CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 58/TTr-CP ngày 04/5/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 827/QĐ-CTN ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Huỳnh Lê Hiếu, sinh ngày 07/9/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 1945 N. Rock Rd, Apt 1303, Wichita, KS 67206
Giới tính: Nam
2. Hoàng Thành Đạt, sinh ngày 09/6/1975 tại Ninh Thuận
Hiện trú tại: 7673 SW Barbur Blvd, # 51 Porland, OR 97219

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?

Giới tính: Nam
3. Võ Thúy An, sinh ngày 13/4/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 850 Culpepper Dr, SE Grand Rapids, MI 49508
Giới tính: Nữ
4. Võ Nguyễn Hà Chi, sinh ngày 06/9/1985 tại Thừa Thiên – Huế
Hiện trú tại: 105 Ridgeover Dr, Greenville, SC 29617
Giới tính Nam
5. Huynh James, sinh ngày 23/01/1984 tại Hoa Kỳ
Hiện trú tại: 9087 Dunholme St, San Diego, CA 92126
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay

6. Trần Thiên Ân, sinh ngày 18/12/1973 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 301 Ash Street, Syracuse NY 13208.
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp rồi dựng nhà cấp 4 có hợp pháp không ? Thủ tục để mua đất nông nghiệp ?