UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HÀ NỘI- KHU XÂY DỰNG ĐỢTĐẦU, TỶ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ nghị định số 91/CP ngày17/08/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/06/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch chungThủ đô Hà Nội đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định lập các đồán quy hoạch xây dựng đô thị;

Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởngThành phố tại tờ trình số 330/TTr-KTST ngày 29/06/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khuđô thị mới Tây Nam Hà Nội- khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xâydựng Hà Nội lập với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô lậpquy hoạch chi tiết:

1.1 Vị trí: Khu đô thị mới này nằmphía Tây Nam Hà Nội thuộc địa giới hành chính của hai phường Yên Hoà và TrungHoà, quận Cầu Giấy, và xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm - Hà Nội.

1.2 Ranh giới:

- Phía Đông Bắc giáp ruộng canh tácthuộc hai phường Yên Hoà và Trung Hoà, quận Cầu Giấy, đất thổ cư làng Trung KínhHạ và một phần đường hiện trạng của phố Trung Hoà.

- Phía Tây Bắc giáp ruộng canh táccủa phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

- Phía Tây Nam giáp ruộng canh táccủa xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy và một phần đấtđường hiện trạng vành đai 3.

- Phía Đông Nam giáp ruộng canhtác của phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy và một phần đường Trần Duy Hưng.

1.3 Quy mô:

Phạm vi lập quy hoạch chi tiếtlà: 563958m2 (»56.40ha) căn cứ đề xuất của Ban quản lý các dự ántrọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, đã được Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấpthuận ngày 24/07/2000.

Quy mô dân số: 13000 người

2. Nội dung quy hoạch chi tiết:

2.1 Mục tiêu:

- Xác định chức năng sử dụng đấtcủa các loại công trình phù hợp với quy hoạch chung Thành phố và khu vực; đáp ứngtình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trước mắt cũng như lâu dài.

- Hình thành quỹ nhà đất để giảiquyết nhu cầu về nhà ở của Thành phố, phục vụ di dân giải phóng mặt bằng.

- Xây dựng một khu đô thị mới hoànchỉnh, văn minh, hiện đại, đồng bộ các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầngkỹ thuật, đáp ứng được các yêu cầu về không gian kiến trúc và kỹ thuật, tạo môitrường sống ổn định cho người dân đô thị.

- Làm cơ sở để quản lý xây dựng theoquy hoạch và quy định của pháp luật.

2.2 Các chỉ tiêu quy hoạch đạt được(khu xây dựng đợt đầu):

Chấp thuận về nguyên tắc các chỉtiêu chính của toàn khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội theo đề nghị của Kiến trúc sưtrưởng Thành phố tại tờ trình số 399/TTr-KTST ngày 07/08/2001 như sau:

BẢNGTỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

TT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

CHỈ TIÊU (M2/NG)

GHI CHÚ

I

ĐẤT DÂN DỤNG

552379

97,95

1

ĐẤT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ

100869

17,89

Diện tích bao gồm cả muơng thoát nước làng Cót - vành đai 3

2

ĐẤT GIAO THÔNG TĨNH

10000

1,77

3

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CẤP QUẬN VÀ THÀNH PHỐ

17673

3,14

4

ĐẤT KHU Ở

423837

75,15

II

ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG

11579

2,05

5

ĐẤT MƯƠNG THOÁT NƯỚC

11579

2,05

Bao gồm cả dải cây xanh ven mương

TỔNG CỘNG

563958

100.00

BẢNGTỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT KHU Ở

TT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

CHỈ TIÊU (M2/NG)

GHI CHÚ

1

ĐẤT GIAO THÔNG

56965

13,44

2

ĐẤT GIAO THÔNG TĨNH

31727

7,48

3

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHU Ở

39281

9,27

4

ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

295864

69,81

TỔNG CỘNG

423837

100.00

BẢNGTỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

TT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

CHỈ TIÊU (M2/NG)

GHI CHÚ

1

ĐẤT GIAO THÔNG

52048

17,59

2

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở

5896

1,99

3

ĐẤT CÂY XANH -THỂ THAO

20291

6,86

4

ĐẤT NHÀ TRẺ MẪU GIÁO

18981

6,42

5

ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

54013

18,26

Phục vụ cho cả dân dự kiến đợt sau.

6

ĐẤT Ở

144635

48,88

TỔNG CỘNG

295864

100.0

* Tổng số dân dự kiến: 13000người.

* Chỉ tiêu chính áp dụng cho nhàở:

- Tầng cao trung bình: 7,1 tầng.

- Mật độ xây dựng: 35%

- Hệ số sử dụng đất: 2,47 lần

- Bình quân m2 sàn nhàở: 25m2 sàn/người

2.3 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹthuật:

2.3.1 Quy hoạch giao thông:

- Đường phân khu vực có mặt cắt ngangrộng 40m; 30m và 21,25m

- Đường nhánh có mặt cắt ngang rộng17,5m; 13,5m và 11,5m.

- Các nút giao thông được tổ chứcgiao bằng, phân luồng bằng đảo tròn và đèn tín hiệu điều khiển.

- Các khu đất bãi đỗ xe có thể kếthợp trạm bán xăng dầu (nhưng phải đảm bảo tuyệt đối yêu cầu phòng chống cháy nổtheo quy định).

- Tất cả các tuyến đường trên đềucó bề rộng vỉa hè theo Quy chuẩn xây dựng của Việt Nam để phục vụ tốt nhu cầuđi lại của nhân dân. Các tuyến đường khu vực và phân khu vực đều có tuy-nen kỹthuật để giải quyết hệ thống đường dây, đường ống.

2.3.2 San nền, thoát nước mưa:

a. San nền:

- Thiết kế theo phương pháp đườngđồng mức độ dốc nền tối thiểu i=0,004

- Cao độ thiết kế thấp nhất +6,3mvà cao nhất +6,9m

b. Thoát nước mưa

- Xây dựng hệ thống thoát nước hoànchỉnh để tiêu ra sông Nhuệ theo hai hướng: hướng thứ nhất theo mương Dịch Vọng- Phú Đô ra trạm bơm Phú Đô. Hướng thứ hai theo mương từ làng Trung Kính Hạ điđường vành đai 3 và mương từ làng Cót đi đường vành đai 3 ra trạm bơm TrungVăn.

2.3.3 Quy hoạch cấp nước:

Nguồn cấp từ hệ thống cấp nước củaThành phố thông qua mạng ống truyền dẫn, trước mắt do nhà máy nước Mai Dịch cungcấp.

Chỉ tiêu thiết kế:

- Nước sinh hoạt: 200 L/người-ngày

- Nước cho công trình công cộng:38m3 /ha-ngày

- Nước dự phòng: 25% tổng các lượngnước trên

2.3.4 Quy hoạch thoát nước bẩn vàvệ sinh môi trường

- Xây dựng hệ thống cống thoát nướcriêng giữa nước mưa và nước bẩn. Chỉ tiêu tính toán theo tiêu chuẩn cấp nước.

- Hệ thống thoát nước bẩn trong khuvực được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch tới trạm bơm nước bẩn dự kiến xâydựng ở khu vực cây xanh và hồ điều hoà phía Tây Bắc làng Trung Kính Hạ.

- Rác thải được thu gom vận chuyểntheo định kỳ:

+ Đối với khu vực xây dựng nhà caotầng cần xây dựng hệ thống thu gom rác từ trên cao xuống bể rác cho tựng đơnnguyên.

+ Đối với các khu vực xây dựng nhàở thấp tầng có thể giải quyết theo hai phương thức:

- Đặt các thùng rác tại các khu vựcđất trống với khoảng cách không quá 100m để thuận

tiện cho dân cư mang rác ra đổ.

- Xe chở rác thu gom theo giờ cốđịnh, dân cư trực tiếp đổ rác vào xe.

+ Đối với các khu vực công cộng,trục đường chính, khu vực vườn hoa, công viên…đặt các thùng rác nhỏ ở vị trí thuậntiện với khoảng cách 100m/thùng.

2.3.5 Quy hoạch thoát nước bẩn vàvệ sinh môi trường

a. Cấp điện

Lấy nguồn từ trạm 110/22KV BắcThanh Xuân.

- Sinh hoạt (nhà ở):

- Nhà trẻ:

- Công cộng:

- Chiếu sáng đường:

700W/người

150W/cháu

50W/m2 sàn

1,2W/m2

b. Thông tin bưu điện

- Xây dựng tổng đài vệ tinh, nguồnthông qua tổng đài Từ Liêm và Thượng Đình. Chỉ tiêu tính toán dự kiến đạt: 44máy/ 100 dân (được tính riêng cho từng đối tượng sử dụng).

Điều 2.

- Kiến trúc sư trưởng Thành phố chịutrách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ, bản vẽ theo qui hoạch chi tiết đượcduyệt để thực hiện và quản lý; tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiếtđược duyệt để cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân thực hiện.

- Giao cho Chủ tịch UBND quận CầuGiấy và Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạchvà xử lý các trường hợp sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổchức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đồ án quy hoạch này theo quyđịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩmđịnh và phê duyệt. Kiến trúc sư trưởng Thành phố và Giám đốc Sở khoa học côngnghệ và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư lập và trình duyệt.

- Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thànhphố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giaothông công chính, Xây dựng, Địa chính - Nhà đất, Tài chính vật giá, Khoa họccông nghệ và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triểnđô thị Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủtịch UBND các phường Trung Hoà, Yên Hoà; Chủ tịch UBND xã Mễ Trì; Giám đốc, thủtrưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên