CHỦ TỊCH NƯỚC
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------------
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 56/TTr-CP ngày 27/4/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 52 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 825/QĐ-CTN ngày 30 tháng 05 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1
Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/10/1988 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Altenahof 6, 5709 LX, Helmond
2
Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 05/5/1982 tại Hưng Yên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Kotter Straat 11, 1784 KN, Den Helder
3
Phạm Hưng, sinh ngày 20/8/1987 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Antares Straat 93, 7521 ZL Enschede
4
Giáp Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 16/4/1983 tại Bình Thuận
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Melkhoeve 36, 3992 XT, Houten
5
Lý Lan Phương, sinh ngày 01/01/1978 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Koningsvaren 59, 1441 SE Pumerend
6
Phan Ngọc Phương Anh, sinh ngày 18/12/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Rijron Straat 53, 5924 XL, Venlo
7
Phạm Thị Dung, sinh ngày 05/5/1984 tại Nam Định
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk
8
Trần Nguyễn Minh Khoa, sinh ngày 01/8/1988 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại : Lange Heul 151, 1403 NH, Bussum
9
Nguyễn Đặng Xuân Loan, sinh ngày 23/5/1987 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Meerual 14, 2411 DR Bodegraven
10
Trịnh Tuấn Anh, sinh ngày 03/11/1988 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Kosterstuin 131, 1689 KJ Zwaag Hoom
11
Trịnh Thu Hương, sinh ngày 02/4/1985 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Kosterstuin 131, 1689 KJ Zwaag Hoom
12
Phan Nguyên Chinh, sinh ngày 06/11/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Dr Poel Straat 39, 6532 WV Nijmegen, Nederland
13
Nguyễn Thị Phấn, sinh ngày 20/4/1970 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Merinohof 18, 5345 ZK Oss
14
Lợi Mỹ, sinh ngày 06/5/1962 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Jericholaan 78A, 3061 HH Rotterdam
15
Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 03/11/1979 tại Bình Phước
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Jan Toorop Straal 12, 5702 VA Helmond
16
Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 11/3/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Reijerweg 135, 2983 AP, Ridderkerk, Nederland
17
Sú Vầy Thanh, sinh ngày 31/7/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Lassuslaan 168, 8031 XK, Zwolle
18
Đỗ Thị Hoài Thương, sinh ngày 07/01/1985 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Gathui Straat 84, 4811 MH Brada, Nedeland
19
Ngô Thị Mơ, sinh ngày 13/6/1980 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Emily Brontesingel 204, 6836 Arnhem, Nedeland
20
Nguyễn Phú Khánh, sinh ngày 04/11/1979 tại Hải Phòng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 05 Emmaplein 7411 CP, Deventer, Nedeland
21
Bùi Thị Gấm, sinh ngày 26/8/1978 tại Thái Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Overloop I, Zeewolde, Nedeland
22
Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày 20/11/1975 tại Bình Định
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Troel Strant 102, 3601 WB Maarssen, Nedeland
23
Dương Chí Thành, sinh ngày 07/5/1991 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Ensche Depad 110, 1324 GL Almere
24
Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên, sinh ngày 11/4/1978 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Antilopespoor 614, 3605 XH Maarssen
25
Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 06/6/1988 tại Hà Nội
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: President Steijn Straat 42, 1975 DJ, Tjmuiden, Nedeland
26
Nguyễn Thị Lê A, sinh ngày 06/10/1976 tại Bình Thuận
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Servilius Straat 104, 6006 KG, Weert
27
Trịnh Thị ánh Duyên, sinh ngày 28/6/1974 tại Lâm Đồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Schrijverkwaitier 89, 1967 JJ Heemskerk, Nederland
28
Trương Thái Vinh, sinh ngày 11/6/1981 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 95 Speelhuislaan, 4815 CC Breda, Nederland
29
Trần Thị Thư, sinh ngày 06/10/1963 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Landpaal 20, 6852 GR Huissen, Nederland
30
Nguyễn Ngọc Cường, sinh ngày 30/6/1978 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Toverflui Straat 1, 3194 VS Hoogvliet, Nederland
31
Huỳnh Nhục Dính, sinh ngày 20/7/1984 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Haverakker 10, 2743 EJ Waddingxveen, Nederland
32
Phạm Thị Cúc, sinh ngày 19/11/1966 tại Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Eiken Straat 6C, Leeuwarden, Nederland
33
Nguyễn Hà Tường Quyên, sinh ngày 31/10/1978 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: M.De Heer Straat 9, 8921 AK, Leeuwarden
34
Lê Văn Duyên, sinh ngày 07/9/1980 tại Bến Tre
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Geldersrooslaau 51.3, 6841 BD, Arnhem
35
Trần Phước Thuận, sinh ngày 29/10/1987 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Hofdijk 531, 3032 CG Rotterdam
36
Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 22/8/1971 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Burg Beretta Straat 35, 4872 TK, Etten Leur
37
Nguyễn Chí Kiên, sinh ngày 20/01/2004 tại Hà Lan
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Burg Beretta Straat 35, 4872 TK, Etten Leur
38
Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 19/7/1965 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Piksenbrink 85, 7544 BJ Enschede, Nederland
39
Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/4/1983 tại Long An
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Specht Straat 5, 6469 XP, Kerkrade 104, 3022 SM Rotterdam
40
Phạm Hoan, sinh ngày 23/01/1989 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Tideman Straat 104, 3022 SM Rotterdam
41
Phan Thị Bích Thủy, sinh ngày 03/4/1952 tại Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Vogenlenzang 23, 1791 EZ Denburg Texel
42
Đỗ Thu Hằng, sinh ngày 12/02/1962 tại Nha Trang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Rotsvlinder 21, 4814 SE, Breda, Nederland
43
Đinh Hoàng Huy, sinh ngày 17/6/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Wagenaar Straat 114, 6164 XP Geleen
44
Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10/02/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Reijerweg 135, 2983 AP, Ridderkerk
45
Nguyễn Thị Mai Suốt, sinh ngày 01/6/1973 tại An Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Liendenlaan 20, 4006 CP Tiel
46
Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 28/5/1996 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Gouwzee Straat 228, 1443 KG, Purmerend
47
Phạm Thị Yến Linh, sinh ngày 12/02/1976 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Gouwzee Straat 228, 1443 KG, Purmerend
48
Cao Thị Phương Hoa, sinh ngày 24/7/1968 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Voorweem 27, 6675 EC Valburg
49
Quách Lê Duy Anh, sinh ngày 15/02/1979 tại Tiền Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hofvan Colmschate 34, 7614 XS Deventer
50
Trần Rose, sinh ngày 18/11/2005 tại Hà Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hofvan Colmschate 34, 7614 XS Deventer
51
Trần Thu Nguyệt Rosa, sinh ngày 23/01/2006 tại Hà Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hof Van Colmschate 34, 7614 XS Deventer
52
Hồ Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 03/6/1991 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Johan De Ouder Straat 9, 3314 PD Dordrecht

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?