ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 652/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ “QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG” Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng thànhphố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm quyếtđịnh “Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng lề đường” ở Thành phố Hồ ChíMinh.

Điều 2. Sở Quản lý Nhà đấtvà Công trình công cộng có nhiệm vụ tổ chức và hướng dẫn thực hiện tốt bản quyđịnh tạm thời này trong toàn thành phố.

Điều 3. Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 652/QĐ-UB ngày 02-12-1982)

Chương 1.

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Lề đường là công trìnhcông cộng được xây dựng để phục vụ cho sự đi lại an toàn của người đi bộ trênđường phố và kết hợp bố trí một số các công trình kỹ thuật đô thị nổi hoặc ngầmvề điện, cây xanh, cấp thoát nước, biển đèn báo hiệu giao thông… Lề đường thuộcquyền sở hữu công cộng và do Nhà nước quản lý thống nhất.

Điều 2.Bề rộng lề đường đượctính từ hàng đá vỉa đến lộ giới và được quy định riêng cho từng đường phố. Lộgiới này phụ thuộc và mặt cắt ngang thiết kế của tuyến đường bộ (lộ giới đượcquy định trong Văn bản số 639/XDCB ).

Điều 3.

a) Mọi trường hợp cần thiết sửdụng lề đường, dù là mục đích công hay riêng, kể cả việc thi công lắp đặt cáccông trình kỹ thuật đô thị trong phạm vi lề đường (nói ở điều 1) đều phải đượcSở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng cho phép và nộp một khoản lệ phí quiđịnh. Trường hợp đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Các hình thức sử dụng hoặc chiếmdụng lề đường làm cản trở giao thông đi bộ trên đường phố, trái với tinh thầnquy định này đều phải giải tỏa.

c) Các chướng ngại vật trên lề đườngnếu là diện vô thừa nhận thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) có quyền cho giảitỏa, thu hồi và xử lý như những vật dụng phế liệu, phế thải.

Điều 4. Việc xây dựng lề đườngphải phối hợp với việc xây dựng các công trình kỹ thuật đô thị nằm trong phạmvi lề đường, đồng thời phải phù hợp với phương hướng cải tạo và qui hoạch chungcủa thành phố. Phải đảm bảo đúng qui cách kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đườngphố.

Chương 2.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỈA HÈ

Điều 5.

a/ Cấm thả rong, làm chuồng nuôisúc vật, buộc gia súc hoặc chăn nuôi, trồng trọt trên lề đường.

b/ Cấm phóng uế, đổ rác, vứt rác,xác súc vật, phân và các thứ dơ bẩn khác ra lề đường.

c/ Cấm tất các các loại xe chạy dọctrên lề đường. Cấm tất cả các loại xe ô tô, xe ba gác, xe 3 bánh có động cơ đậutrên lề đường.

d/ Tại nơi tập trung đông người,tất cả các loại xe phải để đúng vào nơi quy định riêng.

Điều 6.

a/ Cấm không được tùy tiện đào bớilề đường. Cơ quan, tổ chức, tư nhân khi được phép đào lề đường hoặc sử dụng mặtbằng lề đường làm nơi để các thiết bị nguyên vật liệu thi công sửa chữa các côngtrình kỹ thuật đô thị, phải xếp gọn đúng vào nơi quy định. Hết thời hạn chophép sử dụng phải bốc dỡ giải tỏa và sửa chữa lề đường lại như cũ.

b/ Trong khi sử dụng lề đường, cầnphải có biển đèn báo hiệu nguy hiểm ngày và đêm. Những công trình sửa chữa xâydựng với quy mô lớn cần phải có hàng rào che chắn phạm vi thi công và chỉ dẫnlối đi an toàn cho người đi bộ.

Điều 7.

a/ Cấm tất cả mọi hoạt động sản xuấtkinh doanh buôn bán trên lề đường. Trường hợp cần phục vụ nhân dân trong cácngày lễ tết hoặc có yêu cầu đặc biệt, Ủy ban nhân dân quận (huyện) xét cho phépđược sử dụng tạm thời trên lề đường ở một số nơi quy định.

b/ Khi được phép, các tổ chức buônbán chỉ được chưng bày hàng, bán hàng ở đúng nơi cho phép, không được tự ý chiếmchỗ hoặc đổi chỗ làm mất trật tự, vệ sinh trên đường phố.

c/ Các cửa hàng dọc theo lộ giớikhông được bày bán hàng lấn ra lề đường.

d/ Mọi trường hợp sử dụng, nếu làhư hại lề đường hoặc các công trình kỹ thuật đô thị khác, thì người hoặc cơ quanđơn vị sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho cơ quan quản lý những thiệthại đã gây ra.

Điều 8. Các công trình kỹthuật đô thị đặt nối trên lề đường phải được xây dựng chắc chắn, bảo đảm mỹ quanvà đúng qui cách. Hàng trào dọc theo lộ giới phải xây dựng chắc chắn, gọn đẹp.

Điều 9.

a/ Nếu sử dụng lề đường không cógiấy phép hoặc có giấy phép nhưng không sử dụng đúng chỗ cho phép thì người hoặccơ quan, đơn vị sử dụng sẽ bị phạt vi cảnh.

b/ Người hoặc cơ quan, đơn vị viphạm quy định sử dụng lề đường nhiều lần sẽ bị phạt vi cảnh theo hình thức nặngnhất như trong điều 5 của điều lệ phạt vi cảnh ban hành kèm theo Nghị định số 143/CP ngày 27-5-1977 của Hội đồng Chính phủ.

c/ Người hoặc cơ quan, đơn vị đãbị phạt vi cảnh theo hình thức nặng nhất mà vẫn không chịu chấp hành đúng quy địnhthì cơ quan quản lý lề đường có quyền giải tỏa và thu hồi các chướng ngại, vậtdụng.. để trái phép trên lề đường.

d/ Khi tới nhận lại các vật dụngbị thu hồi, người hoặc cơ quan đơn vị vi phạm phải chịu nộp phạt tăng lệ phí gấp5 (năm) lần mức lệ phí quy định bình thường cho cơ quan quản lý và chịu mọi phítổn về bốc dỡ, chuyên chở, lưu kho, lưu bãi.

d/ Sau 15 (muời lăm) ngày kể từ ngàythu hồi, nếu không có người hoặc cơ quan đơn vị tới nhận thì cơ quan quản lýđược quyền xử lý như các loại vật tư vô chủ.

Chương 3.

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 10.

a/ Mọi công dân đều phải có nghĩavụ chấp hành nghiêm chỉnh quy định này. Ai vi phạm các điều quy định trên, tùymức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý thích đáng theo các hình thức :

- Cảnh cáo.

- Phạt vi cảnh.

- Phạt tăng lệ phí và bồi thườngthiệt hại vật chất.

- Truy tố trước pháp luật.

Triệt phá không bồi thường các côngtrình xây dựng trái phép trên lề đường.

b/ Các tổ chức và cá nhân bị thiệthại có quyền khiếu nại đòi bồi thường thích đáng.

c/ Nếu cơ quan đơn vị vi phạm bịxử phạt thì thủ trưởng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm.

- Nếu người trong gia đình vi phạmthì chủ hộ bị xử phạt.

- Nếu trẻ em dưới 16 tuổi vi phạmthì cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bị xử phạt.

Điều 11.

a. Trách nhiệm và quyền hạn củaSở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng.

- Là cơ quan quản lý thống nhất lềđường có thẩm quyền về các mặt sử dụng bảo quản, sửa chữa, xây dựng lề đường.

- Nghiên cứu xây dựng chế độ thulệ phí sử dụng lề đường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và hướng dẫn cấpquận, huyện thi hành thống nhất.

- Cấp giấy phép và thu lệ phí cáctrường hợp sử dụng tạm thời lề đường vào mục đích ghi ở điểm a, điều 6.

- Ra quyết định phá dỡ những côngtrình xây dựng trái phép, những công trình xây dựng không đúng qui cách trên lềđường.

- Thông báo và truy tố những trườnghợp gây hư hại lề đường và các công trình kỹ thuật đô thị đặt trên lề đường.

- Thành lập các đội quy tắc thamgia xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý và sử dụng lềđường.

b/ Trách nhiệm và quyền hạn củaỦy ban nhân dân quận (huyện) :

- Là cơ quan quản lý lãnh thổ vềmọi hoạt động kinh tế ở địa phương trrên phạm vi lề đường.

- Cấp giấy phép và thu lệ phí cáchình thức hoạt động kinh tế trên phạm vi lề đường như quy định ở điểm a điều 7.

- Quyết định giải tỏa thu hồi phạttăng lệ phí và xử lý các chướng ngại, vật dùng chiếm trái phép trên phạm vi lềđường.

- Quyết định bắt bồi thường nhữnghư hại lề đường do các hoạt động kinh tế gây ra.

- Trực tiếp xử lý các trường hợpvi phạm quy định tạm thời về quản lý và sử dụng lề đường.

- Tổ chức các đội kiểm tra qui tắcnhằm quản lý sử dụng lề đường theo đúng quy định.

- Quận, huyện, phường, xã được sửdụng 2/3 lệ phí phạt vi cảnh, 1/3 lệ phí còn lại nộp vào ngân sách thành phố,.

c/ Trách nhiệm và quyền hạn củaỦy ban nhân dân phường (xã).

- Là một đơn vị cơ sở của quận, trựctiếp kiểm tra mọi hoạt động có liên quan đến việc quản lý và sử dụng lề đường.

- Trực tiếp phạt vi cảnh những trườnghợp vi phạm.

- Thi hành các quyết định của Ủyban nhân dân quận (huyện) và của thành phố về giải tỏa lề đường.

- Lập biên bản báo cáo Ủy ban nhândân quận và thành phố những trường hợp vi phạm nghiêm trọng để cơ quan cấp trênxử lý.

- Trực tiếp điều khiển công tác củaĐội qui tắc.

Điều 12. Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng, Công an thành phố,Sở Tài chánh và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện quyđịnh này.

Tất cả những qui định trước đây vềquản lý và sử dụng lề đường trong thành phố Hồ Chí Minh trái với các điều khoảnquy định này đều được hủy bỏ và thay thế bằng bản quy định tạm thời này.