều chỉnh lại cho phùhợp với với mục tiêu quản lý, bảo vệ cảnh quan, an toàn giao thông trên đoạntuyến này như sau:

+ Xã Vô Tranh: Không xây dựng cácđiểm dân cư nhỏ lẻ bám dọc đường tỉnh 293. Cải tạo nâng cấp đường đi xã TrườngGiang và xây dựng một số điểm dân cư mới theo mô hình điểm dân cư nhà vườn, cócơ sở hạ tầng đồng bộ môi trường cảnh quan sạch đẹp gắn với vườn vải trở thànhcác điểm du lịch thôn xóm tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, gópphần tạo sự phong phú sản phẩm du lịch cho tỉnh Bắc Giang và xóa đói giảmnghèo. Các khu chức năng khác và các kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm tiểu thủ công nghiệp thực hiệntheo quy hoạch nông thôn mới của xã;

+ Xã Trường Sơn: Không xây dựng nhà ởchia lô bám dọc hai bên đường 293. Nhà ở xây dựng mới được bố trí vào các vùngđồi thoải trồng cây ăn quả với mô hình nhà vườn, mật độ xây dựng thấp, nhà ởthấp tầng 1-2 tng, đây sẽ là mô hình nhà nông thôn điển hình phục vụ tham quan, du lịch cộng đồng. Tại Mai Sưusẽ xây dựng điểm dân cư tập trung và các công trình dịch vụ thương mại, Bệnhviện Đa khoa, công trình công cộng phục vụ dân cư khu vực. Xây dựng cụm côngnghiệp quy mô 10 ha làm động lực phát triển kinh tế; Còncác khu chức năng khác và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựngkết cấu hạ tầng thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới của xã;

+ Xã Bình Sơn: Nâng cấp các tuyếngiao thông nông thôn đi các thôn; Hình thành một số điểm dân cư tập trung mớitrên vùng đất đồi trồng vải thuộc các thôn Bình Giang, Đồng Bản, theo mô hìnhnhà vườn mật độ thấp, kết hợp xây dựng mô hình trang trại, gia trại hiện cótheo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cng đồng. Xây dựng cụm công nghiệp Bình Sơn quy mô 20ha, làm động lựcphát triển kinh tế; Các khu vực khác thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới;

Xây dựng điểm dân cư tập trung tạingã 4 Đồng Đnh, đây làm điểm thuận lợi giao thông, từ đâycó tuyến đường đi thị trấn Chũ, chùa Am Vãi điểm di tích lịch sử văn hóa tâmlinh, có giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên đẹp để khai thác phục vụ dulịch. Các công trình xây dựng tại Đồng Đình bao gồm: chợnông sản, công trình dịch vụ thương mại, bến xe, trạm dừng nghỉ phục vụ kháchdu lịch tham quan vùng chuyên canh cây đặc sản, tham quan khu vực cảnh quansuối nước Vàng;

+ Xã Lục Sơn: Không phát triển các khuvực dân cư chia lô bám dọc hai bên ĐT293. Bố trí đất ở mới vàokhu vực xung quanh trung tâm xã;

Nâng cấp đường đi Đông Triều, QuảngNinh, đi thị trấn Chũ, đường liên xã, liên huyện đi các vùng dân cư và sản xuấtnông nghiệp, đặc biệt là điểm du lịch suối nước Vàng, theo quy hoạch của tỉnhvà quy hoạch nông thôn mới;

Không phát triển nhà ở chia lô bámdọc quốc lộ, tnh lộ. Hạn chế ti đaviệc phát triển nhà ở chia lô bám dọc các tuyến đường liên huyện, liên xã màphải xây dựng gắn với các thôn xóm hiện có và xây dựng tập trung để có điềukiện cung cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường;

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường đếncác làng nghề, bản nghề trong vùng phụ cận như bản Khe Nghè, Khe Mân của đồngbào dân tộc Dao với nghề làm giấy dó, dệt thổ cẩm... để kết nối trong tuyếnđiểm du lịch văn hóa làng nghề với các loại hình du lịch khác của vùng phục vụphát triển du lịch;

* Về nông nghiệp: Duy trì ổn định và bảo vệ quỹ đất nông - lâm nghiệp theo quy hoạch đểtrồng lúa, cây rau mầu, nuôi trồng thủy sản, phát triển các vùng chuyên canhcây ăn quả đặc sản (vải thiều, nhãn, hồng...) chăn nuôi đại gia súc và gia cm thả vườn, và rừng đặc dụng, rừng trồng cây kinh tế, rừng phòng hộ...để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiênvà đa dạng sinh học.

* Đoạn IV (từ Đồng Đỉnh đến QL279):

Đoạn này đi qua vùng địa hình phứctạp chủ yếu là núi cao vì vậy đất xây dựng hạn chế, dân cư thưa thớt. Sẽ nângcấp hệ thống đường giao thông để phục vụ đi lại cho người dân và phát triểnkinh tế;

Tại ngã 3 Tuấn Mậu sẽ xây dựng thànhmột điểm dân cư tập trung, một số công trình công cộng, dịch vụ phục vụ du lịchtham quan tìm hiểu khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Trùng tu tôntạo các công trình đền, chùa phục vụ nhu cầu văn hóa tín ngưỡng và kết hợp du lịch. Riêng dãy nhà ở chia lô dọcđường tỉnh 293 được xác định tại quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND huyện SơnĐộng lập sẽ chuyển thành dãy nhà ở biệt thự, nhà vườn kếthợp kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu khác n định nhưquy hoạch chi tiết 1/500 đã lập;

Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, cảitạo môi trường cảnh quan bản Mậu để phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựngkhông gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gồm nhà văn hóa, sân tổ chức lễ hội, nơitập trung các hoạt động văn hóa vui chơi của dân bản và tham gia vui chơi trảinghiệm của khách du lịch ;

Thị trấn Thanh Sơn có chức năng là đôthị dịch vụ thương mại - du lịch và công nghiệp. Thực hiện xây dựng cơ sở hạtầng gồm bệnh viện đa khoa, tiểu học, trung học cơ sở, sân thể thao, chợ cáccông trình khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, trung tâm thông tin phục vụ dulịch... trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đình, chùa Đồng Rì để kết hợp với quần thể các điểm danh thắng trong khu vực phụ cận tạo thànhtour du lịch. Thị trấn Thanh Sơn được xây dựng theo mô hình đô thị sinh tháivùng núi có kiến trúc và không gian đô thị tạo bản sắc riêng;

Xã Thanh Luận; Hạn chế xây dựng nhà ởchia lô bám dọc đường tỉnh 293, do đất xây dân cư mới khó khăn vì vậy sẽ xâydọc tuyến liên xã, Xây dựng mới khu trung tâm hành chính xã với quy mô dự kiến9-10ha. Xây dựng 03 điểm công nghiệp phục vụ chế biến nông lâm sản;

Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng và môitrường ở các thôn, bản, nâng cấp tuyến đường liên xã, liên huyện theo quy hoạchnông thôn mới và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm2030 để tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế, phát triển du lịchcộng đồng.

* Về nông nghiệp: Duy trì ổn định và bảo vệ quỹ đất nông - lâm nghiệp theo quy hoạch đểtrồng lúa, mầu, phát triển các vùng chuyên canh cây đặc sản và rừng đặc dụng,rừng trồng cây kinh tế, rừng phòng hộ... để phát triển kinh tế khu vực nôngthôn, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học.

6. Quyđịnh về quản lý phát triển:

a) Quy định về quản lý xâydựng:

- Các đô thị: Quản lý xây dựng theo quy hoạch chung đã được UBND tỉnh Bắc Giang phêduyệt.

- Các xã nằm trong vùng lập quy hoạch: Ngoài các khu chức năng chínhđược xác định theo quy hoạch này không cho phép tiếp tục xây dựng các khu chứcnăng bám dọc ĐT293, ĐT299, ĐT299B. Đường vành đai 5, đường vào chùa VĩnhNghiêm, ĐT 291 và các đường liên huyện.

- Đối với các xã chưa lập quy hoạchxây dựng nông thôn mới khi lập quy hoạch nhà ở chia lô và các khu chức năngphải cách tim ĐT 293 tối thiểu 500m đối với đoạn từ phía Nam TP. Bắc Giang đếnQL37; tối thiểu 300m đối với đoạn từ QL37 đến xã Nghĩa Phương và tối thiểu 200mđối với đoạn từ xã Nghĩa Phương đến QL279. Trong trường hợp hành lang khống chếquản lý xây dựng đi vào khu vực dân cư hiện trạng, công trình cộng cộng, khucông nghiệp... thì hành lang quản lý xây dựng sẽ điều chỉnh bao gồm hết khu dâncư, toàn bộ diện tích khu đất xây dựng công trình công trình cộng cộng, khucông nghiệp...

b) Quản cảnh quan:

- Dọc hai bên hai tuyến đường trồngcây xanh bóng mát, cây xanh bản địa đặc trưng của tỉnh Bắc Giang, có hoa đẹpnhư phượng đỏ, bằng lăng, đào, muồng vàng, hoa sữa, mận (chođoạn từ TP. Bc Giang đến hết xã Cương Sơn), vải, nhãn,thông, dẻ, keo lá tràm, mận... (cho đoạn còn lại) với khoảng cách trung bình 3- 5km trồng một chủng loại cây;

- Núi Non không cho phép khai thácđất, đá và các hoạt động làm biến dạng; Tiến hành trồng cây xanh tôn tạo cảnhquan, xây dựng đường tham quan du lịch lên núi theo mô hình sinh thái, khôngxây dựng công trình quy mô lớn làm ảnh hưởng đến chùa Non và hang Non;

Đối với khu dân cư các xã nằm trong vùng địa hình gò đồi cần duy trì cấu trúc thôn xóm hiện có theo đặctrưng từng khu vực, bám theo địa hình tự nhiên hạn chế tối đa san phá địa hình.Nhà ở khuyến khích xây dựng theo lối nhà vườn, thấp tầng.

7. Giảipháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:

* Hành lang an toàn giao thông:

- Đối với đoạn đi trong đô thị: Phạmvi hành lang an toàn của đường là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xâydựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với đoạn đi ngoài đô thị: Căncứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn của đườngtheo Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địabàn tỉnh Bắc Giang.

- Quy mô đường Tỉnh 293:

+ Đường Tỉnh 293 có thiết kế đạt cấpIII, nền đường 12m, mặt đường rộng 11 m;

+ Mặt cắt đường TL293 qua đô thị phíaNam thành phố Bắc Giang là 48m, trong đó: Lòng đường 10,5m x 2 = 21m; dải phân cách giữa 12m; hè đường 2 bên 7,5m x 2 = 15m;

+ Mặt cắt đường 293 xây dựng mới nốivới QL 37 là 12m, trong đó: Lòng đường 11m; lề đường 0,5 x 2 = 1m;

+ Mặt cắt đường 293 qua thị trấn TânDân là 42m, trong đó: Lòng đường 12m, dải phân cách 1,5 x2 = 3m. Đường gom hai bên đường Tỉnh 293:Lòng đường 7,5m; hè đường 6m;

+ Mặt cắt đường 293 qua thị trấn ĐồiNgô và thị trấn Lục Nam là 28m, trong đó: Lòng đường 15m; hè đường 2 bên 6,5m x 2 = 13m;

+ Mặt cắt đường 293 qua thị trấnThanh Sơn là 21m, trong đó: Lòng đường 11m; hè đường 2 bên5m x 2 = 10m;

+ Mặt cắt đường 293 trung tâm xã TuấnMậu là 32m, trong đó: Lòng đường 10,5m x 2 = 21m; dải phâncách giữa 2m; hè đường 2 bên 4,5m x 2 = 9m.

* Giao thông công cộng:

Xây dựng 03 tuyến xe buýt chính trênĐT 293:

+ Tuyến số 1: Từ phía Nam TP. BắcGiang đến Suối M;

+ Tuyến số 2: Từ Suối Mỡ đến ĐồngĐỉnh;

+ Tuyến số 3: Từ Đồng Đỉnh đến thịtrấn Thanh Sơn.

Xây dựng 02 tuyến xe buýt điện phụcvụ du lịch:

+ Tuyến số 1: Từ ngã 3 giao nhau giữađường Tỉnh 293 với đường đi chùa Vĩnh Nghiêm đi đến chùa Vĩnh Nghiêm;

+ Tuyến số 2: Từ Ngã 3 Tuấn Mu đi khu du lịch Đông Thông.

Các điểm dừng đỗ của tuyến xe buýtcông cộng ngoài đô thị bố trí trung bình 1,5km - 2km/1điểm; điểm dừng đỗ của tuyến xe buýt công cộng trong khu vực đô thị bố trí trung bình 800m-1000m/1 điểm;

* Hệ thống bến xe khách:

Ngoài các bến xe thị trấn Đồi Ngô,Thanh Sơn sẽ xây dựng thêm 03 bến xe tại khu vực Suối Mỡ, Đồng Đỉnh và Tuấn Mậu.

* Hệ thống bãi đ xe:

Xây dựng các bãi đỗ xe trong các thịtrấn quy mô 0,1 - 0,3 ha và bãi đỗ xe tại các trạm dừng nghỉ, các khu du lịchquy mô 0,5 - 2 ha.

* Các điểm dừng nghỉ:

Các điểm dừng nghỉ chính của phươngtiện giao thông trên tuyến ĐT sẽ kết hợp với 05 điểm dừng nghỉ dịch vụ du lịch(tại điểm giao QL37 với ĐT 293, Suối Mỡ, ngã tư Đồng Đỉnh, ngã 3 Tuấn Mậu, điểmgiao giữa ĐT 293 với QL279).

b) Giải pháp san nền:

- Với khu vực xây mới: Khống chế đảmbảo an toàn cho khu vực phát triển. Hxd>Hmax-s.suối+0.5m;

- Với khu vực cải tạo: Khu vực trũngthấp, mật độ xây dựng cao, không có điều kiện tôn nền, hạn chế úng ngập bằnggiải pháp thoát nước và cải tạo công trình (chế độ tiêu thoát tự chảy có hỗ trợbơm động lực vào các thời điểm cần thiết).

c) Thoát nước:

- Khu vực trung tâm các đô thị: Hệthống riêng 100% thoát riêng giữa nước mưa trong khu vực nội thành và nước thải;

- Khu vực ngoại thị: hệ thống thoátnửa riêng, nước thải sau khi xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn, thoát chung;

- Khu vực quy hoạch 2 bên đường tỉnh293 nằm trong vùng bảo vệ của đê sông Thương và sông Lục Nam. Do đó, nhiệm vụtiêu úng cho các vùng trũng thấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của thoátnước mặt. Ngoài ra trong tương lai cần xây dựng tuyến đê bảo vệ thị trấn ĐồiNgô;

- Nạo vét các sông, suối, ngòi tiêuhở trong khu vực, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ; ngòi tiêu Văn Sơn,ngòi Mân, Ngòi Chản, ngòi Sàn, ngòi Gừng, suối Mỡ, suối Cầu Lồ...;

- Tối đa giữ, cải tạo và tận dụng hệthống kênh tưới, tiêu cấp I, II, trạm bơm đầu mối trongvùng nội, ngoại thị. Kiên cố hóa các trục tiêu, tránh lấn chiếm dòng chảy. Thiết lập hành lang xanh dọc hệ thống kênhthủy lợi.

d) Cấp nước:

Cpnước đô thị:

Nguồn nước cung cấp cho đô thị lànước sông ngòi khe suối và hồ đập: Nguồn nước ngầm có 1 số đô thị được cung cấpnhưng rất ít về vùng đồi núi khả năng có nước ngầm là rất hạn hữu.

*Thành phố Bắc Giang (xã Đồng Sơn,xã Tân Tiến):

- Nhu cầu dùng nước: Đợt đầu: 1.500 m3/ngđ;Dài hạn: 2.500 m3/ngđ;

- Theo quy hoạch chung Thành phố BắcGiang thì xã Đồng Sơn và xã Tân Tiến sẽ sáp nhập vào thành phố Bắc Giang, sửdụng nguồn nước từ NMN Bắc Giang công suất 25.000m3/ngđ. Hiện đã códự án xây dựng nhà máy nước Bắc Giang số 2 công suất đợt 1 25.000m3/ngđ,đợt 2: 50.000m3/ngđ tại xã Song Mai. Khi hoànthành có khả năng cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thành phố Bắc Giang vàmột số đô thị lân cận.

* Thị trấn Tân Dân:

- Nhu cầu dùng nước: Đợt đầu: 1.300m3/ngđ;Dài hạn: 2.200 m3/ngđ;

- Với nhu cầu không lớn, thị trấn TânDân nằm sát TP Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được cấp nước từ nhà máy nước BắcGiang qua trạm bơm tăng áp đặt tại thị trấn, công suttrạm 2.500m3/ngđ.

* Thị trấn Đồi Ngô, thịtrấn Lục Nam:

- Nhu cầu: Đợt đầu: 3.500 m3/ngđ;Dài hạn: 8.000 m3/ngđ;

- Thị trấn Đồi Ngô và Lục Nam nằm bênsông Lục Nam, đây là con sông có lưu lượng lớn, chất lượng nước sau khi xử lýcó thể đáp ứng cho nhu cầu của người dân trong khu vực, có thể xem xét để làmnguồn nước cung cấp cho thị trấn.

* Thị trấn Thanh Sơn:

- Nhu cầu: Đợt đầu: 900 m3/ngđ;Dài hạn: 1.700 m3/ngđ;

- Nguồn nước cung cấp cho TT ThanhSơn lấy từ nguồn nước suối tại chỗ. Xây dựng trạm cấp nước công suất đợt đầuđến 2020 là 1000 m3/ngđ, dài hạn đến 2030 sẽ nâng lên 2.000 m3/ngđ.

* Cấp nước sạch điểm dừngnghỉ du lịch:

- Đối với các trạm dừng nghỉ trêntrạc đường tỉnh 293: đa phần là các đơn vị tiêu thụ nước với quy mô không lớn.Đxuất xây dựng các trạm xử lý cục bộ, sử dụng nguồn nướcngầm, nước sông, suối, ao, hồ tại chỗ đcấp cho nhu cầucủa khu vực;

- Điểm dịch vụ dừng nghỉ và dân cưtập trung tại điểm giao nhau giữa trục đường 293 giao với Quốc lộ 37: xây dựngtrạm cấp nước tại chỗ công suất: 300 m3/ngđ;

- Khu du lịch Suối M+ đô thị dịch vụ: Xây dựng trạm cấp nước tại chỗ công suất: 600m3/ngđ;

- Điểm dân cư tập trung Quỷnh Sơn:Xây dựng TCN công suất 300 m3/ngđ;

- Điểm dân cư tập trung Mai Sưu: Xâydựng TCN công suất 300 m3/ngđ;

- Điểm dân cư tập trung và dịch vụdừng nghỉ Tuấn Mậu: xây dựng TCN công suất 500 m3/ngđ;

- Điểm dân cư tập trung + dịch vụdừng nghỉ Đồng Đnh: Xây dựng TCN công suất 300 m3/ngđ;

- Khu du lịch Đồng Thông: Xây dựngTCN công suất 500 m3/ngđ;

- Điểm dịch vụ dừng nghỉ tại ngã baĐT 293 giao với ĐT 279: Xây dựng TCN công suất 300m3/ngđ.

e) Cấp điện:

Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang đến 2015 sẽ đầu tư xây dựng những trạm biến áp 110 kV sau:

+ Trạm biến áp 110kV Yên Dũng (xã Cảnh Thụy) cấp điện cho phụ tải huyện Yên Dũng, công suất2x40MVA;

+ Trạm biến áp 110kV Lục nam (TT Đồi Ngô) cấp điện cho phụ tải huyện Lục Nam, công suất2x40MVA;

+ Trạm biến áp 110kV Chũ (TT chũ) cấp điện cho phụ tải huyện Sơn Động, công suất 2x25MVA;

+ Nâng công suất trạm biến áp 110kVLục Ngạn lên 2x25MVA.

Với công suất các trạm nguồn 110kV như vậy phương án đưa ra có thể đápứng đủ cho nhu cầu toàn vùng, giảm bớt bán kính cấp điện của trạm 110kV Đồi Cốc.

g) Đánhgiá môi trường chiến lược:

Đồ án đã đánh giá môi trường chiếnlược theo các quy định hiện hành, việc quản lý đầu tư xây dựng dọc hai bênđường Tỉnh 293 không chỉ nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần, cảnh quan,môi trường cho nhân dân mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế du lịch toàn huyệnYên Dũng, Lục Nam, Sơn Động và thành phố Bắc Giang phát triển.

8. Nhữnghạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng:

- Xây dựng đường 293 đạt cấp III, nềnđường 12m, mặt đường 11m;

- Xây dựng hoàn thiện 3 tuyến nhánhnối với đường Tỉnh 293;

- Lập quy hoạch chung và xây dựng cơsở hạ tầng khu du lịch suối M;

- Lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư tập trung tại Quỷnh Sơn, ngã ba giao nhau giữa QL37và ĐT 293; Đồng Đỉnh, Tuấn Mậu;

- Cắm mốc giới hành lang quản lý xâydựng đối với từng đoạn tuyến dọc ĐT 293;

- Xây dựng giai đoạn một cơ sở hạtầng một số khu dân cư tại điểm dân cư tập trung: Quỷnh Sơn, Đồng Đỉnh;

- Xây dựng các chợ Quỷnh Sơn, chợ Còmxã Tiên Hưng, chợ trung tâm xã Lục Sơn;

- Xây dựng một số hạng mục khu trungtâm xã Thanh Luận;

- Nâng cấp cải tạo giai đoạn cáctuyến đường vào khu du lịch Suối Nước vàng, Đồng Thông, Tây Yên Tử;

- Nâng cấp tuyến đường Nghĩa Phương -Trường Giang - Vô Tranh;

- Xây dựng giai đoạn 1 các bến xeSuối Mỡ, Đồng Đỉnh;

- Trùng tu tôn tạo các công trình ditích lịch sử;

- Xây dựng mộtsố hạng mục hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ du lịch của các đôthị, các khu dân cư tập trung.

9. Các nội dung khác:Theo Báo cáo thẩm định số 201/BC-SXD ngày 27/11/2013 của SXây dựng.

Điều 2.Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố liênquan công b, bàn giao hồ sơ để quản lý và tổ chức thựchiện quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, STài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Bắc Giang và các đơn vịliên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN.
Bản điện t
:
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TKCT,
+ TPKT
, GT, KTN.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn