CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 99/TTr-CP ngày 01/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 172 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-CTN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trần Hà Anh Hanna, sinh ngày 24/3/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Priny Max zu wied str 6, 56564 Neuwied

Giới tính: Nữ

2. Đoàn Thu Thủy, sinh ngày 13/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfalzer str 18, 75177 Prorzheim

Giới tính: Nữ

3. Mai Trà Mi, sinh ngày 08/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burg str 14, 27243 Harpstedt

Giới tính: Nữ

4. Trần Thị Quỳnh Mai, sinh ngày 16/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner str 8, 26427 Essens

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Kỳ Lan Anh, sinh ngày 07/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allte Holseusuasse 15, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 05/02/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich Kuederli str 11,71332 Waiblinen

Giới tính: Nữ

7. Phạm Thụy Quỳnh Như, sinh ngày 13/11/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Am Leitenbrunnlun 3, 91056 Erlangen

Giới tính: Nữ

8. Vũ Lệ Thu, sinh ngày 12/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Virchow str 06. 06712 Zeil

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 20/02/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Garten str 17. 73033 Goppingen

Giới tính: Nữ

10. Hoàng Thị Hoài Thu, sinh ngày 28/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allmandring 24 C, 70569 Stuttgart

Giới tính: Nữ

11. Phan Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/12/1981 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Gaustrasse 54C, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 08/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr.Kurt-Henbert str .109, 42277 Wupprtal

Giới tính: Nữ

13. Vũ Mạnh Tuấn, sinh ngày 27/9/1971 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Wullferoder str 62 .30880 Laatzen BRD

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 10/7/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Wülferoder Strasse 62, 30880 Laatzen

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 24/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mainzer Strasse 11, 70499 Stuttgart

Giới tính: Nam

16. Văn Gia Huy, sinh ngày 16/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Augsburger Strasse 57B, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 30/8/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vilniuser Strasse 4, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 30/01/1971 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bischof - Wittmann - Strasse 4, 93051 Regensburg

Giới tính: Nữ

19. Tô Lệ Hằng, sinh ngày 17/9/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Kalandstrasse 08, 06667 Weissenfels

Giới tính: Nữ

20. Phạm Đỗ Hồng Hạnh, sinh ngày 20/5/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstrasse 10, 20357 Hamburg

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Văn Luân, sinh ngày 24/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Darmstädter Strasse 57, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nam

22. Phạm Thị Bích Hoàng, sinh ngày 29/10/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bachfeldstrasse 5, 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

23. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 01/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obertorstrasse 34, 97737 Gemünden

Giới tính: Nữ

24. Trần Nguyệt Nhi, sinh ngày 27/01/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leonrodstrasse 29, 80636 München

Giới tính: Nữ

25. Thái Thị Tam, sinh ngày 29/5/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Darmstädter Strasse 57, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 05/8/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Darmstädter Strasse 57, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nữ

27. Trần Thị Thùy Dương, sinh ngày 14/6/1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Westerbachstr.1, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

28. Huỳnh Việt Đức, sinh ngày 09/8/1983 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schloss Strasse 21/1, 71634 Ludwigsburg

Giới tính: Nam

29. Đào Việt Đức Kevin, sinh ngày 01/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zollgasse 4, 97877 Wertheim

Giới tính: Nam

30. Ngô Thị Hữu Duyên, sinh ngày 02/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Marktstrasse 28, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 12/4/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koblenz - Olper - Strasse 83, 56170 Bendorf

Giới tính: Nam

32. Trần Hương Ly Linda, sinh ngày 10/5/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 6, 99326 Stadtilm

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Xuân Minh, sinh ngày 25/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grasdorfer Strasse 4, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

34. Trịnh Ngọc Mai Khanh, sinh ngày 25/11/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mainzer Landstrasse 148, 60327 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

35. Đặng Thanh Huyền, sinh ngày 29/7/1992 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Dienheimer Pfad 73, 61169 Friedberg

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 12/10/1965 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Messbacher Strasse 5, 08527 Plauen

Giới tính: Nam

37. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 24/02/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Franziusweg 31A, 30167 Hannover

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 26/10/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rümannstrasse 94, 80804 München

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Phương Nhi, sinh ngày 11/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rümannstrasse 94, 80804 München

Giới tính: Nữ

40. Lý Ngọc Tuấn, sinh ngày 25/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Strasse 57/59, 74883 Sinsheim

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Xuân Huy, sinh ngày 14/11/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Eisleber Strasse 4, 39118 Magdeburg

Giới tính: Nam

42. Đinh Hồng Tuyến, sinh ngày 10/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstrasse 80, 65817 Eppstein

Giới tính: Nam

43. Cao Thị Thu Hà, sinh ngày 22/6/1991 tại Sơn La

Hiện trú tại: Turner Strasse 4, 09337 Hohenstein Ernstthal

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Quang Sơn, sinh ngày 23/5/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bernsdorfer Strasse 168, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Quang Thái, sinh ngày 14/3/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Bernsdorfer Strasse 168, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nam

46. Bùi Ngọc Thủy Tiên, sinh ngày 01/6/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Brunnenlechgässchen 3, 86161 Augsburg

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 04/11/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dunantring 14, 65936 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

48. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 04/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Strasse 27, 55131 Mainz

Giới tính: Nữ

49. Cao Tuấn Nghĩa, sinh ngày 16/11/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hauptbahnhof 4, 60329 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

50. Lê Thị Ngọc Hải, sinh ngày 24/5/1984 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Am Lohwald 9, 60488 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

51. Lê Minh Trang, sinh ngày 03/4/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Emil-Dannecker Strasse 2, 78234 Engen

Giới tính: Nữ

52. Lê Thụy Vy, sinh ngày 25/11/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fockenweide 35, 21033 Hamburg

Giới tính: Nữ

53. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 13/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grosse Strasse 39, 21075 Hamburg

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Công Nam, sinh ngày 10/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marie Curie Strasse 31, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

55. Tạ Nguyễn Minh Bách, sinh ngày 25/12/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heiliger Weg 17, 44135 Dortmund

Giới tính: Nam

56. Tạ Nguyễn Ý Nhi, sinh ngày 27/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heiliger Weg 17, 44135 Dortmund

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Mỹ Châu, sinh ngày 15/02/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Euopa Alee 1, 37079 Gottingen

Giới tính: Nữ

58. Trần Thị Mai Anh, sinh ngày 13/3/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Engerser st 31, 56564 Neuwild

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Phương Nam, sinh ngày 28/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Post St 1, 76887 Bad Bergzabern

Giới tính: Nam

60. Võ Thị Mỹ Trang, sinh ngày 07/5/1970 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Hofenfelsstrasse 57, 66482 Zweibrücken

Giới tính: Nữ

61. Trần Nam Tiến, sinh ngày 28/02/1968 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Hofenfelsstrasse 57, 66482 Zweibrücken

Giới tính: Nam

62. Trần Thành Đạt David, sinh ngày 20/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofenfelsstrasse 57, 66482 Zweibrücken

Giới tính: Nam

63. Trần Võ Nam Philipp, sinh ngày 20/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofenfelsstrasse 57, 66482 Zweibrücken

Giới tính: Nam

64. Lý Thị Tuyền, sinh ngày 29/9/1972 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Boschstrasse 94, 59557 Lippstadt

Giới tính: Nữ

65. Dương Thùy Linh, sinh ngày 19/3/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moskauer Platz 17, 99091 Erfurt

Giới tính: Nữ

66. Lê Trung Đức, sinh ngày 23/5/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler Strasse 1/0208, 99089 Erfurt

Giới tính: Nam

67. Hoàng Đức Tuyên, sinh ngày 26/10/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Grombuehlstrasse 21, 97080 Würzburg

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Đình Hải Hà, sinh ngày 22/5/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Pfalzgraf Strasse 12, 85356 Freising

Giới tính: Nam

69. Trần Phạm Nhật Long, sinh ngày 12/12/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Levelingstrasse 44, 85049 Ingolstadt

Giới tính: Nam

70. Trần Cẩm Thy, sinh ngày 08/10/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Am Schicksbaum 23, 47804 Krefeld

Giới tính: Nữ

71. Tô Minh Huy, sinh ngày 04/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedlandstrasse 5, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nam

72. Lê Minh Phương Uyên, sinh ngày 22/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 36, 65760 Eschborn

Giới tính: Nữ

73. Hoàng Vũ Nghĩa, sinh ngày 06/8/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Auer Strasse 12, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

74. Phạm Thị Thúy Phương, sinh ngày 19/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marktstrasse 52, 73033 Göppingen

Giới tính: Nữ

75. Phí Đức Việt, sinh ngày 02/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstrasse 52, 73033 Göppingen

Giới tính: Nam

76. Trần Phương Mai, sinh ngày 11/12/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Iuri - Gagarin - Ring 138/0203, 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

77. Vũ Thị Phương Linh, sinh ngày 31/10/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Auf dem Loh 20A, 30167 Hannover

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Lisa, sinh ngày 29/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Passauer Strasse 2, 81369 München

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Minh Thông, sinh ngày 08/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. Kurt - Herberts - Strasse 109, 42277 Wuppertal

Giới tính: Nam

80. Võ Thị Thanh Loan, sinh ngày 01/01/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Alte Rathausstrasse 18, 83029 Prien am Chiemsee

Giới tính: Nữ

81. Doãn Việt Đức, sinh ngày 10/12/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterhachinger Strasse 47, 81737 München

Giới tính: Nam

82. Vũ Thùy Dung, sinh ngày 25/9/1987 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 4, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ

83. Bùi Mai Linh, sinh ngày 03/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eschenhofstrasse 34 B, 86154 Augsburg

Giới tính: Nữ

84. Vương Quốc Phú, sinh ngày 30/10/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Kreideberg 31, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 14/7/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jupp - Müller - Strasse 2, 52072 Aachen

Giới tính: Nam

86. Huỳnh Nhựt Minh David, sinh ngày 21/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langer Weg 38, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

87. Lê Thị Thanh Thu, sinh ngày 27/8/1979 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Rechteck 6, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 31/3/1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Augsburger Strasse 17A, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nữ

89. Ngô Thị Hà, sinh ngày 16/10/1981 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Strahlenberger Strasse 125, 63067 Offenbach am Main

Giới tính: Nữ

90. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 16/8/1996 tại Nam Định

Hiện trú tại: Schultenhof str 18 . 45475 Mulheim an de Ruhv

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 03/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kom str 1, 96050 Bambeg

Giới tính: Nữ

92. Vũ Anh, sinh ngày 22/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Brackeltrog 3, 21682 Stade

Giới tính: Nam

93. Trần Thị Tuyết Sang, sinh ngày 18/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Bauerwiese 2, 30926 Seelze

Giới tính: Nữ

94. Huỳnh Tú Linh, sinh ngày 22/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Escherstrasse 71, 50259 Pulheim

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Quang Toàn, sinh ngày 11/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paulin str. 73, 54292 Trier

Giới tính: Nam

96. Lê Thu Hà, sinh ngày 02/11/1994 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Plantagenweg 33, 85354 Freising

Giới tính: Nữ

97. Nguyễn Max, sinh ngày 31/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elsa - Brändström - Strasse 10, 55124 Mainz

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Hữu Hoàng Hưng, sinh ngày 05/11/1996 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Linzer Str 29.53604 Bad Honnef

Giới tính: Nam

99. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 09/8/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hagen str 2- 30161 Hannover

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 19/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leipziger str 39. 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

101. Trần Quang Sơn, sinh ngày 30/3/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mühlhäuser Strasse 20, 99092 Erfurt

Giới tính: Nam

102. Nguyễn Diệu Linh Franziska, sinh ngày 08/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaplanstrasse 6, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

103. Hoàng Lâm Tùng, sinh ngày 05/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bgm. - Müller - Strasse 6, 85560 Ebersberg

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Bích Ngân, sinh ngày 07/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Liebknechtstrasse 12, 99085 Erfurt

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Tuấn Ngọc, sinh ngày 26/10/1998 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Thomas - Müntzer - Strasse 24, 99610 Sömmerda

Giới tính: Nữ

106. Phí Bảo Minh, sinh ngày 18/9/1997 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: D.Kranefiss str 11. 33330 Guterslon

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Tuấn Cương, sinh ngày 11/8/1956 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Thomas - Müntzer - Strasse 24, 99610 Sömmerda

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Tiến Hùng, sinh ngày 02/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Finsterwalder str 52. 83026 RosenHeim

Giới tính: Nam

109. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 23/11/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Ziegelstrasse 41a, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nữ

110. Phạm Phú Sơn, sinh ngày 22/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Juri - Gagarin - Ring 138, 99084 Erfurt

Giới tính: Nam

111. Đinh Ngọc Anh, sinh ngày 30/4/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange str 92.90762 Furth

Giới tính: Nữ

112. Đinh Thành Long, sinh ngày 08/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange str 92.90762 Furth

Giới tính: Nam

113. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 16/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Malhofen 39, 66115 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Công Toàn Thắng, sinh ngày 15/5/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Malhofen 39, 66115 Saarbrücken

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Công Thanh Liên, sinh ngày 20/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Malhofen 39, 66115 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Nhật Khánh, sinh ngày 12/8/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mailänder Strasse 12, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn David, sinh ngày 10/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesentfelser Strasse 5, 81249 München

Giới tính: Nam

118. Nguyễn Linda Kiều Anh, sinh ngày 17/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Strasse 86, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Kevin Nhật Hải, sinh ngày 22/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Strasse 86, 26721 Emden

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Thùy Linh Carolin, sinh ngày 04/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Strasse 54, 80805 München

Giới tính: Nữ

121. Vũ Hải Nam, sinh ngày 18/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sonderhäuser Strasse 8, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

122. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 28/01/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sonderhäuser Strasse 8, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nữ

123. Hồ Thị Ni, sinh ngày 05/7/1942 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Kapellenweg 26, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

124. Phạm Hữu Phước, sinh ngày 05/4/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kleiner Griechenmarkt 23, 50676 Köln

Giới tính: Nam

125. Tôn Nữ Thư Khuê, sinh ngày 10/6/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kleiner Griechenmarkt 23, 50676 Köln

Giới tính: Nữ

126. Phạm Như Phúc Laura, sinh ngày 11/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kleiner Griechenmarkt 23, 50676 Köln

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Văn Việt, sinh ngày 26/02/1999 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Plattlingerstrasse 5, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Thiên Giang, sinh ngày 28/6/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heerwagenstrasse 1, 90489 Nürnberg

Giới tính: Nam

129. Lữ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 27/5/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Jahnstrasse 1, 76846 Hauenstein

Giới tính: Nữ

130. Lục Thế Phong, sinh ngày 01/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haifastrasse 2, 40227 Düsseldorf

Giới tính: Nam

131. Đỗ Ngọc Yến, sinh ngày 26/10/1992 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Olkstrasse 17, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

132. Đỗ Giáng Sinh Tuyết Mai, sinh ngày 23/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Olkstrasse 17, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

133. Trịnh Đức Hùng, sinh ngày 15/9/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Breisacher Strasse 38, 79106 Freiburg

Giới tính: Nam

134. Trần Quang Thắng Kevin, sinh ngày 27/8/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hermannstrasse 30, 67547 Worms

Giới tính: Nam

135. An Giang, sinh ngày 08/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rheinstrasse 23, 55116 Mainz

Giới tính: Nam

136. Trần Hồng Công, sinh ngày 20/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Deuil - la-Barre - Strasse 75, 60437 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

137. Phạm Minh Tiến, sinh ngày 23/02/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Thiersheimer Strasse 53, 95659 Arzberg

Giới tính: Nam

138. Phan Hồng Nhung, sinh ngày 05/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moddenteich 17, 32107 Holzhausen/Bad Salzuffen

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Tuyết Mai, sinh ngày 02/01/2000 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Oberfeld 12, 99834 Gerstungen

Giới tính: Nữ

140. Lê Thanh Tú, sinh ngày 21/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hängbachstrasse 7A, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 28/10/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Grünewald 30, 40721 Hilden

Giới tính: Nữ

142. Tạ Thị Minh Phương, sinh ngày 08/11/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Schäferwiese 23, 81245 München

Giới tính: Nữ

143. Đỗ Thị Phương Thùy, sinh ngày 08/5/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Carl - Sonnenschein - Strasse 41, 65936 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

144. Tạ Hùng Cường, sinh ngày 27/11/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pfalzplatz 10, 68163 Mannheim

Giới tính: Nam

145. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 14/11/1989 tại Long An

Hiện trú tại: Entenpfuhl 22, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

146. Vũ Thanh Huyền, sinh ngày 13/6/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adenauerring 22. 81737 Munchen

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Văn Ba, sinh ngày 30/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mozart str 10. 88450 Berkheim

Giới tính: Nam

148. Nguyễn Hoàng Dương, sinh ngày 28/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dreifaltigkeitsplaty 5. 84028 Landshut

Giới tính: Nam

149. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 08/11/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jenneweg 128K, 66113 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 06/01/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hafnersberg 1, 91284 Neuhaus a. d. Pegnitz

Giới tính: Nam

151. Hoàng Duy, sinh ngày 05/02/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: König - Karl - Strasse 11, 72250 Freudenstadt

Giới tính: Nam

152. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 11/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl - Orff - Bogen 51, 80939 München

Giới tính: Nam

153. Bùi Ngọc Trang Dung, sinh ngày 19/3/1968 tại An Giang

Hiện trú tại: Tönnesbrucher Feld 22, 40764 Langenfeld

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 25/10/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Pirkheimer Strasse 9, 81373 München

Giới tính: Nam

155. Đào Đức Nam, sinh ngày 06/01/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Windorfer Strasse 17A, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

156. Lưu Bình Phước, sinh ngày 19/3/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Engsbachstrasse 60, 57076 Siegen - Weidenau

Giới tính: Nam

157. Lã Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchstrasse 41, 72622 Nürtingen

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Thị Tố Uyên, sinh ngày 04/01/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Strassburger Strasse 51, 77767 Appenweier

Giới tính: Nữ

159. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/6/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Turmstrasse 53, 55120 Mainz

Giới tính: Nam

160. Nguyễn Đăng Minh, sinh ngày 28/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mathildenstrasse 21, 63065 Offenbach

Giới tính: Nam

161. Lê Thùy Linh, sinh ngày 31/10/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Bahndamm 4, 67269 Grünstadt

Giới tính: Nữ

162. Ngô Rosa, sinh ngày 29/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Limburgstrasse 26, 67063 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Trí Dũng, sinh ngày 23/12/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Odenthalerstrasse 88, 51465 Bergisch Gladbach

Giới tính: Nam

164. Lưu Diệu My Maria, sinh ngày 06/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heiligenröder Strasse 10, 34266 Niestetal

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 19/6/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stauffenbergstrasse 1, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

166. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 05/8/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eisvogelweg 2, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

167. Phạm Đức Anh, sinh ngày 12/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Konrad - Adenauer - Strasse 16, 57572 Niederfischbach

Giới tính: Nam

168. Dương Thị Hồng Diệp, sinh ngày 04/02/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Johann - Emmer - Strasse 1, 80995 München

Giới tính: Nữ

169. Hoàng Minh Thu, sinh ngày 26/5/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bertolt - Brecht - Weg 9, 90513 Zirndorf

Giới tính: Nữ

170. Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 28/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höhenweg 64a, 52074 Aachen

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 08/4/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bischofstradmann 12-14 .53557 Bad Honningen

Giới tính: Nữ

172. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 15/7/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bach str 24, 56598 Rheinbrohl.

Giới tính: Nữ